نمایه نویسندگان

آ

 • آبدیده، محمد بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 98-111]
 • آقایی، محمد حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 146-156]
 • آقازاده خانشیر، زینب ارزیابی تأثیر ناهمگنی بر تغییرات تخلخل در فشارهای مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌‌فارس [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 81-94]
 • آل علی، سید محسن بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 36-59]

ا

 • احمدپور، کامیار مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 124-145]
 • احمدی نبی، مهدی تجزیه و تحلیل رخساره‌ای، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند ایلام میدان گچساران، حوضه زاگرس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 60-76]
 • استادحسن، مهدی مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • اسدی، شروین شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 57-71]
 • اسدپور، میلاد تأثیر سرعت باد درکشف لکه نفتی توسط رادار پلاریمتری (SAR) [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 19-34]
 • اسفندیاری بیات، علی اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 98-111]
 • اسفندیاری بیات، علی تعیین مشخصات جریان‌های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 65-80]
 • اسکندری، مریم حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 77-90]
 • اسماعیل زاده، علی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکاف از پیش موجود بر شکافت هیدرولیکی با استفاده از انتشار آوایی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 19-37]
 • اکبری، محمود ئه یک روش آزمایشگاهی کنترل تولید ماسه با ایجاد مقاومت فشاری و حداقل کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 66-78]
 • اکبری دهخوارقانی، افشین بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتشار بر توانایی تغییر ترشوندگی توسط فوم تثبیت شده با مخلوط سورفکتانت و نانوذره در یک مخزن ماسه سنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 146-158]
 • اکبری سنه، روجیار تأثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر خواص و عملکرد فتوکاتالیستی نیمه‌رسانای BiOI در تخریب نوری پساب رنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 48-65]
 • البرزی، محمود بررسی تأثیر هوشمندسازی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران بر کاهش تولید آب و هزینه حفاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 79-97]
 • امامزاده، ابوالقاسم تعیین مشخصات جریان‌های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 65-80]
 • امامی نیری، محمد اثر خواص هندسی شکاف بر جریان و حساسیت سنجی دینامیک پارامترهای شکاف در مخازن شکاف دار [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 49-64]
 • امینی، یونس شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 82-97]
 • امین نژاد، بابک بررسی امکان استفاده از پتاسیل کنده‌های حفاری در ساخت بتن به‌منظور کاهش آسیب‌های محیط زیستی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 137-161]
 • اوجی، مجید اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 98-111]

ب

 • بابا زاده، سید احمد بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 36-59]
 • بابائی، سعید مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • بازوند، پویان مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 124-145]
 • بنده علی، سمانه حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 77-90]
 • بهبهانی نیا، علی پیش‌بینی مدت‌زمان تعمیر تجهیز پمپ اصلی روان‌کاری با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی- فازی و به‌دست آوردن دسترس‌پذیری و شاخص‌های آن با استفاده از مدل شبیه‌سازی مونت کارلو در سیستم‌های تولید توان [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 38-56]
 • بهروز، تورج بررسی تأثیر هوشمندسازی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران بر کاهش تولید آب و هزینه حفاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 79-97]
 • بهشتی آل آقا، علی حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 157-167]
 • بهمنی، سلمان حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 146-156]
 • بهنود، پریسا شبیه‌سازی عددی جریان دو‌فازی نفت- دی اکسید کربن در مقیاس منفذ ناحیه نزدیک-امتزاج‌پذیری با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 95-109]
 • بهنود، محمد اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 98-111]
 • بورد، سمانه مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 51-63]
 • بورد، سمانه مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 48-68]

پ

 • پاکدل، سمیرا حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 157-167]
 • پرهام، سمیه بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 72-82]
 • پوران منجیلی، هاجر بررسی تأثیر هوشمندسازی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران بر کاهش تولید آب و هزینه حفاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 79-97]

ت

 • تقی زاده سروستانی، محمد اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 98-111]
 • توکلی، وحید ارزیابی تأثیر ناهمگنی بر تغییرات تخلخل در فشارهای مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌‌فارس [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 81-94]
 • توکلی، وحید تأثیر پارامترهای زمین‌شناسی بر نسبت تراوایی‌ افقی به عمودی در مخازن کربناته سازندهای کنگان و دالان بالایی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 69-81]

ج

 • جمشیدی، سعید محاسبه پیشروی کرمچاله‌ها و ضریب پوسته حین اسیدکاری چاه‌های جهت‌دار در مخازن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 64-80]
 • جهانی، داوود تجزیه و تحلیل رخساره‌ای، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند ایلام میدان گچساران، حوضه زاگرس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 60-76]

چ

 • چهرازی، علی تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس‌های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 3-18]

ح

 • حاجتی پور، مجید مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 131-141]
 • حبیبی، علیرضا حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 157-167]
 • حبیبی، مرتضی حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 77-90]
 • حیدری نسب، امیر بررسی عملکرد و میزان پایداری لایه‌های کاتالیستی Ni-Co/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به‌روش رسوب فیزیکی بخار در فرآیند رفرمینگ خشک متان [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 108-125]
 • حسینیان، آرمین طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 145-161]
 • حسنپور صدقی، محمد تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 3-21]
 • حسین‌زاده، مهناز تأثیر پارامترهای زمین‌شناسی بر نسبت تراوایی‌ افقی به عمودی در مخازن کربناته سازندهای کنگان و دالان بالایی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 69-81]
 • حسنوند، امین شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 82-97]
 • حق‌شناس‌فرد، مسعود بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 131-145]

خ

 • خامه‌چی، احسان ئه یک روش آزمایشگاهی کنترل تولید ماسه با ایجاد مقاومت فشاری و حداقل کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 66-78]
 • خیری، آرزو شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 33-47]
 • خرسند، محمدرضا شبیه‌سازی عددی جریان دو‌فازی نفت- دی اکسید کربن در مقیاس منفذ ناحیه نزدیک-امتزاج‌پذیری با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 95-109]
 • خسروی، صدیقه بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 3-23]
 • خسروی، مریم مطالعه شبیه‌سازی تزریق فوم به مخازن شکاف‌دار با رویکرد تجربی: بررسی اثر ترشوندگی ماتریس بر عملکرد فوم [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 35-47]
 • خسروی، مریم بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 17-26]
 • خلیلی، یاسین تعیین خصوصیات مخزن با استفاده از داده‌های حسگرهای پمپ‌های شناورالکتریکی و انجام آنالیز فشار گذرا [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 110-125]
 • خلیلی پور لنگرودی، میرمحمد بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 108-123]
 • خوشه چین، محسن بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 91-112]

د

 • دریاسفر، امین مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 124-145]
 • دستباز، ابوالفضل شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 82-97]
 • دوستی، رضا ئه یک روش آزمایشگاهی کنترل تولید ماسه با ایجاد مقاومت فشاری و حداقل کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 66-78]

ر

 • ریاحی، سیاوش بررسی میزان جذب یک سرفکتانت پلیمری برروی سنگ مخزن در شرایط مختلف و مقایسه آن با HPAM [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 95-107]
 • ربانی، احمدرضا مدل‌سازی تخلخل با استفاده هم‌زمان نشان‌گرهای لرزه‌ای و رخساره‌های الکتریکی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 113-128]
 • رحمانی چیانه، فرهاد تأثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر خواص و عملکرد فتوکاتالیستی نیمه‌رسانای BiOI در تخریب نوری پساب رنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 48-65]
 • رحیم پور بناب، حسن تخمین تراوایی و شبیه‌سازی آن به منظور تعیین ویژگی‌های مخزنی سازند شوریجه در یکی از مخازن شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 3-18]
 • رحیم‌پور بناب، حسین تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس‌های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 3-18]
 • رسایی، محمدرضا مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 112-130]
 • رستمی، بهزاد بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 17-26]
 • رشیدی، علیمراد بررسی عملکرد و میزان پایداری لایه‌های کاتالیستی Ni-Co/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به‌روش رسوب فیزیکی بخار در فرآیند رفرمینگ خشک متان [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 108-125]
 • رشیدی، مهراب مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • رضایی پرتو، کتایون بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 72-82]
 • رضائی، یاسر تأثیر سرعت باد درکشف لکه نفتی توسط رادار پلاریمتری (SAR) [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 19-34]
 • رضائی، علیرضا تأثیر سرعت باد درکشف لکه نفتی توسط رادار پلاریمتری (SAR) [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 19-34]
 • رفیعی، یوسف تعیین خصوصیات مخزن با استفاده از داده‌های حسگرهای پمپ‌های شناورالکتریکی و انجام آنالیز فشار گذرا [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 110-125]
 • روشن، امید کاربرد مدل ارتقا یافته چند مقیاسی چند فیزیکی ژئومکانیکی در نرخ تولید نفت از مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 17-32]
 • رئیسی، فاطمه بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 17-26]

ز

 • زحمتکش، ایمان برآورد کل محتوی کربن آلی و نوع کروژن از داده‌های چاه‌پیمایی با بهره‌گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 112-130]
 • زندی، اوین تأثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر خواص و عملکرد فتوکاتالیستی نیمه‌رسانای BiOI در تخریب نوری پساب رنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 48-65]
 • زینل زاده، ارسلان بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 72-82]
 • زهدی، افشین مدل‌سازی ژئومکانیکی و انتخاب لایه کاندید شکست هیدرولیکی در یک مخزن فشرده در جنوب غربی ایران- مطالعه موردی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 92-107]

س

 • ساعی، علی مطالعه شبیه‌سازی تزریق فوم به مخازن شکاف‌دار با رویکرد تجربی: بررسی اثر ترشوندگی ماتریس بر عملکرد فوم [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 35-47]
 • سبحانی اوغاز، علی اثر خواص هندسی شکاف بر جریان و حساسیت سنجی دینامیک پارامترهای شکاف در مخازن شکاف دار [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 49-64]
 • ستاری نجف آبادی، مهدی بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 131-145]
 • سیدحسینی، سید محمد بررسی تأثیر هوشمندسازی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران بر کاهش تولید آب و هزینه حفاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 79-97]
 • سیدعلی، سید رسول برآورد کل محتوی کربن آلی و نوع کروژن از داده‌های چاه‌پیمایی با بهره‌گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 112-130]
 • سردشتی بیرجندی، محمد رضا بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 108-123]
 • سلگی، علی بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 36-59]
 • سلیمی، فرهاد بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 91-112]
 • سلیمانی، بهمن تجزیه و تحلیل رخساره‌ای، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند ایلام میدان گچساران، حوضه زاگرس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 60-76]
 • سلمانی سیاح، علی هوشمندسازی سیستم دوار هدایت‌پذیر به‌منظور بهبود دنبال‌کردن مسیر طراحی شده چاه انحرافی از طریق کنترلر مقاوم [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 3-16]

ش

 • شادمان، محمد مهدی شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 82-97]
 • شیرازی، حامد مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکاف از پیش موجود بر شکافت هیدرولیکی با استفاده از انتشار آوایی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 19-37]
 • شریفی، روح الله حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 157-167]
 • شریفی، محمد تعیین خصوصیات مخزن با استفاده از داده‌های حسگرهای پمپ‌های شناورالکتریکی و انجام آنالیز فشار گذرا [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 110-125]
 • شریفی، مهدی بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 98-111]
 • شکراله زاده بهبهانی، سارا بررسی نسبت گرانروی سیال تزریقی و سیال مخزنی در پیش‌بینی زمان‌برون‌زد با استفاده از مفاهیم تراوش [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 3-16]

ص

 • صادقی، لقمان تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 3-21]
 • صادقی، محمدتقی مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 51-63]
 • صادقی، محمدتقی مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 48-68]
 • صادق صمیمی، امیر پوریا تعیین مشخصات جریان‌های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 65-80]
 • صادق نژاد، سعید بازسازی تصویر سنگ مخزن متراکم با شبکه عصبی مولد رقابتی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 83-94]
 • صالحی، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی افزایش پایداری فوم با استفاده از نانوذره ، سورفکتانت و بیوپلیمر زانتان جهت افزایش برداشت نفت [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 126-136]
 • صبورملکی، محمد مدل‌سازی ژئومکانیکی و انتخاب لایه کاندید شکست هیدرولیکی در یک مخزن فشرده در جنوب غربی ایران- مطالعه موردی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 92-107]
 • صراف‌دخت، هاشم برآورد کل محتوی کربن آلی و نوع کروژن از داده‌های چاه‌پیمایی با بهره‌گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 112-130]

ط

 • طاهری، احسان کاربرد مدل ارتقا یافته چند مقیاسی چند فیزیکی ژئومکانیکی در نرخ تولید نفت از مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 17-32]

ظ

 • ظفریان ریگکی، حبیب الله هوشمندسازی سیستم دوار هدایت‌پذیر به‌منظور بهبود دنبال‌کردن مسیر طراحی شده چاه انحرافی از طریق کنترلر مقاوم [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 3-16]

ع

 • عاشوری، سیاوش بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 98-111]
 • عاشوری، سیاوش مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل هیبریدی به منظور کنترل هرزروی سیالات حفاری در سازندهای شکافدار [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 22-36]
 • عاصمی، فرهاد مدل‌سازی ژئومکانیکی و انتخاب لایه کاندید شکست هیدرولیکی در یک مخزن فشرده در جنوب غربی ایران- مطالعه موردی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 92-107]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد هوشمندسازی سیستم دوار هدایت‌پذیر به‌منظور بهبود دنبال‌کردن مسیر طراحی شده چاه انحرافی از طریق کنترلر مقاوم [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 3-16]
 • عبدالی سوسن، اشکان پیش‌بینی مدت‌زمان تعمیر تجهیز پمپ اصلی روان‌کاری با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی- فازی و به‌دست آوردن دسترس‌پذیری و شاخص‌های آن با استفاده از مدل شبیه‌سازی مونت کارلو در سیستم‌های تولید توان [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 38-56]
 • عبداللهی پور، ابوالفضل شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 57-71]
 • عبدی کهنگی، داریوش بررسی امکان استفاده از پتاسیل کنده‌های حفاری در ساخت بتن به‌منظور کاهش آسیب‌های محیط زیستی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 137-161]
 • عسگری، رضا بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 129-144]
 • علیخانی، حسین بررسی تجربی استخراج مایع-مایع و تحلیل جریان سه فازی گاز-مایع- مایع در یک میکروکانال [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 131-145]
 • علیزاده، بهرام برآورد کل محتوی کربن آلی و نوع کروژن از داده‌های چاه‌پیمایی با بهره‌گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 112-130]
 • عودی، امیرحسین مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 131-141]

غ

 • غضنفری، محمدحسین بررسی نسبت گرانروی سیال تزریقی و سیال مخزنی در پیش‌بینی زمان‌برون‌زد با استفاده از مفاهیم تراوش [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 3-16]
 • غفاری، هدیه حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 146-156]
 • غلامی، فیروزه حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 157-167]

ف

 • فتحی، سهراب بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 91-112]
 • فتح اللهی، علیرضا بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 17-26]
 • فتوره‌چی، نیلوفر استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 141-152]
 • فضلعلی، علیرضا حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 146-156]
 • فضلعلی، علیرضا بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 129-144]

ق

 • قاسم پور، نیکا بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتشار بر توانایی تغییر ترشوندگی توسط فوم تثبیت شده با مخلوط سورفکتانت و نانوذره در یک مخزن ماسه سنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 146-158]
 • قاسم زاده، حسن مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • قلعه خندابی، وهب بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 129-144]
 • قلعه گلاب، الیاس بررسی میزان جذب یک سرفکتانت پلیمری برروی سنگ مخزن در شرایط مختلف و مقایسه آن با HPAM [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 95-107]
 • قهری صارمی، شکوفه استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 141-152]
 • قهیه ئی، شکیبا حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 77-90]

ک

 • کاظم‌زاده، عزت‌اله مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 51-63]
 • کاظم‌زاده، عزت‌اله مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 48-68]
 • کیانی، اشکان مطالعات موردی موفق در استفاده از پلیمر به منظور ازدیاد برداشت نفت از میادین نفتی به‌روش سیلاب‌زنی پلیمری [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 24-50]
 • کاوسی حیدری، مهدی بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 98-111]
 • کدخدایی، علی بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 36-59]
 • کدخدایی، علی شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 33-47]
 • کدخدایی، علی مدل‌سازی تخلخل با استفاده هم‌زمان نشان‌گرهای لرزه‌ای و رخساره‌های الکتریکی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 113-128]
 • کدخدایی، علی تخمین تراوایی و شبیه‌سازی آن به منظور تعیین ویژگی‌های مخزنی سازند شوریجه در یکی از مخازن شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 3-18]
 • کدخدایی، علی تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 3-21]
 • کدخدائی، علی مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 33-47]
 • کدخدائی ایلخچی، علی تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس‌های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 3-18]
 • کردونی، محمد مهدی محاسبه پیشروی کرمچاله‌ها و ضریب پوسته حین اسیدکاری چاه‌های جهت‌دار در مخازن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 64-80]
 • کریمی، علی بازسازی تصویر سنگ مخزن متراکم با شبکه عصبی مولد رقابتی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 83-94]
 • کریمی ثابت، جواد شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 82-97]
 • کشاورز مروجی، مصطفی شبیه‌سازی عددی جریان دو‌فازی نفت- دی اکسید کربن در مقیاس منفذ ناحیه نزدیک-امتزاج‌پذیری با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 95-109]

گ

 • گل محمدی، احسان شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 57-71]
 • گل محمدی وردین، بهرنگ اسمومتری فشار بخار 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات در محلول آبی و پیش‌بینی آن با PC-SAFT [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 81-91]

ل

 • لرک، علیرضا بررسی امکان استفاده از پتاسیل کنده‌های حفاری در ساخت بتن به‌منظور کاهش آسیب‌های محیط زیستی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 137-161]

م

 • مالمیر، پوریا بررسی ماکروسکوپیک اثر نوع آب تزریقی بر رفتار تولیدی مخازن نفت امولسیونی با تأکید بر شوری [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 142-152]
 • محبیان، رضا شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 33-47]
 • محبیان، رضا شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 57-71]
 • محمدی، احمد مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 112-130]
 • محمدی دوست، اکبر بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 91-112]
 • میری، روح الدین مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 51-63]
 • میری، روح الدین مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 48-68]
 • مرادی، غلامرضا بهینه‌سازی کاتالیست Ni/Al2O3 برای فرآیند ریفرمینگ خشک متان در راکتور میکروکانالی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 27-35]
 • مرادی، غلامرضا بررسی عملکرد و میزان پایداری لایه‌های کاتالیستی Ni-Co/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به‌روش رسوب فیزیکی بخار در فرآیند رفرمینگ خشک متان [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 108-125]
 • مرادی، محمد جعفر بررسی عملکرد و میزان پایداری لایه‌های کاتالیستی Ni-Co/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به‌روش رسوب فیزیکی بخار در فرآیند رفرمینگ خشک متان [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 108-125]
 • مرادی، میلاد تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس‌های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 3-18]
 • مرادی، میلاد تخمین تراوایی و شبیه‌سازی آن به منظور تعیین ویژگی‌های مخزنی سازند شوریجه در یکی از مخازن شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 3-18]
 • مرادزاده، علی شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 57-71]
 • میرزایی، امیر ئه یک روش آزمایشگاهی کنترل تولید ماسه با ایجاد مقاومت فشاری و حداقل کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 66-78]
 • میرزایی، دانش پیش‌بینی مدت‌زمان تعمیر تجهیز پمپ اصلی روان‌کاری با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی- فازی و به‌دست آوردن دسترس‌پذیری و شاخص‌های آن با استفاده از مدل شبیه‌سازی مونت کارلو در سیستم‌های تولید توان [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 38-56]
 • میرزایی هرسینی، فریدالدین طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 145-161]
 • میری لواسانی، سید محمدرضا پیش‌بینی مدت‌زمان تعمیر تجهیز پمپ اصلی روان‌کاری با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی- فازی و به‌دست آوردن دسترس‌پذیری و شاخص‌های آن با استفاده از مدل شبیه‌سازی مونت کارلو در سیستم‌های تولید توان [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 38-56]
 • مسیحی، محسن بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 3-23]
 • مسیحی، محسن بررسی نسبت گرانروی سیال تزریقی و سیال مخزنی در پیش‌بینی زمان‌برون‌زد با استفاده از مفاهیم تراوش [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 3-16]
 • مشایخی، زهرا بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 36-59]
 • مشایخی‌زاده، وحید مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 112-130]
 • معلمی، سید علی مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 37-48]
 • مقدسی، جمشید مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل هیبریدی به منظور کنترل هرزروی سیالات حفاری در سازندهای شکافدار [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 22-36]
 • مقدسی، عبدالرضا حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 146-156]
 • مقدسی، عبدالرضا بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 129-144]
 • مقدسی، عبدالرضا حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 77-90]
 • مقیمی، محمد باقر اسمومتری فشار بخار 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات در محلول آبی و پیش‌بینی آن با PC-SAFT [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 81-91]
 • مهدی پور، ولی مدل‌سازی تخلخل با استفاده هم‌زمان نشان‌گرهای لرزه‌ای و رخساره‌های الکتریکی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 113-128]

ن

 • ناروئی، پروانه بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 108-123]
 • ناظمی، رسول مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل هیبریدی به منظور کنترل هرزروی سیالات حفاری در سازندهای شکافدار [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 22-36]
 • نخعی، علی بررسی تاثیر فرآیند آلکالین، سورفکتانت، پلیمر (ASP) بر بازیافت نفت در مخازن ناهمگن [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 3-23]
 • نخعی، علی مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 112-130]
 • نصرت پناه، بهنام مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 124-145]
 • نظری صارم، مهدی بررسی ماکروسکوپیک اثر نوع آب تزریقی بر رفتار تولیدی مخازن نفت امولسیونی با تأکید بر شوری [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 142-152]
 • نظری صارم، مهدی طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 145-161]
 • نظری صارم، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتشار بر توانایی تغییر ترشوندگی توسط فوم تثبیت شده با مخلوط سورفکتانت و نانوذره در یک مخزن ماسه سنگی [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 146-158]
 • نظری صارم، مهدی طراحی رزوه ملّی برای لوله‌های جداری، مغزی و تجهیزات درون چاهی نفت و گاز [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 126-140]
 • نیک خلق، محمودرضا بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 129-144]
 • نیکخواه، مجید مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکاف از پیش موجود بر شکافت هیدرولیکی با استفاده از انتشار آوایی [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 19-37]
 • نیکروز، رامین شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران [دوره 32، 1401-3، 1401، صفحه 33-47]
 • نیکنام، محمدرضا مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 124-145]
 • نوروزی، محمد استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر [دوره 32، 1401-6، 1401، صفحه 141-152]

و

 • ویس کرمی، سپیده بررسی اثر اشباع آب اولیه و دما برروی بازیابی نفت در طی آشام خودبه‌خودی و تزریق آب کم‌شور و هوشمند در سنگ مخزن کربناته [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 98-111]
 • وطن پرست، حمید بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 17-26]

ه

 • هاشمی، روح الله بررسی آزمایشگاهی افزایش پایداری فوم با استفاده از نانوذره ، سورفکتانت و بیوپلیمر زانتان جهت افزایش برداشت نفت [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 126-136]
 • هاشمی زاده، عباس مطالعات موردی موفق در استفاده از پلیمر به منظور ازدیاد برداشت نفت از میادین نفتی به‌روش سیلاب‌زنی پلیمری [دوره 32، 1401-1، 1401، صفحه 24-50]
 • هنرمند، جواد بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه [دوره 32، 1401-5، 1401، صفحه 72-82]

ی

 • یارمحمدیان، شیوا مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای جریان شعاعی هیدروژن‌زدایی پروپان و بررسی اثرتشکیل کک [دوره 32، 1401-2، 1401، صفحه 131-141]
 • یحیوی، سید رضا بهینه‌سازی کاتالیست Ni/Al2O3 برای فرآیند ریفرمینگ خشک متان در راکتور میکروکانالی [دوره 32، 1401-4، 1401، صفحه 27-35]