موضوعات = پتروفیزیک
تعداد مقالات: 7
2. معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 123-135

هادی ابراهیمی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد


3. ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 150-161

علی لکی روحانی؛ فرهاد عاصمی؛ افشین زهدی


4. بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 4-14

وحید توکلی؛ حسین رحیم‌پور‌بناب؛ مهدی سحاب پیغمبردوست