دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی تاثیر ناهمگنی بر تغییرات تخلخل در فشارهای مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌ فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

زینب آقازاده خانشیر؛ وحید توکلی


2. مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

پویان بازوند؛ کامیار احمدپور؛ محمدرضا نیکنام؛ بهنام نصرت پناه؛ امین دریاسفر


3. مطالعات موردی موفق در استفاده از پلیمر به منظور ازدیاد برداشت نفت از میادین نفتی به روش سیلاب‌زنی پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

اشکان کیانی؛ عباس هاشمی زاده


4. بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

محسن مسیحی؛ علی نخعی؛ صدیقه خسروی


5. مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

محمدتقی صادقی؛ سمانه بورد؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


6. بهینه سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

پروانه ناروئی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی


7. محاسبه پیشروی کرمچاله‌ها و ضریب پوسته حین اسیدکاری چاه‌های جهت‌دار در مخازن کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

سعید جمشیدی؛ محمد مهدی کردونی


8. حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

علیرضا حبیبی؛ فیروزه غلامی؛ سمیرا پاکدل؛ علی Beheshti ale agha؛ روح الله شریفی


9. برآورد کل محتوی کربن آلی و نوع کروژن از داده‌های چاه‌پیمایی با بهره‌گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

سید رسول سیدعلی؛ بهرام علیزاده؛ ایمان زحمتکش؛ هاشم صراف‌دخت


10. حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

علیرضا فضلعلی؛ سلمان بهمنی؛ هدیه غفاری؛ محمد آقایی