دوره و شماره: دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-147 
مدل‌سازی سینتیکی واکنش شکست ایزو بوتان بر روی کاتالیست زئولیتی HZSM-5

صفحه 3-13

10.22078/pr.2013.160

غلامرضا روح‌الهی؛ محمد کاظمینی؛ علیرضا محمد رضایی؛ رضا گل‌حسینی