دوره و شماره: دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-180 
شبیه‌سازی شکست مخازن CNGفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب

صفحه 4-17

10.22078/pr.2014.385

محمد یزدانی آریاتپه؛ محسن آزادی؛ محمد مشایخی؛ سعید ضیایی راد


مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام

صفحه 18-31

10.22078/pr.2014.372

عباس شهرآبادی؛ سید سعید معزی؛ حسن محمودیان؛ قربانعلی صبحی؛ محمد جامی الاحمدی


امکان‌سنجی بهره‌برداری از مطالعات لرزه‌نگاری چهار بعدی مخزن سروک در میدان آزادگان

صفحه 117-126

10.22078/pr.2014.381

ایرج مداحی؛ سعید قاضی‌نژاد؛ اصغر نادری؛ سجاد اسماعیل‌پور؛ مصطفی حیدری