موضوعات = جریان‌سیال در محیط‌های متخلخل
تعداد مقالات: 2
1. مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی

دوره 28، 97-5، آذر و دی 1397، صفحه 4-14

بهزاد حسین زاده؛ شهاب الدین آیت اللهی؛ بهزاد رستمی؛ محمد بازارگان


2. شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 147-162

ایمان ملکا آشتیانی؛ علی صابری؛ محمدرضا شاه نظری