تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

2 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

داده‌های لرزه‌ای برداشت شده عموماً با نوفه همراه هستند. یکی از مهم‌ترین نوفه‌ها در عملیات خشکی، نوفه زمین‌غلت است. نوفه زمین‌غلت از گروه نوفه‌های همدوس بوده و دارای سرعت کمتر، فرکانس پایین‌تر و دامنه قوی‌تری نسبت به سیگنال‌هاست و به دلیل پاششی بودنش، در دورافت‌های نزدیک در اعماق کم و در دورافت‌های دورتر در اعماق زیاد، سیگنال‌های بازتابی را در یک منطقه بادبزنی شکل می‌پوشاند. روش‌های متعددی برای تضعیف این نوفه وجود دارد که متداول‌ترین آنها، استفاده از فیلترهای فرکانسی یک بعدی، دو بعدی و فیلترهای سرعتی است. در این مقاله از روش فیلتر کردن جدیدی با استفاده از ترکیب تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی برای تضعیف نوفه همدوس زمین غلت استفاده شده است. بدین ترتیب که داده لرزه‌ای از حوزه t-x با استفاده از تبدیل S تعمیم‌یافته به حوزه t-f-x انتقال داده می‌شود. سپس در این حوزه تجزیه مُد تجربی در راستای مکان برای یک زمان و فرکانس خاص اعمال می‌گردد. برای تضعیف نوفه همدوس زمین‌غلت، اولین تابع مُد ذاتی که مربوط به محدوده عدد موج بالا یا رویدادهای لرزه‌ای همدوس با شیب تند هستند، حذف می‌گردد و سپس با استفاده از معکوس تجزیه مُد تجربی و تبدیل معکوس S داده‌ها به حوزه t-x منتقل می‌شوند که نوفه زمین‌غلت آن تضعیف شده است. کارآیی این روش بر روی داده‌‌های لرزه‌ای واقعی مورد بررسی قرار گرفته است و با روش تجزیه مُد تجربی در حوزه f-x  مقایسه گردیده است. نتایج، برتری روش معرفی شده در این مقاله را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Coherent Noise Attenuation by Combining Generalized S Transform and Empirical Mode Decomposition

نویسندگان [English]

  • Farid Karimi 1
  • Amin Roshandel Kahoo 1
  • Hamid Reza Siahkoohi 2
1 School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, University of Shahrood, Shahrood
2 Institute of Geophysics, University of Tehran
چکیده [English]

Seismic data are commonly contaminated by noise. Ground roll is one of the most important noises in onshore reflection seismic data acquisition. It is a coherent noise with a lower speed, lower frequency, and stronger amplitude than reflection seismic signals. Due to the dispersive property of the ground roll, it is distributed in fan-shaped zones at near offsets about the source. There are several methods for ground roll suppression such as 1D and 2D frequency filtering and velocity filters. In this paper, a new filtering method based on the generalized S transform and the empirical mode decomposition has been used to attenuate the ground roll coherent noise. In the proposed method, the x-t domain seismic data transformed to t-f-x domain using a generalized S transform. Then, the empirical mode decomposition is applied to the transformed data along the X-direction. The first intrinsic mode function related to high wave numbers is removed to attenuate the ground roll. The denoised seismic data can be obtained by stacking up the remaining intrinsic mode functions and transforming back into the t-x domain using an inverse S transform. The efficiency of the mentioned method has been tested on real seismic data and compared with empirical mode decomposition in the f-x domain. The obtained results show that the proposed method attenuates the ground roll better than the combination of empirical mode decomposition and Fourier transform
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherent Noises
  • Ground Roll Noise
  • Generalized S Transform
  • Empirical Mode Decomposition
  • Seismic Data
[1]. Sheriff R. E. and Geldart L. P., “Exploration seismology,” 2 nd ed., Cambridge University Press, 1995.##
[2]. Pujol J., “Elastic wave propagation and generation in seismology,” Cambridge University Press, 2003.##
[3]. Claerbout J. F., “Ground roll and radial traces: Stanford Exploration Project Report,” SEP, 35, 1983.##
[4]. March D. W. and Baily A. D., “A review of the two dimensional transform and its use in seismic processing,” First Break., Vol. 1, pp. 9-21, 1983.##
[5]. Liu J. and Marfurt K. J., “3-D high resolution radon transforms applied to ground roll suppression in orthogonal seismic surveys,” 74th SEG  Annual International Meeting, pp. 2144-2147, 2004.##
[6]. Yilmaz O., “Seismic data analysis: processing, inversion, and interpretation of seismic data,” SEG, 2001.##
[7]. Kendall R., Jin S., and Ronen S., “An SVD-polarization filter for ground roll attenuation on multicomponent data,” 75th SEG Annual International Meeting, pp. 928–932, 2005.##
[8]. Porsani M. J., Silva M. G., Melo P. E. M., and Ursin B., “Groundroll attenuation based on SVD filtering,” 79th SEG Annual International Meeting, pp. 3381-3385, 2009.##
[9]. Montagne R. and Vasconcelos G. L., “Optimized suppression of coherent noise from seismic data using the Karhunen-Loeve transform,” Physical Review, Vol. 74, pp. 1-9, 2006.##
[10]. Deighan A. J. and Watts D. R., “Ground-roll suppression using the wavelet transform,” Geophysics, Vol. 62, pp. 1896-1903, 1997.##
[11]. Yarham C., Boeniger U., and Herrmann F. J., “Curvelet-based ground roll removal,” 76th SEG Annual International Meeting, pp. 2777-2782, 2006.##
[12]. Askari R. and Siahkoohi H. R., “Ground roll attenuation using s and x-f-k transforms,” Geophysical Prospecting, Vol. 56, pp. 105-114, 2008.##
[13]. Bekara M. and Van der Baan M., “Random and coherent noise attenuation by empirical mode decomposition,” Geophysics, Vol. 74, pp. V89-V98, 2009.##
[14]. Huang N. E. and Shen S. S., “Hilbert-Huang transform and its applications,” World Scientific, 2005.##
[15]. Han-Peng C., Zhen-Hua H., and De-Ji H., “Seismic data denoising based on mixed time-frequency methods,” Applied Geophysics, Vol. 8, pp. 319-327, 2011.##
[16]. Stockwell R. G., Mansinha L., and Lowe R., “Localization of the complex spectrum: The S-transform,” IEEE Trans. Signal Process, Vol. 44, pp. 998-1001, 1996.##
[17]. Sahu S. S., Panda G., and George N. V., “An improved S-transform for time-frequency analysis,” Advance Computing Conference, pp. 315-319, 2009.##