دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه مدل افزایش بهره‌وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

حسین قجاوند؛ محمد ابراهیم شفیعی


2. بررسی آزمایشگاهی فرایند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکافدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

فاطمه قاسمی؛ مهدی اسکروچی؛ مجتبی قائدی


3. تولید بیودیزل از روغن مورینگا الیفرا با استفاده از نانوکاتالیست ناهمگن CaO/CuFe2O4/C و ترکیب آن با دیزل جهت بهبود خصوصیات سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

حسین اسماعیلی؛ کامبیز صفتی؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


4. تولید گاز سنتز با اکسایش جزئی متان و تبدیل CO2 به روش چرخه شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

سید شبیر موسوی؛ هادی ابراهیمی؛ یحیی زمانی


5. بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت-نفت مخزن سروک و نفت-سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

میلاد سلیمانی؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ سید علی معلمی؛ عزیزالله حبیبی


6. اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیت TS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

مظفر شاکری؛ اعظم اکبری؛ صفورا باخدای دهقانپور؛ علی شیرزاده زرنق


7. تحلیل پایداری چاه در سازند دارای شکستگی با استفاده از روش المان مجزا- شبکه شکستگی های مجزا، مطالعه موردی یکی از چاه‌های خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محمد کمیلیان؛ امید سعیدی؛ مهدی رهبر


8. مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2-((آمینو اتیل)آمینو)اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

علی تقی‌ذوقی


9. بررسی عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

امیر کاظمی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ جواد هنرمند؛ نواب خدائی