مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-21

10.22078/pr.2016.610

علیرضا پورپروانه؛ حسن زارع علی آبادی؛ امین شجاع یامی


مدل‌سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات گازی و تخمین اولیه حجم گاز در رسوبات دریای عمان

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 11-20

10.22078/pr.2014.404

عرفان افاضلی؛ شهاب گرامی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ سید امیر بداخشان


مـدل‌سـازی سنـگ‌شناسـی در میدان گازی پـارس جنـوبی با استفـاده از شبـکه عصبـی مصنوعی

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 12-22

10.22078/pr.2013.125

محمد امین دزفولیان؛ محسن اکبرپورشیرازی


شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 12-22

10.22078/pr.2015.545

مسیح کریمی علویجه؛ نوشین اسدی؛ سهیلا یغمایی


بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 13-23

10.22078/pr.2013.108

مهدی بیطرفان؛ مسعود بهرامی بابا حیدری؛ محمد یوسف معتمد هاشمی


تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 13-24

10.22078/pr.2016.670

علی اسعدی؛ علیرضا شاکری؛ علی کدخدایی؛ حسین رحیم ‏پور بناب؛ علی چهرازی


طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کارشناس برای تبدیل PFD به P&ID

دوره 21، شماره 67، مهر و آبان 1390، صفحه 14-29

10.22078/pr.2013.79

بهنام بلوچی؛ رامین بزرگمهری


مهندسی معکوس برای ساخت یک قطعه درزبند لاستیکی

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 15-25

10.22078/pr.2014.351

احمد نعلبندی؛ همایون حسین خانلی