مروری بررویکردهای افزایش مقیاس تحلیلی فرآیند آشام خودبه‌خودی ناهمسو در مخازن شکاف‌دار نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران/مدیریت فنی، اداره مهندسی نفت، شرکت ملی مناطق نفت‏خیز جنوب، اهواز، ایران/دانشگاه ایالتی کمپیناس، برزیل

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 مدیریت فنی، اداره مهندسی نفت، شرکت ملی مناطق نفت‏خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

آشام خودبه‌خودی یکی از مهم‏ترین مکانیزم‌های تولید نفت از مخازن شکاف‌دار در نواحی است که بلوک‌های سنگی در تماس با آب تزریقی یا آب‌ران است. در این فرآیند، آب در اثر نیروهای موئین مثبت وارد بلوک‏های سنگ شده و نفت را به شکاف‌های پیرامون بلوک می‏راند. جهت ارزیابی اثربخشی این مکانیزم، معمولاً از آزمایش‌هایی در مقیاس مغزه استفاده می‌شود. با این حال، جابه‌جایی نفت و آب در این آزمایش‌ها معمولا از لحاظ هندسه‌ جریان، ویژگی‌های سیالات، فشار، دما و اندازه‌ نمونه‌ها با آنچه درون مخزن رخ می‌دهد متفاوت است. بنابراین، به‌کارگیری نتایج آزمایش‌ گاهی در مقیاس مخزنی نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای مناسبی برای تعمیم نتایج مربوطه است. یکی از روش‌های کاربردی در این زمینه، استفاده از روابط افزایش مقیاس است. در این مقاله، به مرور و بررسی مبانی روابط افزایش مقیاس تحلیلی برای پدیده آشام خودبه‌خودی پرداخته می‌شود. افزون بر این، ضمن اشاره به عوامل تأثیرگذار بر کارآیی این روابط، جامعیت آن‌ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این کار با ارزیابی نتایج آزمایشگاهی در دسترس (تحت شرایط مختلف عملیاتی و نمونه‌های مختلف) صورت می‌گیرد. در پایان، افزایش مقیاس آشام با رویکرد جامع‏تری که پیش‌تر توسط نویسندگان این مقاله ارائه شده است مقایسه خواهد شد. در این مقایسه، دامنه‌ داده‌های آزمایشگاهی برای راستی‌آزمایی جامعیت رویکرد افزایش مقیاس آشام، گسترده‌تر شده و تعداد و تنوع بیشتری از شرایط آزمایشگاهی را دربر دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند در درک بهتر مبانی و نیز نقاط ضعف و قوت روابط افزایش مقیاس و استفاده صحیح از این روابط مفید و مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Analytical Scaling Equations for Counter-Current Spontaneous Imbibition in Naturally Fractured Oil Reservoirs

نویسندگان [English]

  • Abouzar Mirzaei-Paiaman 1
  • Mohsen Masihi 2
  • Ramin Roghanian 3
1 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering ,Sharif University of Technology, Tehran, Iran\National Iranian South Oil Company (NISOC), Department of Petroleum Engineering, Ahvaz, Iran\State University of Campinas (UNICAMP), SP, Brazil
2 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 National Iranian South Oil Company (NISOC), Department of Petroleum Engineering, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Spontaneous imbibition is one of the main mechanisms for oil production in fractured reservoirs by which water due to the positive capillary forces imbibes into the reservoir rock and pushes oil into the fractures surrounding the matrix. For evaluation of the effectiveness of this mechanism, usually, laboratory tests at core scales are conducted. However, these core-scale laboratory experiments differ from a real reservoir situation by many aspects, including flow geometry, fluids properties, pressure, temperature, and sample dimensions. Thus, applying the laboratory results to reservoir scale needs appropriate scaling approaches. One of such approaches is the use of analytical scaling-up equation. In this paper, the fundamentals of such equations are reviewed, followed by discussing their limitations and advantages. This is done by evaluating the laboratory results (under various operational and sample conditions) by a set of universal equations published in our previous research. The results of this study can be useful in application of scaling equations for imbibition in fractured reservoirs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractured Reservoirs
  • Imbibition
  • Fracture
  • Matrix Block
  • Scaling
  • Analytical Solution
[1]. Van Golf T D (1982) Fundamental of reservoir engineering, Elsevier Scientist Publishing Company, Amsterdam, The Netherland. ##
[2]. Saidi A M (1987) Reservoir engineering of fractured reservoir (fundamental and practical aspects), TOTAL Edition press. ##
[3]. Mirzaei-Paiaman A, Masihi M, Standnes D C (2011) An analytic solution for the frontal flow period in 1-D counter-current spontaneous imbibition into fractured porous media including gravity and wettability effects, Transp Porous Med 89 (1), 49-62, . http://dx.doi.org/10.1007/s11242-011-9751-8. ##
[4]. Mirzaei-Paiaman A Masihi M, Standnes D C (2011) Study on non-equilibrium effects during spontaneous imbibition, Energy Fuels 25 (7), 3053-3059, http://dx.doi.org/10.1021/ef200305q. ##
[5]. Terez I E, Firoozabadi A (1999) Water injection in water-wet fractured porous media: Experiments and a new model with modified Buckley-Leverett theory, SPE Journal, 4 (2), 134. ##
[6]. Mirzaei-Paiaman A Kord S Hamidpour E, Mohammadzadeh O (2017) Scaling one- and multi-dimensional co-current spontaneous imbibition processes in fractured reservoirs, Fuel 196, 458–472, . https://doi. ##
org/10.1016/j.fuel.2017.01.120. ##
[7]. محسن مسیحی، مهندسی مخازن شکاف‌دار با رویکرد مدل‌سازی و شبیه‌سازی، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت، 978-600-5961-84-3، 1395. ##
[8]. Bourbiaux B J, Kalaydjian F J (1990) Experimental study of cocurrent and countercurrent flows in natural porous media, SPE Reservoir Engineering 5, 03: 361-368. ##
[9]. Zhou X Morrow N R, Ma S (2000) Inter relationship of wettability, initial water saturation, aging time, and oil recovery by spontaneous imbibition and waterflooding, SPE Journal 5, 2: 199. ##
[10]. Cil M Reis J C Miller M A, Misra D (1998) An Examination of countercurrent capillary imbibition recovery from single matrix-blocks and recovery predictions by analytical matrix/fracture transfer functions, SPE 49005, proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana, USA. ##
[11]. Ma S, Morrow N R, Zhang X (1995) Generalized scaling of spontaneous imbibition data for strongly water-wet systems, Journal of Petroleum Science and Engineering 18, 165. ##
[12]. Zhang X, Morrow N R, Ma S (1996) Experimental verification of a modified scaling group for spontaneous imbibition, SPE Reservoir Engineering 11, 280. ##
[13]. Behbahani H, Blunt M J (2005) Analysis of imbibition in mixed-wet rocks using pore-scale modeling SPE Journal, 10, 4: 466-474. ##
[14]. Iffly R, Rousselet DC, Vermeulen JL (1972) Fundamental study of imbibition in fissured oil fields, SPE 4102, proceedings of the 47 the SPE Annual Fall Meeting of AIME, San Antonio, Texas, USA 8-11 October. ##
[15]. Hatiboglu C, Babadagli T (2004) Experimental analysis of primary and secondary oil recovery from matrix by counter-current diffusion and spontaneous imbibition, SPE annual technical conference and exhibition. Society of Petroleum Engineers. ##
[16]. Hatiboglu C U, Babadagli T (2010) Experimental and visual analysis of co-and counter-current spontaneous imbibition for different viscosity ratios, interfacial tensions, and wettabilities, Journal of Petroleum Science and Engineering 70, 3-4: 214-228. ##
[17]. Rangel-German E R, Kovscek A R (2001)Experimental and analytical study of multidimensional imbibition in fractured porous Media, Report Prepared for U.S. Department of Energy Assistant Secretary for Fossil Energy, October. ##
[18]. Hamidpour E, Mirzaei-Paiaman A, Masihi M, Harimi B (2015) Experimental study of some important factors on nonwetting phase recovery by cocurrent spontaneous imbibition, Journal of Natural Gas Science and Engineering 27, 1213-1228. ##
[19]. Makhanov K, Dehghanpour H, Kuru E (2012) An experimental study of spontaneous imbibition in Horn River shales, SPE Canadian unconventional resources conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[20]. Zhou D, Jia L, Kamath J, Kovscek RA (2001) Scaling of counter- current imbibition processes in low permeability porous media, Journal of Petroleum Science and Engineering 33 (1-3) , 61. ##
[21]. Li K, Horne R N (2004) An analytical scaling method for spontaneous imbibition in gas/water/rock systems, SPE Journal 9, 03: 322-329. ##
[22]. Fischer H, Wo S, Morrow N R (2008) Modeling the effect of viscosity ratio on spontaneous imbibition, In SPE Annual Technical Conference and Exhibition 577−589. ##
[23]. Mason G, Fischer H, Morrow N R, Ruth D W (2009) Spontaneous Counter-Current Imbibition into Core Samples with All Faces Open, Transp, Porous Media 78:199−216. ##
[24]. Mirzaei-Paiaman A (2015) Analysis of counter-current spontaneous imbibition in presence of resistive gravity forces: Displacement characteristics and scaling, Journal of Unconventional Oil and Gas Resources 12: 68-86. ##
[25]. Mirzaei-Paiaman A (2016) A full approximate analytic solution to the problem of spontaneous imbibition in porous media, Special Topics & Reviews in Porous Media: An International Journal 7, 2: 141-147. ##
[26]. Rapoport LA (1955) Scaling laws for use in design and operation of water–oil flow models, Transactions of the AIME 204,143–150. ##
[27]. Aronofsky JS, Masse L (1958) A model for the mechanism of oil recovery from the porous matrix due to water invasion in fractured reservoirs, Petroleum Transactions, AIME 213:17-19. ##
[28]. Bokserman A A, Zheltov Y P, Kocheshkov A A (1964) Motion of immiscible liquids in a cracked porous medium, Soviet Physics Doklade 9, 4: 285-287. ##
[29]. Mattax C C, Kyte J R (1962) Imbibition oil recovery from fractured, water-drive reservoir, SPE Journal 2, 2: 177–184.
[30]. Mirzaei-Paiaman A, Masihi M (2013) Scaling equations for oil/gas recovery from fractured porous media by counter-current spontaneous imbibition: from development to application, Energy Fuels 27: 4662-4676. ##
[31]. Mirzaei-Paiaman A, Masihi M (2014) Scaling of recovery by cocurrent spontaneous imbibition in fractured petroleum reservoirs, Energy Technology 2:166–175. ##
[32]. Abbasi J, Riazi M, Ghaedi M, Mirzaei-Paiaman A (2017) Modified shape factor incorporating gravity effects for scaling countercurrent imbibition, Journal of Petroleum Science and Engineering 150:108-114. ##
[33]. Hamidpour E, Fathollahi S, Mirzaei-Paiaman A, Bardestani M, Kamalifar H (2018) The study of spontaneous Co-current and counter-current imbibition in heavy oil fractured reservoirs with the focus on their distinctions in numerical simulation methods, SPE International Heavy Oil Conference and Exhibition. 10-12 December, Kuwait City, Kuwait. ##
[34]. Harimi B, Masihi M, Mirzaei-Paiaman A, Hamidpour E (2019) Experimental study of dynamic imbibition during water flooding of naturally fractured reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering 174: 1-13. ##
[35]. Gupta A, Civan F (1994) An Improved model for laboratory measurement of matrix to fracture transfer function parameters in immiscible displacement, SPE 28929, proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Los Angeles, USA, 25-28 September. ##
[36]. Tavassoli Z, Zimmerman R, W, Blunt M J (2005) Analytic analysis for oil recovery during counter-current imbibition in strongly water-wet systems, Transp. Porous Media 58: 173–189. ##
[37]. Standnes D C (2010) Scaling group for spontaneous imbibition including gravity, Energy Fuels 24: 2980–2984. ##
[38]. Mason G, Fischer S, Morrow NR, Ruth DW (2010) Correlation for the effect of fluid viscosities on countercurrent spontaneous imbibition, Journal of petroleum science and engineering 72: 195–205. ##
[39]. Kazemi H, Gilman J R, Elsharkawy A M (1992) Analytical and numerical solution of oil recovery from fractured reservoirs using empirical transfer functions, SPE Reservoir Engineering 7, 2: 219–227. ##
[40]. Schmid K S, Geiger S (2013) Universal scaling of spontaneous imbibition for arbitrary petrophysical properties: Water-wet and mixed-wet states and Handy’s conjecture, Journal of Petroleum Science and Engineering 101: 44–61. ##
[41]. Schmid KS, Geiger S (2012) Universal scaling of spontaneous imbibition for water-wet systems, Water Resources Research 48. ##
[42]. McWhorter DB, Sunada DK (1990) Exact integral solutions for two-phase flow, Water Resources Research 26, 3: 399–413.
[43]. Schmid K S, Geiger S, Sorbie K S (2011) Semianalytical solutions for co- and countercurrent imbibition and dispersion of solutes in immiscible two-phase flow, Water Resources Research 47, 2. ##
[44]. Pooladi-Darvish M, Firoozabadi A (2000) Cocurrent and Countercurrent Imbibition in a Water-Wet Matrix Block, SPE Journal, https://doi.org/10.2118/38443-PA, 5, 01. ##
[45]. Mirzaei-Paiaman A, Masihi M, Standnes DC, (2013) Index for characterizing wettability of reservoir rocks based on spontaneous imbibition recovery data, Energy Fuels 27: 7360–7368. ##
[46]. Mirzaei-Paiaman A, Saboorian-Jooybari H, Masihi M (2017) Incorporation of viscosity scaling group into analysis of MPMS index for laboratory characterization of wettability of reservoir rocks, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 7, 1: 205–216. ##
[47]. Mirzaei-Paiaman A, Saboorian-Jooybari H (2016) A method based on spontaneous imbibition for characterization of pore structure: application in pre-SCAL sample selection and rock typing, Journal of Natural Gas Science and Engineering 35: 814–25. ##
[48]. Dullien F A L (1992) Porous media: fluid transport and pore structure, 2nd edn. Academic Press, San Diego, USA. ##