مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 32-43

10.22078/pr.2013.88

عباس آل‌غفوری؛ محمد رضا مهدیارفر؛ علی مهاجری؛ محسن محسن‌نیا؛ مرتضی اصغری


روش نوری برای بازرسی عیوب سطحی در داخل لوله گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 32-38

10.22078/pr.2014.373

میرسعید صفی زاده؛ تورج عزیززاده


مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 32-44

10.22078/pr.2015.514

آرش وکیلی؛ سیده طیبه خلیلی؛ سید کیوان حسینی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ علی چهرازی


جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 33-41

10.22078/pr.2013.97

زهرا استخر؛ بیژن هنرور؛ نصراله شکیبا صفت؛ فرزانه آرام


بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی

دوره 21، شماره 65، خرداد و تیر 1390، صفحه 34-46

10.22078/pr.2013.66

بهرام قنبری؛ علی‌اصغر خلیلی؛ یداله پیرزاده؛ فروزان حاجی‌علی‌اکبری؛ مهرداد معینی‌شاد


بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 34-45

10.22078/pr.2020.4159.2887

سامان محمدی؛ شاهین کرد؛ جمشید مقدسی؛ امید محمدزاده


مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی اثر دبی تزریق نفت بر پدیده نشست آسفالتین در مغزه کربناته

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 35-48

10.22078/pr.2013.290

ترانه جعفری بهبهانی؛ عباس شهرآبادی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی


کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 37-50

10.22078/pr.2019.3552.2625

محسن عزتی؛ مهران عزیززاده؛ محمدعلی ریاحی؛ وحیدالدین فتاح پور؛ جواد هنرمند


مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 37-48

10.22078/pr.2022.4762.3136

سعید بابائی؛ مهدی استادحسن؛ سید علی معلمی؛ مهراب رشیدی؛ حسن قاسم زاده؛ علی کدخدائی


طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران

دوره 31، 1400-1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 39-50

10.22078/pr.2020.4249.2923

امید زاده باقری؛ محمد رضا صالحی زاده؛ وحید نقوی؛ مزدا معطری


مدل‌سازی داده‌محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه‌های تولیدی

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 40-53

10.22078/pr.2020.4222.2914

عارف عنایتی؛ حمید رضا جهانگیری؛ محمدتقی صادقی


کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 40-58

10.22078/pr.2022.4901.3191

حامد قربانپور یامی؛ امیر نقیبی؛ سید مهدی علویان؛ ابوذر بهاری


بررسی روش‌های حرارت‌دهی برروی مقدار و کیفیت نفت تولیدی از نمونه شیل نفتی ایران

دوره 33، 1402-2، خرداد و تیر 1402، صفحه 40-58

10.22078/pr.2023.4951.3206

حسن نادری؛ علی شکاری فرد؛ جابر طاهری شکیب