دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی رزوه ملّی برای لوله های جداری، مغزی و تجهیزات درون چاهی نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

مهدی نظری صارم


2. تعیین پارامتر های مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

فاطمه صابری؛ پوریا آسوده؛ محمدباقر براتی؛ علی کدخدایی؛ بهمن سلیمانی


3. اسمومتری فشار بخار 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات در محلول آبی و پیش بینی آن با PC-SAFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

بهرنگ گل محمدی وردین؛ محمد باقر مقیمی


4. استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد نوروزی؛ شکوفه قهری صارمی


5. مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

سعید بابائی؛ مهدی استادحسن؛ سید علی معلمی؛ مهراب رشیدی؛ حسن قاسم زاده؛ علی کدخدائی


6. مدلسازی ژئومکانیکی و انتخاب لایه کاندید شکست هیدرولیکی در یک مخزن فشرده در جنوب غربی ایران – مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

فرهاد عاصمی؛ افشین زهدی؛ محمد صبورملکی


7. مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل هیبریدی به منظور کنترل هرزروی سیالات حفاری در سازندهای شکافدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

رسول ناظمی؛ سیاوش عاشوری؛ جمشید مقدسی


8. بررسی عملکرد و میزان پایداری لایه‌های کاتالیستی Ni-Co/Al2O3-ZrO2تهیه شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD)در فرآیند رفرمینگ خشک متان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

غلامرضا مرادی؛ محمد جعفر مرادی؛ امیر حیدری نسب؛ علیمراد رشیدی


9. اثر خواص هندسی شکاف بر جریان و حساسیت سنجی دینامیک پارامترهای شکاف در مخازن شکاف دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

علی سبحانی اوغاز؛ محمد امامی نیری


10. تعیین مشخصات جریان های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

امیر پوریا صادق صمیمی؛ علی اسفندیاری بیات؛ ابوالقاسم امامزاده


11. تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد حسنپور صدقی؛ لقمان صادقی؛ علی کدخدایی