دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ علیرضا روزبهانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


2. توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

عباس هلالی‌زاده؛ ابوذر سلیمان زاده؛ محمد جامی الاحمدی؛ بهرام سلطانی سولگانی


3. تخمین دقیق پارامترهای چاه آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه ی آن با یک نرم افزار رایج صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

احسان خامه‌چی؛ مهرداد قاسمی؛ محمد کاشی


4. بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات متان در حضور سیال دو فازی آب-هیدروکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

محبوبه محمدطاهری؛ زهرا طاهری ریزی؛ ضحی وطنی؛ محمدحسین ملازینلی


5. اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ پیمان پورافشاری؛ عباس مجدی


7. بررسی آزمایشگاهی مکانیسم جابجایی میکروسکوپی سیلاب زنی مواد فعال سطحی در شرایط شوری و دمای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

سپیده ویس کرمی؛ خلیل شهبازی؛ سعادت محمد حسین زاده


8. شناسایی لکه‌های آلودگی‌های نفتی با استفاده از سری زمانی داده‌های سنجنده مودیس (مطالعه موردی: آب‌های خلیج‌فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

محمد نجفی یاسوری؛ بهزاد رایگانی؛ جواد بداق جمالی؛ حمید سرخیل


9. بررسی اثردما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون X-100در سنگهای کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

عبدالرحمن مغانی رحیمی؛ علی رحیمی


10. جداسازی باکتری بومی گرمادوستBacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه سازی محیط کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

نرگس اعتمادی؛ عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی محبعلی؛ فاطمه یزدیان


11. مدل سازی زمین آماری سنگ رخساره ای نهشته های کربناته-تبخیری سازند کنگان، برمبنای آنالیز واریوگرافی و روش شبیه سازی شاخص پی در پی در یکی از میادین خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

مصطفی سبوحی؛ مارال نقوی آزاد؛ پیمان رضائی


12. ارزیابی فنی فرآیند یکپارچه شیرین‌سازی و غنی‌سازی گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

حمیدرضا مهدی پور؛ آتیه قربانی؛ محمد کاظم حمیدنیا