دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

راضیه کشیری؛ عظیم کلانتری اصل؛ رفعت پارسایی؛ مجتبی قائدی؛ حجت مهدی یار


2. ارتقاءکیفیت زیست سوخت های حاصل از پیرولیز لیگنین: فرآیند هیدرودی اکسیژناسیون انیسول با استفاده از کاتالیست پلاتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

مجید سعیدی؛ پانته آ مرادی


3. تعیین انواع تخلخل، ریز رخساره ‏ها و گونه‏ های سنگی در مخزن بنگستان میدان گچساران، جنوبغرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

بهمن سلیمانی؛ رامین مالدار؛ علی غبیشاوی


4. مدل سازی و شبیه سازی تزریق گاز به منظور کاهش لختگی شدید در جریان سه فازی در سیستم لوله- بالابرنده‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

علیرضا بهمئی؛ علی صنعتی؛ محمد رضا ملایری


5. ارائه یک روش پیش بینی تشکیل رسوبات معدنی مرتبط با تغییرات دما و فشار چاه تولیدی با استفاده از مارچینگ الگوریتم: مطالعه موردی یکی از چاه های نفتی جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

جواد مهدوی کلاته نو؛ احسان خامه‌چی؛ علیرضا دولت یاری؛ مسعود بیژنی


6. بررسی اثرات فرکانس و هپتان نرمال بر رفتار رئولوژی نفت خام– مطالعه موردی مخزن منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

بهزاد وافری؛ محمدجواد فاضلی


7. بررسی آزمایشگاهی برهم کنش سنگ و سیال در تزریق گاز دی‌اکسید کربن در مخزن ماسه‌سنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبائی نژاد؛ سید جمال الدین آروس


9. بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به کمک شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

سیدحامد موسوی؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی موسویان؛ حامد کاظمی گلباغی


10. توزیع تنش در مخازن شکافدار: اثر تراکم شکستگی، بارگذاری زاویه دار و پارامترهای سنگ و شکستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

ابراهیم بی نیاز دلیجانی؛ میثم خدایی؛ مستانه حاجی پور؛ کسری کروبی