موضوعات = مدلسازی و شبیه‌سازی‌فرایند
مدل‌سازی سینتیک واکنش کربناسیون در فرآیند چرخه کلسیم برای جذب CO2 براساس مدل‌های مختلف

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 85-96

10.22078/pr.2023.5202.3307

محمدرضا تیزفهم؛ مریم طهماسب پور؛ حمیدرضا رمضان بهتاش


طراحی حسگر نرم داده محور به‌منظور پیش‌بینی کیفیت در فرآیند ناپیوسته صنعتی تولید رزین پلی‌استر

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 97-113

10.22078/pr.2023.5167.3297

گوهر هادی زاده؛ جعفر صادقی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ بهاره بیدار


ترکیب راکتورهای ایده‌آل جهت شبیه‌سازی راکتور حلقوی تولید پلی‌پروپیلن

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 25-41

10.22078/pr.2023.5166.3298

محمدعلی بابانژادی سرخاب؛ محمد نجفی؛ علی‌اصغر حمیدی؛ فرزین صادق وندی