دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-168 
مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

صفحه 3-19

10.22078/pr.2013.288

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری


مطالعه اثر مونت موریلونیت بر سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم در محیط مینی امولسیون

صفحه 20-34

10.22078/pr.2013.289

لیلا حاتمی؛ وحید حدادی اصل؛ لیلا احمدیان علم؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی


بهینه‌سازی ساختار کولرهای هوایی به منظور افزایش راندمان

صفحه 133-143

10.22078/pr.2013.298

فاطمه گودرزوند چگینی؛ مهدی گوگل؛ رامین کرمی؛ حمیدرضا جاودان


بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

صفحه 144-150

10.22078/pr.2013.299

علی ماشینچیان مرادی؛ مجید ممهد هروی؛ سیدحسین عبدی اسکویی؛ اکرم سادات محمودی؛ محسن اسکندری