مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4877.3179

سید مهدی غنی زاده؛ الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبائی‌نژاد


تخمین فشار منفذی یکی از میادین گازی جنوب غربی ایران با استفاده از نگاره‌های چاه و داده‌های لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4900.3192

ابوالفضل پورحسن هریس؛ رضا فلاحت


بررسی عوامل موثر بر اندازه و شکل گرانول های γ-Al2O3 سنتز شده به روش گرانول سازی در روغن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4918.3197

حامد نایب زاده؛ علیرضا حیدری؛ علی احمد‌پور؛ ناصر ثقه‌الاسلامی؛ امیرحسین آزمون


بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت صمغ عربی بر نانوهیبریدی گاما-آلومینا و سیلیکا در روش آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4909.3200

سید مجتبی حسینی نسب؛ فرامرز هرمزی؛ آذین خواجه‌کولکی


کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4962.3212

مهدی وحیدی


ارائه روابط جهت پیش ‌بینی کشش سطحی به صورت نیمه تحلیلی و تمام تحلیلی با بهره گیری از توابع ترمودینامیک بین مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.5027.3242

محمدرضا خرسند؛ پریسا بهنود؛ یوسف رفیعی


ترکیب راکتورهای ایده‌آل جهت شبیه‌سازی راکتور حلقوی تولید پلی‌پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5166.3298

محمدعلی بابانژادی سرخاب؛ علی‌اصغر حمیدی؛ محمد نجفی؛ فرزین صادق وندی


بررسی رفتار جذبی نانو صفحات چارچوب فلز-آلی بر پایه کبالت در گوگردزدایی از مدل نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.4983.3222

محمد یاسر معصومی


ساخت نانوپوشش بر روی صفحات مسی به منظور بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی صفحه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5129.3272

علیمراد رشیدی؛ نازنین Abdi؛ محمد سمیع پور گیری؛ اشکان ذوالریاستین


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی کمپلکس سطحی جهت ازدیاد برداشت نفت به وسیله تزریق آب مهندسی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5036.3249

مهدی نظری صارم؛ فاطمه خاموشی ابرقویی؛ فاضل زارع خفری


تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5018.3236

احمدرضا Rabbani؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ هومن کرکوتی؛ محسن شوراب


آنالیز مشخصه‌های احتراق و بررسی علت ایجاد تنش حرارتی در فلر پالایشگاه گاز با استفاده از تحلیل 1CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5114.3269

یعقوب بهجت؛ محمد ایرانی؛ جعفر صادق زاده؛ مهدی میرزا آقاتبار


بررسی تغییرات رخساره ای ، محیط رسوبی و فرایند های دیاژنزی موجود در مرزهای سکانسی سازند کنگان و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی، براساس طبقه بندی لوسیا، درمیادین سلمان و لاوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5051.3257

مرجان محمدی؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی؛ محسن آل علی؛ احمد یحیایی


سنتز ساده و سریع کاتالیست های اسپینل منیزیم جهت تولید بنزیل تولوئن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5049.3256

بهگام رحمانی وحید؛ حامد نایب زاده


بهینه‌سازی شرطی تولید در یک مدل یکپارچه با استفاده از کنترل‌فشار برای حذف جریان لخته‌ای قبل از جداساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.4979.3220

مهدی فدایی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ یوسف رفیعی


فرآیند سولفورزدایی اکسایشی میعانات گازی با کمک کاتالیزگر جدید نانو ذره مغناطیسی هسته-پوسته-پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضور پتاسیم پرسولفات و آب اکسیژنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.4890.3185

سعید سلطانی داربیدی؛ عبدالرضا مقدسی؛ عزت اله جودکی؛ ;کیوان قدرتی؛ حامد رشیدی