نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، سید شهاب الدین مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 74-87]
 • آزادپور، مرتضی پیش‌بینی و مدل‌سازی پنجرۀ ایمن وزن گل حفاری بر اساس اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 157-166]
 • آزادپور، مرتضی بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 147-160]
 • آموزگار، ابوالفضل سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 118-136]
 • آهنگری، کاوه مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]

ا

 • احمدی، صائب بهینه‌سازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای شنی به‌وسیله پروفایل‌های غلظت در طی زمان شستشو [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 167-176]
 • احمدی، صائب مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • احمدی، علی پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 155-168]
 • احمدی، علی تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 136-147]
 • احمدی اسبجین، سلمان بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 108-119]
 • اخوان سپهی، عباس جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 59-66]
 • ایرانشاهی، مرتضی بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • ارژنگ، احمد هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل- وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا-سیلیکا [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 80-91]
 • اسعدی، علی تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]
 • اسعدی، علی تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 66-82]
 • اسماعیلی، سام الدین تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • اشرفی زاده، سید نظام الدین بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • اشرفی زاده، سید نظام الدین تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]
 • اعلایی، علیرض بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 با استفاده از ذرات SiC به روش جوشکاری GTAW [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 116-127]
 • اکبری، اعظم بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • اله دینیان حصاروییه، فرنوش مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • امیدخواه، محمدرضا بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • امینی، عبدالحسین تعیین و پیش‌بینی رخساره‌های منفذی براساس تلفیقی از داده‌های تزریق جیوه، پتروفیزیکی و پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی خودسازمان‏ده و ماشین بردار پشتیبان [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 175-187]

ب

 • بیات، رامین عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 143-154]
 • بیات، محمود بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 57-67]
 • بازوند، پیمان مقایسه ویژگی های مخزنی و شبکه منفذی افق های آهکی و دولومیتی؛ مطالعه موردی: مخازن گازی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 104-113]
 • باقرزاده، هادی مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]
 • بحری رشت آبادی، محمد مهدی بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • بحرودی، عباس مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • براتی، بهنام بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • براتی، محمدباقر ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 82-92]
 • برآهویی، ملیحه مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 74-87]
 • بنی شریف دهکردی، فرهاد گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • بهنیا، کامبیز مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 45-56]

پ

 • پارسافرد، نسترن اثر اکسیدهای مخلوط زیرکونیم و تنگستن بر روی فعالیت کاتالیزور Pt-HMS در واکنش ریفرمینگ کاتالیزوری نرمال هپتان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 4-14]
 • پاک سرشت، سعید بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • پیروی، محمد حسن اثر اکسیدهای مخلوط زیرکونیم و تنگستن بر روی فعالیت کاتالیزور Pt-HMS در واکنش ریفرمینگ کاتالیزوری نرمال هپتان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 4-14]
 • پورافشاری، پیمان مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • پورپروانه، علیرضا مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • پورخلیل، حمید بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]

ت

 • تحویلداری، کامبیز جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 59-66]
 • تخم چی، بهزاد بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • تخم چی، بهزاد شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • تراب مستعدی، میثم مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • توفیقی داریان، جعفر بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • توکلی، وحید تأثیر دوگانه چینه‌نگاری سکانسی بر کیفیت مخزنی رسوبات کربناته، مثالی از سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 37-51]

ث

 • ثابت بکتی، کاظم تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 16-27]
 • ثلاثی، اعظم السادات به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]

ج

 • جفایی، جواد بررسی مدل جدید حسن و کبیر و تاثیر روابط مختلف ضریب اصطکاک بر پیش‏بینی افت فشار جریان دوفازی در چاه‏های نفتی عمودی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 174-183]
 • جمشیدی، سعید بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • جهانگیری، علیرضا پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های (متان / کربن دی اکسید / نیتروژن) + TBAC + آب با ستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 15-25]
 • جهانگیری، منصور مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]

چ

 • چرچی، عباس تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 120-164]
 • چنگیز، نوشین جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 59-66]
 • چهرازی، علی تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • حیدری زاده، محمد تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 107-120]
 • حیدری فرد، محمد حسین پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 155-168]
 • حیدری فرد، محمد حسین تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 136-147]
 • حسنی، مسعود بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]
 • حسینی، زیبا استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 121-135]
 • حسینی، محسن بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 103-111]
 • حسن پور، صادق بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • حسن زاده، سعید مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]
 • حقیقی، محمد سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 118-136]
 • حقیقی، محمد سنتز هیدروترمال یک‏مرحله‏ای غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 و توزیع کروم روی آن به‏روش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‏اکسیدکربن [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 88-103]
 • حقیقی، محمد تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • حمیدزاده مقدم، رسول تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های AVO و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدأ، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 134-146]

خ

 • خادمی، غلامرضا به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 45-58]
 • خامسی، ادریس چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 161-173]
 • خانه باد، محمد بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 79-93]
 • خانه باد، محمد ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • خبری، وحید بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • خیر، کیوان بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • خرمی، شیما شبیه‌سازی عددی عملکرد مخزن اسکیمر موجود در یک واحد نمک‌زدایی برای جانمایی مناسب دیواره‌های حایل [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 138-152]
 • خسروی، مریم ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 75-87]

د

 • داوری، مریم افزایش فعالیت، گزینش پذیری و پایداری نانو کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز فیشر-تروپش با استفاده از عامل دار کردن پایه با ازن و هیدروژن -پراکسید [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 93-102]
 • دبیر، بهرام توسعه شبیه‏ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه‏بندی بی‌سازمان هوشمند [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 4-12]
 • دبیری، فاطمه بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 79-93]
 • دشتی، علی تعیین و پیش‌بینی رخساره‌های منفذی براساس تلفیقی از داده‌های تزریق جیوه، پتروفیزیکی و پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی خودسازمان‏ده و ماشین بردار پشتیبان [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 175-187]
 • دهقانی، محمد رضا گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • دهقانیان، چنگیز تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 16-27]

ر

 • ریاحی، سیاوش بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • ریاحی، سیاوش بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • ریاحی، سیاوش بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • ریاضی، مسعود بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • ربانی، آرش مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 94-107]
 • ربانی فرد، سجاد بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • رحیمی، رهبر کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 48-59]
 • رحیم ‏پور بناب، حسین تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]
 • رحمانی، فرهاد سنتز هیدروترمال یک‏مرحله‏ای غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 و توزیع کروم روی آن به‏روش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‏اکسیدکربن [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 88-103]
 • رحمانی، فرهاد تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • رحیم بختیاری، صادق تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های AVO و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدأ، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 134-146]
 • رحیم پور بناب، حسین میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • رحیم پور بناب، حسین تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • رخ فروز، محمدرضا مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 74-87]
 • رزازان، محسن دفع اثر اغشاشات ورودی و خروجی و تضعیف نویزهای وارد بر فرآیند برج تقطیر نفت خام با استفاده از یک ساختار فیلتر شده الگوریتم کنترل پیش‌بین تعمیم یافته [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • رزاقی، کیانوش مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • رستگار، سید امید مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • رستمی، بهزاد ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 75-87]
 • رستمی، بهزاد مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • رشتچیان، داود بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 153-164]
 • رعایایی، عماد بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 92-102]
 • رمضانی، امین دفع اثر اغشاشات ورودی و خروجی و تضعیف نویزهای وارد بر فرآیند برج تقطیر نفت خام با استفاده از یک ساختار فیلتر شده الگوریتم کنترل پیش‌بین تعمیم یافته [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • رمضانی اکبری، عباس میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • ره سپار، امین تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]
 • روح بخش ارفعی، محمدایمان بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]

ز

 • زارعی، طالب کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 48-59]
 • زارع چاوشی، محمد بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • زارع علی آبادی، حسن مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • زحمتکش، ایمان تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 120-164]
 • زراسوندنیا، سعید مطالعه اثر مخلوط بیوپلیمر-ماده فعال سطحی بر عملکرد گل حفاری پایه آبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 177-186]
 • زنگنه، احمدرضا بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 68-79]
 • زنگنه، احمدرضا بررسی آزمایشگاهی و مدل‏سازی اثر گازهای تزریقی دی‏اکسیدکربن و گاز طبیعی غنی‏شده بر سینتیک رسوب آسفالتین از نفت زنده [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 141-152]
 • زینلی حسنوند، مهدی استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 103-115]
 • زینلی حسنوند، مهدی مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]

س

 • سایبانی، مصباح بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • ساعی مقدم، مجتبی به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 37-44]
 • سبک روح، مجید ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 24-36]
 • ستوده قره‌باغ، رحمت بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • سرانی، مینا بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • سرمدی، رضا بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت‌آباد [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 161-173]
 • سفید، محمد شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • سفیداری، ابراهیم تعیین و پیش‌بینی رخساره‌های منفذی براساس تلفیقی از داده‌های تزریق جیوه، پتروفیزیکی و پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی خودسازمان‏ده و ماشین بردار پشتیبان [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 175-187]
 • سلطانی، ندا بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 108-119]
 • سلیمی، فهیمه بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]
 • سلیمانی، بهمن تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 120-164]
 • سلیمانی، بهمن تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 64-74]
 • سلیمانی نظر، علیرضا بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • سهرابی، سپیده تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]

ش

 • شادمان، محمد مهدی بهینه‌سازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای شنی به‌وسیله پروفایل‌های غلظت در طی زمان شستشو [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 167-176]
 • شادمان، محمد مهدی بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 68-79]
 • شادمان، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی و مدل‏سازی اثر گازهای تزریقی دی‏اکسیدکربن و گاز طبیعی غنی‏شده بر سینتیک رسوب آسفالتین از نفت زنده [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 141-152]
 • شادمان، محمد مهدی مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • شادمنامن، نوید پیش‌بینی و مدل‌سازی پنجرۀ ایمن وزن گل حفاری بر اساس اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 157-166]
 • شادمنامن، نوید بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 147-160]
 • شاکری، علیرضا تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]
 • شبانی، سید محمد علی به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]
 • شجاع یامی، امین مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • شیخ زاده، حسین تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 64-74]
 • شیخی نارانی، مجید بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • شیرازی، محمد به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 37-44]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 103-111]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی بررسی اثر گــــــرافن نانومتخلخل بر غنـــی سازی هیــدرات گـــازی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 26-35]
 • شیرین آبادی، رضا مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]
 • شیروانی، احمدرضا مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • شعبانی، بابک بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 174-187]
 • شفیعی، زهرا بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • شنوایی زارع، تکتم حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 112-122]
 • شهرآبادی، عباس مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]

ص

 • صابری مقدم، علی بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • صادق زاده، جعفر بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • صالح آبادی، خدیجه حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 112-122]
 • صبحی، قربانعلی مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • صبور روح اقدم، علیرضا تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • صیدی اسفهلان، مینا بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • صدایی سولا، بهنام بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • صدیق، ساره شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • صفری، سپیده اثر اکسیدهای مخلوط زیرکونیم و تنگستن بر روی فعالیت کاتالیزور Pt-HMS در واکنش ریفرمینگ کاتالیزوری نرمال هپتان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 4-14]
 • صفری، معین بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 108-119]
 • صفرزاده، محمدامین استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به‌همراه کنترل‌گر تناسبی در فرآیند بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه- مطالعه موردی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 129-140]

ض

 • ضیایی، فرشید تعیین میزان جزء آروماتیک کروسین به‌وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 14-23]
 • ضرغامی، رضا بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • ضرغامی، رضا تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 107-120]

ط

 • طاهرخانی، حسن عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 143-154]
 • طباطبائی نزاد، سید علیرضا بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 200-212]
 • طلعتی، آزاده تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • طهمورثی، محمد علی تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]
 • طورانی، منصور تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]

ع

 • عابدینی، حامد بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 153-164]
 • عابدینی، حسین مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • عاملی، فروغ توسعه شبیه‏ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه‏بندی بی‌سازمان هوشمند [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 4-12]
 • عبداللهی فرد، ایرج تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 66-82]
 • عبدالهی کاکرودی، عطااله مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • عبدی زاده، هدی پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 155-168]
 • عبدی زاده، هدی تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 136-147]
 • عبدوس، نوید بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • عرب اسدی، زینب پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های (متان / کربن دی اکسید / نیتروژن) + TBAC + آب با ستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 15-25]
 • عربلو، میلاد بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • عزیزی، هادی به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]
 • عزیزپور، هدایت بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • عظیمی، عزیز شبیه‌سازی عددی عملکرد مخزن اسکیمر موجود در یک واحد نمک‌زدایی برای جانمایی مناسب دیواره‌های حایل [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 138-152]
 • عقلی، قاسم تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 120-164]
 • علی اف خضرایی، محمود تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • علی پور شهسواری، مهرنوش شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • علیزاده، اکرم ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 82-92]
 • علیزاده، بهرام چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 161-173]
 • علوی، سید مهدی هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل- وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا-سیلیکا [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 80-91]
 • علوی پناه، سید کاظم مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • عمادی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 92-102]

غ

 • غیاثی، رضا مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 45-56]
 • غضنفری، محمد حسین مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 94-107]
 • غضنفری، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • غفاری، قاسم بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • غفاری، محمدصالح بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • غفوری، محمد شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • غلامیان پور، حبیب اله بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 92-102]

ف

 • فاضل، محمود بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 با استفاده از ذرات SiC به روش جوشکاری GTAW [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 116-127]
 • فراهانی، محمد رضا ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 24-36]
 • فرح بخش، احسان تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های AVO و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدأ، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 134-146]
 • فرد لزرجانی، سهله مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • فرشی، مهدی ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • فرشچی تبریزی، فرشاد مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • فرموده، فاطمه بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • فرهادی، حامد بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • فرهادی، حامد بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • فرهادیان، مهرداد بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • فیضی، فرزانه استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 103-115]
 • فیضی، فرزانه مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]

ق

 • قاسم العسکری، محمد کمال تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 67-78]
 • قائمی، احد مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • قره چلو، سجاد تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • قره چلو، سجاد استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 121-135]
 • قضاتلو، احمد بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 103-111]
 • قضاتلو، احمد بررسی اثر گــــــرافن نانومتخلخل بر غنـــی سازی هیــدرات گـــازی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 26-35]
 • قلی پور، سیروس تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]
 • قنواتی، کیارش ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]

ک

 • کاسبی، ساناز تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 107-120]
 • کاظمی، ملیحه سادات تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 67-78]
 • کاظم شیرودی، سجاد شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • کاوه، رضا شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • کدخدایی، علی مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • کدخدایی، علی چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 161-173]
 • کدخدایی، علی میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • کدخدایی، علی تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]
 • کدخدایی، علی تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • کدخدایی، علی مقایسه ویژگی های مخزنی و شبکه منفذی افق های آهکی و دولومیتی؛ مطالعه موردی: مخازن گازی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 104-113]
 • کدخدائی، علی تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]
 • کدخدائی، علی پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 155-168]
 • کدخدائی، علی تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]
 • کدخدائی، علی ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 82-92]
 • کدخدائی، علی استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 121-135]
 • کدخدائی، علی تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 136-147]
 • کریمی، جواد توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 161-173]
 • کریمی، صبا افزایش فعالیت، گزینش پذیری و پایداری نانو کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز فیشر-تروپش با استفاده از عامل دار کردن پایه با ازن و هیدروژن -پراکسید [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 93-102]
 • کریمی، علی افزایش فعالیت، گزینش پذیری و پایداری نانو کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز فیشر-تروپش با استفاده از عامل دار کردن پایه با ازن و هیدروژن -پراکسید [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 93-102]
 • کریم آقایی، پاکنوش به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 45-58]
 • کسروی، جواد استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به‌همراه کنترل‌گر تناسبی در فرآیند بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه- مطالعه موردی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 129-140]
 • کمالی، محمدرضا مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • کمالی، محمد رضا میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • کمری، احسان بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 174-187]
 • کنعان پناه، سمیه بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 57-67]

گ

 • گشتاسبی، کامران مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]
 • گل گون، ابوذر تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • گنجی زاده، اردلان تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • لکزیان، اسماعیل بررسی مدل جدید حسن و کبیر و تاثیر روابط مختلف ضریب اصطکاک بر پیش‏بینی افت فشار جریان دوفازی در چاه‏های نفتی عمودی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 174-183]

م

 • میثاق، نورالدین مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • محبوبی، اسداله بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 79-93]
 • محبوبی، اسداله بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت‌آباد [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 161-173]
 • محبوبی، اسداله ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • محبوبی فولادی، محمد مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • محسنی پور، سیدابوذر تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 64-74]
 • محمدی، ابوالفضل پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های (متان / کربن دی اکسید / نیتروژن) + TBAC + آب با ستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 15-25]
 • محمدی، صابر بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 174-187]
 • محمدی، فاطمه بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • محمدی، مهدی بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • محمد باقری، منا به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 37-44]
 • محمدبیگی، خشایار بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • مختاری حسینی، زهرا بیگم حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 112-122]
 • مرادی، محمدحسین تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • مرادزاده، علی بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • میرزایی، شهره توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 161-173]
 • مسیبی بهبهانی، رضا استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 103-115]
 • مسیبی بهبهانی، رضا مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]
 • مستوفی، نوید بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • مظاهری، حسین بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 با استفاده از ذرات SiC به روش جوشکاری GTAW [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 116-127]
 • معارف وند، پرویز مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]
 • معلمی، سیدعلی تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 66-82]
 • معماریان، حسین شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • ملایری، محمد رضا بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • ملک زاده، محمد بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 153-164]
 • منتظری، غلامحسین تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • مهدیپور، ضرغام چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 161-173]
 • مهدی زاده، محمد جواد مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 45-56]
 • موسوی، سید علی استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 103-115]
 • موسویان، محمد علی بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 57-67]
 • موسوی حرمی، رضا بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 79-93]
 • موسوی حرمی، رضا میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • موسوی حرمی، سیدرضا بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت‌آباد [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 161-173]
 • موسوی حرمی، سیدرضا ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • موسوی دهقانی، سید علی مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]
 • موسوی نسب، صدف ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 82-92]
 • مومن زاده، حمید تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]

ن

 • نادری، حسن بررسی آزمایشگاهی و مدل‏سازی اثر گازهای تزریقی دی‏اکسیدکربن و گاز طبیعی غنی‏شده بر سینتیک رسوب آسفالتین از نفت زنده [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 141-152]
 • نادری، میثم ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 75-87]
 • نادری، محمد مهدی بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 200-212]
 • نادری خمارتاجی، مصیب گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • نادری محمودی، رضا بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • نبی بیدهندی، مجید تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]
 • نجارزاده، حمید تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 67-78]
 • نخعی، علی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]
 • نخعی پور، علی توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 161-173]
 • نیسانی سامانی، نجمه مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • نصیری، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]
 • نصیری، مسعود بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 200-212]
 • نصراصفهانی، کورش بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • نظری، محمدرضا شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • نوذری، علی بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]

و

 • وثوقی، منوچهر بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 153-164]
 • وفایی، محسن بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 68-79]
 • وفایی سفتی، محسن بررسی آزمایشگاهی و مدل‏سازی اثر گازهای تزریقی دی‏اکسیدکربن و گاز طبیعی غنی‏شده بر سینتیک رسوب آسفالتین از نفت زنده [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 141-152]
 • وفایی سفتی، محسن مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • وکیلی، محمدحسن مطالعه اثر مخلوط بیوپلیمر-ماده فعال سطحی بر عملکرد گل حفاری پایه آبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 177-186]
 • ولی زاده، ایوب استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به‌همراه کنترل‌گر تناسبی در فرآیند بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه- مطالعه موردی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 129-140]
 • ولی زاده، مجید بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]

ه

 • هاشمی، سید حجت ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 24-36]
 • هاشمیان، محمدرضا توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 161-173]
 • هنرمند، جواد تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 66-82]

ی

 • یاری فرد، علی اصغر پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های (متان / کربن دی اکسید / نیتروژن) + TBAC + آب با ستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 15-25]
 • یغمایی، سهیلا بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]