موضوعات = چینه‌شناسی‌سکانسی و ارزیابی‌زمین‌شناسی‌مخزن
اصلاح گروه بندی وینلند بر اساس کیفیت مخزنی و پارامترهای تولیدی در سنگهای کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2023.5127.3274

حسین رحیم‌پور بناب؛ کاظم سعادت


ارزیابی کیفیت مخزنی سازند آسماری با تلفیق مطالعه دیاژنز و روش‌های مختلف تعیین گونه سنگی در میدان نفتی منصورآباد

دوره 33، 1402-5، آذر و دی 1402، صفحه 63-80

10.22078/pr.2023.5146.3285

سیده عاطفه موسوی؛ محمدعلی صالحی؛ حسین وزیری مقدم؛ روح الله شب افروز؛ کیارش قنواتی