موضوعات = جداسازی‌غشایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت ‌در ‌آب با غشای سلولز استات

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 111-127

امیرحسین بهروزی؛ نوراله کثیری؛ محمد شیخی؛ تورج محمدی


2. ساخت غشاهای شبکه آمیخته تبادل یونی پر‌شده با نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان: بررسی اثرات غلظت و پی اچ الکترولیت بر خواص انتقالی

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 72-83

سیدمحسن حسینی؛ محمد ابراهیمی؛ علیرضا خدابخشی؛ مهسا نعمتی؛ مهدی عسکری


3. ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 68-79

فهیمه پرویزیان؛ مهدیه سادات موسوی مطهر؛ سید محسن حسینی؛ احسان باقری پور


4. اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 108-122

عبدالرضا مقدسی؛ محبوبه احمری نژاد؛ فهیمه پرویزیان؛ سید محسن حسینی؛ احسان باقری پور


5. کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 93-102

نگار قاسمی چپی؛ مجید پیروی؛ محسن جهانشاهی


6. ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 86-99

سید محمد علی صفوی؛ مریم توکل مقدم؛ فاطمه رکابدار