نمایه نویسندگان

آ

 • آبباریکی، سجاد مدل‌سازی ترمودینامیکی جذب سطحی گازهای خالص و مخلوط‌های دوتایی و سه تایی گازی با استفاده از مدل دانسیته موضعی ساده شده [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 3-21]
 • آرام، فرزانه جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • آقایی‌زاده ظروفی، رضا شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • آلوکی بختیاری، حسام تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • آلوکی بختیاری، حسام ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 57-65]
 • آهنگری، کاوه تخمین مقدار تنش‏قائم با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 101-116]

ا

 • احمدی، امیرناصر مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • اخوان سپهی، عباس جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • ایرانی، محمد بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • ارجمند، مهدی بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • استخر، زهرا جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • اشرفی‌زاده، سید نظام الدین بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 3-13]
 • اصغرزاده شیشوان، رضا اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • اصفهانی، محمدرضا تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • اصفهانی، محمدرضا ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 57-65]
 • اکبری، محمدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]

ب

 • بیطرفان، مهدی بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 13-23]
 • بهادران، فرزاد ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]
 • بهرامی بابا حیدری، مسعود بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 13-23]
 • بهین، رضوان مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 127-138]
 • بهوندی، رضا پیش‌بینی فشار شروع ته‌نشینی آسفالتین طی فرآیند کاهش فشار در حضور دی‌اکسیدکربن با استفاده از نظریه‌های هوش مصنوعی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 81-91]

پ

 • پاسبان، علی اصغر ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 139-146]
 • پاک، علی ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش‌بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 58-73]
 • پیرزاده، یداله بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]
 • پروازی‌نیا، محمود مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • پیشوایی، محمودرضا مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • پورصابری، طاهره استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 77-84]

ت

 • تخم‌چی، بهزاد شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • ترکستانی، کامران استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 77-84]
 • تقی‌پور، سهراب بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]
 • تقی خانی، وحید مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • توفیقی، جعفر بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]

ج

 • جاوید، مصطفی شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • جعفری کجور، علی اصغر بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 74-84]
 • جعفری نصر، محمدرضا افزایش ظرفیت شبکه مبدل‌های حرارتی با به کارگیری مبدل‌هایی با لوله‌های‌پیچشی (بخش دوم) [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 32-42]

ح

 • حاجی‌علی‌اکبری، فروزان بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]
 • حدادی اصل، وحید تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]
 • حیدریان، جواد جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • حیدری نسب، امیر بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • حسن آبادی، مرتضی بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • حسینیان، مسعود روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 30-37]
 • حسین پورصیامی، حسین تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 144-151]
 • حسنی سعدی، مصطفی استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 77-84]
 • حق طلب، علی بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]

خ

 • خامه چی، احسان پیش‌بینی فشار شروع ته‌نشینی آسفالتین طی فرآیند کاهش فشار در حضور دی‌اکسیدکربن با استفاده از نظریه‌های هوش مصنوعی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 81-91]
 • خامه‌چی، احسان کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]
 • خدادادی، عباسعلی ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]
 • خداقلی، محمد علی بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]
 • خضری، خضراله تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]
 • خلیلی، علی اصغر جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • خلیلی، علی‌اصغر بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]
 • خندان، ناهید اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 99-109]
 • خوشبخت، فرهاد شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]

د

 • دیالمه، سولماز ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]

ر

 • رحمانی، محمد اثر مواد فعال سطحی غیر یونی بر سرعت تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره‌سازی آن [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 24-31]
 • رحیمی بهار، علی اکبر تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 144-151]
 • رزاقی کاشانی، مهدی بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • رستمی، احمد تأثیر پارامترهای عملیاتی بر روی دقت جریان سنج توربینی با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 92-103]
 • رفیع‌پور، مجید بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • رفیعی‌پور، سعید مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • رهبر، کبری مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • روغنی ممقانی، حسین تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]

ز

 • زیارتی، محمود اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 99-109]
 • زاهدی‌فر، حمیدرضا تخمین مقدار تنش‏قائم با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 101-116]
 • زراسوند اسدی، رادا بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 43-55]
 • زمانیان، اکبر ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]

س

 • سالم، امین افزایش ظرفیت شبکه مبدل‌های حرارتی با به کارگیری مبدل‌هایی با لوله‌های‌پیچشی (بخش دوم) [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 32-42]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]
 • سید نژادیان، سیاوش مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 104-116]
 • سعادت، کاظم تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • سعدی، مریم مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • سلامی کلجاهی، مهدی تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]
 • سلیمی، فرهاد بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • سلیمانی، محمد بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 98-109]

ش

 • شیرازی، لاله مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • شیرازی، لاله بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]
 • شیروانی، هدیه بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 43-55]
 • شکیبا صفت، نصراله جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • شکرریز، مرضیه بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]

ص

 • صادقی مرزناکی، حمزه بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 3-13]
 • صفائی، محمدرضا بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 85-100]
 • صفی زاده، میرسعید روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 30-37]
 • صمیمی، سوده ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش‌بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 58-73]

ط

 • طاهری، زهرا مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • طاهری، زهرا بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]

ع

 • عابدینی، حسین مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • عبدی، صمد مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]
 • عسکری، امیرعباس بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • علایی، ابراهیم مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • علایی، محمدرضا بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • علی‌آبادی، سعید عباسی اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • علی‌کرمی، رضا بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 98-109]

ف

 • فخاریان، هاجر اثر مواد فعال سطحی غیر یونی بر سرعت تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره‌سازی آن [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 24-31]
 • فرجی مهیاری، محمد بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 74-84]
 • فرخانی، داریوش جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • فرقانی، فریدون جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • فیضی، فرزانه مدل‌سازی ترمودینامیکی جذب سطحی گازهای خالص و مخلوط‌های دوتایی و سه تایی گازی با استفاده از مدل دانسیته موضعی ساده شده [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 3-21]
 • فضلی، یاسر بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]

ق

 • قرقانی، محسن مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • قشقائی، محمد اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • قطبی، سیروس مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • قطبی، سیروس مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • قنبری، بهرام مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • قیومی جزه، محمد جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]

ک

 • کاظمی، رضا بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 74-84]
 • کاظم زاده، عزت الله ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 57-65]
 • کاظم زاده، عزت اله تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • کاظمی‌فر، علی یار بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 42-52]
 • کثیری، نوراله مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]
 • کریم‌زاده، رامین اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • کریمی‌زند، الهام استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 77-84]
 • کوچکی، محمدرضا جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]

گ

 • گشایشی، حمیدرضا بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 85-100]
 • گنجی، حمید اثر مواد فعال سطحی غیر یونی بر سرعت تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره‌سازی آن [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 24-31]
 • گنجی بابا خانی، انسیه مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • گنجی بابا خانی، انسیه بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]
 • گنجی دوست، حسین بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 43-55]
 • گودرزی، مرجان بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 85-100]

م

 • میبدی، سید منصور جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • محیطی اصلی، میلاد اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 99-109]
 • محمدی، تورج بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]
 • مرادی، محمدرضا مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • میران بیگی، علی اکبر ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 139-146]
 • مرتضوی، یداله ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]
 • میرحسنی، سیدعلی بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • مصلح تهرانی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 98-109]
 • مطهری، سیدمهدیا بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • مظهری، سید مهدی شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • معتمد هاشمی، محمد یوسف بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 13-23]
 • معماریان، حسین شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • مغربی، رامین مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 104-116]
 • منتصر، نریمان بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • مهاجری، علی بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]
 • مهدیارفر، محمد بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]

ن

 • نادری فر، عباس اثر مواد فعال سطحی غیر یونی بر سرعت تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره‌سازی آن [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 24-31]
 • نخعی پور، علی بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • نظری، خداداد مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • نظری فتح آّبادی، خداداد مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • نعلبندی، احمد جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • نوروزی، سیاوش کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]

و

 • وارسته، علیرضا کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]
 • وفایی سفتی، محسن بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • ولی، جعفر تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • ولی، جعفر ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 57-65]

ه

 • هاشم آبادی، سید حسن تأثیر پارامترهای عملیاتی بر روی دقت جریان سنج توربینی با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 92-103]
 • همت، آیدا افزایش ظرفیت شبکه مبدل‌های حرارتی با به کارگیری مبدل‌هایی با لوله‌های‌پیچشی (بخش دوم) [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 32-42]
 • همتی، محمود بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 43-55]
 • هنرور، بیژن جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]

ی

 • یثربی، سید وحید پیش‌بینی فشار شروع ته‌نشینی آسفالتین طی فرآیند کاهش فشار در حضور دی‌اکسیدکربن با استفاده از نظریه‌های هوش مصنوعی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 81-91]
 • یعقوبی، نکیسا مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 104-116]