موضوعات = ساخت و سنتز‌کاتالیست
تعداد مقالات: 3
1. ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 17-28

سمیه احمدپور؛ فریدون یاری‌پور؛ فرهاد خراشه


2. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-111

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری