موضوعات = سنتز
تعداد مقالات: 17
1. بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 131-144

مهناز پورخلیل؛ سعیده تشرفی؛ نصرت ایزدی؛ انسیه گنجی باباخانی


2. اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان


3. بررسی عملکرد نانوکاتالیست N-TiO2 در اکسیداسیون مستقیم هیدروژن سولفید به سولفور

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 82-90

مریم دارایی؛ علیمراد رشیدی؛ عباس جرسرایی


8. ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 17-28

سمیه احمدپور؛ فریدون یاری‌پور؛ فرهاد خراشه


9. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-111

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری


11. تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 37-45

علی الیاسی؛ سید حیدر محمودی نجفی


14. اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 59-72

مهران مفخمی مهرآبادی؛ علیرضا آقایی؛ مازیار صهبا یغمایی