نمایه نویسندگان

آ

 • آل‌غفوری، عباس مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]

ا

 • ایزدپناه، امیرعباس شبیه‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در حضور و عدم حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی با استفاده از روابط تجربی و مدل‌های داده محور [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 82-97]
 • ایزدپناه، امیرعباس اندازه‌گیری و پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی‌ اکسید کربن در حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 19-31]
 • ایزدخواه، مهسا شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • اصغری، مرتضی مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • اصفهانی، محمدرضا مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 98-109]
 • اکبرپورشیرازی، محسن مـدل‌سـازی سنـگ‌شناسـی در میدان گازی پـارس جنـوبی با استفـاده از شبـکه عصبـی مصنوعی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 12-22]
 • ایل‌بیگی، محمد پیـش‌بینی شرایط تعـادلی تشکیــل و ساختار هیـدرات متـان در حضـور بهبـود ‌دهـنده ترمـودینامیکی اکسید پروپیـلن [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 43-52]
 • اله‌کرم، سعیدرضا بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • امام‌زاده، سیدابوالقاسم پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]
 • امیری بختیار، حسن تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]

ب

 • بزرگمهری، رامین طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کارشناس برای تبدیل PFD به P&ID [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 14-29]
 • بشیری، غلامرضا شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • بلوچی، بهنام طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کارشناس برای تبدیل PFD به P&ID [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 14-29]
 • بنی‌اسد، علیرضا مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت مخزن آسماری، میادین واقع درحاشیه شمال شرق دزفول فروافتاده [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 70-82]
 • بهین، رضوان مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 98-109]
 • بهنامیان، محمدرضا بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]

پ

 • پیرزاده، یداله بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]

ت

 • ترکستانی، سید کامران مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • تلمادره‌ای، علی تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • تمثیلیان، یوسف مقایسه روش‌های تهیه هیدروژل بر پایه کیتوسان به طریق حرارتی و تابشی و بررسی تاثیر هیدروژل‌های تهیه شده بر خواص رئولوژی گل حفاری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 3-18]

ج

 • جعفری درگاهی، هانیه مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 23-33]
 • جعفرزاده حقیقی‌فرد، نعمت‌اله ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 39-49]
 • جعفری‌نصر، محمدرضا الگـوریتم طـراحی سریـع و بـررسی شاخـص‌های کـارکـرد فنـاوری جدید مبـدل‌های حرارتـی با لـوله‌های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 83-98]
 • جمشیدی، اسماعیل بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • جهانبخشی، رضا پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]

ح

 • حاجی‌علی‌اکبری، فروزان بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]
 • حیدریان، جواد پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • حیدری فرد، محمد حسن تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • حسن پور، ساناز بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • حسین‌خانلی، همایون پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • حسینی نسب، سید مجتبی اندازه‌گیری و پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی‌ اکسید کربن در حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 19-31]
 • حسینی‌نسب، سیدمجتبی شبیه‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در حضور و عدم حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی با استفاده از روابط تجربی و مدل‌های داده محور [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 82-97]

خ

 • خلیلی، علی‌اصغر بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]

د

 • دادور، میترا شبیه‌سازی مونت‌کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 4-11]
 • درون‌پرور، محمدرضا بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • دزفولیان، محمد امین مـدل‌سـازی سنـگ‌شناسـی در میدان گازی پـارس جنـوبی با استفـاده از شبـکه عصبـی مصنوعی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 12-22]

ر

 • ریاحی، محمدعلی مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]
 • رادمهر، مژگان بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • رشیدی، فریبرز بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • رعایائی، عماد بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • رمضانی سعادت‌آبادی، احمد مقایسه روش‌های تهیه هیدروژل بر پایه کیتوسان به طریق حرارتی و تابشی و بررسی تاثیر هیدروژل‌های تهیه شده بر خواص رئولوژی گل حفاری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 3-18]
 • رهبر شمس کار، کبری بررسی فروپاشی گرانول‌های گوگرد کشاورزی تهیه شده در دمای بهینه محیط انجماد [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 60-69]
 • روزبهانی دهنوئی، احمد فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 67-75]

ز

 • زاهدزاده، محمد بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • زینل‌زاده، ارسلان ارزیابی سنگ‌های منشأ کژدمی و گدوان در چاه بی‌بی‌حکیمه 120 [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 71-81]
 • زویداوی، آرام ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 39-49]

س

 • سالم، امین الگـوریتم طـراحی سریـع و بـررسی شاخـص‌های کـارکـرد فنـاوری جدید مبـدل‌های حرارتـی با لـوله‌های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 83-98]
 • سهرابی، مرتضی بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرایند فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 3-13]

ش

 • شایسته، مسعود تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • شیرازی، لاله بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • شعبانی، فرامرز شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • شکراله‌زاده، سکینه بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • شمس سولاری، اسماعیل مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]

ص

 • صادقی، محمدتقی شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 54-70]
 • صادقی‌فر، علیرضا شبیه‌سازی مونت‌کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 4-11]
 • صعودی، محمدرضا کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 58-70]

ط

 • طالبی، حسین تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • طاهری، زهرا بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • طلاچی، حسین مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]

ع

 • عطاران، بهاره کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 58-70]
 • علیاری شوره‌دلی، مهدی پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]
 • علائی، ابراهیم فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 67-75]

غ

 • غریب‌دوست، حامد مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]

ف

 • فاتحی‌فر، اسماعیل ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 39-49]
 • فیاض، سمانه بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 82-97]
 • فرزین‌نژاد، نجمه مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • فرصت، خالد فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 67-75]
 • فرهادپور، فرهادعلی شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 54-70]
 • فضلعلی، علیرضا پیـش‌بینی شرایط تعـادلی تشکیــل و ساختار هیـدرات متـان در حضـور بهبـود ‌دهـنده ترمـودینامیکی اکسید پروپیـلن [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 43-52]

ق

 • قریشی، حسین بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • قطبی، سیروس مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • قنبری، بهرام بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]

ک

 • کاظمی‌نیاکرانی، ابوالقاسم مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • کاه‌فروشان، داود ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 39-49]
 • کرامتی، محمد رضا شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • کریمی، صفورا شبیه‌سازی مونت‌کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 4-11]
 • کلانتری، کاوه بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرایند فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 3-13]
 • کمالی، محمدرضا مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 23-33]

گ

 • گرامی، شهاب مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • گنجی بابا خانی، انسیه بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • گنجی دوست، حسین بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 82-97]

م

 • محسن‌نیا، محسن مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • محمدی، احمد پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • محمودی، مهرک شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 54-70]
 • میری، رحمان پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]
 • میران‌بیگی، علی اکبر مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • مرتضوی، سیدعلیرضا کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 58-70]
 • مشحون، فرهاد بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 82-97]
 • معماریانی، محمود مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت مخزن آسماری، میادین واقع درحاشیه شمال شرق دزفول فروافتاده [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 70-82]
 • معماریانی، محمود مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 23-33]
 • معینی‌شاد، مهرداد بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]
 • مهاجری، علی مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • مهدیارفر، محمد رضا مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]

ن

 • نصیری، علیرضا کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 58-70]

و

 • وفایی سفتی، محسن اندازه‌گیری و پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی‌ اکسید کربن در حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 19-31]
 • وفایی‌سفتی، محسن شبیه‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در حضور و عدم حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی با استفاده از روابط تجربی و مدل‌های داده محور [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 82-97]
 • وکیلی، فروزان فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 67-75]

ه

 • هاشمی، حسین مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]
 • هاشمی، عبدالنبی مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • هاشمی، عبدالنبی پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]
 • هدایت‌زاد، سیدمهدی ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 39-49]
 • همّت، آیدا الگـوریتم طـراحی سریـع و بـررسی شاخـص‌های کـارکـرد فنـاوری جدید مبـدل‌های حرارتـی با لـوله‌های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 83-98]