موضوعات = حفاری
افزایش عمرکاری و بهبود عملکرد موتورهای درون‎چاهی با استفاده از الاستومر نانوکامپوزیتی

دوره 29، 98-1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 84-94

10.22078/pr.2018.3388.2556

مهرداد ایزدی؛ محمد طباطبایی قمی؛ غلامرضا پیرچراغی


بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 46-58

10.22078/pr.2017.2619.2211

مرتضی رجبی هشتجین؛ ترانه جعفری‌بهبهانی