سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

طبق دستور وزیر محترم نفت تا اطلاع ثانوی نشریات فقط به صورت آنلاین چاپ می گردد

فرم اشتراک مجله پژوهش نفت

 

حق اشتراک افرادحقیقی:

اشتراک سالانه 6 شماره با هزینه پست 240/000ریال

نام و نام خانوادگی: ................................................................ رشته تحصیلی: ..........................................

آدرس کامل: ........................................................................................................... تلفن: .......................

 

حق اشتراک افرادحقوقی:

اشتراک سالانه 6 شماره با هزینه پست 300/000 ریال

نام دانشگاه: ...................................................... دانشکده: ................................... کتابخانه: .....................

نام مؤسسه: .............................................................. قسمت: ...............................................................

آدرس کامل: .......................................................................................................... تلفن: .........................

 

لطفاً پس از تکمیل فرم تقاضای اشتراک و واریز بهای دوره درخواستی به حساب شماره ۲۱۷۴۵۶۹۰۰۱۰۰۱ نزد بانک ملی ایران شعبه کارخانه ارج (کد 172) به نام پژوهشگاه صنعت نفت، اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده به آدرس دفتر نشریه ارسال نمایید.

آدرس:

تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، دفتر مجله پژوهش نفت

صندوق پستی: 137-14665

شماره تماس با بخش اشتراک: 48252224           

شماره نمابر: 44739645