دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مدل‌سازی CFD جهت بررسی توزیع ادورانت در خط لوله شبکه گاز و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2024.5039.3250

نوید ناصری؛ مسعود حق‌شناس‌فرد؛ کیومرث طاهری؛ امیر همایون رضائیان؛ علی سعدونی؛ احمد محب


بررسی عملکرد هیدروژل طبیعی پایه کربوکسی متیل سلولز در ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22078/pr.2024.5405.3407

هومن حریقی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی‌خانی


اثر شوری آب و حضور ذرات ماسه بر ناپایداری آسفالتین در روش ازدیاد برداشت نفت با آب کم شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2023.5204.3313

امیرحسین سالاری؛ حسن ماهانی؛ شهاب آیت الهی


بررسی المان حجمی نماینده برای تخمین پارامترهای پتروفیزیکی و دوفازی در فرآیند تزریق آب با استفاده از فیزیک سنگ دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5253.3332

دیبا معماری؛ جواد سیاوشی؛ محمد شریفی


بررسی آزمایشگاهی سازگاری زه آب نیشکر و نفت خام: مطالعه موردی میادین جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5318.3366

میثم محمدزاده شیرازی؛ شمیم میرایی؛ عظیم کلانتری اصل؛ حسین احمدی اشکفتکی


تخمین توابع اشباع با مدل تکه ای پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5266.3337

مجید شش بلوکی؛ حسین خیرالهی؛ الناز خداپناه


رویکردی جامع برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ازدیادبرداشت : مطالعه موردی ازدیاد برداشت آب پایه در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5307.3356

شیما ابراهیم زاده رجائی؛ شهاب گرامی؛ محمد پروازدوانی؛ آزاده دباغی


مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر کاهش شوری آب تزریقی در فرآیند تزریق آب بر تولید نفت در مخازن کربناته دارای انیدریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5316.3364

سمانه بورد؛ سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ علیرضا طالبی؛ شهاب حسینی


توسعه یک مدل تحلیلی به‌منظور بررسی رفتار جریانی تزریق پلیمر در مخازن نفت سنگین: بررسی اثر شوری و ناهمگنی در مقیاس مخزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5288.3343

راضیه خسروی؛ محمد سیم جو؛ محمد چهاردولی


مرور جامع منشأ، روش‌های تشخیص مکانیزم ها و راهکارهای کنترل تولید آب اضافی در میادین نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5292.3347

شاهین کرد؛ رضا صالحی؛ احسان امامی میران


بررسی آزمایشگاهی پایداری آسفالتین در تزریق آب ‌کم‌شور با استفاده از سامانه دیداری هله-شاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5254.3331

حسن ماهانی؛ شهاب آیت اللهی؛ فاطمه قربانپور؛ محمد شهابی


بهینه‌‌سازی زاویه‌‌بندی در الگوی مشبک‌‌کاری مارپیچی منفرد در مخازن هیدروکربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22078/pr.2024.5360.3387

علی شیخ‌الاسلام؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ احمد رمضان‌زاده؛ حسن شجاعی