مهندسی معکوس برای ساخت یک قطعه درزبند لاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری پلیمر،پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق درزبندی لاستیکی به ابعاد mm500 × mm 1500 به کمک تکنیک مهندسی معکوس و استفاده از یک درزبند به عنوان مرجع، ساخته شد. به منظور شناسایی اجزاء به کار رفته در نمونه مرجع از تکنیک‌های پیرولیز، استخراج با حلال، ثقل سنجی گرمایی و نیز دستگاه‌های تجزیه و تحلیل مواد نظیر FTIR، اشعه ایکس فلورسنت (EDAX) و دیفراکتومتر (XRD) استفاده گردید. همچنین دستگاه‌های تجزیه و تحلیل حرارتی DSC و TGA به منظور بررسی خواص حرارتی قطعه مرجع و قطعات ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت. پس از اطمینان از تطابق خواص نمونه ساخته شده در آزمایشگاه با نمونه مرجع، تعدادی درزبند به کمک قالب‌های صنعتی در ابعاد واقعی تولید گردید و به منظور ارزیابی کارایی، به مدت 35 روز همراه با درزبند مرجع در مبدل حرارتی و در معرض آمین داغ  قرار داده شد. درز بندهای ساخته شده و درز بند مرجع پس از خارج شدن از محلول آمین تحت آزمایشات سختی سنجی و کشش قرار گرفتند. نتایج نشان داد تغییر خواص درزبندهای ساخته شده مشابه نمونه مرجع می‎باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of a Rubber Gasket Using Reverse Engineering Technique

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nalbandi
  • Homayoun Hossein Khanli
Polymer Science and Technology Division, research Institute of Petroleum Industry,
چکیده [English]

In this study, a rubber gasket with the dimensions of 1500 mm × 500 mm was fabricated using a reverse engineering method and utilizing a special rubber gasket as a reference. In order to identify the components in the reference gasket, some analyzing techniques such as pyrolysis, solvent extraction, and thermogravimetry as well as several analytical instruments including FTIR, EDAX, and XRD were used. In addition, some thermal characterizing instruments such as DSC and TGA were utilized to characterize the reference gasket and those fabricated herein. After assuring that the properties of the reference gasket were almost the same as rubber plates produced in laboratory, a number of rubber gaskets were produced using an industrial mold. To evaluate the quality of the fabricated gaskets and compare their properties with the reference gasket, some of the fabricated gaskets together with the reference gasket were placed inside an industrial amine heat exchanger for 35 days. The gaskets were then removed from the heat exchanger and tested for tensile strength, elongation at break, and hardness. This investigation showed that the rubber gaskets made according to the two rubber formulations in this work possessed almost the same properties as the reference gasket.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubber Gasket
  • Reverse Engineering
  • Thermal Analysis
  • Amine Heat Exchanger
[1]. Wang L., Sunden B. and Manglik R. M., Plate Heat exchangers (design, applications and performance), WIT Press, Southampton, Boston.
[2]. Dasgupta S., Haserti rajasthan, reverse engineering of rubber products: Concepts, Tools and Techniques, CRC Press, 2013.
[3]. Van Duin M., Geleen, “Chemistry of EPDM crosslinking”, Journal of Elastomers and Plastics of Netherland, Vol 55, No. 4, 2002.
[4]. Sircar Anil K., “Analysis of elastomer vulcanization composition By TG-DTG techniques”, Presented at Rubber Division Meeting, American Chemical Society, Toronto, Canada, May, pp. 21-24, 1991.
[5]. Music S., Filipovic N. and Sekovanic L., “Precipitation of amorphous SiO2 particles and their properties”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Vol 28, No. 1, pp 89-94, 2011.
[6]. Combs, Valerie, “Elastomeric sealing material selection”, Seals and Gaskets Magazine, Vol. 26, 2010.
[7]. Kojima, Yoshifumi, Yokota, Atsushi, EPDM Composition, European Patent, EP2011823A1, 2009.
[8]. Ciullo P. A., Hewitt N., Rubber formulary, William Andrew Publishing, 1999.
[9]. Bart J. C. J., Book: Additives in polymers, Section II, John Wiley & Sons, 2005, ISBN 0-470-85062-0.
[10]. ASTM D412, Standard test method for tensile properties of rubbers, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
[11]. ASTM D417, Standard test method for organic liquid effects on rubbers, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
[12]. ASTM D395, Standard test method for compression set in rubbers, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
[13]. http://www.winegrowers.info, Winegrowers Gasket & Seal Supplier.