تأثیر سرعت باد درکشف لکه نفتی توسط رادار پلاریمتری (SAR)

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 19-34

10.22078/pr.2022.4512.3036

علیرضا رضائی؛ یاسر رضائی؛ میلاد اسدپور


ترکیب راکتورهای ایده‌آل جهت شبیه‌سازی راکتور حلقوی تولید پلی‌پروپیلن

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 25-41

10.22078/pr.2023.5166.3298

محمدعلی بابانژادی سرخاب؛ محمد نجفی؛ علی‌اصغر حمیدی؛ فرزین صادق وندی


ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 31-50

10.22078/pr.2021.4514.3037

فرامرز طلایی؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 34-44

10.22078/pr.2023.4962.3212

مهدی وحیدی؛ علیمراد رشیدی؛ احمد توسلی


بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 36-59

10.22078/pr.2022.4650.3090

زهرا مشایخی؛ علی کدخدایی؛ علی سلگی؛ سید احمد بابا زاده؛ سید محسن آل علی


ساخت نانوپوشش برروی صفحات مسی به‌منظور بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 42-54

10.22078/pr.2023.5129.3272

نازنین عبدی؛ محمد سمیع پور گیری؛ علیمراد رشیدی؛ اشکان ذوالریاستین


مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 47-57

10.22078/pr.2021.4073.2844

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ علی سلمانی؛ کیوان قربانپور


مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 48-68

10.22078/pr.2022.4600.3074

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-63

10.22078/pr.2021.4528.3041

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری