دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت‌در‌آب با غشای سلولز استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

نوراله کثیری؛ امیرحسین بهروزی؛ تورج محمدی؛ محمد شیخی


2. ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع درتاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

محمد نیک بین؛ محمد خانه باد؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ مهدی خدامی؛ احسان غفرانی


3. بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه؛ بیتا مختاری


4. کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

محسن عزتی؛ مهران عزیززاده؛ محمدعلی ریاحی؛ وحیدالدین فتاح پور؛ جواد هنرمند


5. مدلسازی عددی روش سیلابزنی دی متیل اتر و امکان سنجی استفاده از این روش برای ازدیاد برداشت در شرایط یک مخزن نفت سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

محمد چهاردولی؛ محمد سیم جو؛ قادر پلارک


6. طراحی سامانه اندازه گیری آلاینده های BTEXs در خروجی گاز اگزوز برخی از خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

سید حجت الله کاظمی قهفرخی؛ علیرضا دهاقین؛ هادی قنبرنژاد؛ طاهره پورصابری؛ مریم السادات حسینی؛ سید فرنود فرزام؛ سیما قادرنیا؛ حسین کاظمی


7. سنتز، معرفی و مطالعه خواص رئولوژیکی یک سورفکتانت پلیمری جدید و بررسی اثر آن بر کشش بین سطحی در شوری های متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

سیاوش ریاحی؛ الیاس قلعه گلاب؛ محمد وطن خواه ورنوسفادرانی؛ علی نخعی


8. گوگرد زدایی اکسایشی DBT با استفاده از نانوکاتالیستهای سه فلزی Ni-Mo-W برپایه زئولیت های طبیعی مختلف: موردنیت، فرریت و کلینوپتیلولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

سمیه اللهیاری؛ Nader Rahemi؛ میلاد مهرابی؛ سعید تدین


9. بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرایند تزریق آب کم شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

محسن بهالو هوره؛ سلمان قربانی زاده؛ بهزاد رستمی


10. بررسی ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و سروک درمیدان نفتی پازنان و نفت مخزن خلیج درمیدان نفتی خویز با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی و گازکروماتوگرافی – طیف سنجی جرمی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

مهربد خلعت بری؛ محمدرضا کمالی؛ مهران آرین؛ بیوک قربانی


11. بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

شهرام شریف نیا؛ حدیث سپهوند


12. سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه اکریل‌آمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

امیر حسین بی آزار؛ مهدی عبدالهی؛ علیرضا نصیری