تعداد مقالات: 939
927. مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

دوره 31، 1400-3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 121-133

فائقه میناعراقی؛ میرستار مشینچی اصل؛ علی نجاتی کلاته؛ محمود میرزایی


928. مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 124-145

پویان بازوند؛ کامیار احمدپور؛ محمدرضا نیکنام؛ بهنام نصرت پناه؛ امین دریاسفر


929. بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 127-137

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


931. بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 129-144

رضا عسگری؛ وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ محمودرضا نیک خلق؛ عبدالرضا مقدسی


932. مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 131-141

امیرحسین عودی؛ مجید حاجتی پور؛ شیوا یارمحمدیان


933. بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 131-145

حسین علیخانی؛ مهدی ستاری نجف آبادی؛ مسعود حق‌شناس‌فرد


936. طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 145-161

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم؛ آرمین حسینیان


937. حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 146-156

علیرضا فضلعلی؛ سلمان بهمنی؛ هدیه غفاری؛ محمد آقایی؛ عبدالرضا مقدسی


939. حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 157-167

فیروزه غلامی؛ علیرضا حبیبی؛ سمیرا پاکدل؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی