نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، رضا ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • آقایاری، علی مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • آموزگار، محمدعلی بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • آهنگری، کاوه مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]

ا

 • اجتماعی، محبوبه مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • احمدی، صائب بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • احمدی اول، پرویز ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 186-193]
 • اخوان سپهی، عباس تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • ادیبی فرد، میثم ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • ارجمند، مهدی بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 66-77]
 • ارجمند، مهدی مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • ایزدپناه، hldvufhs مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط‌های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل‌مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی CPA [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 169-183]
 • اسدی، نوشین شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • اسدی اسکندر، اشکان مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • اسلامی، علی بررسی تأثیر پایه‌های مختلف بر فعالیت کاتالیزگر نیکل در واکنش انتقال آب-گاز [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 145-157]
 • اسلام‌نژاد، محسن توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های PVT چاه‌های نفت در صنایع بالادستی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 135-149]
 • اصغری، امید مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 96-107]
 • اصغری مقدم، اصغر شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 156-168]
 • اکبری پور، حسین توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های PVT چاه‌های نفت در صنایع بالادستی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 135-149]
 • اکبرزاده خیاوی، عظیم بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • امانی، حسین بررسی ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب‌زنی سورفکتین درون میکرومدل و مغزه [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 55-65]
 • امیدخواه، محمدرضا بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 4-14]
 • امیری، راهبه بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، pH و غلظت [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 76-87]
 • امینی، عبدالحسین تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 15-31]
 • امینی، عبدالحسین کانی‌زایی تبخیری (انیدریت و سلستیت) و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی زون‌های دولومیتی سازند آسماری، بخش شمالی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 171-185]
 • امین ناصری، محمدرضا توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های PVT چاه‌های نفت در صنایع بالادستی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 135-149]
 • انتظاری، غزاله بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، pH و غلظت [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 76-87]
 • اوتادی، مریم بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، pH و غلظت [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 76-87]
 • ایوک‌پور، جواد بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]

ب

 • بابایی، مجتبی بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 4-14]
 • بابالو، علی اکبر مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • بیات، یاسر مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • بیات، علی اکبر مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 96-107]
 • بیات، محمود بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • بیاتی، بهروز مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • باقری، حسن تعیین زون تولیدی به دو روش حد برش و خوشه‌بندی داده‌های لاگ در یک مخزن گازی کربناته [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 97-111]
 • باقری، حسن استفاده از خوشه‌سازی (Clustering) لاگ‌ها به منظور زون‌بندی مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 45-55]
 • باقری پور، احسان ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 61-71]
 • بیت‌اله پور، ایمان بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 169-179]
 • بحرودی، عباس مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 96-107]
 • برگریزان، محمود معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • برهانی کودهی، هاجر مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 112-124]
 • بزمی، منصور بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]
 • بیطاری، حسین ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 186-193]
 • بکاولی، مهدی بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • بهرامیان، علیرضا بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • بهروزسرند، علیرضا میزان‌سازی بهینه کنترلرهای برج تقطیر واکنشی تولید متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 15-29]

پ

 • پاژنگ، سپیده معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • پیرزاده، یداله کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]
 • پورآهنگریان، فائزه بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • پورفیاض، فتح اله ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 186-193]
 • پوریمین، بیژن کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]

ت

 • تیرانداز، حسن بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • تیرانداز، حسن بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • تشرفی، سعیده حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • تقی‌پور، ولی بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]
 • تقدیسیان، حسین مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 111-122]
 • تقی‌زاده، مریم بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]
 • توکلی، اکرم مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • توکلی، میثم مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 96-107]
 • توکلی، وحید بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 186-194]

ث

 • ثباتی، محمدامین بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • ثمری جهرمی، حمیده حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]

ج

 • جراحیان، خسرو بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • جراحیان، خسرو بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • جعفری، آرزو شبیه‌سازی فرآیند تزریق پلیمر در میکرو مدل شکاف‌دار حاوی نفت سنگین [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 4-15]
 • جعفری نصر، محمدرضا کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • جلالی، فرهنگ شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • جمالی، جلال امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 78-83]
 • جمشیدی، سعید بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • جمشیدی شفق، محسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • جین، یان مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]

چ

 • چاهشوری، رباب ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • چرچی، نازنین مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5 [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 4-11]
 • چهرازی، علی مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • چهرازی، علی تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]

ح

 • حیاتی، رضا بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • حیدری، امیر توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 123-136]
 • حیدریان، عبدالرسول بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • حیدری سورشجانی، محمد حسین ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • حیدری فرد، محمد حسین تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • حیدری نسب، امیر بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • حسنی، ناصر شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • حسینی، زیبا شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 156-168]
 • حسینی، سید کیوان مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • حسینی، سیدمحسن تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • حسینی، سیدمحسن ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • حسینی، سید محسن ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 61-71]
 • حسینی، مهری تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • حسن‌پور، صادق بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • حسن‌زادگان رودسری، مجید بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • حسن‌زاده، رحیم میزان‌سازی بهینه کنترلرهای برج تقطیر واکنشی تولید متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 15-29]
 • حسین زاده، مهدی چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 103-117]
 • حسن نژاد، علی اکبر بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • حسینی‌نژاد، سید میثم بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 100-112]
 • حقیقی، محمد سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • حکمت شعار، مهناز بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]

خ

 • خالو کاکائی، رضا بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • خامه‌چی، احسان بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • خانجانی، مجید تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]
 • خانلری، کاوه بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • خداپناه، الناز ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • خسروانی، لویا مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • خلیلی، سیده طیبه مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • خمار باقی، زهرا بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • خوشبخت، فرهاد تعیین زون تولیدی به دو روش حد برش و خوشه‌بندی داده‌های لاگ در یک مخزن گازی کربناته [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 97-111]
 • خوشبخت، فرهاد استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • خوشبخت، فرهاد بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 186-194]
 • خوشدل، حسین تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 108-122]

د

 • دانشیان، جهانبخش چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 103-117]
 • داودی، علی بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد SAE1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 204-216]
 • داودی، علی اصغر بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • دباغی، آزاده رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • دستغیب، محمدمهدی بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • دشتی، علی مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • دشتکی‌پور، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • دهاقین، علیرضا مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 111-122]
 • دهقان، علی نقی مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]
 • دهقانی زاده، مصطفی بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • دودی، منیر بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 75-85]

ر

 • راحمی، نادر سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • ریاضی، مسعود بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • ربیعیان، مهرفام ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • رجبی، زهرا تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • رحمانی، فرهاد سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • رحیمی بهار، علی اکبر استفاده از خوشه‌سازی (Clustering) لاگ‌ها به منظور زون‌بندی مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 45-55]
 • رحیم‌پور بناب، حسین عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 68-81]
 • رحیم‌پور بناب، حسین محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • رحیم‌پور بناب، حسین ارزیابی تراوایی توالی‌های پرمین- تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و رسوب شناختی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 16-30]
 • رحیم‌پور بناب، حسین تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]
 • رحیم زاده، هادی مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • رحیمی زاده، محمد بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • رستگار، سیدامیر بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • رشدی، سپیده بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]
 • رشیدی، علیمراد بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 66-77]
 • رضایی، حبیب ا... بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]
 • رعایایی، عماد رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • روشنی، احمد کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]
 • روشنی، احمد حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • روشندل کاهو، امین تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 16-23]
 • روشندل کاهو، امین افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 115-124]
 • رئیسی استبرق، علی بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 169-179]

ز

 • زارع‏‌زاده، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 44-54]
 • زاهدی عبقری، سرود بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • زراسوند اسدی، رادا شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • زراسوند اسدی، رادا مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 111-122]
 • زمانی، بهزاد معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • زمانی، یحیی بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • زمانی، زیبا ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • زنده‌نام، اکبر ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • زنگنه، حسین بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • زینل زاده، ارسلان مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 137-148]
 • زهدی، افشین دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]

س

 • سیاه کوهی، حمیدرضا تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 16-23]
 • سیدی، سید مهدی بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • سرابی، فرح شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • سعیدی دهاقانی، امیرحسین بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • سفیداری، ابراهیم مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • سلطانیان، حمید بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • سلطانیه، محمد بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • سلگی، علی ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 145-159]
 • سلیمانی، بهمن استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • سلیمانی، بهمن ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 193-203]
 • سلیمانی، بهمن بررسی دلائل مچالگی لوله‌های جداری و تغییرات فشار سازندی زون 4 بخش 7 سازند گچساران در میدان نفتی مارون [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 54-65]
 • سلیمانی، محمد امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 78-83]
 • سهرابی، سپیده تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 15-31]
 • سهیلی، مجید بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]

ش

 • شادمان، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • شایسته، مسعود تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • شایسته، مسعود بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 100-112]
 • شافعی، آزیتا مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • شاکر، ونوس کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • شاکری، هادی بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 44-54]
 • شاهرضایی، فاطمه مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • شاهوردی، نیر محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • شیخ ذکریایی، سید جمال بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • شیخ رستم آبادی، حبیبه بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • شریعت‌پناهی، حمیرا شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • شریفی، مهدی سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • شکرریز، مرضیه کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]
 • شهرآبادی، عباس بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • شومندی، محمود بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]

ص

 • صادقی، قدرت‌اله تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • صادقی، محمدتقی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • صادق زاده، فرهاد پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • صادق ‌نژاد، سعید شبیه‌سازی فرآیند تزریق پلیمر در میکرو مدل شکاف‌دار حاوی نفت سنگین [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 4-15]
 • صالحی، میترا تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • صالحی، محمدعلی تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]
 • صدایی سولا، بهنام شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • صدیقی، سپهر بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • صفایی، صیام افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 115-124]
 • صفرخان موذنی، محمد استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • صمدبین، اعظم بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]

ط

 • طیبی، محمد تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 108-122]
 • طباطبایی، میترا سادات بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 75-85]
 • طبسی، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]

ع

 • عامری، جواد شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 43-53]
 • عباسی، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • عبدالهی موسوی، سید علی‌اکبر تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]
 • عبدی زاده، هدی تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • عزتی، محسن استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • عسکرزاده، حسین حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • عصفوری، شهریار مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط‌های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل‌مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی CPA [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 169-183]
 • عصفوری، شهریار ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • عطایی، محمد بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • عقیقی، محمد علی مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 112-124]
 • علیرضا طباطبایی‌نژاد، سید ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • علیزاده، بهرام بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 100-112]
 • علیزاده اسلامی، علی سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • علوی املشی، سید مهدی بررسی تأثیر پایه‌های مختلف بر فعالیت کاتالیزگر نیکل در واکنش انتقال آب-گاز [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 145-157]
 • علویجه، مسیح کریمی شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • عنایتی بیدگلی، امیرحسین ارزیابی تراوایی توالی‌های پرمین- تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و رسوب شناختی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 16-30]

غ

 • غفوری، محمد تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]
 • غلامی، نادر بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]

ف

 • فرازانی، نیلوفر بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 186-194]
 • فرخانی، داریوش بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]
 • فرزی، غلامعلی بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد SAE1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 204-216]
 • فرزان، فرهاد ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 186-193]

ق

 • قادری، سید فرید رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • قاسم، محمد تعیین تعداد بهینه چاه‌ها دریکی از میادین نفتی ایران با استفاده از مدل‌های مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 82-94]
 • قاسمی کفرودی، اسماعیل مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 30-43]
 • قبادیان، برات بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 66-77]
 • قرشی، سید سعید بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • قره‌چلو، سجاد تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 15-31]
 • قلی‌پور، سیروس تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 100-110]
 • قوامی ریابی، رضا پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]

ک

 • کاظم زاده، عزت اله خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • کاظم‌زاده، عزت ا... بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • کاظم‌زاده، عزت‌اله امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 78-83]
 • کاظم شیرودی، سجاد تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]
 • کاظمی‌فر، علی‌یار کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]
 • کاوه آهنگر، رفعت بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • کثیری، شیما بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 75-85]
 • کثیری، نورالله بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]
 • کدخدایی، علی تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 15-31]
 • کدخدایی، علی شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 156-168]
 • کدخدایی، علی مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • کدخدایی، علی معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • کدخدایی، علی تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • کدخدایی، علی ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 193-203]
 • کدخدائی، علی تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 100-110]
 • کرامتی معزآباد، محمد تعیین تعداد بهینه چاه‌ها دریکی از میادین نفتی ایران با استفاده از مدل‌های مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 82-94]
 • کرمی، مهران شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • کریمی، فرید تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 16-23]
 • کریمی، فرید افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 115-124]
 • کریمان مقدم، علی شبیه‌سازی فرآیند تزریق پلیمر در میکرو مدل شکاف‌دار حاوی نفت سنگین [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 4-15]
 • کسایی نجفی، محمد مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 137-148]
 • کمالی، محمدرضا ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • کمالی، محمدرضا عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 68-81]
 • کمالی، محمدرضا کانی‌زایی تبخیری (انیدریت و سلستیت) و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی زون‌های دولومیتی سازند آسماری، بخش شمالی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 171-185]
 • کمالی، محمدرضا محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • کمالی، محمدرضا تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]
 • کمالی، محمدرضا تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 100-110]
 • کمالی، محمدرضا ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 145-159]

گ

 • گرامی، شهاب ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • گشتاسبی، کامران مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]

ل

 • لشکری‌پور، غلامرضا تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]

م

 • محبوبی، اسداله تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]
 • محبوبی، اسداله دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]
 • محبوبی‌پور، حجت ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 145-159]
 • محمدی، رامین پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • محمدی، مریم تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • محمدزاده عطار، محمدرضا اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • محمدی زرغان، شاهین بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]
 • محمودیان، حسن خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • محمود جانلو، حسین مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط‌های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل‌مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی CPA [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 169-183]
 • مختاری، سعیده ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • مرادی، مصطفی تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • مرادزاده، علی پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • میرزایی، بهروز بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 132-141]
 • میرزاجان‌زاده، مهرداد بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 66-77]
 • میرزاجان‌زاده، مهرداد مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • میرشاهانی، مریم ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • میرشاهانی، مریم مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 137-148]
 • میرعباسی، سید مرتضی شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 43-53]
 • میرعظیمی، سیدامیر شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • میرعلی، محمد شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • میسکیمینس، جنیفر مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]
 • مصدق، حسین بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • معظمی، منصور رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • معلمی، سید علی چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 103-117]
 • معلمی، سید علی دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]
 • معماریانی، محمود خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • معماریانی، محمود بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • معماریانی، محمود بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • معینی شاد، مهرداد کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 184-190]
 • مقدسی، عبدالرضا تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • مقدسی، عبدالرضا ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 61-71]
 • مقدم، محمدرضا کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • ملایری، محمد‌رضا بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • ملک، امیرمهدی رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • ملکی، شاهو پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • منیبی، سعید مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 88-98]
 • منصوری، امیرمحمد مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • مهاجری، علی بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • مهرگان، محمدرضا رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • موسوی حرمی، سیدرضا مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • موسوی حرمی، سیدرضا عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 68-81]
 • موسوی حرمی، سیدرضا مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 137-148]
 • موسوی حرمی، سیدرضا تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]
 • موسوی حرمی، سیدرضا تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • موسوی حرمی، سیدرضا دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]
 • موسوی حرمی، سید رضا تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]
 • موسوی‌حرمی، سیدرضا تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]
 • موسوی دهقانی، سید علی پیش‌بینی نیم‌رخ حداکثر تشکیل آسفالتین در مسیر چاه با استفاده از مدل MMFH [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 125-135]
 • موسوی دهقانی، سید علی بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 132-141]

ن

 • نادری محمودی، رضا اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • ناصری کریموند، فرخ بررسی دلائل مچالگی لوله‌های جداری و تغییرات فشار سازندی زون 4 بخش 7 سازند گچساران در میدان نفتی مارون [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 54-65]
 • نبی بیدهندی، مجید تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 108-122]
 • نصیری، علیرضا بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • نصیری، مسعود بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • نظری، بهزاد تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 108-122]
 • نظریان سامانی، پوران ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • نظریان سامانی، پوران مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 88-98]
 • نقدی شایان، نازیلا بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 132-141]
 • نوابی، مرتضی خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • نورافکن، امیر ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 193-203]
 • نوریان، یاسر تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]

و

 • وفایی سفتی، محسن بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • وفایی سفتی، محسن بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • وفایی سفتی، محسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • وکیلی، آرش مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • وکیلی ازغندی، مجتبی بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد SAE1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 204-216]

ه

 • هاشمی، صفورا بررسی دلائل مچالگی لوله‌های جداری و تغییرات فشار سازندی زون 4 بخش 7 سازند گچساران در میدان نفتی مارون [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 54-65]
 • هاشم آبادی، سیدحسن توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 123-136]
 • هاشم آبادی، سید حسن مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 30-43]
 • همپائیان، رومینا عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 68-81]
 • هنرمند، جواد کانی‌زایی تبخیری (انیدریت و سلستیت) و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی زون‌های دولومیتی سازند آسماری، بخش شمالی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 171-185]
 • هنرمند، جواد عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 86-99]

ی

 • یغمایی، سهیلا شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • یوسفی، مرجان شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • یوسف پور، محمدرضا معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • یوسفی کبریا، داریوش بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]