موضوعات = زمین‌شناسی
اصلاح گروه بندی وینلند بر اساس کیفیت مخزنی و پارامترهای تولیدی در سنگهای کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2023.5127.3274

حسین رحیم‌پور بناب؛ کاظم سعادت


مدل‌سازی عددی اثر شکاف طبیعی در گسترش شکافت هیدرولیکی بر پایه روش ناحیه چسبنده

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 143-157

10.22078/pr.2023.5153.3283

علیرضا صفرخانلو؛ علی نقی دهقان؛ سید جمال‌ شیخ‌ذکریایی


ارزیابی کیفیت مخزنی سازند آسماری با تلفیق مطالعه دیاژنز و روش‌های مختلف تعیین گونه سنگی در میدان نفتی منصورآباد

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 63-80

10.22078/pr.2023.5146.3285

سیده عاطفه موسوی؛ محمدعلی صالحی؛ حسین وزیری مقدم؛ روح الله شب افروز؛ کیارش قنواتی


تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 91-105

10.22078/pr.2023.5018.3236

ولی مهدی پور؛ احمدرضا ربانی؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ هومن کرکوتی؛ محسن شوراب


انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 51-67

10.22078/pr.2018.3266.2506

مصطفی مرادی؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد


تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 4-15

10.22078/pr.2018.2475.2146

سید علی فعال رستگار؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ عباس زارعی