بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 169-179

10.22078/pr.2016.588

ایمان بیت‌اله پور؛ علی رئیسی استبرق


به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 146-156

10.22078/pr.2016.637

هادی عزیزی؛ اعظم السادات ثلاثی؛ سید محمد علی شبانی


بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 147-161

10.22078/pr.2016.461

فاطمه مظاهری؛ فرج اله فیضی؛ جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ داود جهانی


بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 153-164

10.22078/pr.2016.671

محمد ملک زاده؛ حامد عابدینی؛ منوچهر وثوقی؛ داود رشتچیان


بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 158-168

10.22078/pr.2015.501

مریم تقی‌زاده؛ داریوش یوسفی کبریا؛ ولی تقی‌پور


بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 159-170

10.22078/pr.2015.541

صائب احمدی؛ محسن وفایی سفتی؛ علیرضا بهرامیان؛ سیدامیر رستگار؛ خسرو جراحیان


ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 160-171

10.22078/pr.2016.605

رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ رباب چاهشوری؛ محمد حسین حیدری سورشجانی؛ شهاب گرامی


بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت‌آباد

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 161-173

10.22078/pr.2017.694

رضا سرمدی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 169-181

10.22078/pr.2016.623

فرنوش اله دینیان حصاروییه؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ حسین عابدینی؛ کیانوش رزاقی


شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 177-190

10.22078/pr.2017.793

مرتضی محمودی؛ جمشید خورشیدی مال احمدی؛ طالب زارعی


بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-192

10.22078/pr.2016.589

زهرا خمار باقی؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شومندی؛ محمدمهدی دستغیب؛ حسن تیرانداز


تجزیه و تحلیل تشکیل رسوب و فرسایش در یک دستگاه کلریناتور

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 156-165

10.22078/pr.2014.416

محسن صبوری؛ اکرم نوری دلاور