دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت‌در‌آب با غشای سلولز استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

نوراله کثیری؛ امیرحسین بهروزی؛ تورج محمدی؛ محمد شیخی