دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. انتخاب سناریو بهینه ازدیاد برداشت تحت عدم قطعیت با مدل احتمالی سطح پاسخ و معیارهای تصمیم گیری کمی برای یکی از مخازن ناهمگن عظیم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

بهنام صدائی؛ محمدرضا محاسنی


2. بررسی تحولات تکتونیکی-رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه-نگاری دقیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

رخشنده عباسی؛ علیرضا پیریایی؛ منصور قربانی؛ علی مبشری


3. مروری بر تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست، بخش دوم: زمینه‌ها و اصول پژوهش آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

شاهین کرد؛ جمشید مقدسی؛ سیدمحمدرضا میرفروغی


4. بررسی میزان تاثیر مدل سازی رخساره ای و تلفیق داده های لرزه ای در کاهش عدم قطعیت شبیه سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

محمد علی رضایی؛ امید اصغری؛ محمد امامی نیری؛ رضا محبیان


5. کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامتر های پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

کیامرث حسینی؛ پیمان رضائی؛ سجاد کاظم شیرودی؛ محمد معینی


6. تعیین نرخ مناسب تزریق اسید در سازندهای کربناته به منظور افزایش تراوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

فرناز شیخی بوجانی؛ احمد رمضان زاده؛ محمد لطفی


7. مقایسه انواع مدل‌های محاسبه تراوایی بر اساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

وحید توکلی؛ مصطفی رضایی؛ حسین رحیم پور بناب


8. ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

جواد صاین؛ منا خرازی؛ میثم یاری؛ محمد علی زلفی گل


9. آنالیز حساسیت و بهبود عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

مهرزاد شمس؛ مهرداد قصبه ای


10. مدلسازی داده محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه های تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

محمدتقی صادقی؛ عارف عنایتی؛ حمید رضا جهانگیری