تعداد مقالات: 790
778. استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 90-102

گلاویژ رحیمی؛ سید امید رستگار؛ فرهاد رحمانی چیانه


780. مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES

دوره 30، 99-2، خرداد و تیر 1399، صفحه 113-126

فهیمه پرویزیان؛ سمانه سعدی؛ ُسید محسن حسینی؛ سمانه بنده علی


781. ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مسعود نجف پور؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ رضا خوشبوی؛ علیرضا طباطبائی‌نژاد


782. آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی لندست؛ مطالعه موردی: شمال خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مجید هاشمی تنگستانی؛ مرجان کریمی


783. مقایسه‌ی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانوذرات HQ-Fe3O4 و FeQ3 محتوی 8-هیدروکسی کینولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سعید انصاری؛ عبدالرضا مقدسی؛ سیدمحسن حسینی


784. بررسی جذب گازهای خالص متان، دی اکسید کربن و نیتروژن بر روی زئولیت 13X با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

هدایت عزیزپور؛ حجت اله مرادی؛ حسین بهمنیار


785. نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب-غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سجاد قره چلو؛ عبدالحسین امینی؛ مژده شیرازی؛ عباسعلی نیک اندیش؛ وحید فرجپور


786. تاثیر پارمترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب همراه گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

کریم قاسمی‌پناه؛ صادق عبادی؛ ابراهیم علایی؛ علیمراد رشیدی؛ علیرضا ختایی


787. آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

جواد رضائیان؛ سامان جهانبخشی؛ سعید جمشیدی


788. مطالعه امکانسنجی کنترل آسیب آسفالتین در سازند کربناته کم‌تراوا با سنتز درجای نانوذرات اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مظاهر حیات داودی؛ نگهدار حسین پور


789. بهینه سازی فرایند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

امین هدایتی مقدم؛ سید امین میرمحمدی؛ افشار علی حسشینی؛ فرهاد امانیزاده فینی


790. غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

شاهین کرد؛ عبدالنبی هاشمی؛ مهشید رجبی؛ رضا صالحی