شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 82-97

10.22078/pr.2022.4560.3058

یونس امینی؛ جواد کریمی ثابت؛ محمد مهدی شادمان؛ ابوالفضل دستباز؛ امین حسنوند


سنتز ساده و سریع نانوکاتالیست‎های اسپینل منیزیم جهت تولید بنزیل تولوئن

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 88-99

10.22078/pr.2023.5049.3256

بهگام رحمانی وحید؛ حامد نایب زاده


تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 89-102

10.22078/pr.2021.4427.3026

زهرا مددی؛ علی میثاقی؛ لطیف صمدی؛ محسن سیدعلی


استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 90-102

10.22078/pr.2020.3832.2747

گلاویژ رحیمی؛ سید امید رستگار؛ فرهاد رحمانی چیانه


مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران

دوره 31، 1400-3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 90-105

10.22078/pr.2021.4318.2957

فرشاد توفیقی؛ پرویز آرمانی؛ علی چهرازی؛ اندیشه علی مرادی


نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 90-104

10.22078/pr.2021.4527.3040

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ پیمان محمدی؛ محمدرضا میرزایی؛ فرزین فرزانه؛ نورآذر شکرزاده


بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 91-112

10.22078/pr.2022.4710.3114

محسن خوشه چین؛ سهراب فتحی؛ فرهاد سلیمی؛ اکبر محمدی دوست


تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 91-105

10.22078/pr.2023.5018.3236

ولی مهدی پور؛ احمدرضا ربانی؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ هومن کرکوتی؛ محسن شوراب


بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 98-111

10.22078/pr.2022.4615.3107

سیاوش عاشوری؛ مهدی کاوسی حیدری؛ محمد آبدیده؛ مهدی شریفی؛ سپیده ویس کرمی


اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 98-111

10.22078/pr.2022.4598.3076

مجید اوجی؛ محمد تقی زاده سروستانی؛ محمد بهنود؛ علی اسفندیاری بیات


آنالیز مشخصه‌های احتراق و بررسی علت ایجاد تنش حرارتی در فلر پالایشگاه گاز با استفاده از تحلیل CFD

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 106-122

10.22078/pr.2023.5114.3269

یعقوب بهجت؛ محمد ایرانی؛ جعفر صادق زاده؛ مهدی میرزا آقاتبار


بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-123

10.22078/pr.2022.4559.3053

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن

دوره 33، 1402-2، خرداد و تیر 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2023.4992.3226

رضا فتحی ایسوند؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ علی بهداد


مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 112-130

10.22078/pr.2022.4719.3116

احمد محمدی؛ محمدرضا رسایی؛ وحید مشایخی‌زاده؛ علی نخعی