دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر مکانیزم ریزش ثقلی بر الگوی ‌نشست آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق امتزاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

علی محمد محمدیان؛ نگهدار حسین پور


2. ارزیابی نیروهای بین سطحی در حین تزریق مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی به مخازن کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

اصغر گندم کار؛ سپیده ضیغم


3. تهیه و مشخصه‌یابی غشای مرکب پلی دی متیل سیلوکسان PDMS بر پایۀ چارچوب‌ فلز-آلی UiO-66 به‌منظور استفاده در فرآیند گوگردزدایی از بنزین به روش تراوش تبخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

حمید حیدری پبدنی؛ زهرا مرادی؛ سید عباس موسوی سقندیکلایی


4. ساخت سطح فوق آبدوست-فوق روغن گریز اکسید روی به منظور جداسازی آلاینده های هیدروکربنی از پساب شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

رضا نوروزبیگی؛ المیرا ولایی؛ پیام سعیدیان


5. مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی ریاضی جذب 1-بوتانول بر روی کربن فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی


6. بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

حمیدرضا شاهوردی؛ محمد سیم جو؛ امیر مسعود ماه پیشانیان؛ محمدرضا زائری


7. تخمین امپدانس صوتی ماسه سنگ های کم تراوا با استفاده از روش های وارون سازی لرزه ای: مطالعه موردی از میدان گازی ویچررنج در حوضه پرت استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

مسعود سراج امانی؛ رامین نیکروز؛ علی کدخدایی


8. مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند خانه‌زو در شرق حوضه کپه‌داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

رویا خضرلو؛ سید علی معلمی؛ بهرام موحد


9. مروری بر تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست، بخش اول: مبانی تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

شاهین کرد؛ سیدمحمدرضا میرفروغی؛ جمشید مقدسی


10. مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

رویا گراوند؛ علی نخعی؛ مژگان عباسی