بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاهشوری، رباب [1] دانشکده مهندسی نفت گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • چپرلی، علی [1] دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • چرچی، عباس [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرچی، نازنین [1] مرکز تحقیقات مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ایران
 • چشم گرم، هدایت [1] گروه مهندسی نفت، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • چنگیز، نوشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • چهاردولی، محمد [1] دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین، پردیس پژوهش و صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] پژوهشکده علوم زمین،پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] گروه پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، فرشید [1] پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • ضیایی راد، سعید [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ضرغامی، رضا [1] گروه مهندسی مکانیک ‌سنگ، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران
 • ضرغامی، رضا [1] آزمایشگاه سیستم‌های چند فازی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

ط

 • طاعتی، فرید [1] واحد زمین‌شناسی، شرکت نفت خزر، شرکت ملی نفت، ایران
 • طاعتی، فرید [1] شرکت ملی نفت خزر، ایران
 • طالبی، حسین [1] اهواز، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اداره زمین شناسی
 • طاهری، زهرا [1] پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی- پتروشیمی، واحد مواد افزودنی
 • طاهری، زهرا [1] پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
 • طاهری، زهرا [1] پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، واحد مواد افزودنی به سوخت
 • طاهری، سیدرضا [2] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران/پژوهشکده بالادستی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • طاهری، کیومرث [1] دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران/معاونت زمین‌شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران
 • طاهری، کیومرث [1] دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران/معاونت زمین شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران
 • طاهرخانی، حسن [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، ایران
 • طاهری ریزی، زهرا [1] پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی پلیمری و پتروشیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • طیبی، شکوفه [1] پژوهشکده توسعه‌ فناوری‏های‌ پالایش‌ و‌ فرآورش‌ نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • طیبی، محمد [1] دانشکده نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،
 • طباطبایی، میترا سادات [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
 • طباطبایی قمی، محمد [1] هییت علمی جهاد دانشگاهی شریف
 • طباطبایی نژاد، سید علیرضا [1] پژوهشکده نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • طباطبائی نزاد، سید علیرضا [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • طبسی، محمد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • طریقی، سارا [1] پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران
 • طلاچی، حسین [1] پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده پالایش نفت
 • طلعتی، آزاده [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران/ مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • طهمورثی، محمد علی [1] ندارد
 • طورانی، منصور [1] دانشکده مهندسی مواد و معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م