نمایه نویسندگان

آ

 • آریان نژاد، امیر طبقه‌بندی غیرنظارتی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌های ترکیبی گوسی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 129-144]
 • آروس، سید جمال الدین بررسی آزمایشگاهی برهم‌کنش سنگ و سیال در تزریق گاز دی‌اکسیدکربن در یک مخزن ماسه‌سنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی بالا [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 98-113]
 • آقایی، شهرام برنامه‌ریزی ارسال فرآورده‌های نفتی چندگانه در شبکه خطوط انتقال براساس راه‌کار کنترل‌پیش‌بین: مدل‌سازی دینامیکی شبکه و برنامه‌ریزی بلندمدت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 99-112]

ا

 • ابراهیمی، هادی تولید گاز سنتز به‌وسیله اکسیداسیون جزئی متان و تبدیل CO2 به‌روش چرخه شیمیایی [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 31-41]
 • ادیب‌پرو، الهه مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 70-80]
 • اسدی مهماندوستی، الهام بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت- نفت مخزن سروک و نفت- سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 81-98]
 • اسفندیاری، نادیا تولید بیودیزل از روغن مورینگا الیفرا با استفاده از نانوکاتالیست ناهمگن C/CuFe4O2/CaO و ترکیب آن با دیزل جهت بهبود خصوصیات سوخت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 113-130]
 • اسکروچی، مهدی بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 42-51]
 • اسماعیلی، حسین تولید بیودیزل از روغن مورینگا الیفرا با استفاده از نانوکاتالیست ناهمگن C/CuFe4O2/CaO و ترکیب آن با دیزل جهت بهبود خصوصیات سوخت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 113-130]
 • اشتری، احمد دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 61-73]
 • اصفهانی، محمدرضا پیش‌بینی ضریب سیمان‌شدگی و نمای اشباع برای مخازن کربناته ایران به‌وسیله الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 90-99]
 • اکبری، اعظم اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 21-30]
 • اکبری سنه، روجیار تثبیت نانوذرات TiO2 برروی آلومیناسیلیکات طبیعی فرآوری شده جهت تولید هیدروژن: ارزیابی اثر فرآوری شیمیایی پایه و شرایط عملیاتی فرآیند [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 14-30]
 • امانی، محمد جواد مدل‌سازی رفتار فازی مخلوط دوتایی نفت سنگین/ بیتومن و حلال [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 3-20]
 • امانیزاده فینی، فرهاد بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 96-104]
 • امینی، عبدالحسین نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 80-95]
 • انصاری، سعید مقایسه عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانوذرات HQ-Fe3O4 و FeQ3 محتوی 8- هیدروکسی کینولین [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 69-79]
 • انصاری، هادی بررسی روش ارزیابی تعیین سطح تماس سیالات با استفاده از ترمودینامیک تعادل فازی و برگشت‌ناپذیر در ستون هیدروکربوری محیط‌های متخلخل؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن اشباع شکاف‌دار جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 31-47]
 • اورک، زینب مدل‌سازی تاریخچه‌های تدفین و حرارتی جهت آنالیز حوضه رسوبی سازند پابده در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 113-128]

ب

 • باخدای دهقانپور، صفورا اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 21-30]
 • باشتی، نسیبه تأثیر قوام‌دهنده پلیمری P-1-D در کنترل تحرک‌پذیری گاز دی‌اکسیدکربن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 103-112]
 • بیژنی، مسعود ارائه یک روش پیش‌بینی تشکیل رسوبات معدنی مرتبط با تغییرات دما و فشار چاه تولیدی با استفاده از مارچینگ الگوریتم: مطالعه موردی یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 16-29]
 • بی نیاز دلیجانی، ابراهیم توزیع تنش در مخازن شکاف‌دار: اثر تراکم شکستگی، بارگذاری زاویه‌دار و پارامترهای سنگ و شکستگی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 114-128]
 • بنده علی، سمانه مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 113-126]
 • بهرامیان، علیرضا اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 55-65]
 • بهمنیار، حسین بررسی جذب گازهای خالص متان، کربن دی اکسید و نیتروژن برروی زئولیت 13X با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 3-17]
 • بهمئی، علیرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی تزریق گاز به‌منظور کاهش لختگی شدید در جریان سه فازی در سیستم لوله- بالابرنده‌ [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 42-56]

پ

 • پارسایی، رفعت بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 72-83]
 • پاکزاد، حمیدرضا بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 4-20]
 • پیرزادی جهرمی، محمدرضا اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 55-65]
 • پرویزیان، فهیمه مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 113-126]
 • پورعلی، امید مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 70-80]

ت

 • تقی‌ذوقی، علی مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 70-80]
 • تیموری، علیرضا بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق اسید بر میزان بازشدگی شکاف در مخازن شکاف‌دار دولومیتی و کلسیتی [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 3-13]
 • توکلی، وحید تعیین بهترین ترکیب داده‌های چاه‌پیمایی و رخساره‌های الکتریکی در محاسبه اشباع آب، سازند‌های کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 3-15]

ث

 • ثیاب قدسی، علی اصغر چینه‌نگاری چرخه‌ای بخش بالایی سازند دالان با استفاده از تحلیل طیفی تحولی با روش‌های تبدیل سریع فوریه و چند‌کاهنده در میدان گازی سلمان [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]

ج

 • جعفری‌نژاد، شهریار تحلیل جانمایی آشکارسازهای گاز در صنایع فرآیندی به‌کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 46-60]
 • جمشیدی، سعید آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 37-46]
 • جهانبخشی، سامان آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 37-46]
 • جولائی، امیر تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 74-89]

چ

 • چراغ سحر، احسان اثرات ژئومکانیکی افت فشار مخزن، دمای سیال حفاری و فشار اسمزی بر روی شرایط پایداری دیواره چاه (مطالعه موردی) [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 76-89]

ح

 • حیات داودی، مظاهر مطالعه امکان‌سنجی کنترل آسیب آسفالتین در سازند کربناته کم‌تراوا با سنتز در جای نانوذرات اکسید آهن [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 56-68]
 • حاجی پور، مستانه توزیع تنش در مخازن شکاف‌دار: اثر تراکم شکستگی، بارگذاری زاویه‌دار و پارامترهای سنگ و شکستگی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 114-128]
 • حاجیلری، نسیبه مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی ریاضی جذب 1- بوتانول برروی کربن فعال [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 92-101]
 • حبیبی، عزیزالله بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت- نفت مخزن سروک و نفت- سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 81-98]
 • حیدری پبدنی، حمید تهیه و مشخصه‌یابی غشای مرکب پلی دی متیل سیلوکسان PDMS بر پایۀ چارچوب فلز-آلی UiO-66 به‌منظور استفاده در فرآیند گوگردزدایی از بنزین به‌روش تراوش تبخیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 66-77]
 • حسینی، سیدعلی تولید و بررسی خواص بیودیزل حاصل از روغن پسماند در حضور کاتالیست مغناطیسی باریم فریت تلقیح شده با پتاسیم هیدروکسید [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 100-112]
 • حسینی، سیدمحسن مقایسه عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانوذرات HQ-Fe3O4 و FeQ3 محتوی 8- هیدروکسی کینولین [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 69-79]
 • حسینی، ُسید محسن مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 113-126]
 • حسین پور، نگهدار مطالعه امکان‌سنجی کنترل آسیب آسفالتین در سازند کربناته کم‌تراوا با سنتز در جای نانوذرات اکسید آهن [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 56-68]
 • حسین پور، نگهدار بررسی آزمایشگاهی تأثیر ساز و کار ریزش ثقلی بر الگوی ‌نشست آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق امتزاجی [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 102-115]

خ

 • خامه‌چی، احسان ارائه یک روش پیش‌بینی تشکیل رسوبات معدنی مرتبط با تغییرات دما و فشار چاه تولیدی با استفاده از مارچینگ الگوریتم: مطالعه موردی یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 16-29]
 • ختایی، علیرضا تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 27-36]
 • خدایی، میثم توزیع تنش در مخازن شکاف‌دار: اثر تراکم شکستگی، بارگذاری زاویه‌دار و پارامترهای سنگ و شکستگی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 114-128]
 • خداپناه، الناز بررسی آزمایشگاهی برهم‌کنش سنگ و سیال در تزریق گاز دی‌اکسیدکربن در یک مخزن ماسه‌سنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی بالا [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 98-113]
 • خدائی، نواب بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 4-20]
 • خوشبوی، رضا ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح‌شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3 [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 47-55]

د

 • دستغیب، سُید محمد مهدی افزایش تجزیه زیستی هیدروکربن‌های سنگین توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس F13 در حضور رامنولیپید [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 61-75]
 • دولت یاری، علیرضا ارائه یک روش پیش‌بینی تشکیل رسوبات معدنی مرتبط با تغییرات دما و فشار چاه تولیدی با استفاده از مارچینگ الگوریتم: مطالعه موردی یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 16-29]

ر

 • رجبی، مهشید غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 105-117]
 • رحیمی، گلاویژ استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]
 • رحمانی، فرهاد تثبیت نانوذرات TiO2 برروی آلومیناسیلیکات طبیعی فرآوری شده جهت تولید هیدروژن: ارزیابی اثر فرآوری شیمیایی پایه و شرایط عملیاتی فرآیند [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 14-30]
 • رحمانی چیانه، فرهاد استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]
 • رداد، محمد طبقه‌بندی غیرنظارتی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌های ترکیبی گوسی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 129-144]
 • رستگار، سید امید استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت‌کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]
 • رشیدی، علیمراد تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 27-36]
 • رضاکاظمی، ماشاءالله مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی ریاضی جذب 1- بوتانول برروی کربن فعال [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 92-101]
 • رضائیان، جواد آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 37-46]
 • رهبر، مهدی تحلیل پایداری چاه در سازند دارای شکستگی با استفاده از روش المان- مجزا- شبکه شکستگی‌های مجزا: مطالعه موردی یکی از چاه‌های خلیج‌فارس [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 52-69]
 • روغنیان، رامین مروری بررویکردهای افزایش مقیاس تحلیلی فرآیند آشام خودبه‌خودی ناهمسو در مخازن شکاف‌دار نفتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 21-33]

ز

 • زائری، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 3-20]
 • زمانی، یحیی تولید گاز سنتز به‌وسیله اکسیداسیون جزئی متان و تبدیل CO2 به‌روش چرخه شیمیایی [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 31-41]

س

 • سراج امانی، مسعود تخمین امپدانس صوتی ماسه‌سنگ‌های کم تراوا با استفاده از روش‌های وارون‌سازی لرزه‌ای: مطالعه موردی از میدان گازی ویچررنج در حوضه پرت استرالیا [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 78-91]
 • سعدی، سمانه مطالعه و بررسی تأثیر نانو ذرات روی اکسید بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 113-126]
 • سعیدی، امید تحلیل پایداری چاه در سازند دارای شکستگی با استفاده از روش المان- مجزا- شبکه شکستگی‌های مجزا: مطالعه موردی یکی از چاه‌های خلیج‌فارس [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 52-69]
 • سعیدی، مجید ارتقاءکیفیت زیست‌سوخت‌های حاصل از پیرولیز لیگنین: فرآیند هیدرودی اکسیژناسیون انیسول با استفاده از کاتالیست پلاتین [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 30-41]
 • سعیدیان، پیام ساخت سطح فوق آب‌دوست- فوق روغن‌گریز روی اکسید به‌منظور جداسازی آلاینده‌های هیدروکربنی از پساب شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 32-42]
 • سعیدی دهاقانی، امیرحسین بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق اسید بر میزان بازشدگی شکاف در مخازن شکاف‌دار دولومیتی و کلسیتی [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 3-13]
 • سلیمی، زهرا تولید و بررسی خواص بیودیزل حاصل از روغن پسماند در حضور کاتالیست مغناطیسی باریم فریت تلقیح شده با پتاسیم هیدروکسید [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 100-112]
 • سلیمانی، بهمن تعیین انواع تخلخل، ریز رخساره‏ها و گونه‏های سنگی در مخزن بنگستان میدان گچساران، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • سلیمانی، میلاد بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت- نفت مخزن سروک و نفت- سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 81-98]
 • سیم جو، محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 3-20]

ش

 • شاکری، مظفر اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 21-30]
 • شاهوردی، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 3-20]
 • شجاعیان، ابوالفضل اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 55-65]
 • شیرازی، مژده نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 80-95]
 • شیرزاده زرنق، علی اکسیداسیون دی بنزوتیوفن توسط زئولیتTS-1 بهبود یافته در حضور پلی وینیل الکل [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 21-30]
 • شریف، مهدی تأثیر قوام‌دهنده پلیمری P-1-D در کنترل تحرک‌پذیری گاز دی‌اکسیدکربن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 103-112]
 • شریف نیا، شهرام تثبیت نانوذرات TiO2 برروی آلومیناسیلیکات طبیعی فرآوری شده جهت تولید هیدروژن: ارزیابی اثر فرآوری شیمیایی پایه و شرایط عملیاتی فرآیند [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 14-30]
 • شفیعی، محمد ابراهیم ارائه مدل افزایش بهره‌وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 131-141]

ص

 • صادقی، رحمت دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 61-73]
 • صادق نژاد، سعید بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق اسید بر میزان بازشدگی شکاف در مخازن شکاف‌دار دولومیتی و کلسیتی [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 3-13]
 • صالحی، رضا غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 105-117]
 • صالحی، محمدعلی بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 4-20]
 • صفتی، کامبیز تولید بیودیزل از روغن مورینگا الیفرا با استفاده از نانوکاتالیست ناهمگن C/CuFe4O2/CaO و ترکیب آن با دیزل جهت بهبود خصوصیات سوخت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 113-130]
 • صنعتی، علی مدل‌سازی و شبیه‌سازی تزریق گاز به‌منظور کاهش لختگی شدید در جریان سه فازی در سیستم لوله- بالابرنده‌ [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 42-56]

ض

 • ضیغم، سپیده ارزیابی نیروهای بین سطحی در حین تزریق مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی به مخازن کربناته [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 43-54]

ط

 • طباطبائی نژاد، سید علیرضا بررسی آزمایشگاهی برهم‌کنش سنگ و سیال در تزریق گاز دی‌اکسیدکربن در یک مخزن ماسه‌سنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی بالا [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 98-113]
 • طباطبائی‌نژاد، سید علیرضا اثرات ژئومکانیکی افت فشار مخزن، دمای سیال حفاری و فشار اسمزی بر روی شرایط پایداری دیواره چاه (مطالعه موردی) [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 76-89]
 • طباطبائی‌نژاد، علیرضا ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح‌شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3 [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 47-55]

ع

 • عبادی، صادق تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 27-36]
 • عباسی، مژگان مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 21-31]
 • عرب امیری، علیرضا تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 74-89]
 • عزیزپور، هدایت بررسی جذب گازهای خالص متان، کربن دی اکسید و نیتروژن برروی زئولیت 13X با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 3-17]
 • علایی، ابراهیم تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 27-36]
 • علی حسشینی، افشار بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 96-104]
 • علیزاده، مهدی اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 55-65]

غ

 • غبیشاوی، علی تعیین انواع تخلخل، ریز رخساره‏ها و گونه‏های سنگی در مخزن بنگستان میدان گچساران، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • غلامی، رضا تعیین بهترین ترکیب داده‌های چاه‌پیمایی و رخساره‌های الکتریکی در محاسبه اشباع آب، سازند‌های کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 3-15]

ف

 • فاتحی‌فر، اسماعیل ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح‌شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3 [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 47-55]
 • فاضلی، محمدجواد بررسی اثرات فرکانس و هپتان نرمال بر رفتار رئولوژی نفت خام– مطالعه موردی مخزن منصوری [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 129-138]
 • فرجپور، وحید نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 80-95]
 • فرصت، خالد مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 70-80]
 • فضلعلی زاده، علیرضا تحلیل جانمایی آشکارسازهای گاز در صنایع فرآیندی به‌کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 46-60]
 • فلاحت، رضا اثرات ژئومکانیکی افت فشار مخزن، دمای سیال حفاری و فشار اسمزی بر روی شرایط پایداری دیواره چاه (مطالعه موردی) [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 76-89]
 • فلاحت خواه، امید چینه‌نگاری چرخه‌ای بخش بالایی سازند دالان با استفاده از تحلیل طیفی تحولی با روش‌های تبدیل سریع فوریه و چند‌کاهنده در میدان گازی سلمان [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]

ق

 • قاسمی، فاطمه بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 42-51]
 • قاسمی‌پناه، کریم تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 27-36]
 • قائدی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 42-51]
 • قائدی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 72-83]
 • قجاوند، حسین ارائه مدل افزایش بهره‌وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 131-141]
 • قربان‌نژاد، حسن افزایش تجزیه زیستی هیدروکربن‌های سنگین توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس F13 در حضور رامنولیپید [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 61-75]
 • قره چلو، سجاد نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 80-95]
 • قمی، شهاب تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 74-89]
 • قناعتی، سید حسین برنامه‌ریزی ارسال فرآورده‌های نفتی چندگانه در شبکه خطوط انتقال براساس راه‌کار کنترل‌پیش‌بین: مدل‌سازی دینامیکی شبکه و برنامه‌ریزی بلندمدت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 99-112]

ک

 • کاشی، اسلام تحلیل جانمایی آشکارسازهای گاز در صنایع فرآیندی به‌کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 46-60]
 • کاظمی، امیر بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 4-20]
 • کاظمی گلباغی، حامد بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • کدخدایی، علی چینه‌نگاری چرخه‌ای بخش بالایی سازند دالان با استفاده از تحلیل طیفی تحولی با روش‌های تبدیل سریع فوریه و چند‌کاهنده در میدان گازی سلمان [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 90-102]
 • کدخدایی، علی دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 61-73]
 • کدخدایی، علی تخمین امپدانس صوتی ماسه‌سنگ‌های کم تراوا با استفاده از روش‌های وارون‌سازی لرزه‌ای: مطالعه موردی از میدان گازی ویچررنج در حوضه پرت استرالیا [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 78-91]
 • کرد، شاهین بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 34-45]
 • کرد، شاهین غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 105-117]
 • کرد، شاهین مروری بر تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مبانی تئوری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 116-132]
 • کردی، معصومه مدل‌سازی تاریخچه‌های تدفین و حرارتی جهت آنالیز حوضه رسوبی سازند پابده در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 113-128]
 • کریمی، احمدرضا مدل‌سازی تاریخچه‌های تدفین و حرارتی جهت آنالیز حوضه رسوبی سازند پابده در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 113-128]
 • کریمی، مرجان آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی لندست؛ مطالعه موردی: شمال خلیج‌فارس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 18-26]
 • کروبی، کسری توزیع تنش در مخازن شکاف‌دار: اثر تراکم شکستگی، بارگذاری زاویه‌دار و پارامترهای سنگ و شکستگی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 114-128]
 • کشیری، راضیه بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 72-83]
 • کلانتری اصل، عظیم مدل‌سازی رفتار فازی مخلوط دوتایی نفت سنگین/ بیتومن و حلال [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 3-20]
 • کلانتری اصل، عظیم بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 72-83]
 • کمری، احسان پیش‌بینی ضریب سیمان‌شدگی و نمای اشباع برای مخازن کربناته ایران به‌وسیله الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 90-99]
 • کمیلیان، محمد تحلیل پایداری چاه در سازند دارای شکستگی با استفاده از روش المان- مجزا- شبکه شکستگی‌های مجزا: مطالعه موردی یکی از چاه‌های خلیج‌فارس [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 52-69]
 • کیوانی، فاطمه مدل‌سازی رفتار فازی مخلوط دوتایی نفت سنگین/ بیتومن و حلال [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 3-20]

گ

 • گرامی، شهاب بررسی روش ارزیابی تعیین سطح تماس سیالات با استفاده از ترمودینامیک تعادل فازی و برگشت‌ناپذیر در ستون هیدروکربوری محیط‌های متخلخل؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن اشباع شکاف‌دار جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 31-47]
 • گراوند، رویا مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 21-31]
 • گندم کار، اصغر تأثیر قوام‌دهنده پلیمری P-1-D در کنترل تحرک‌پذیری گاز دی‌اکسیدکربن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 103-112]
 • گندم کار، اصغر ارزیابی نیروهای بین سطحی در حین تزریق مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی به مخازن کربناته [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 43-54]

م

 • مالدار، رامین تعیین انواع تخلخل، ریز رخساره‏ها و گونه‏های سنگی در مخزن بنگستان میدان گچساران، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • ماه پیشانیان، امیر مسعود بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 3-20]
 • محبوبی، اسداله دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 61-73]
 • محمدی، سامان بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 34-45]
 • محمدی، مهدی بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • محمدیان، علی محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر ساز و کار ریزش ثقلی بر الگوی ‌نشست آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق امتزاجی [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 102-115]
 • محمدی خورسند، زهرا اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 55-65]
 • محمدزاده، امید بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 34-45]
 • محمودپور، سوران پیش‌بینی ضریب سیمان‌شدگی و نمای اشباع برای مخازن کربناته ایران به‌وسیله الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیک [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 90-99]
 • مرادی، پانته آ ارتقاءکیفیت زیست‌سوخت‌های حاصل از پیرولیز لیگنین: فرآیند هیدرودی اکسیژناسیون انیسول با استفاده از کاتالیست پلاتین [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 30-41]
 • مرادی، حجت اله بررسی جذب گازهای خالص متان، کربن دی اکسید و نیتروژن برروی زئولیت 13X با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 3-17]
 • مرادی، زهرا تهیه و مشخصه‌یابی غشای مرکب پلی دی متیل سیلوکسان PDMS بر پایۀ چارچوب فلز-آلی UiO-66 به‌منظور استفاده در فرآیند گوگردزدایی از بنزین به‌روش تراوش تبخیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 66-77]
 • مرادی، غلامرضا تثبیت نانوذرات TiO2 برروی آلومیناسیلیکات طبیعی فرآوری شده جهت تولید هیدروژن: ارزیابی اثر فرآوری شیمیایی پایه و شرایط عملیاتی فرآیند [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 14-30]
 • میرزایی، ابوذر مروری بررویکردهای افزایش مقیاس تحلیلی فرآیند آشام خودبه‌خودی ناهمسو در مخازن شکاف‌دار نفتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 21-33]
 • میرفروغی، سیدمحمدرضا مروری بر تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مبانی تئوری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 116-132]
 • میرمحمدی، سید امین بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 96-104]
 • مسیحی، محسن مروری بررویکردهای افزایش مقیاس تحلیلی فرآیند آشام خودبه‌خودی ناهمسو در مخازن شکاف‌دار نفتی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 21-33]
 • مطهری، میثم تحلیل پایداری چاه و تعیین پنجره وزن گل مناسب برای چاهی از میدان نفتی در جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 48-60]
 • معلمی، سید علی بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت- نفت مخزن سروک و نفت- سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 81-98]
 • مقدسی، جمشید بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 34-45]
 • مقدسی، جمشید مروری بر تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مبانی تئوری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 116-132]
 • مقدسی، عبدالرضا مقایسه عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانوذرات HQ-Fe3O4 و FeQ3 محتوی 8- هیدروکسی کینولین [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 69-79]
 • مقیمی، حمید افزایش تجزیه زیستی هیدروکربن‌های سنگین توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس F13 در حضور رامنولیپید [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 61-75]
 • ملایری، محمد رضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی تزریق گاز به‌منظور کاهش لختگی شدید در جریان سه فازی در سیستم لوله- بالابرنده‌ [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 42-56]
 • ملقب، عبدالله تحلیل پایداری چاه و تعیین پنجره وزن گل مناسب برای چاهی از میدان نفتی در جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 48-60]
 • مهدی یار، حجت بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 72-83]
 • موسوی، سیدحامد بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • موسوی، سید شبیر تولید گاز سنتز به‌وسیله اکسیداسیون جزئی متان و تبدیل CO2 به‌روش چرخه شیمیایی [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 31-41]
 • موسویان، محمدعلی بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 84-97]
 • موسوی‌حرمی، سید‌رضا دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 61-73]
 • موسوی دهقانی، سید علی بررسی روش ارزیابی تعیین سطح تماس سیالات با استفاده از ترمودینامیک تعادل فازی و برگشت‌ناپذیر در ستون هیدروکربوری محیط‌های متخلخل؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن اشباع شکاف‌دار جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 31-47]
 • موسوی سقندیکلایی، سید عباس تهیه و مشخصه‌یابی غشای مرکب پلی دی متیل سیلوکسان PDMS بر پایۀ چارچوب فلز-آلی UiO-66 به‌منظور استفاده در فرآیند گوگردزدایی از بنزین به‌روش تراوش تبخیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 66-77]

ن

 • نجاتی کلاته، علی تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 74-89]
 • نجف پور، مسعود ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی با استفاده از مایعات یونی اصلاح‌شده توسط نمک‌های Fe+3 و Al+3 [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 47-55]
 • نخعی، علی مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 21-31]
 • نیک اندیش، عباسعلی نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 80-95]
 • نیکروز، رامین تخمین امپدانس صوتی ماسه‌سنگ‌های کم تراوا با استفاده از روش‌های وارون‌سازی لرزه‌ای: مطالعه موردی از میدان گازی ویچررنج در حوضه پرت استرالیا [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 78-91]
 • نوروزبیگی، رضا ساخت سطح فوق آب‌دوست- فوق روغن‌گریز روی اکسید به‌منظور جداسازی آلاینده‌های هیدروکربنی از پساب شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 32-42]

و

 • وافری، بهزاد بررسی اثرات فرکانس و هپتان نرمال بر رفتار رئولوژی نفت خام– مطالعه موردی مخزن منصوری [دوره 30، 99-5، 1399، صفحه 129-138]
 • ولایی، المیرا ساخت سطح فوق آب‌دوست- فوق روغن‌گریز روی اکسید به‌منظور جداسازی آلاینده‌های هیدروکربنی از پساب شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 30، 99-6، 1399، صفحه 32-42]

ه

 • هادیلو، سعید طبقه‌بندی غیرنظارتی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌های ترکیبی گوسی [دوره 30، 99-3، 1399، صفحه 129-144]
 • هاشمی، عبدالنبی بررسی روش ارزیابی تعیین سطح تماس سیالات با استفاده از ترمودینامیک تعادل فازی و برگشت‌ناپذیر در ستون هیدروکربوری محیط‌های متخلخل؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن اشباع شکاف‌دار جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 31-47]
 • هاشمی، عبدالنبی تحلیل پایداری چاه و تعیین پنجره وزن گل مناسب برای چاهی از میدان نفتی در جنوب غربی ایران [دوره 30، 99-2، 1399، صفحه 48-60]
 • هاشمی، عبدالنبی غربالگری روش‌های مهار ماسه برای یکی از چاه‌های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 105-117]
 • هاشمی تنگستانی، مجید آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی لندست؛ مطالعه موردی: شمال خلیج‌فارس [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 18-26]
 • هدایتی مقدم، امین بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی [دوره 30، 99-4، 1399، صفحه 96-104]
 • هنرمند، جواد بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 4-20]
 • هنرور، بیژن تولید بیودیزل از روغن مورینگا الیفرا با استفاده از نانوکاتالیست ناهمگن C/CuFe4O2/CaO و ترکیب آن با دیزل جهت بهبود خصوصیات سوخت [دوره 30، 99-1، 1399، صفحه 113-130]