شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 177-190

10.22078/pr.2017.793

مرتضی محمودی؛ جمشید خورشیدی مال احمدی؛ طالب زارعی


بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-192

10.22078/pr.2016.589

زهرا خمار باقی؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شومندی؛ محمدمهدی دستغیب؛ حسن تیرانداز


تجزیه و تحلیل تشکیل رسوب و فرسایش در یک دستگاه کلریناتور

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 156-165

10.22078/pr.2014.416

محسن صبوری؛ اکرم نوری دلاور


بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-180

10.22078/pr.2015.502

شاهین محمدی زرغان؛ سپیده رشدی؛ نورالله کثیری؛ جواد ایوک‌پور


تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

10.22078/pr.2015.558

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 173-185

10.22078/pr.2017.1819.1891

محمدمهدی سبزه میدانی؛ اصغر لشنی زادگان؛ حسین معینی


بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 182-192

10.22078/pr.2016.624

مینا صیدی اسفهلان؛ میلاد عربلو؛ محمد حسین غضنفری؛ سعید جمشیدی


بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 183-195

10.22078/pr.2017.759

مهدی حسن زاده؛ شهاب گرامی؛ محمدهادی پرهام وند


کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 184-190

10.22078/pr.2015.526

یداله پیرزاده؛ مهرداد معینی شاد؛ مرضیه شکرریز؛ علی‌یار کاظمی‌فر؛ بیژن پوریمین؛ احمد روشنی


روشی نو جهت تخمین نفوذپذیری نسبی

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 166-171

10.22078/pr.2014.417

داود قربانی؛ علی اکبر رحیمی بهار


تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 170-174

10.22078/pr.2016.463

محسن عزتی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محمد صفرخان مؤذنی