نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، سید شهاب الدین مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 4-17]
 • آیت الهی، سید شهاب مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]
 • آتشی، حسین مدل‌سازی تبدیل گاز سنتز و بررسی درصد تبدیل هیدروژن و منوکسیدکربن توسط شبکه عصبی براساس آزمایشات تجربی در راکتور بستر ثابت [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 88-102]
 • آذین، رضا بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 186-199]
 • آذین، رضا بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]
 • آزادی تبار، محمد چاه‌آزمایی مخازن گازی دو ناحیه‌ای دارای شکاف هیدرولیکی از طریق شبیه‌سازی بدون بعد عددی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 32-45]
 • آزادفر، محسن تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • آقایی، علیرضا اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 59-72]

ا

 • ابراهیمی پور، غلامحسین بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • ابوالحسینی، پژمان بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • احمدی، صائب بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • ادیبی، مینا تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • اروجی، مصطفی تعیین مسیر بهینه حفاری در یکی از میادین خلیج‌فارس به کمک مدل مکانیکی زمین [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 134-146]
 • ایزدمهر، مجتبی مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • اسعدی، علی کاربرد مفهوم رخساره منفذی در تخمین تراوایی مخازن کربناته، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 18-31]
 • اسعدی، علی ویژگی‌های مخزنی توالی‌های دولومیتی سازند عرب، مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 73-87]
 • افشین، شیرین بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل کامل [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 129-141]
 • اکبری، علی اکبر مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 46-59]
 • اکبری، منی ساخت نانوکامپوزیت‌ Fe2O3/ZnO با استفاده از روش سنتز احتراقی محلول در تبدیل فتوکاتالیستی گازهای گلخانه‌ای [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 105-118]
 • اکبری، ناصر پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 16-26]
 • اکبری سنه، روجیار افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • القاصی، اکرم بررسی اثر فشار بر زمان القا و میزان مول‌های متان جذب شده در فرآیند تشکیل هیدرات شبه کلاتریت در سیستم آب + TBAC+ متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 160-170]
 • اله کرم، سعید رضا مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • امامزاده، ابوالقاسم سنتز نانو‌ذرات سیلیکا آمورف از مواد طبیعی و به‌کارگیری آن در سیال حفاری به منظور پایداری لایه‌های شیلی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 18-31]
 • امانی، حسین سبک‌سازی نفت خام سنگین با استفاده ازبیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده از باکتری سودوموناس آئرو جینوزا ATCC28793 [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 112-122]
 • امین شهیدی، بابک بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 120-129]
 • امین شهیدی، بابک ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • انصاری، نگار مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]

ب

 • بابامحمودی، سپیده بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 152-163]
 • بابانعلبندی، احمد سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 127-139]
 • بی آزار، حسین ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • باغبان صالحی، مهسا بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • بحرودی، عباس ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • براتی آبگرمی، پژمان ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • بصیری، نیلوفر مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 142-151]
 • بهاءلو هوره، محسن بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • بهشتی، سیده الهه مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • بهنود فر، پوریا بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 44-54]

پ

 • پاکزاد، مهرداد اندازه‌گیری میزان گاز مصرفی در فرآیند تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در سیستم آب+ کربن‌دی‌اکسید+ تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 164-172]
 • پرهام وند، محمدهادی بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 183-195]
 • پرویزی قلعه، سعید مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 165-176]

ت

 • تمیزی فر، مرتضی مقایسه خواص مکانیکی و متالورژیکی کامپوزیت میکروساختار و نانوساختار WC-9Co-0.7VC [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 196-206]
 • تورنگی، محمد علی اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 135-149]
 • توکل مقدم، مریم ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 86-99]

ث

 • ثباتی، محمد امین مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]

ج

 • جباران، محمدهادی بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 152-163]
 • جدیری، نعیمه سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • جعفری، آرزو بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 150-164]
 • جعفری، سید علی بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]
 • جعفری‌بهبهانی، ترانه بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 46-58]
 • جمشیدی، سعید چاه‌آزمایی مخازن گازی دو ناحیه‌ای دارای شکاف هیدرولیکی از طریق شبیه‌سازی بدون بعد عددی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 32-45]

چ

 • چهرازی، علی تعیین توزیع انواع منافذ سنگ مخزن آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزهای سهبعدی (3D)، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 4-18]

ح

 • حاجی محمدی، رضا سبک‌سازی نفت خام سنگین با استفاده ازبیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده از باکتری سودوموناس آئرو جینوزا ATCC28793 [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 112-122]
 • حیدری، اقدس بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • حیرانی، شادی مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 46-59]
 • حسینی، زیبا آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 48-59]
 • حسینی، زیبا تعیین توزیع انواع منافذ سنگ مخزن آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزهای سهبعدی (3D)، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 4-18]
 • حسینی، سید محمد حامد بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • حسینی، مرتضی سبک‌سازی نفت خام سنگین با استفاده ازبیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده از باکتری سودوموناس آئرو جینوزا ATCC28793 [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 112-122]
 • حسینی، مهدی مدل‌سازی عددی رفتار چاه نفت در سازند نمکی (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های نفت میدان کوپال) [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 130-141]
 • حسن پور، حمید تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 116-128]
 • حسن زاده، مهدی بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 183-195]
 • حسین زاده کاشان، علی مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 46-59]
 • حقیقی، محسن بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل کامل [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 129-141]
 • حقیقی، محمد سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • حقیقی، محمد مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2O3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 146-159]
 • حقگو، میثم بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 150-164]
 • حکمت زاده، مهناز بررسی اثرات عدم قطعیت بر ضریب بهره‌دهی چاه گاز میعانی عمودی، افقی و دارای شکاف هیدرولیکی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 32-45]
 • حکمت زاده، مهناز طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 46-55]

خ

 • خامه چی، احسان طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 29-38]
 • خانبابایی، قادر ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • خدایی، میثم مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف‎ از پیش موجود بر گسترش شکافت هیدرولیکی تحت تنش‎های سه محوری واقعی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 71-80]
 • خداپناه، الناز شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]
 • خرمیان، رضا طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 46-55]
 • خسروی، مریم بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • خسروانیان، عبدالله مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • خلیلی، علی اصغر سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 127-139]
 • خلیلی پور، میرمحمد ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • خورشیدی مال احمدی، جمشید شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • خوشبخت، فرهاد پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 16-26]
 • خوشبخت، فرهاد ارائه الگوریتمی برای بهبود مدل‌سازی رخنه گل حفاری با استفاده از وارون‌سازی نمودارهای مقاومت الکتریکی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 72-85]
 • خوش بین، مرتضی ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]

د

 • دانا، محمد مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • دریانی داریونی، حسین مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • دلیر خیرالهی نژاد، پرستو سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • دهقان، علی نقی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف‎ از پیش موجود بر گسترش شکافت هیدرولیکی تحت تنش‎های سه محوری واقعی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 71-80]

ر

 • ریاحی، سیاوش بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 152-163]
 • راحمی، نادر مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2O3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 146-159]
 • ریاضی، مسعود مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • ریاضی، مسعود مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]
 • ربانی، احمدرضا بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشأ پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 4-17]
 • رجبی هشتجین، مرتضی بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 46-58]
 • رحامی، حسین ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • رحمانی، فرهاد سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • رحمانی، فرهاد مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2O3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 146-159]
 • رحمانی، فرهاد بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل کامل [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 129-141]
 • رحیم پور بناب، حسین تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • رحیم پور بناب، حسین ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 69-81]
 • رحیمی فر، عفت مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 165-176]
 • رخ فروز، محمدرضا مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 4-17]
 • رزاقی، کیانوش ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • رزاقی، کیانوش اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 135-149]
 • رزمجویی، افشین مدل‌سازی تبدیل گاز سنتز و بررسی درصد تبدیل هیدروژن و منوکسیدکربن توسط شبکه عصبی براساس آزمایشات تجربی در راکتور بستر ثابت [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 88-102]
 • رسایی، محمدرضا ارائه الگوریتمی برای بهبود مدل‌سازی رخنه گل حفاری با استفاده از وارون‌سازی نمودارهای مقاومت الکتریکی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 72-85]
 • رستمی، بهزاد بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • رستمی، بهزاد بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • رشتچیان، داوود تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • رشیدی، علیمراد مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • رشیدی، فریبرز طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 29-38]
 • رشیدزاده، مهدی مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]
 • رشید فرخی، امیر رضا مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • رضایی، رضا بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 60-70]
 • رکابدار، فاطمه ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 86-99]
 • رنجبر، احمد مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • رهبر کلیشمی، احمد مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • روحانی، فاطمه سادات تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 116-128]
 • روستایی، زیبا ساخت نانو ذرات ZnO به روش صوتی- شیمیایی برای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی آن‌ها در تبدیل گازهای گلخانه‌ای [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 70-81]

ز

 • زارعی، سمانه مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]
 • زارعی، طالب شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • زارعی، وحید سنتز نانو‌ذرات سیلیکا آمورف از مواد طبیعی و به‌کارگیری آن در سیال حفاری به منظور پایداری لایه‌های شیلی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 18-31]
 • زاهدی یامی، احسان بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • زینلی حسنوند، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]

س

 • سبزه میدانی، محمدمهدی شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]
 • سخایی، زهرا بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 186-199]
 • سعدی، مریم مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]
 • سعیدی دهاقانی، امیرحسین بهینه‌سازی عملکرد مدل PRμ0 و مقایسه با مدل فن و یانگ در پیش‌بینی ویسکوزیته مخلوط هیدروکربن‌های مایع سنگین همراه با CO2 [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 171-182]
 • سیفی، عباس بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 120-129]
 • سلطانی سولگانی، بهرام بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • سلطانعلی، سعید مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • سلطانیه، محمد مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • سلیمی، فرهاد بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در خطوط لوله با استفاده از روش گرمایی در رژیم آشفته و ارائه مدلی برای پیش‌بینی آن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 191-203]
 • سلیمانی، آرمان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پلاسمای سرد ﺑﺮ روی سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 119-133]
 • سلیمانی، بهمن پیش‌بینی فشار غیرعادی سازند با استفاده از داده‌های سرعت لرزه‌ای سه‌بعدی، میدان کوپال [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 103-115]
 • سلیمانی، محمد بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 56-69]

ش

 • شادمان، محمدمهدی بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • شادمان، محمد مهدی بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • شایق، فلور مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • شایگانی اکمل، محمد بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • شاه‌حسینی، شاهرخ مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • شاه نظری، محمدرضا شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • شریفی، محمد مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • شریفی، مهدی مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2O3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 146-159]
 • شریف نیا، شهرام افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • شریف نیا، شهرام ساخت نانوکامپوزیت‌ Fe2O3/ZnO با استفاده از روش سنتز احتراقی محلول در تبدیل فتوکاتالیستی گازهای گلخانه‌ای [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 105-118]
 • شریف نیا، شهرام ساخت نانو ذرات ZnO به روش صوتی- شیمیایی برای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی آن‌ها در تبدیل گازهای گلخانه‌ای [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 70-81]
 • شکاری‌فرد، علی ارائه الگوریتمی برای بهبود مدل‌سازی رخنه گل حفاری با استفاده از وارون‌سازی نمودارهای مقاومت الکتریکی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 72-85]
 • شکری، عارف حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 151-161]
 • شکری افرا، محمد جواد بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • شهبازی، خلیل ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • شهریاری مقدم، محسن بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • شیوا، مهدی مدل‌سازی تبدیل گاز سنتز و بررسی درصد تبدیل هیدروژن و منوکسیدکربن توسط شبکه عصبی براساس آزمایشات تجربی در راکتور بستر ثابت [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 88-102]

ص

 • صابری، علی شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • صابونیها، احسان مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 4-17]
 • صادقی، نسرین ساخت نانو ذرات ZnO به روش صوتی- شیمیایی برای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی آن‌ها در تبدیل گازهای گلخانه‌ای [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 70-81]
 • صداقتی، حسین مقایسه خواص مکانیکی و متالورژیکی کامپوزیت میکروساختار و نانوساختار WC-9Co-0.7VC [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 196-206]
 • صرفی، مهدی ویژگی‌های مخزنی توالی‌های دولومیتی سازند عرب، مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 73-87]
 • صفوی، سید محمد علی ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 86-99]
 • صهبا یغمایی، مازیار اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 59-72]

ط

 • طاعتی، فرید ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • طاعتی، فرید بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشأ پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 4-17]
 • طاهری، کیومرث استفاده از روش کریجینگ شاخص در مدل‌سازی مناطق با هرزروی بحرانی در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 91-104]
 • طاهری، کیومرث مدل‌سازی سه بعدی پهنه‌های هرزروی گل حفاری با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی گستافسون-کسل تعمیم یافته (مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 82-97]
 • طباطبایی نژاد، سید علیرضا شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]

ع

 • عامری، محمد جواد بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 44-54]
 • عامری، محمد جواد تعیین مسیر بهینه حفاری در یکی از میادین خلیج‌فارس به کمک مدل مکانیکی زمین [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 134-146]
 • عباسی، مهدی مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • عبدالهی، فریده بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]
 • عبدالهی، مهدی ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • عبدلی، طاهره بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • عدالت، محسن بهبود خواص نفت سنگین در سامانه کاویتاسیون هیدرودینامیک: اثر حضور منبع هیدروژنی و نانوذرات فلزی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 4-17]
 • عسکریان، محمد بهبود خواص نفت سنگین در سامانه کاویتاسیون هیدرودینامیک: اثر حضور منبع هیدروژنی و نانوذرات فلزی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 4-17]
 • عسگری، فرشاد طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 29-38]
 • عصاره، مهدی بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 55-68]
 • عصفوری، شهریار بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 186-199]
 • عصفوری، شهریار بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]
 • عظیمی، علیرضا اندازه‌گیری میزان گاز مصرفی در فرآیند تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در سیستم آب+ کربن‌دی‌اکسید+ تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 164-172]
 • عظیمی، علیرضا بررسی اثر فشار بر زمان القا و میزان مول‌های متان جذب شده در فرآیند تشکیل هیدرات شبه کلاتریت در سیستم آب + TBAC+ متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 160-170]
 • علیزاده مجرد، علی اصغر مطالعه رفتار جذب و خواص دینامیکی مخلوط هیدروکربن-آب-گاز اسیدی در فضای نانوحفرات کربناته و کائولینیتی با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 82-91]
 • عنایتی بیدگلی، امیر حسین ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 69-81]

غ

 • غضنفری، محمد حسین مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • غفوری، میلاد شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]

ف

 • فاضل عبدل آبادی، بابک مطالعه رفتار جذب و خواص دینامیکی مخلوط هیدروکربن-آب-گاز اسیدی در فضای نانوحفرات کربناته و کائولینیتی با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 82-91]
 • فرجی، محمدعلی تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • فریدونی، احد بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 55-68]
 • فرود، توماج بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 120-129]
 • فیضی، فرزانه بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]

ق

 • قادر، ستار اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 135-149]
 • قاسم العسگری، محمد کمال ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • قبادی، بهنام بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 98-112]
 • قره چلو، سجاد تعیین توزیع انواع منافذ سنگ مخزن آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزهای سهبعدی (3D)، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 4-18]
 • قره قاشی، عباس اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 135-149]

ک

 • کاظمی، علیرضا مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • کاظم زاده، عزت الله بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 56-69]
 • کبرایی، مهدی بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشأ پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 4-17]
 • کثیری بیدهندی، نوراله بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 55-68]
 • کدخدایی، علی آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 48-59]
 • کدخدائی، علی ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • کدخدائی، علی تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • کدخدائی، علی تعیین توزیع انواع منافذ سنگ مخزن آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزهای سهبعدی (3D)، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 4-18]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 60-70]
 • کدخدائی ایلخچی، علی بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 60-70]
 • کردوانی، علی مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 165-176]
 • کرمی، بهتاش بهینه‌سازی عملکرد مدل PRμ0 و مقایسه با مدل فن و یانگ در پیش‌بینی ویسکوزیته مخلوط هیدروکربن‌های مایع سنگین همراه با CO2 [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 171-182]
 • کمالی، محمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 142-151]
 • کمری، مصیب ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]

گ

 • گرامی، شهاب مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • گرامی، شهاب بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 183-195]
 • گرامی، شهاب بررسی اثرات عدم قطعیت بر ضریب بهره‌دهی چاه گاز میعانی عمودی، افقی و دارای شکاف هیدرولیکی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 32-45]
 • گشتاسبی، کامران بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 98-112]
 • گلی، طاهر ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • گلشکوه، سعید طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 46-55]
 • گنجی، حمید مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]

ل

 • لسان، علی ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • لشنی زادگان، اصغر شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]

م

 • محبوبی، اسدالله ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • محبوبی، اسداله آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 48-59]
 • محمدی، ابوالفضل اندازه‌گیری میزان گاز مصرفی در فرآیند تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در سیستم آب+ کربن‌دی‌اکسید+ تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 164-172]
 • محمدی، ابوالفضل بررسی اثر فشار بر زمان القا و میزان مول‌های متان جذب شده در فرآیند تشکیل هیدرات شبه کلاتریت در سیستم آب + TBAC+ متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 160-170]
 • محمدی، مجید پیش‌بینی فشار غیرعادی سازند با استفاده از داده‌های سرعت لرزه‌ای سه‌بعدی، میدان کوپال [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 103-115]
 • محمدی، محمد چاه‌آزمایی مخازن گازی دو ناحیه‌ای دارای شکاف هیدرولیکی از طریق شبیه‌سازی بدون بعد عددی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 32-45]
 • محمدی باغملایی، محمد بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]
 • محمد تراب، فرهاد استفاده از روش کریجینگ شاخص در مدل‌سازی مناطق با هرزروی بحرانی در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 91-104]
 • محمودی، مرتضی شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • محمودیان، مهدی پیش‌بینی فشار غیرعادی سازند با استفاده از داده‌های سرعت لرزه‌ای سه‌بعدی، میدان کوپال [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 103-115]
 • مختاری، بابک بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • مرادی، غلامرضا افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • میرالی، مازیار مدل‌سازی عددی رفتار چاه نفت در سازند نمکی (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های نفت میدان کوپال) [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 130-141]
 • میران‌زاده، محمد باقر بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل کامل [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 129-141]
 • مردانی، ادریس بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • مرشدی، امین حسین مدل‌سازی سه بعدی پهنه‌های هرزروی گل حفاری با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی گستافسون-کسل تعمیم یافته (مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 82-97]
 • مسیبی بهبهانی، رضا بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]
 • مسعودی، محمد بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • معلمی، علی پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 16-26]
 • معینی، حسین شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]
 • مفخمی مهرآبادی، مهران اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 59-72]
 • ملایری، محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • ملکا آشتیانی، ایمان شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • مهدی زاده، سروش ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • مهدوی مقدم، حسین ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پلاسمای سرد ﺑﺮ روی سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 119-133]
 • موسوی حرمی، سیدرضا ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • موسوی حرمی، سید رضا بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 60-70]
 • موسوی دهقانی، سید صالح بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 56-69]
 • موسوی دهقانی، سید علی بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]

ن

 • نادری، حسن بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • نادری، حسن بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • نجاتی، حمیدرضا بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 98-112]
 • نصیری، علیرضا سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 127-139]
 • نصیری، علیرضا سنتز نانو‌ذرات سیلیکا آمورف از مواد طبیعی و به‌کارگیری آن در سیال حفاری به منظور پایداری لایه‌های شیلی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 18-31]
 • نیک اندیش، عباسعلی ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 69-81]
 • نوروزی، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • نوشادی، عاطفه بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 155-166]

و

 • واشقانی‌فراهانی، ابراهیم بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • ویسی، سمیرا بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • وطنی، علی بهبود خواص نفت سنگین در سامانه کاویتاسیون هیدرودینامیک: اثر حضور منبع هیدروژنی و نانوذرات فلزی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 4-17]
 • وفایی سفتی، محسن بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • وفایی سفتی، محسن بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • وفایی‌سفتی، محسن بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • ولی الهی، حبیب بررسی اثرات عدم قطعیت بر ضریب بهره‌دهی چاه گاز میعانی عمودی، افقی و دارای شکاف هیدرولیکی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 32-45]

ه

 • هنرمند، جواد کاربرد مفهوم رخساره منفذی در تخمین تراوایی مخازن کربناته، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 18-31]