بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-180

10.22078/pr.2015.502

شاهین محمدی زرغان؛ سپیده رشدی؛ نورالله کثیری؛ جواد ایوک‌پور


تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

10.22078/pr.2015.558

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 173-185

10.22078/pr.2017.1819.1891

محمدمهدی سبزه میدانی؛ اصغر لشنی زادگان؛ حسین معینی


بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 182-192

10.22078/pr.2016.624

مینا صیدی اسفهلان؛ میلاد عربلو؛ محمد حسین غضنفری؛ سعید جمشیدی


بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 183-195

10.22078/pr.2017.759

مهدی حسن زاده؛ شهاب گرامی؛ محمدهادی پرهام وند


کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 184-190

10.22078/pr.2015.526

یداله پیرزاده؛ مهرداد معینی شاد؛ مرضیه شکرریز؛ علی‌یار کاظمی‌فر؛ بیژن پوریمین؛ احمد روشنی


روشی نو جهت تخمین نفوذپذیری نسبی

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 166-171

10.22078/pr.2014.417

داود قربانی؛ علی اکبر رحیمی بهار


تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 170-174

10.22078/pr.2016.463

محسن عزتی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محمد صفرخان مؤذنی


مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-189

10.22078/pr.2016.607

علی نقی دهقان؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری؛ یان جین؛ جنیفر میسکیمینس


استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 181-188

10.22078/pr.2015.503

محمد صفرخان موذنی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محسن عزتی


شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 184-196

10.22078/pr.2017.687

مهرنوش علی پور شهسواری؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ ساره صدیق


ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 186-193

10.22078/pr.2015.559

فتح اله پورفیاض؛ فرهاد فرزان؛ پرویز احمدی اول؛ حسین بیطاری