نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، شهاب الدین مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • آتشی، حسین سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • آذین، رضا تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • آزمون، بهناز بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • آقایی، علیرضا مدل‎سازی پیش‎بینی پارامترهای شار و گرفتگی غشاهای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون PVDF عامل‎دار شده با نانولوله‎های کربنی با استفاده از سیستم‎های شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 18-35]
 • آقاجانی، مسعود بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 67-77]

ا

 • ابراهیمی، میثم بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 103-115]
 • ابراهیمی، هادی معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • ابراهیم آبادی، آرش ارائه ابزار گرافیکی به منظور پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 112-125]
 • ابوعلی، دانیال مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 16-29]
 • احمدی، آذین بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • احمدی، مرتضی نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 69-78]
 • احمدپور، سمیه تاثیر افزایش مزوحفره‌ها بر فعالیت زئولیت HZSM-5 با نسبت سیلیس به آلومینیوم بالا در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 79-92]
 • احمدپور، سمیه ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 17-28]
 • احمری نژاد، محبوبه اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • اخوان سپهی، عباس غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • ادب نژاد، پوریا مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • ایزدی، نصرت مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • استخر، زهرا شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 153-167]
 • اسدی مهماندوستی، الهام بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]
 • اسعدی، علی توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]
 • اسفندیاری، نادیا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کربنات سدیم و سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید جهت ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 133-146]
 • اسمعیلی، ناصر محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • اقبال احمدی، محمدحسین مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 71-83]
 • اکبری، علی بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • الیاسی، علی تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 37-45]
 • امامزاده، ابوالقاسم ارائه ابزار گرافیکی به منظور پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 112-125]
 • امتیازی، گیتی غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • ایمن دوست، علی توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]
 • امین شهیدی، بابک مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]
 • انصاری، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]

ب

 • باباالهی، مجتبی ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • بازارگان، محمد مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • باقری پور، احسان اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • باقری پور، احسان ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • بزمی، منصور بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • بصیرت، روح اله نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 69-78]
 • بطحائی، سیدعلیرضا بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • بنی شریف، فرهاد ساخت و کاربردکاتالیست‌های امولسیونی پلی اگزوتنگستنی وانادیمی دووسونی برای گوگردزدایی اکسایشی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 98-107]
 • بهمنی، پیمان مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]
 • بهین، جمشید حذف یون سولفید از محلول هیدروکسید سدیم به‎روش ازن‎زنی- جذب سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 87-101]

پ

 • پارسایی، سید مجتبی بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]
 • پاشا، امیر بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • پاک، علی مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 4-16]
 • پاک، علی ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • پریزاد، کامران مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • پیروی، مجید کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 93-102]
 • پرویزیان، فهیمه اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • پرویزیان، فهیمه ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • پورنیک، میثم مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]

ت

 • تشرفی، سعیده حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • تقدیسیان، حسین حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • تقی زاده، مریم حذف بنزن و تولوئن از آب شور به‎روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 168-179]
 • تقوایی گنجعلی، سعید بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • توکلی، وحید بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 4-14]
 • توکل مقدم، مریم بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد‌کف [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 116-127]

ث

 • ثباتی، محمد امین بررسی اثر کشش‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به‌کمک امواج مافوق صوت [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 14-23]
 • ثباتی، محمد امین مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 16-29]

ج

 • جاذبی، زهرا ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 110-126]
 • جباری نیک، سجاد تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله در مشعل و کوره صنعتی دما بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 30-46]
 • جعفری، آرزو مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 102-114]
 • جعفری، سید علی تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • جعفری نژاد، جعفر تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 15-31]
 • جعفری نصر، محمدرضا تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله در مشعل و کوره صنعتی دما بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 30-46]
 • جلالی، محمدرضا بررسی اثر کشش‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به‌کمک امواج مافوق صوت [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 14-23]
 • جمشیدی اول، حامد بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • جهانشاهی، محسن کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 93-102]
 • جواهریان، عبدالرحیم تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]

چ

 • چپرلی، علی ارائه یک روش ‌تحلیلی جدید به‌منظور مدیریت تخصیص آب به چاه‌های تزریقی در پروژه‌های سیلاب‌زنی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 4-13]
 • چشم گرم، هدایت مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کربنات سدیم و سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید جهت ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 133-146]
 • چهرازی، علی بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]

ح

 • حاجتی، محمد حسین بهینه‌سازی تولید یکپارچه از یک میدان بالغ نفتی با استفاده از فرازآوری مصنوعی با گاز و با در نظر گرفتن ‌محدودیت‌های غیر خطی عملیاتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 61-69]
 • حبیب الهی، سعید بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • حجتی، سید محمود رضا ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 110-126]
 • حسینی، سید محسن اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • حسینی، سید محسن ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • حسن پور، صادق ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • حسین زاده، بهزاد مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • حسینی کلدوزخ، سید آرمان تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]
 • حسین نیا، اکرم حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • حقیقی‌پراپری، محمد سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به‎عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 59-75]
 • حلاج ثانی، احمد مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • حلاج ثانی، احمد بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]

خ

 • خاتمیان، معصومه تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 15-31]
 • خامه‌چی، احسان بهینه‌سازی تولید یکپارچه از یک میدان بالغ نفتی با استفاده از فرازآوری مصنوعی با گاز و با در نظر گرفتن ‌محدودیت‌های غیر خطی عملیاتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 61-69]
 • خامه‌چی، احسان تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]
 • خانه باد، محمد انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • خدایی، نواب توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]
 • خدابخشی، خسرو مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • خراشه، فرهاد تاثیر افزایش مزوحفره‌ها بر فعالیت زئولیت HZSM-5 با نسبت سیلیس به آلومینیوم بالا در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 79-92]
 • خراشه، فرهاد ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 17-28]
 • خراط، ریاض بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 103-115]
 • خسروی نیکو، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 67-77]
 • خوشبخت، فرهاد بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]
 • خوشگفتارمنش، محمد حسن ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]

د

 • درخواه، فرزانه ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • دهبان، یاسر مدل‌سازی دوبعدی غیرخطی سنگ‌بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده‌های گرانی منطقه کارلایل انگلستان [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 138-152]
 • دهقانی، علی اکبر مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • دهقانی، محمدرضا ساخت و کاربردکاتالیست‌های امولسیونی پلی اگزوتنگستنی وانادیمی دووسونی برای گوگردزدایی اکسایشی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 98-107]

ر

 • ریاحی، سیاوش مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]
 • ریاحی، محمدعلی ترکیب روش‌های عصبی، فازی و عصبی- فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته برای تشخیص رخساره‌های مخزن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 97-109]
 • ریاضی، مسعود ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • ریاضی، مسعود بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • رحمانی وحید، بهگام سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به‎عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 59-75]
 • رحیم‌پور‌بناب، حسین بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 4-14]
 • رستمی، امیرشهریار مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • رستمی، بهزاد مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • رسولی، میلاد سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • رشدی، سپیده شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 47-60]
 • رشیدی، علیمراد بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • رضایی، محمد مدل‌سازی دوبعدی غیرخطی سنگ‌بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده‌های گرانی منطقه کارلایل انگلستان [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 138-152]
 • رفیعی، یوسف ارائه یک روش ‌تحلیلی جدید به‌منظور مدیریت تخصیص آب به چاه‌های تزریقی در پروژه‌های سیلاب‌زنی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 4-13]
 • رمضی، حمیدرضا تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 84-97]
 • رهبر کلیشمی، احمد شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 47-60]
 • روئیایی، سیدجاوید مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 71-83]

ز

 • زارعی، عباس تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • زینل زاده، ارسلان بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه‌تغذیه میدان دارخوین در دشت‌آبادان [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 46-58]
 • زهدی، افشین ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]

س

 • ساده میری نژاد، مجید بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد‌کف [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 116-127]
 • ساسانی پور، جعفر بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 67-77]
 • سحاب پیغمبردوست، مهدی بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 4-14]
 • سعیدی راد، راحله بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • سیف، سیامک بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • سلگی، عیسی حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • سلیمی، فرهاد حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 139-149]
 • سلیمان زاده، ابوذر مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 102-114]
 • سلیمانی منفرد، مهرداد تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • سلیمانی منفرد، مهرداد معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • سیم جو، محمد مدل‎سازی اندرکنش بین آب با شوری پایین و ماسه‎سنگ از طریق کوپل‎کردن معادلات جریان سیال با مدل ژئوشیمیایی PHREEQC [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 80-97]

ش

 • شاد، سعید مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 4-16]
 • شاد، سعید ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • شایگانی اکمل، محمد بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • شایگانی اکمل، محمد محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • شاه‌حسینی، شاهرخ مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 16-29]
 • شاهسونی، هاشم تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 111-122]
 • شاه نظری، محمدرضا محاسبه سیستم بهینه احتراق ناقص متان در محیط متخلخل جهت دست‎یابی به درصد هیدروژن بیشینه: بررسی تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 123-137]
 • شیرانی، محبوبه بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • شیرانی، نوشین بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • شریعتی، احمد بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 67-77]
 • شکیباصفت، نصراله شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 153-167]
 • شهیدی، معصومه السادات غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • شهرآبادی، عباس مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • شهرآبادی، عباس بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]

ص

 • صابری، علی محاسبه سیستم بهینه احتراق ناقص متان در محیط متخلخل جهت دست‎یابی به درصد هیدروژن بیشینه: بررسی تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 123-137]
 • صابری مقدم، علی محاسبه سینتیک واکنش ریفرمینگ متان با بخار آب بر‎روی کاتالیزور بهینه Ni-Zn-Al [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 115-132]
 • صباغی، صمد بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • صهبا یغمایی، مازیار مدل‎سازی پیش‎بینی پارامترهای شار و گرفتگی غشاهای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون PVDF عامل‎دار شده با نانولوله‎های کربنی با استفاده از سیستم‎های شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 18-35]

ط

 • طاهری، سیدرضا مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 4-16]
 • طاهری، سیدرضا ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • طیبی، شکوفه مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 71-83]
 • طریقی، سارا افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی VGO توسط اصلاح پسا- سنتز زئولیت USY [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 78-89]

ع

 • عاصمی، فرهاد ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 47-58]
 • عباسی، سعید مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • عصاره، مهدی مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 16-29]
 • عصفوری، شهریار تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • علیزاده، علی تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]

ف

 • فرید، منصوره تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • فعال رستگار، سید علی تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]

ق

 • قادری، فرهاد حذف بنزن و تولوئن از آب شور به‎روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 168-179]
 • قاسمی چپی، نگار کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 93-102]
 • قدیری، محمد تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 15-31]

ک

 • کاظم زاده، عزت اله توسعه مدل ریاضی جدید برای تخمین گرادیان شکست با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش برنامه‌ریزی بیان ژن در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 76-86]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • کثیری، نوراله شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 47-60]
 • کیخاونی، توان بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد‌کف [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 116-127]
 • کدخدایی، علی ترکیب روش‌های عصبی، فازی و عصبی- فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته برای تشخیص رخساره‌های مخزن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 97-109]
 • کدخدائی، علی مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]
 • کرمی، چنگیز حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 139-149]
 • کریمی، مجتبی بهینه‌سازی و بهبود عملیات تطابق تاریخچه خودکار با استفاده از روش سطح رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک-مطالعه موردی در یک میدان بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 70-84]
 • کرم‌بیگی، محمدصابر بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، الگوریتم ازدحام ذرات و منطق فازی: مطالعه موردی برای ازدیاد برداشت به کمک تزریق پلیمر [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 126-138]
 • کسراییان، علی ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 110-126]
 • کشاورز فرج خواه، ناصر تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • کشاورز مروجی، مصطفی بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 47-58]
 • کلانتری، الهام مدل‎سازی اندرکنش بین آب با شوری پایین و ماسه‎سنگ از طریق کوپل‎کردن معادلات جریان سیال با مدل ژئوشیمیایی PHREEQC [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 80-97]

گ

 • گشتاسب گوهر ریزی، کامران نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 69-78]
 • گلی، علیرضا بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • گنجی، احمد توسعه مدل ریاضی جدید برای تخمین گرادیان شکست با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش برنامه‌ریزی بیان ژن در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 76-86]
 • گنجه قزوینی، مصطفی مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]

ل

 • لکی روحانی، علی ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]

م

 • محبیان، رضا ترکیب روش‌های عصبی، فازی و عصبی- فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته برای تشخیص رخساره‌های مخزن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 97-109]
 • محبی کلهری، داود سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • محبوبی، اسداله بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه‌تغذیه میدان دارخوین در دشت‌آبادان [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 46-58]
 • محبوبی، اسداله انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • محمدی، رامین تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 84-97]
 • محمودی نجفی، سید حیدر تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 37-45]
 • مدانلو جویباری، نفیسه افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی VGO توسط اصلاح پسا- سنتز زئولیت USY [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 78-89]
 • مرادی، ابوالفضل مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • مرادی، بابک بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 103-115]
 • مرادی، مصطفی انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • مرادی کوچی، مهران مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • میرباقری، مریم السادات غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • مرتضوی، علی بهینه‌سازی و بهبود عملیات تطابق تاریخچه خودکار با استفاده از روش سطح رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک-مطالعه موردی در یک میدان بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 70-84]
 • مشعشعی، سیدحسن ارائه ابزار گرافیکی به منظور پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 112-125]
 • معظمی گودرزی، صبا مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • مفخمی مهرآبادی، مهران مدل‎سازی پیش‎بینی پارامترهای شار و گرفتگی غشاهای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون PVDF عامل‎دار شده با نانولوله‎های کربنی با استفاده از سیستم‎های شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 18-35]
 • مقدسی، عبدالرضا اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • ملایری، محمد رضا ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • منتظری، محسن اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 59-70]
 • منتظری، مصطفی بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • مهرگینی، بهزاد ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • موسوی، میر هدایت محاسبه سیستم بهینه احتراق ناقص متان در محیط متخلخل جهت دست‎یابی به درصد هیدروژن بیشینه: بررسی تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 123-137]
 • موسویان، محمدعلی بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • موسوی‌حرمی، سید‌رضا بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه‌تغذیه میدان دارخوین در دشت‌آبادان [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 46-58]
 • موسوی‌حرمی، سید‌رضا انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • موسوی مطهر، مهدیه سادات ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]

ن

 • نادری، میثم بهینه‌سازی تولید یکپارچه از یک میدان بالغ نفتی با استفاده از فرازآوری مصنوعی با گاز و با در نظر گرفتن ‌محدودیت‌های غیر خطی عملیاتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 61-69]
 • نجاتی کلاته، علی مدل‌سازی دوبعدی غیرخطی سنگ‌بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده‌های گرانی منطقه کارلایل انگلستان [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 138-152]
 • نجفی، سمیه حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 139-149]
 • نژادکورکی، عاطفه بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • نشاطی، جابر محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • نصیری، علیرضا بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 47-58]
 • نصیری، مسعود مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • نظری، حامد توسعه مدل ریاضی جدید برای تخمین گرادیان شکست با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش برنامه‌ریزی بیان ژن در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 76-86]
 • نوذری، علی محاسبه سینتیک واکنش ریفرمینگ متان با بخار آب بر‎روی کاتالیزور بهینه Ni-Zn-Al [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 115-132]
 • نورعلیشاهی، عمیدالدین بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • نوروزی، سلمان بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • نوروزی، غلامحسین مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]

و

 • وروانی فراهانی، ابوالفضل اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 59-70]
 • ویس کرمی، سپیده مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 102-114]

ه

 • هاشمی، میلاد تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]
 • هنرمند، جواد توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]

ی

 • یاری پور، فریدون تاثیر افزایش مزوحفره‌ها بر فعالیت زئولیت HZSM-5 با نسبت سیلیس به آلومینیوم بالا در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 79-92]
 • یاری‌پور، فریدون ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 17-28]
 • یعقوبی، نکیسا سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • یوسفی کبریا، داریوش حذف بنزن و تولوئن از آب شور به‎روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 168-179]