اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 هدف اصلی انتشار مجله پژوهش نفت اطلاع‌رسانی پدیده‌ها و دستاوردهای جدید است که برای کلیه حوزه های صنایع نفت شامل اکتشاف, بهره برداری, تولید, پالایش نفت، گاز پتروشیمی توسط محققان این صنایع بدست آمده‌اند. تجربه 30 سال گذشته این مجله نشان داده‌است که این هدف با همکاری و استقبال تمام پژوهشگرانی که در حوزه های مختلف فوق فعالیت می‌کنند به ثمر رسیده و این گویای به هدف رسیدن چشم انداز مجله است