دوره و شماره: دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-224 
رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه

صفحه 142-155

10.22078/pr.2015.523

محمدرضا مهرگان؛ منصور معظمی؛ سید فرید قادری؛ عماد رعایایی؛ امیرمهدی ملک؛ آزاده دباغی


کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل

صفحه 184-190

10.22078/pr.2015.526

یداله پیرزاده؛ مهرداد معینی شاد؛ مرضیه شکرریز؛ علی‌یار کاظمی‌فر؛ بیژن پوریمین؛ احمد روشنی