نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، سید شهاب الدین بررسی آزمایشگاهی تأثیرحضور انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در یک مخزن کربناته [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 15-27]
 • آیت الهی، شهاب شبیه‌سازی مقیاس حفره اسیدزنی سنگ کربناته با روش شبکه بولتزمان و پالایش گریدی محلی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 3-21]
 • آدابی، محمد حسین تفسیر الکتروفاسیس‌ها با استفاده از شبکه عصبی SOM و ارتباط آن با لیتوفاسیس‌های گروه خامی در میدان نفتی مارون (جنوب غرب ایران) [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 96-111]
 • آرمانی، پرویز مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 90-105]
 • آرین، مهران ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 31-50]
 • آسیابانی، سجاد ترش‌شدگی مخزن: مروری بر سازوکار‌ها و روش‌های جلوگیری به‌همراه ارائه‌ روش نوین غربال‌گری [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 50-59]
 • آقایی، شهرام برنامه‌ریزی ارسال فرآورده‌های نفتی چندگانه در شبکه خطوط انتقال براساس راه‌کار کنترل پیش‌بین: برنامه‌ریزی خودکار کوتاه‌مدت در حضور اختلال [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 106-120]
 • آل علی، سید محسن ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 31-50]

ا

 • احمدی، محمد انتخاب مکان پیاده‌سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ با استفاده از تلفیق روش‌های تاپسیس و خوشه‌بندی هیبریدی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 3-16]
 • احمدی اهنک، مصطفی تحلیل عملکرد و بهینه‌سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 34-46]
 • احمد‌پور، علی تحلیل عملکرد و بهینه‌سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 34-46]
 • اخلاقی، ناصر مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی آب هوشمند در یکی از مخازن کربناته جنوب کشور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 58-70]
 • ادنان، محمد صادق ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • ازوجی، علی اکبر شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]
 • اژدرپور، امین بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 127-137]
 • اسدی، زینب بهینه‌سازی فرآیند استخراج نفتالین از نفت سوخت حاصل از کراکینگ در مجتمع پتروشیمی شازند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 69-82]
 • اسفندیاری، نادیا بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 127-137]
 • اصغری، امید بررسی میزان تأثیر مدل‌سازی رخساره‌های الکتریکی و تلفیق داده‌های لرزه‌ای در کاهش عدم قطعیت شبیه‌سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 3-16]
 • اعلاءالدین، محمد امین بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف بر عملکرد دبی‌سنج فراصوت همبستگی متقابل به‌کمک شبیه‌سازی CFD [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 39-49]
 • امامی نیری، محمد بررسی میزان تأثیر مدل‌سازی رخساره‌های الکتریکی و تلفیق داده‌های لرزه‌ای در کاهش عدم قطعیت شبیه‌سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 3-16]
 • امیری، سمیرا مقایسه‌ آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و ماده فعال‌سطحی زیستی رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 56-70]
 • امیرسرداری، مهدی بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 3-14]
 • امین نژاد، بابک بهینه‌سازی ترکیب سیمان چاه‌های نفت و گاز با استفاده از لاتکس پلیمر-نانوذرات سیلیکا به منظور جبران پدیده ترک و میکرو آنالوس در غلاف سیمان [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 116-127]

ب

 • بازیار، سینا بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 127-137]
 • بحرینیان، سید سعید یک مدل پیش‌بینی سایش ذرات جامد درون زانویی استاندارد در جریان چندفازی با الگوی کف‌آلود [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 98-112]
 • بخشش، مهدی یک مدل پیش‌بینی سایش ذرات جامد درون زانویی استاندارد در جریان چندفازی با الگوی کف‌آلود [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 98-112]
 • بذرکار، حمید بهینه‌سازی ترکیب سیمان چاه‌های نفت و گاز با استفاده از لاتکس پلیمر-نانوذرات سیلیکا به منظور جبران پدیده ترک و میکرو آنالوس در غلاف سیمان [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 116-127]
 • بصیرت تبریزی، حسن بررسی تأثیر فرکانس پالسی در بستر سیلان جامد-گاز به‌عنوان مخزن ذخیره‌سازی انرژی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 60-74]
 • بلوریان، مریم بررسی ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه در چاه‌های عمودی برای حالت‌های تک فازی و دو فازی با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 43-55]

پ

 • پیریایی، علیرضا بررسی تحولات تکتونیکی- رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه‌نگاری دقیق [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 96-112]
 • پروانه، روناک مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی آب هوشمند در یکی از مخازن کربناته جنوب کشور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 58-70]
 • پیشوائی، سید محمودرضا انتخاب مکان پیاده‌سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ با استفاده از تلفیق روش‌های تاپسیس و خوشه‌بندی هیبریدی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 3-16]
 • پنجه‌شاهی، محمدحسن افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 75-87]

ت

 • توفیقی، فرشاد مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 90-105]
 • توکلی، وحید مقایسه انواع مدل‌های محاسبه تراوایی براساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 68-77]
 • توکلی، وحید محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ و تأثیرتعیین گونه‌های سنگی بر آن در سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 66-76]

ج

 • جاذبی زاده، محمدحسین بررسی آزمایشگاهی عملکرد غشای پلی‌آمید- نانو سیلیکا جهت کاهش میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) آب تولیدی) مخلوط آب و زایلن( توسط اسمزمعکوس [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 141-159]
 • جعفری مهرآبادی، سعید تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 51-65]
 • جلالی، محسن افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 75-87]
 • جمشیدی، سعید شبیه‌سازی مقیاس حفره اسیدزنی سنگ کربناته با روش شبکه بولتزمان و پالایش گریدی محلی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 3-21]
 • جهانگیری، حمید رضا مدل‌سازی داده‌محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه‌های تولیدی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 40-53]
 • جهرومی، مهدی بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 28-38]

چ

 • چهاردولی، محمد مطالعه‌ سازوکار‌های مؤثر بر بازیافت نفت در فرآیند تزریق متناوب پلیمر و گاز کربن‌دی‌اکسید با استفاده از میکرومدل [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 83-95]
 • چهاردولی، محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت آسفالتین و یون‌های دوظرفیتی محلول در آب بر کشش بین سطحی سیستم هپتول/آب شور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 128-140]
 • چهرازی، علی مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 90-105]

ح

 • حاجی دولو، ابراهیم یک مدل پیش‌بینی سایش ذرات جامد درون زانویی استاندارد در جریان چندفازی با الگوی کف‌آلود [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 98-112]
 • حسینی، سیدمحسن بررسی تأثیر تابش پلاسمای آرگون- هوا بر عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون: اثر زمان، توان و ترکیب پلاسما [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 105-113]
 • حسینی، کیامرث کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامترهای پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 146-153]
 • حسین زاده، محمد رضا ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • حق شناس فرد، مسعود شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]

خ

 • خرازی، منا ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 113-123]
 • خزعلی، علیرضا شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]
 • خضرلو، رویا مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند خانه‌زو در شرق حوضه کپه‌داغ [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 20-29]

د

 • دبیر، بهرام بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 3-14]

ر

 • ریاحی، سیاوش بررسی و تعیین میزان اثر شوری، نوع یون و pH برروی مهاجرت ذرات ریز در مخازن ماسه‌سنگی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 22-33]
 • رحیم پور، فرشاد بررسی پارامترهای مؤثر بر ارتقا برش نفت کوره با استفاده از میکروارگانیسم‌های سودوموناس آیروژینوس و رودوکوکوس اریتروپلیس جدا شده از لجن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 134-148]
 • رحیم پور بناب، حسین مقایسه انواع مدل‌های محاسبه تراوایی براساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 68-77]
 • رحیم پور-بناب، حسین محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ و تأثیرتعیین گونه‌های سنگی بر آن در سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 66-76]
 • رسایی، محمدرضا بررسی ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه در چاه‌های عمودی برای حالت‌های تک فازی و دو فازی با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 43-55]
 • رستمی، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیرحضور انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در یک مخزن کربناته [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 15-27]
 • رشیدی، فریبرز بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 3-14]
 • رضایی، محمد علی بررسی میزان تأثیر مدل‌سازی رخساره‌های الکتریکی و تلفیق داده‌های لرزه‌ای در کاهش عدم قطعیت شبیه‌سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 3-16]
 • رضایی، مصطفی مقایسه انواع مدل‌های محاسبه تراوایی براساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 68-77]
 • رضائی، پیمان کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامترهای پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 146-153]
 • رفیعی، یوسف ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • رفیعی، یوسف ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • رفیع زاده، مهدی انتخاب مکان پیاده‌سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ با استفاده از تلفیق روش‌های تاپسیس و خوشه‌بندی هیبریدی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 3-16]
 • رمضان زاده، احمد تعیین نرخ مناسب تزریق اسید در سازندهای کربناته به منظور افزایش تراوایی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 124-145]

ز

 • زاده باقری، امید طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 39-50]
 • زلفی گل، محمد علی ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 113-123]

س

 • سیدشمس طالقانی، سیدآرش طراحی و ساخت سیستم محافظت در مقابل پدیده ورود مایع مبرد به کمپرسور در کمپرسورهای جابه‌جایی مثبت دستگاه‌های تهویه مطبوع [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 71-88]
 • سیدعلی، محسن تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 89-102]
 • سروی، رضا شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]
 • سلمانی، علی مطالعه‌تجربی و مدل‌سازی CFD جداساز دوفازی [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 51-68]
 • سلمانی، علی مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 47-57]
 • سلمانی سیاح، علی ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • سلمانی سیاح، علی ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • سیم جو، محمد مطالعه‌ سازوکار‌های مؤثر بر بازیافت نفت در فرآیند تزریق متناوب پلیمر و گاز کربن‌دی‌اکسید با استفاده از میکرومدل [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 83-95]
 • سیم جو، محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت آسفالتین و یون‌های دوظرفیتی محلول در آب بر کشش بین سطحی سیستم هپتول/آب شور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 128-140]

ش

 • شجاعی پور، محمد علی بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 3-14]
 • شیخی بوجانی، فرناز تعیین نرخ مناسب تزریق اسید در سازندهای کربناته به منظور افزایش تراوایی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 124-145]
 • شفیعی، داود تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 51-65]
 • شفیعی، مجتبی مقایسه‌ آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و ماده فعال‌سطحی زیستی رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 56-70]
 • شکاری فرد، علی مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 77-89]
 • شکرزاده، نورآذر نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 90-104]
 • شمس، مهرزاد آنالیز حساسیت و بهبود عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 54-67]

ص

 • صیادی، صبا مطالعه‌ سازوکار‌های مؤثر بر بازیافت نفت در فرآیند تزریق متناوب پلیمر و گاز کربن‌دی‌اکسید با استفاده از میکرومدل [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 83-95]
 • صادقی، محمدتقی مدل‌سازی داده‌محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه‌های تولیدی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 40-53]
 • صالحی زاده، محمد رضا طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 39-50]
 • صاین، جواد ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 113-123]
 • صدائی، بهنام انتخاب سناریو بهینه ازدیاد برداشت تحت عدم قطعیت با مدل احتمالی سطح پاسخ و معیارهای تصمیم گیری کمی برای یکی از مخازن ناهمگن عظیم ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 78-95]
 • صدیقی، مهدی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای شبیه‌سازی راکتور بستر سیال فرآیند تولید الفین‌های سبک از متانول و مدل‌سازی سینتیکی آن [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 103-115]
 • صرافی، امیر بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 28-38]
 • صمدی، لطیف تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 89-102]
 • صنعتی، علی اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده برای ازدیاد برداشت نفت با آب دریای کم‌شور [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 3-16]

ط

 • طاهری شکیب، جابر مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 77-89]
 • طاهونی، نسیم افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 75-87]
 • طلایی، فرامرز ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 31-50]

ع

 • عامری‌شهرابی، محمدجواد مطالعه‌تجربی و مدل‌سازی CFD جداساز دوفازی [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 51-68]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 47-57]
 • عباسی، رخشنده بررسی تحولات تکتونیکی- رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه‌نگاری دقیق [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 96-112]
 • عباسی، مژگان افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 75-87]
 • عصاری، محمدرضا مقایسه‌ آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و ماده فعال‌سطحی زیستی رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 56-70]
 • عصاری، محمدرضا بررسی تأثیر فرکانس پالسی در بستر سیلان جامد-گاز به‌عنوان مخزن ذخیره‌سازی انرژی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 60-74]
 • عطائی، سید احمد بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 28-38]
 • علی مرادی، اندیشه مقایسه کارکرد شبکه‌های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان‌های نفتی جنوب خاوری ایران [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 90-105]
 • عنایتی، عارف مدل‌سازی داده‌محور یک مخزن نفتی برای تعیین ارتباط دینامیکی بین چاه‌های تولیدی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 40-53]

ف

 • فالی پور، امیرعباس مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی آب هوشمند در یکی از مخازن کربناته جنوب کشور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 58-70]
 • فدائی، مهدی مطالعه‌تجربی و مدل‌سازی CFD جداساز دوفازی [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 51-68]
 • فدائی، مهدی ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • فدائی، مهدی ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • فدائی، مهدی مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 47-57]
 • فرخی، بیژن بررسی تأثیر تابش پلاسمای آرگون- هوا بر عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون: اثر زمان، توان و ترکیب پلاسما [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 105-113]
 • فرزانه، فرزین نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 90-104]
 • فرشچی تبریزی، فرشاد بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم‌کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 17-28]
 • فرهادی، حامد بررسی آزمایشگاهی نقش اجزای سنگ بر ازدیاد برداشت به وسیله سیلاب‌زنی آب کم‌شور در میدان نفتی شادگان [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 127-140]
 • فروتن، سینا طراحی و ساخت سیستم محافظت در مقابل پدیده ورود مایع مبرد به کمپرسور در کمپرسورهای جابه‌جایی مثبت دستگاه‌های تهویه مطبوع [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 71-88]
 • فضلعلی، علیرضا بهینه‌سازی فرآیند استخراج نفتالین از نفت سوخت حاصل از کراکینگ در مجتمع پتروشیمی شازند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 69-82]
 • فلاحت، رضا بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 88-97]

ق

 • قاسمی‌پناه، کریم بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 28-38]
 • قامتی، بهاره محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ و تأثیرتعیین گونه‌های سنگی بر آن در سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 66-76]
 • قبادی، حسین بررسی و تعیین میزان اثر شوری، نوع یون و pH برروی مهاجرت ذرات ریز در مخازن ماسه‌سنگی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 22-33]
 • قربانی، منصور بررسی تحولات تکتونیکی- رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه‌نگاری دقیق [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 96-112]
 • قربانپور، کیوان ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 71-89]
 • قربانپور، کیوان ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 17-30]
 • قربانپور، کیوان مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 47-57]
 • قصبه ای، مهرداد آنالیز حساسیت و بهبود عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 54-67]
 • قلعه خندابی، وهب بهینه‌سازی فرآیند استخراج نفتالین از نفت سوخت حاصل از کراکینگ در مجتمع پتروشیمی شازند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 69-82]
 • قناعتی، سید حسین برنامه‌ریزی ارسال فرآورده‌های نفتی چندگانه در شبکه خطوط انتقال براساس راه‌کار کنترل پیش‌بین: برنامه‌ریزی خودکار کوتاه‌مدت در حضور اختلال [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 106-120]

ک

 • کاظمی بیدختی، امین اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده برای ازدیاد برداشت نفت با آب دریای کم‌شور [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 3-16]
 • کاظم شیرودی، سجاد کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامترهای پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 146-153]
 • کیامهر، زینب بررسی تأثیر تابش پلاسمای آرگون- هوا بر عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون: اثر زمان، توان و ترکیب پلاسما [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 105-113]
 • کدخدایی، علی ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 31-50]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 90-104]
 • کرد، شاهین تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مروری بر سازوکارهای آسیب سازند، زمینه‌ها و اصول پژوهش آزمایشگاهی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 17-39]
 • کرد، شاهین ترش‌شدگی مخزن: مروری بر سازوکار‌ها و روش‌های جلوگیری به‌همراه ارائه‌ روش نوین غربال‌گری [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 50-59]
 • کریمی، صفورا مقایسه‌ آزمایشگاهی عملکرد پلیمر پلی‌آکریل‌آمید و ماده فعال‌سطحی زیستی رامنولیپید در ازدیاد برداشت نفت با استفاده از میکرومدل‌های شیشه‌ای همگن و ناهمگن [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 56-70]
 • کرمانی، وحید شبیه‌سازی CFD تأثیر پارامترهای هندسی بر تقسیم جریان گاز بین مسیر اصلی و کنارگذر در جریان‌سنج‌های میکروترمال برای مصارف خانگی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 29-42]
 • کشاورز، محمود بررسی تأثیر فرکانس پالسی در بستر سیلان جامد-گاز به‌عنوان مخزن ذخیره‌سازی انرژی [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 60-74]
 • کشتکار، حسین بررسی آزمایشگاهی عملکرد غشای پلی‌آمید- نانو سیلیکا جهت کاهش میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) آب تولیدی) مخلوط آب و زایلن( توسط اسمزمعکوس [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 141-159]
 • کلانتری اصل، عظیم بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم‌کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 17-28]
 • کودزری فراهانی، سمانه بررسی تأثیر تابش پلاسمای آرگون- هوا بر عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون: اثر زمان، توان و ترکیب پلاسما [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 105-113]

گ

 • گارده، علی محمد مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 77-89]

ل

 • لیاقت، محسن تفسیر الکتروفاسیس‌ها با استفاده از شبکه عصبی SOM و ارتباط آن با لیتوفاسیس‌های گروه خامی در میدان نفتی مارون (جنوب غرب ایران) [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 96-111]
 • لیثی، احسن بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 88-97]
 • لیراوی، محمدی شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]
 • لرک، علیرضا بهینه‌سازی ترکیب سیمان چاه‌های نفت و گاز با استفاده از لاتکس پلیمر-نانوذرات سیلیکا به منظور جبران پدیده ترک و میکرو آنالوس در غلاف سیمان [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 116-127]
 • لطفی، محمد تعیین نرخ مناسب تزریق اسید در سازندهای کربناته به منظور افزایش تراوایی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 124-145]

م

 • مبشری، علی بررسی تحولات تکتونیکی- رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه‌نگاری دقیق [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 96-112]
 • میثاقی، علی تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 89-102]
 • محاسنی، محمدرضا انتخاب سناریو بهینه ازدیاد برداشت تحت عدم قطعیت با مدل احتمالی سطح پاسخ و معیارهای تصمیم گیری کمی برای یکی از مخازن ناهمگن عظیم ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 78-95]
 • محبیان، رضا بررسی میزان تأثیر مدل‌سازی رخساره‌های الکتریکی و تلفیق داده‌های لرزه‌ای در کاهش عدم قطعیت شبیه‌سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 3-16]
 • محمدی، امیر بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت آسفالتین و یون‌های دوظرفیتی محلول در آب بر کشش بین سطحی سیستم هپتول/آب شور [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 128-140]
 • محمدی، پیمان نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 90-104]
 • محمدی، فایزه بررسی عملکرد اکسیدهای فلزی نانو ساختار کبالت و آهن برای جلوگیری از رسوب آسفالتین نفت خام سنگین [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 113-125]
 • محمدی، مجید استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای شبیه‌سازی راکتور بستر سیال فرآیند تولید الفین‌های سبک از متانول و مدل‌سازی سینتیکی آن [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 103-115]
 • محمدی، محسن شبیه‌سازی و بررسی فرآیند واحد تنظیم نقطه شبنم یک پالایشگاه گازی و استفاده از سیکل سردسازی پروپان به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه عملکرد فرآیند [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 3-19]
 • محمدی دوست، اکبر بررسی عملکرد اکسیدهای فلزی نانو ساختار کبالت و آهن برای جلوگیری از رسوب آسفالتین نفت خام سنگین [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 113-125]
 • محمودی، صادق شبیه‌سازی مقیاس حفره اسیدزنی سنگ کربناته با روش شبکه بولتزمان و پالایش گریدی محلی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 3-21]
 • محمودی، لیلا بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم‌کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 17-28]
 • محمودپور، سوران بررسی آزمایشگاهی تأثیرحضور انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در یک مخزن کربناته [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 15-27]
 • مددی، زهرا تخمین اشباع گاز با استفاده از مدل‌سازی و آنالیز پاشش امواج لرزه‌ای [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 89-102]
 • میری، روح الدین ترش‌شدگی مخزن: مروری بر سازوکار‌ها و روش‌های جلوگیری به‌همراه ارائه‌ روش نوین غربال‌گری [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 50-59]
 • مرادی، محمدحسین شبیه‌سازی تزریق بهینه اسیدهای قوی و ضعیف در مخازن کربناته، مطالعه موردی: اسیدکاری در دولایه هیدروکربوری مربوط به یکی از مخازن جنوب غرب ایران [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 114-126]
 • میرزایی، محمدرضا نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 90-104]
 • میرزایی، محمود مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان) [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 121-133]
 • میرفروغی، سیدمحمدرضا تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مروری بر سازوکارهای آسیب سازند، زمینه‌ها و اصول پژوهش آزمایشگاهی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 17-39]
 • میرنجفی‌زاده، سیدمحمد شبیه‌سازی CFD تأثیر پارامترهای هندسی بر تقسیم جریان گاز بین مسیر اصلی و کنارگذر در جریان‌سنج‌های میکروترمال برای مصارف خانگی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 29-42]
 • مشینچی اصل، میرستار مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان) [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 121-133]
 • مصطفوی، سید علیرضا تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 51-65]
 • مطهری، سید مهدیا انتخاب مکان پیاده‌سازی پایلوت ازدیاد برداشت در توسعه میادین هیدروکربنی بالغ با استفاده از تلفیق روش‌های تاپسیس و خوشه‌بندی هیبریدی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 3-16]
 • معطری، مزدا طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 39-50]
 • معلمی، سید علی مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند خانه‌زو در شرق حوضه کپه‌داغ [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 20-29]
 • معینی، محمد کاربرد داده‌های گل‎نگاری و پارامترهای پتروفیزیکی در ارزیابی کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، خلیج‌فارس [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 146-153]
 • مقدسی، جمشید تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین‌شناسی با هدف ازدیاد برداشت و حفاظت از محیط زیست: مروری بر سازوکارهای آسیب سازند، زمینه‌ها و اصول پژوهش آزمایشگاهی [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 17-39]
 • ملایری، محمد رضا بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم‌کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 17-28]
 • ملایری، محمد رضا اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده برای ازدیاد برداشت نفت با آب دریای کم‌شور [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 3-16]
 • میناعراقی، فائقه مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان) [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 121-133]
 • منصوری، حامد بررسی عملکرد اکسیدهای فلزی نانو ساختار کبالت و آهن برای جلوگیری از رسوب آسفالتین نفت خام سنگین [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 113-125]
 • مهدوی نژاد، میثم اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده برای ازدیاد برداشت نفت با آب دریای کم‌شور [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 3-16]
 • موحد، بهرام مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند خانه‌زو در شرق حوضه کپه‌داغ [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 20-29]

ن

 • نبی پور، معین بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 127-137]
 • نجاتی کلاته، علی مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان) [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 121-133]
 • نجفی، نعمت اله بررسی پارامترهای مؤثر بر ارتقا برش نفت کوره با استفاده از میکروارگانیسم‌های سودوموناس آیروژینوس و رودوکوکوس اریتروپلیس جدا شده از لجن نفتی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 134-148]
 • نخعی، علی بررسی ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه در چاه‌های عمودی برای حالت‌های تک فازی و دو فازی با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 43-55]
 • نخعی، علی بررسی و تعیین میزان اثر شوری، نوع یون و pH برروی مهاجرت ذرات ریز در مخازن ماسه‌سنگی [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 22-33]
 • نظری صارم، مهدی بررسی آزمایشگاهی نقش اجزای سنگ بر ازدیاد برداشت به وسیله سیلاب‌زنی آب کم‌شور در میدان نفتی شادگان [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 127-140]
 • نظری صارم، مهدی شبیه‌سازی تزریق بهینه اسیدهای قوی و ضعیف در مخازن کربناته، مطالعه موردی: اسیدکاری در دولایه هیدروکربوری مربوط به یکی از مخازن جنوب غرب ایران [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 114-126]
 • نقوی، وحید طراحی سیستم تشخیص نشتی خطوط لوله با استفاده از شبکه عصبی برروی بستر اسکادای شرکت ملی نفت ایران [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 39-50]
 • نکوفر، کورس طراحی و ساخت سیستم محافظت در مقابل پدیده ورود مایع مبرد به کمپرسور در کمپرسورهای جابه‌جایی مثبت دستگاه‌های تهویه مطبوع [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 71-88]
 • نورایی‌نژاد، محمدرضا تفسیر الکتروفاسیس‌ها با استفاده از شبکه عصبی SOM و ارتباط آن با لیتوفاسیس‌های گروه خامی در میدان نفتی مارون (جنوب غرب ایران) [دوره 31، 1400-1، 1400، صفحه 96-111]

ه

 • هاشم‌آبادی، سیدحسن شبیه‌سازی CFD تأثیر پارامترهای هندسی بر تقسیم جریان گاز بین مسیر اصلی و کنارگذر در جریان‌سنج‌های میکروترمال برای مصارف خانگی [دوره 31، 1400-3، 1400، صفحه 29-42]
 • هاشم‌آبادی، سیدحسن بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف بر عملکرد دبی‌سنج فراصوت همبستگی متقابل به‌کمک شبیه‌سازی CFD [دوره 31، 1400-4، 1400، صفحه 39-49]
 • هنرور، بیژن بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته [دوره 31، 1400-5، 1400، صفحه 127-137]

ی

 • یاری، میثم ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب [دوره 31، 1400-2، 1400، صفحه 113-123]
 • یساری، الهام تحلیل عملکرد و بهینه‌سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح [دوره 31، 1400-6، 1400، صفحه 34-46]