بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 98-111

10.22078/pr.2022.4615.3107

سیاوش عاشوری؛ مهدی کاوسی حیدری؛ محمد آبدیده؛ مهدی شریفی؛ سپیده ویس کرمی


اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 98-111

10.22078/pr.2022.4598.3076

مجید اوجی؛ محمد تقی زاده سروستانی؛ محمد بهنود؛ علی اسفندیاری بیات


بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-123

10.22078/pr.2022.4559.3053

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن

دوره 33، 1402-2، خرداد و تیر 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2023.4992.3226

رضا فتحی ایسوند؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ علی بهداد


مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 112-130

10.22078/pr.2022.4719.3116

احمد محمدی؛ محمدرضا رسایی؛ وحید مشایخی‌زاده؛ علی نخعی


مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 113-126

10.22078/pr.2020.3732.2698

فهیمه پرویزیان؛ سمانه سعدی؛ ُسید محسن حسینی؛ سمانه بنده علی


مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 124-145

10.22078/pr.2022.4460.3027

پویان بازوند؛ کامیار احمدپور؛ محمدرضا نیکنام؛ بهنام نصرت پناه؛ امین دریاسفر


بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 127-137

10.22078/pr.2021.4538.3044

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 127-162

10.22078/pr.2023.4918.3197

حامد نایب زاده؛ علیرضا حیدری؛ علی احمد‌پور؛ ناصر ثقه‌الاسلامی؛ امیرحسین آزمون


بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 129-144

10.22078/pr.2022.4733.3125

رضا عسگری؛ وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ محمودرضا نیک خلق؛ عبدالرضا مقدسی


مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 131-141

10.22078/pr.2022.4697.3109

امیرحسین عودی؛ مجید حاجتی پور؛ شیوا یارمحمدیان


بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 131-145

10.22078/pr.2022.4690.3104

حسین علیخانی؛ مهدی ستاری نجف آبادی؛ مسعود حق‌شناس‌فرد