نمایه نویسندگان

آ

 • آرین، مهران تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 73-83]
 • آزمون، امیرحسین بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 127-162]
 • آسوده، پوریا تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 73-83]
 • آل علی، سید محسن ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 108-132]
 • آل علی، سید محسن تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 73-83]

ا

 • احمدی، محمد تعیین خصوصیات فضای متخلخل یک سنگ‌ کربناته با استفاده از تصاویر میکرو سی‌تی‌اسکن توسط الگوریتم‌ شبکه عصبی پیچشی [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 100-113]
 • احمد‌پور، علی بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 127-162]
 • ارباب، بیتا ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 108-132]
 • اشهر، امیرحسین مقایسه و طراحی سایز بهینه مش در مدل دینامیک سیالات محاسباتی تمیزکاری چاه [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 84-99]
 • افشارپور، سینا ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 3-19]
 • افضل، پیمان کاربرد مدل‌های زمین آماری و فرکتالی سرعت-حجم به‌منظور تعیین سرعت‌های لایه‌ای و فشارهای سازندی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 146-170]
 • ایمانی، مهری مقایسه عملکرد جاذب‌های کلسیمی تهیه‌شده از منابع سنگ‌آهک و پوسته تخم‌مرغ در جذب دی‌اکسیدکربن طی فرآیند چرخه کلسیم و بهبود کارایی آن‌ها [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 146-170]

ب

 • براتی، محمدباقر تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 73-83]
 • براری، محمد اثر طول زنجیر بخش کاتیونی مایع‌یونی بر پایه امیدازولیوم بر ضریب پخش شوندگی نفت خام برروی سنگ دولومیتی در حضور یون‌های سولفات و کلراید [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 133-145]
 • بهاری، ابوذر کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 40-58]
 • بهداد، علی تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 108-132]

پ

 • پرهام، سمیه مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی و زون‌بندی مخزن بخش‌ بالایی سازند سورمه (سازند عرب) در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 84-99]
 • پورحسن هریس، ابوالفضل تخمین فشار منفذی یکی از میادین گازی جنوب غربی ایران با استفاده از نگاره‌های چاه و داده‌های لرزه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 114-126]

ت

 • توسلی، احمد کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 34-44]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، ناصر بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 127-162]

ج

 • جهانی، داوود ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 108-132]
 • جودکی، عزت اله فرآیند ‌سولفورزدایی‌‌اکسایشی ‌میعانات ‌گازی ‌با ‌کمک کاتالیزگر جدید ‌نانوذره ‌مغناطیسی ‌هسته-پوسته-‌پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضورS2O8−2 و H2O2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 56-70]

ح

 • حیدری، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 127-162]
 • حسینی، سید علی اکبر کاربرد مدل‌های زمین آماری و فرکتالی سرعت-حجم به‌منظور تعیین سرعت‌های لایه‌ای و فشارهای سازندی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 146-170]
 • حسن پور صدقی، محمد شناسایی شکستگی‌ها و گسل‌های میدان نفتی سلمان در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای توسط روش الگوریتم ردیابی مورچه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 3-17]
 • حسین زاده، محمد رضا ارائه رویکردی جدید در طراحی جداسازهای افقی گاز-مایع [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 3-19]
 • حسینی نسب، سید مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت صمغ عربی بر نانوهیبریدی گاما-آلومینا و سیلیکا در روش آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 18-33]
 • حکیمی آسیابر، سعید بررسی غلظت و منشا ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در رسوبات سطحی نوار ساحلی خلیج فارس، در محدوده حاکمیت بندر بوشهر [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 133-145]

خ

 • خداپناه، الناز مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 71-87]
 • خواجه‌کولکی، آذین بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت صمغ عربی بر نانوهیبریدی گاما-آلومینا و سیلیکا در روش آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 18-33]

د

 • ده ودار، محسن مقایسه و طراحی سایز بهینه مش در مدل دینامیک سیالات محاسباتی تمیزکاری چاه [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 84-99]

ر

 • رحمانی وحید، بهگام سنتز ساده و سریع نانوکاتالیست‎های اسپینل منیزیم جهت تولید بنزیل تولوئن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 88-99]
 • رحیم‌پور بناب، حسین تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 73-83]
 • رشیدی، حامد فرآیند ‌سولفورزدایی‌‌اکسایشی ‌میعانات ‌گازی ‌با ‌کمک کاتالیزگر جدید ‌نانوذره ‌مغناطیسی ‌هسته-پوسته-‌پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضورS2O8−2 و H2O2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 56-70]
 • رشیدی، علیمراد کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 34-44]
 • رضایی پرتو، کتایون مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی و زون‌بندی مخزن بخش‌ بالایی سازند سورمه (سازند عرب) در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 84-99]
 • رفیعی، یوسف ارائه رویکردی جدید در طراحی جداسازهای افقی گاز-مایع [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 3-19]

ز

 • زمانی، اصغر حذف فوتوکاتالیزوری رنگ‌دانه متیلن بلو به‌وسیله غشای نانو الیافی پلی استایرنی حاوی نانولوله‌های TiO2 [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 100-107]

س

 • سانچز خیمنز، پدرو انریکو مقایسه عملکرد جاذب‌های کلسیمی تهیه‌شده از منابع سنگ‌آهک و پوسته تخم‌مرغ در جذب دی‌اکسیدکربن طی فرآیند چرخه کلسیم و بهبود کارایی آن‌ها [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 146-170]
 • سبحانی، جواد تعیین گونه‌های سنگی با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در چارچوب سکانس‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی بخش شرقی خلیج فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 20-39]
 • سلطانی، مهدی ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن‌های نفتی کل در رسوبات پیرامونی اکوسیستم‌های مرجانی (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی شیدور) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 59-72]
 • سلطانی داربیدی، سعید فرآیند ‌سولفورزدایی‌‌اکسایشی ‌میعانات ‌گازی ‌با ‌کمک کاتالیزگر جدید ‌نانوذره ‌مغناطیسی ‌هسته-پوسته-‌پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضورS2O8−2 و H2O2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 56-70]
 • سلیمانی، بهمن تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 73-83]

ش

 • شاکری، علیرضا مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی و زون‌بندی مخزن بخش‌ بالایی سازند سورمه (سازند عرب) در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 84-99]
 • شیرافکن، سارا تعیین خصوصیات فضای متخلخل یک سنگ‌ کربناته با استفاده از تصاویر میکرو سی‌تی‌اسکن توسط الگوریتم‌ شبکه عصبی پیچشی [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 100-113]
 • شعبانی، مهدی تعیین خصوصیات فضای متخلخل یک سنگ‌ کربناته با استفاده از تصاویر میکرو سی‌تی‌اسکن توسط الگوریتم‌ شبکه عصبی پیچشی [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 100-113]
 • شکاری فرد، علی بررسی روش‌های حرارت‌دهی برروی مقدار و کیفیت نفت تولیدی از نمونه شیل نفتی ایران [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 40-58]

ص

 • صابری، فاطمه تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 73-83]
 • صالحی، محمدعلی تعیین گونه‌های سنگی با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در چارچوب سکانس‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی بخش شرقی خلیج فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 20-39]
 • صلواتی، مژگان بررسی غلظت و منشا ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در رسوبات سطحی نوار ساحلی خلیج فارس، در محدوده حاکمیت بندر بوشهر [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 133-145]

ط

 • طاهری شکیب، جابر بررسی روش‌های حرارت‌دهی برروی مقدار و کیفیت نفت تولیدی از نمونه شیل نفتی ایران [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 40-58]
 • طباطبائی‌نژاد، سید علیرضا مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 71-87]
 • طیبان، سیده اعظم تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 73-83]
 • طهماسب پور، مریم مقایسه عملکرد جاذب‌های کلسیمی تهیه‌شده از منابع سنگ‌آهک و پوسته تخم‌مرغ در جذب دی‌اکسیدکربن طی فرآیند چرخه کلسیم و بهبود کارایی آن‌ها [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 146-170]

ع

 • عابدینی، رضا اثر طول زنجیر بخش کاتیونی مایع‌یونی بر پایه امیدازولیوم بر ضریب پخش شوندگی نفت خام برروی سنگ دولومیتی در حضور یون‌های سولفات و کلراید [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 133-145]
 • عالی انوری، علی استفاده از الگوریتم بهبود یافته بهینه‌سازی باران جهت شبیه‌سازی حرکت دوغاب سیال در شکاف و ماتریکس [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 20-39]
 • عامری‌شهرابی، محمدجواد ارائه رویکردی جدید در طراحی جداسازهای افقی گاز-مایع [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 3-19]
 • عبدالی سوسن، اشکان بهبود عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی با استفاده از کلکتور صفحه تخت [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 59-72]
 • علویان، سید مهدی کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 40-58]

غ

 • غضنفری، محمد‌حسین ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 3-19]
 • غنی زاده، سید مهدی مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 71-87]

ف

 • فاطمی، سید مبین ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 3-19]
 • فتحی ایسوند، رضا تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 108-132]
 • فدائی، مهدی ارائه رویکردی جدید در طراحی جداسازهای افقی گاز-مایع [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 3-19]
 • فرجی، نیکو حذف فوتوکاتالیزوری رنگ‌دانه متیلن بلو به‌وسیله غشای نانو الیافی پلی استایرنی حاوی نانولوله‌های TiO2 [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 100-107]
 • فلاحت، رضا تخمین فشار منفذی یکی از میادین گازی جنوب غربی ایران با استفاده از نگاره‌های چاه و داده‌های لرزه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 114-126]

ق

 • قاسمی، صابر ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن‌های نفتی کل در رسوبات پیرامونی اکوسیستم‌های مرجانی (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی شیدور) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 59-72]
 • قدرتی، ;کیوان فرآیند ‌سولفورزدایی‌‌اکسایشی ‌میعانات ‌گازی ‌با ‌کمک کاتالیزگر جدید ‌نانوذره ‌مغناطیسی ‌هسته-پوسته-‌پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضورS2O8−2 و H2O2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 56-70]
 • قربانپور یامی، حامد کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 40-58]

ک

 • کاظم شیرودی، سجاد تعیین گونه‌های سنگی با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در چارچوب سکانس‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی بخش شرقی خلیج فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 20-39]
 • کامرانی، احسان ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن‌های نفتی کل در رسوبات پیرامونی اکوسیستم‌های مرجانی (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی شیدور) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 59-72]
 • کیانی شاهوندی، بهمن بررسی غلظت و منشا ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در رسوبات سطحی نوار ساحلی خلیج فارس، در محدوده حاکمیت بندر بوشهر [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 133-145]
 • کیانوش، پوریا کاربرد مدل‌های زمین آماری و فرکتالی سرعت-حجم به‌منظور تعیین سرعت‌های لایه‌ای و فشارهای سازندی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 146-170]
 • کدخدایی، علی تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 73-83]
 • کدخدایی، علی ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 108-132]
 • کدخدایی، علی تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 73-83]
 • کدخدائی، علی شناسایی شکستگی‌ها و گسل‌های میدان نفتی سلمان در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای توسط روش الگوریتم ردیابی مورچه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 3-17]
 • کشاورز فرج خواه، ناصر کاربرد مدل‌های زمین آماری و فرکتالی سرعت-حجم به‌منظور تعیین سرعت‌های لایه‌ای و فشارهای سازندی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 146-170]

ل

 • لشکربلوکی، مصطفی اثر طول زنجیر بخش کاتیونی مایع‌یونی بر پایه امیدازولیوم بر ضریب پخش شوندگی نفت خام برروی سنگ دولومیتی در حضور یون‌های سولفات و کلراید [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 133-145]

م

 • محبوبی، اسدالله تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 108-132]
 • محمدی، ابوالفضل اثر سرعت هم‌زدن بر سینتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در یک رآکتور الاکلنگی: بررسی تجربی سرعت‌های 0 تا rpm 10 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 45-55]
 • محمدی، قدرت الله کاربرد مدل‌های زمین آماری و فرکتالی سرعت-حجم به‌منظور تعیین سرعت‌های لایه‌ای و فشارهای سازندی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 146-170]
 • محمودیان، مهدی حذف فوتوکاتالیزوری رنگ‌دانه متیلن بلو به‌وسیله غشای نانو الیافی پلی استایرنی حاوی نانولوله‌های TiO2 [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 100-107]
 • مزیدی شرف آبادی، محمد بهبود عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی با استفاده از کلکتور صفحه تخت [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 59-72]
 • مشیرپناهی، محمد ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 3-19]
 • مصباحی، فاطمه شناسایی شکستگی‌ها و گسل‌های میدان نفتی سلمان در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای توسط روش الگوریتم ردیابی مورچه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 3-17]
 • مقدسی، عبدالرضا فرآیند ‌سولفورزدایی‌‌اکسایشی ‌میعانات ‌گازی ‌با ‌کمک کاتالیزگر جدید ‌نانوذره ‌مغناطیسی ‌هسته-پوسته-‌پوسته Fe3O4@SiO2@Polyionene در حضورS2O8−2 و H2O2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 56-70]
 • مقیمی کندلوس، علی بررسی غلظت و منشا ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در رسوبات سطحی نوار ساحلی خلیج فارس، در محدوده حاکمیت بندر بوشهر [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 133-145]
 • مهرابی، حمزه تعیین گونه‌های سنگی با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در چارچوب سکانس‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی بخش شرقی خلیج فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 20-39]
 • موسوی‌حرمی، سید‌رضا تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 108-132]
 • موسوی شاد، سید محمد صادق بهبود عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی با استفاده از کلکتور صفحه تخت [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 59-72]

ن

 • نایب زاده، حامد بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 127-162]
 • نایب زاده، حامد سنتز ساده و سریع نانوکاتالیست‎های اسپینل منیزیم جهت تولید بنزیل تولوئن [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 88-99]
 • نادری، حسن بررسی روش‌های حرارت‌دهی برروی مقدار و کیفیت نفت تولیدی از نمونه شیل نفتی ایران [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 40-58]
 • نصرتی، اسما شناسایی شکستگی‌ها و گسل‌های میدان نفتی سلمان در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای توسط روش الگوریتم ردیابی مورچه‌ای [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 3-17]
 • نقیبی، امیر کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 40-58]
 • نوری، حجت استفاده از الگوریتم بهبود یافته بهینه‌سازی باران جهت شبیه‌سازی حرکت دوغاب سیال در شکاف و ماتریکس [دوره 33، 1402-2، 1402، صفحه 20-39]

و

 • وحیدی، مهدی کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2 [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 34-44]

ه

 • هاشمی، مینا سادات ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 108-132]
 • هرمزی، فرامرز بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت صمغ عربی بر نانوهیبریدی گاما-آلومینا و سیلیکا در روش آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت [دوره 33، 1402-3، 1402، صفحه 18-33]
 • همایون، محمدباقر مقایسه و طراحی سایز بهینه مش در مدل دینامیک سیالات محاسباتی تمیزکاری چاه [دوره 33، 1402-1، 1402، صفحه 84-99]