موضوعات = خوردگی
بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 59-68

10.22078/pr.2017.2791.2298

محمد شایگانی اکمل؛ امیر پاشا؛ آذین احمدی


مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 4-19

10.22078/pr.2017.788

احمد رنجبر؛ سعید رضا اله کرم؛ امیر رضا رشید فرخی