راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقالات برای چاپ در مجله پژوهش نفت 

 مجله پژوهش نفت، مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برای چاپ می‌پذیرد. از پژوهشگران و کارشناسان گرامی که مایل به ارسال مقالات خود هستند، خواهشمندیم به موارد ذیل توجه فرمایند: (مقالاتی که با فرمت تعیین شده ارسال نگردد عودت داده خواهد شد)

مقاله را از طریق وب سایت مجله به آدرس journals.ripi.ir و یا وب سایت پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس www.ripi.ir با ثبت نام در سامانه الکترونیکی مجله ارسال نمایید.

مسؤولیت کامل مطالب و منابع چاپ شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود . در مقالات ارسالی توسط دانشجویان نام استاد راهنما حتما باید به عنوان نویسنده طرف مکاتبات قید شود.  و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضاء نویسنده یا نویسندگان می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است و مسئولیت استفاده از نرم افزارهایی که Lisence آن مشخص نشده و تمامی داده های موجود در مقاله به عهده نویسنده (گان) می‌باشد. (فرم تعهد با امضاء تمام نویسندگان ارسال گردد.)

مقالات ارسالی عودت داده نمی‌شود.

آئین نگارش فارسی باید به طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

مقاله باید بر روی کاغذ سفید (A4) ، فاصله سطرها 1/2 سانتی متر، توسط نرم افزارMicrosoft Word ویرایش 2016 یا ماقبل آن تایپ و حاشیه بالا و پایین 2/5 سانتی متر، حاشیه چپ و راست 2/5 سانتی متر، لبه بالا 2/5 سانتی متر و لبه پایین 1/27 سانتی متر تنظیم شود. مقاله در مجموع حداکثر  13 صفحه ارسال گردد.

فایل چکیده تفصیلی (Extended Abstract) با فرمت تعیین شده و حداکثر در 3 صفحه تنظیم و ارسال گردد. برای استفاده از الگوی چکیده تفصیلی اینجا کلیک نمایید.

مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

1. عنوان: باید تا حد امکان کوتاه و کاملاً گویای موضوع مقاله باشد.

نام نویسنده یا نویسندگان باید پس از عنوان مقاله ذکر شود. نویسنده طرف مکاتبات باید با علامت * در کنار نام خود مشخص گردد.

عنوان و آدرس نویسنده یا نویسندگان و پست الکترونیکی نویسنده طرف مکاتبات مشخص شود.

2. چکیده : باید بین 100 تا 300 کلمه و شامل هدف از تحقیق، روش کار، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

3. واژه‌های کلیدی: شامل 3 الی 6 واژه کلیدی که نکات اصلی در مقاله را معرفی می‌کند.

4. مقدمه: مقدمه ضمن بیان هدف تحقیق، باید حاوی خلاصه‌ای از اهمیت موضوع، نتایج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع و ماخذهای لازم آن‌ها باشد.

5. روش کار: در این بخش لازم است روش‌های آزمایشگاهی و مواد مصرفی و تجهیزات مورد استفاده به طور کامل معرفی شود. همچنین چگونگی و روش نمونه‌گیری با دقت بیان شود و آزمون‌های آماری مورد استفاده و مراحل استنتاج آماری به خوبی تشریح گردد.

6. نتایج و بحث: در برگیرنده نتایج حاصل از تحقیق به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر و بحث در خصوص علل پدیده‌ها و مقایسه با یافته‌های مرتبط است.

7. نتیجه‌گیری: در این بخش یافته‌های حاصل از تحقیق به صورت مختصر و شفاف ارائه می‌گردد.

8. تشکر و قدردانی: در صورت لزوم از همکاری سازمان‌ها می‌شود.

9. علائم و نشانه‌ها: فهرست علائم و نشانه‌های مورد استفاده در مقاله به ترتیب حروف الفبا به همراه واحد و شرح آن‌ها ارائه می‌شوند.

10. مراجع: کلیه مراجع مورد استفاده به ترتیب ارجاع آن‌ها در متن، در این بخش ارائه می‌گردند.

11. تطبیق عنوان و چکیده فارسی با انگلیسی باید مورد توجه قرار گیرد. کلیه نکات مندرج در بند 1، در ترجمه انگلیسی آن نیز رعایت می‌شود.

 لطفاً در تنظیم مقالات، نکات زیر را رعایت فرمایید:

عنوان اصلی مقاله با قلم BZar شماره 24 ضخیم تایپ شود.

عناوین اصلی داخل مقاله با قلم BNazanin شماره 14 ضخیم و عناوین فرعی با قلم BNazanin شماره 12 ضخیم تایپ شوند. هر تیتر از متن قبلی خود با یک خط فاصله جدا شود.

متن فارسی مقاله با قلم BLotus شماره 12/5نازک و واژه‌ها و متن انگلیسی با قلم Times New Roman شماره 10 نازک تایپ شود.

عنوان جداول و شکل‌ها با قلم BLotus شماره 11 ضخیم تایپ گردد. عنوان جداول در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها نوشته می‌شود.

محتوای فارسی جداول با قلم BLotus شماره 11 نازک و عبارات انگلیسی جداول با قلم TimesNewRoman شماره 9 نازک تایپ شود.

کلیه اعداد باید به‌صورت فارسی تایپ شوند.

واحد تمامی اعداد باید در سیستم SI باشد.

کلیه فرمول‌ها باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و با استفاده از نرم‌افزار MathType تهیه شوند.

فایل اصلی مقاله شامل متن اصلی، چکیده فارسی و لاتین، جداول و تصاویر (بدون نام نویسندگان) نیز ارسال گردد.

کلیه جداول فارسی و راست چین باشد.

کلیه شکل‌ها باید به‌صورت سیاه و سفید و کاملاً واضح ارائه شوند.

از تکرار داده‌ها به صورت چندگانه (جدول و نمودار و ...) خودداری فرمایید.

تعاریف محورهای افقی و عمودی نمودارها به فارسی قید شود.

اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگر اخذ شده باشد، شماره مرجع در انتهای عنوان شکل یا جدول درج و مشخصات آن به منابع اضافه شود.

شکل‌های مقالات به صورت فایل اصلی (در همان نرم‌افزاری که توسط آن تهیه شده‌اند مانند Excel و غیره) ارسال شود.

از به‌کار بردن واژه‌های انگلیسی در متن مقاله خودداری شود. معادل انگلیسی کلمات فارسی و نام نویسنده (گان) که برای نخستین بار در مقاله به‌کار می‌رود، به صورت زیرنویس در صفحه مربوط درج گردد. زیرنویس‌ها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه بالای آخرین حرف از کلمه، در متن مشخص شوند.

در بخش چکیده نباید ارجاعی به معادلات و یا مراجع مقاله داده شود.

کلیه مراجع ذکر شده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورد ارجاع قرار گرفته باشند. شماره‌گذاری مراجع در متن در داخل کروشه صورت می‌گیرد.

-تعداد صفحات مقاله  (بدون قالب‌بندی و  شامل چکیده فارسی و لاتین، متن، تصاویر و جداول) حداکثر 13صفحه تهیه گردد.  فایل مقاله به صورت یکپارچه  ارسال گردد.

 ارائه مراجع بر اساس الگوی زیر صورت می‌گیرد:

-کتاب و گزارش فارسی و خارجی:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، نام کتاب، شماره ویرایش کتاب، ناشر، سال انتشار.

مثال:

[1]. Barrow G. M., “Physical chemistry,” 4th ed., McGraw-Hill Inc., 1984.

-مقاله فارسی:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،

عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات، سال.

مثال:

[2] صفایی م.، قاسمی م. ر.، میرحبیبی ع.، ساخت و بررسی ریز ساختاری پایه‌های کاتالیستی کلسیم آلومینات، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 24، شماره 2، صفحات 18 - 9، 1384.

- مقاله خارجی: نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام اختصاری مجله، شماره مجله، شماره صفحات، سال انتشار.

مثال:

[3]WangL.,SundenB.,“Optimaldesignofplateheatexchangerswithandwithoutpressuredropspecifications”, AppliedThermalEng., Vol. 23, No. 1, pp. 295-311, 2003.

 - مجموعه مقالات کنفرانس‌ها:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، شماره صفحات، سال.

مثال:

[4] شکری قلعه س.، زرین پاشنه س.، سلطانیه م.،

مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتورهای چند فازی برای گوگردزدایی از سوخت دیزل، پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، ایران، 1379.

 - مقاله حاصل از کتب:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، در (in): نام خانوادگی حرف اول نام ویرایشگر یا ویرایشگران ((Editor(s)، عنوان کتاب، ناشر، شماره صفحات، سال انتشار.

[5] Lee D. H., Kim H. I., and Kim S. S., “Surface modification of polymeric membranes by UV grafting,” in: Pinnau I., Freeman B. D. (Eds.), Advanced materials for membrane separations, American Chemical Society, pp. 281-299, 2004.

 

- پایان‌نامه: نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده، عنوان پایان‌نامه، نوع پایان‌نامه، دانشگاه، کشور، سال.

مثال:

[6] ابراهیمی ه.، مدل‌سازی راکتورهای ریفرمینگ متان توسط بخار آب از نوع حرارت از بالا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند، ایران، 1383.

 - ثبت اختراع: نام خانوادگی حرف اول نام مخترع یا مخترعان، عنوان اختراع، نوع و شماره ثبت اختراع، سال.

مثال:

[7]BakerF.S., Highly microporous carbon,”U.S. Patent: 5710092, 1998.

 - منابع اینترنتی: نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان، آدرس سایت، تاریخ.

مثال:

[8]. Arps J., Lanning B., and Dearnaley G., “Maximizing a potentially significant energy source,” http://www.swri.org/3pubs/ttoday/spring06/energy.htm, 20.1.2007.

 

 

 

Extended Abstract Template for Petroleum Research

 

First Author1, Second Author2[1], Third Author3

1First author affiliation, University/Institute

2Second author affiliation, University/Institute

3Third author affiliation, University/Institute

 


1. Introduction

These guidelines serve as a template for Microsoft Word. Please carefully follow the instructions provided in this format to ensure legibility and uniformity.

When you open this document, select "Print Layout" from the "View" menu, which allows you to see the two column format and the footnotes. You may then type over sections by using cut and paste into it, and/or use the markup styles. Please pay attention that your papers including abstract and other sections of the manuscript should be 3 complete pages.

2. Elements of the Extended Abstract

The basic elements of the extended abstract are listed below in the order in which they should appear:

 • The title of paper (maximum 15 words)
 • Authors' names and affiliations
 • Introduction
 • Methodology
 • Discussion and Results
 • Conclusions
 • References

The introduction should show the background of the subject and main contributions. It is necessary to explain clearly the novelty and contribution of present work in the last paragraph of introduction.

3. Extended Abstract Preparation

Extended abstract must be prepared in the format of MS Word software, right after the full paper in Persian. The paper should be uploaded from the Petroleum Research web site (http//pr.ripi.ir) in both PDF and DOC formats.

The paper size for the extended abstract is A4 with 2.5 cm margins from top and bottom as well as 2 cm margins from left and right. It should be divided into two columns with 8 cm in width. The space between the columns should be 1 cm.

For the Extended abstract; the fonts for different parts of the paper are in Times New Roman as follows:

 • Title: 20 pt bold (centered)
 • Author(s): 11 pt bold (centered)
 • Affiliations: 11 pt (centered)
 • Keywords: 10 pt bold
 • Section Headings: 10 pt bold
 • Subsection Headings: 10 pt
 • Body: 10 pt
 • Caption of tables and figures: 9 pt bold

The section headings will start from the far left and use single spacing paragraph format with no space between the section headings and the paragraph following it. The first line of the first paragraph of each section is not indented, but the others are indented by 5 mm. Put one space between the texts of main sections. Paper must have page numbers.

4. Submission of Papers to the Journal

The submitted papers to the journal should be in both the word format and PDF. The only way to send the papers is through the journal web-site. After uploading, a confirmation letter will be sent to the corresponding author and a notification letter will be sent to all other authors.

The papers which are sent back to authors with minor or major comments, the authors should modify the paper according to the reviewers' comments and re-send it to the journal together with an itemized response to reviewers’ comments and all modifications in manuscript should be highlighted. If papers are not prepared according to the referees and scientific committee comments or this guideline, they will be rejected.

5. Footnotes

Footnotes[1] must be formatted as 8pt Times New Roman and should be numbered consecutively using superscript numbers. The footnotes must be positioned flush left at the bottom of the column/page in which the first reference appears and must be spaced at one line from the text. This is an example of a footnote.

6. Equations

Equations start from the far left of the column and numbered consecutively. The equation numbers must be in parentheses and placed opposite to the equation on the far right of the line in that column.

(1)

 

7. Tables

Tables must be numbered and the title of the table must be placed on the top of the table with the footnotes on the bottom. Tables must appear where (or as close as to) they are first mentioned in the text. They must be referred in the text as "Table 1".

Table 1. An example of a table

Number

Area (m2)

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

8. Figures and Photographs

Figures must be numbered and the caption of the figure must come at the bottom of the figure. All the legends and the numerical values on the axes of the curves must be clear and readable. Figures must appear where (or as close as to) they are first mentioned in the text. They must be referred in the text as "Figure 1". Photographs must be original and are treated similar to figures. Leave one space between the Table/Figure and the text following it.

 

Figure 1. An example of a figure

9. Results and Discussion

Results of the work and discussions are presented here. The validation of the results is an important part of this section.

10. Conclusions

Main conclusions of the paper must be put here.

11. References

References must be numbered and be listed in the list of references in the order that they are referred to in the text. The reference numbers must be put in the squared bracket for example, [1]. The complete details of the references will appear in the list of references. Please use main references in extended abstract. For journal papers, books and conferences papers use the following formats:

[1]     Author, A., Author, B., and Author, C., 1994. “Article Title”. Journal Name, 1(5), May, pp. 1–3.

[2]     Author, A., 1986. Book Name. Publisher Name, Address.

[3]     Booklet, A., 1994. Booklet title. On the WWW, at http://www.abc.edu,May. PDF file.

[4]     In book, A., ed., 1991. Book title, 1st ed., Vol. 2 of Series Title. Publisher Name, Publisher address, Chap. 1, pp. 1– 3. See also URL http://www.abc.edu.

[5]     In collection, A., 1991. “Article title”. In Collection Title, A. Editor, ed., 3rd ed., Vol. 2 of Series title. Publisher Name, Publisher address, May, Chapter 1, pp. 1–3. See also URL http://www.abc.edu.

[6]     In proceedings, A., 1991. “Article title”. In Proceedings Title, A. Editor and B. Editor, eds., Vol. 1 of Series name, Organization Name, Publisher Name, pp. 1–3. Paper number 1234.

[7]     ASME, 2003. ASME Manual MS-4, An ASME Paper, latest ed. The American Society of Mechanical Engineers, New York. See also URL http://www.asme.org/pubs/MS4.html.

[8]     Masters thesis, A., 2003. “Thesis Title”. MS Thesis, University of Higher Education, Cambridge, MA, May. See also URL http://www.abc.edu.

[9]     Misc, A., 2003. Miscellaneous Title. On the WWW, May. URL http://www.abc.edu.

[10]  PhD thesis, A., 2003. “Thesis Title”. PhD Thesis, University of Higher Education, Cambridge, MA, May. See also URL http://www.abc.edu.

[11]  Proceedings, A., ed., 1991. Volume Title, Vol. 1 of Proceedings Series, Organization Name, Publisher Name. See also URL http://www.abc.edu.

[12]  Tech report, A., 2003. Tech report title. Progress report 1, University of Higher Education, Cambridge, MA, May. See also URL http://www.abc.edu

 

 [1] An example of a footnote