نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی بهینه‌سازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای شنی به‌وسیله پروفایل‌های غلظت در طی زمان شستشو [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 167-176]
 • آب آلوده حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • آب با شوری پایین مدل‎سازی اندرکنش بین آب با شوری پایین و ماسه‎سنگ از طریق کوپل‎کردن معادلات جریان سیال با مدل ژئوشیمیایی PHREEQC [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 80-97]
 • آب تولید شده همراه نفت بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 108-120]
 • آب دریا بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • آب دریا کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 58-70]
 • آب دریا تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 16-27]
 • آب دریا بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • آبده شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]
 • آب دوستی اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 59-72]
 • آب‎دوستی بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • آب‌دوست و نفت‌دوست مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 48-60]
 • آب شور مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 16-29]
 • آب شور حذف بنزن و تولوئن از آب شور به‎روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 168-179]
 • آب‌کربناته بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • آب کم‌شور بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 4-16]
 • آب کم‎‎شور مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 102-114]
 • آب‌گریزی بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • آب‌گریزی تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • آب نمک بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرآیند تزریق آب کم شور [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 99-110]
 • آب همراه تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]
 • آب هوشمند بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • آب هوشمند مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • آب هوشمند بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • آب و رسوبات بررسی تجربی امکان کاهش عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین ایران [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 79-88]
 • آپشرون ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • آدامنتان جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس‌واره سبک در میعانات گازی به کمک دستگاه GC/MS [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 15-27]
 • آرایش بهینه چاه‌ها بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • آروماتیکی خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • آروماتیک‌های پلی سیکلیک بررسی امکان تولید دو نوع گازوئیل دیزلی و حرارتی [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 74-83]
 • آزادگان هوشمندسازی میدان نفتی آزادگان: مدل داده، شاخص‌های کلیدی عملکرد موزون و داشبورد مدیریتی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 4-18]
 • آزمایش تورم اثر هیسترسیس و خطاهای وارده بر آزمایش‌های تورم نفت [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 62-69]
 • آزمایش ساخت فشار و تراوایی ماتریس ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • آزمایش شکافت هیدرولیکی مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 180-189]
 • آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • آزمایش لوله قلمی شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 153-167]
 • آزمایش‌های PVT توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های PVT چاه‌های نفت در صنایع بالادستی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 135-149]
 • آزمایش‌های جابه‌جایی سیالات به روش ناپایا اصلاح توابع تراوایی نسبی حاصل از آزمایش‌های جابه‌جایی نفت-گاز در شرایط نزدیک امتزاجی با استفاده از مدل‌سازی معکوس [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 57-71]
 • آزمایش‌های ناتمام چاه‌آزمایی ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • آزمون‌ جدایش کاتدی بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • آزمون جریان گردابی گذرا روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 30-37]
 • آزمون غیر مخرب جریان گردابی‌گذرا شبیه‌سازی مکانیزم آزمایش خوردگی، تعیین و تشخیص میزان خوردگی لوله‌های گاز از روی عایق با به‌کارگیری آزمون غیر مخرب جریان گردابی گذرا [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 3-11]
 • آسیاب بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 63-71]
 • آسیب شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]
 • آسیب دیدگی سازند مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی اثر دبی تزریق نفت بر پدیده نشست آسفالتین در مغزه کربناته [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 35-48]
 • آسیب‌دیدگی سازند مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • آسیب‌دیدگی سازند مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 41-53]
 • آسیب سازند مطالعه و بررسی ویژگی سیالات فرمیت سدیم/پتاسیم در حفاری لایه‌های شیلی مشکل‌زا و لایه مخزنی [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 53-64]
 • آسیب سازند بررسی و مطالعه آزمایشگاهی میزان آب از دست دادگی و عمق نفوذ سیال حفاری در شرایط استاندارد API و مقایسه با بستر ماسه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 126-132]
 • آسیب سازند بررسی و مطالعات آزمایشگاهی تاثیر افزایه‌های دانه‌بندی شده در کاهش آسیب حفاری مخازن شکاف‌دار [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 53-66]
 • آسیب سازند ارائه روشی جدید و کاربردی جهت اندازه‌گیری سرعت بحرانی جریان تزریق در مخازن کربناته [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 150-159]
 • آسیب سازند بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • آسیب سازند محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • آسیب سازند مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 94-107]
 • آسیب سازندی مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • آسیب سازند و روش تاگوچی تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]
 • آسیب‌های سازندی بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • آستانه‌ رسوب بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • آستره شنی مطالعه نحوه توزیع ذرات در یکی از میادین ماسه‌ای ایران [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 17-24]
 • آسفالت مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • آسفالت عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 143-154]
 • آسفالتن بررسی عملکرد ترکیبات بازدارنده آلکیل بنزنی بر کنترل تشکیل لخته‌ای آسفالتنی سه نمونه نفتی ایران [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 16-28]
 • آسفالتن بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش‌های نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 13-18]
 • آسفالتن تعیین کمی هیدروکربن‌های آلیفاتیک، آروماتیک، رزین‌ و آسفالتن در برش‌های گوناگون نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 79-83]
 • آسفالتین محاسبه رسوب آسفالتین- رزین با استفاده از معادله حالت تجمعی (AEOS) با استفاده از معادله حالت SRK به‌عنوان ضریب تراکم‌پذیری فیزیکی [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 3-15]
 • آسفالتین مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 98-109]
 • آسفالتین مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 127-138]
 • آسفالتین بررسی اثر بازدارنده‌های خطی و شاخه‌دار بر جلوگیری از تجمع ذرات آسفالتین در نفت خام با استفاده از روش ویسکومتری [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 30-39]
 • آسفالتین مطالعه نحوه جذب آسفالتین روی سطوح سنگ مخزن با به کارگیری مدل ایزوترم لانگ مویر اصلاح شده [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 154-167]
 • آسفالتین مقایسه عملکرد مدل MMFH و مدل جامد جهت پیش‌بینی اثر نوع و میزان تزریق گاز ترش بر تشکیل آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 105-113]
 • آسفالتین پیش‌بینی نیم‌رخ حداکثر تشکیل آسفالتین در مسیر چاه با استفاده از مدل MMFH [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 125-135]
 • آسفالتین بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • آسفالتین بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 132-141]
 • آسفالتین استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 103-115]
 • آسفالتین بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • آسفالتین بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • آسفالتین بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]
 • آسفالتین بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • آسفالتین بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در خطوط لوله با استفاده از روش گرمایی در رژیم آشفته و ارائه مدلی برای پیش‌بینی آن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 191-203]
 • آسفالتین بررسی رفتار آسفالتین با ساختار N6 در حلال‌های آروماتیک به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 148-159]
 • آشام خودبخودی بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 3-13]
 • آشام مجدد مطالعه و بررسی فرایند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرایند ریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 30-43]
 • آشام مجدد مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • آشکارسازی الویت‌بندی شاخص‌های مؤثر درآشکارسازی دانش پنهان در مراکز تحقیق و توسعه (موردکاوی پژوهشگاه صنعت نفت ایران) [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 46-53]
 • آقچاگیل ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • آلیاژ پلیمری مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و اشتعال پذیری آلیاژ ABS/PVC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 52-61]
 • آلیاژ پلیمری شبیه‌سازی شکست مخازن CNGفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 4-17]
 • آلیاژ مس- نیکل (10-90) بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • آلایندگی بنزین بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]
 • آلاینده‌ها بررسی شرایط زیست محیطی در واحد پارازایلن (PX) مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 56-73]
 • آلاینده‌ها بررسی تجربی تاثیر نانو کاتالیست هیبریدی همگن بر پایه نانو لوله‌های کربنی در سوخت دیزل (گازوئیل) بر عملکرد و آلاینده‌های موتورهای دیزل [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 66-77]
 • آلاینده‌های نفتی تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • آلاینده‌های هوا طراحی سامانه اندازه‌گیری آلاینده‌های BTEXs در خروجی گاز اگزوز برخی از خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 62-73]
 • آلفاآلومینا بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • آلکان‌ها بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • آلکانول آمین بررسی ترمودینامیکی حلالیت گاز سولفید هیدروژن در محلول آبی MDEA،MEA،DIPA و DEA [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 49-56]
 • آلکیلیت ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • آلودگی زیست‌محیطی کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 93-102]
 • آلودگی سیالات حفاری کنترل افت صافی سیالات حفاری پایه آبی در دمای بالا [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 42-53]
 • آلودگی نفتی بهینه‌سازی تجزیه زیستی نفت خام توسط باکتری‌های Acinetobacter calcoacticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازی شده از خلیج فارس [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 72-106]
 • آلودگی نفتی کاربرد بی‌بافت‌های الیاف توخالی پلی استری (پلی اتیلن ترفتالات) در جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 57-64]
 • آلودگی هوا بررسی دقت مدل‌های گوسی و مطالعه حساسیت آنها در پیش‌بینی آلودگی هوا [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 64-71]
 • آلودگی هوا مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 111-122]
 • آلودگی هوا ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل‌سوزی در یک پالایشگاه‌ گاز [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 95-107]
 • آماده‌سازی سطح نقش عملیات سطحی در بروز ترک SCC در فولاد زنگ نزن آستنیتی L 316 عملیات حرارتی شده در محلول کلرید منیزیم [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 18-29]
 • آمین بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد‌کف [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 116-127]
 • آمین‌دار شدن بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]
 • آنالیز آماری توسعه مدل ریاضی جدید برای تخمین گرادیان شکست با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش برنامه‌ریزی بیان ژن در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 76-86]
 • آنالیز تخریب بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • آنالیز تصویر بررسی ویژگی‌های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر سازندجهرم درمیدان موند [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 56-64]
 • آنالیزتفصیلی هیدروکربن خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • آنالیز حساسیت مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2 [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 3-19]
 • آنالیز خوشه‏ای مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 117-130]
 • آنالیز خوشه‌ای بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 186-194]
 • آنالیز خوشه‌ای تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • آنالیز خوشه‌ای تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]
 • آنالیز خوشه‌ای ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • آنالیز داده‌ها شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • آنالیز ردیاب کاربرد آنالیز ردیاب در محاسبه حجم فضای خالی مؤثر سنگ مخزن [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 76-84]
 • آنالیز ژئوشیمیایی مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 142-151]
 • آنالیز سرعت تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 111-122]
 • آنالیز عنصری تعیین درجه پختگی مواد آلی سازند سرچاهان با استفاده از انعکاس گراپتولیت [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 44-52]
 • آنالیز گرماسنجی وزنی مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند و برگ سدر به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی به منظور ازدیاد بردشت نفت از مخازن کربناته [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 83-90]
 • آنالیز گرهی بررسی و بهبود عملیات انگیزش چاه با اسیدکاری ماتریکسی در یک مخزن نفتی جنوب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 94-106]
 • آنالیز مقیاسی شبیه‌سازی عددی اختلاط همرفتی ضمن ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در مخازن آب شور [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 120-134]
 • آنالیز میکروسکوپی اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 50-64]
 • آنالیز موجک ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده‌ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش‌بینی کیفیت گازوییل پالایش شده [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 102-116]
 • آنالیز موجک ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 69-81]
 • آنالیز موجک مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • آنالیز مؤلفه‌های اصلی تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 28-41]
 • آنالیزهای ژئوشیمیایی تطابق هیدروکربنی و مقایسه ژئوشیمیایی سازند کنگان در چاه‌های C و B واقع در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 84-103]
 • آنالیز واریانس بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 131-144]
 • آنالوژی توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 17-27]
 • آنتراسین مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • آنتروپی ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • آهن مغناطیسی اصلاح شده با گوانیدین حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 139-149]

ا

 • ابزار MDT بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • ابزار دقیق مجازی اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 59-70]
 • اپوکسی-(3-گلایسیدوکسی پروپیل) تری‌متوکسی‌سیلان مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • اپوکسی پودری پیوند همجوشی دولایه بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • اپوکسی-نانوسیلیکا مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • اپوکسی نووالاک بررسی خواص ضدخوردگی پوشش اپوکسی نوالاک حاوی نانو ذرات کلی با استفاده از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پروب روبشی کلوین [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 43-53]
 • اتان سنتز هیدروترمال یک‏مرحله‏ای غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 و توزیع کروم روی آن به‏روش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‏اکسیدکربن [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 88-103]
 • اتان تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • اتان سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • اتصال ناهمگون بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 140-151]
 • اتفاقی تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • اتلاف سیال سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه اکریل‌آمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 152-164]
 • اتیل بنزن تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 15-31]
 • اتیلن سنتز هیدروترمال یک‏مرحله‏ای غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 و توزیع کروم روی آن به‏روش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‏اکسیدکربن [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 88-103]
 • اتیلن تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • اتیلن سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • اتوکسیلاسیون سنتز و ارزیابی عملکرد آلکیل سولفوسوکسینات اتوکسیله در بسته‌های پراکنده‌ساز (دیسپرسانت) لکه‌های نفتی در دریا [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 120-131]
 • اثرات ژئومکانیکی ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش‌بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 58-73]
 • اثرات شیمیایی و حرارتی مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • اثر هم افزایی بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • ایجاد شکاف بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 44-54]
 • احیاء‌پذیری بهبود پایداری، فعالیت و گزینش‌پذیری از طریق ایجاد گروه‌های عاملی در نانوکاتالیست کبالت بر پایه نانو لوله کربنی در فرآیند فیشر-تروپش [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 4-15]
 • احتراق ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پلاسمای سرد ﺑﺮ روی سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 119-133]
 • احتراق شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • احتراق بدون شعله- کاهش اکسیدهای نیتروژن- دینامیک سیالات محاسباتی- مدل مفهوم توزیع گردانه (EDC) تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله در مشعل و کوره صنعتی دما بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 30-46]
 • اختلاط گاز مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]
 • اختلاط همرفتی شبیه‌سازی عددی اختلاط همرفتی ضمن ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در مخازن آب شور [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 120-134]
 • ادخال‌های مایع مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 142-151]
 • ایران مدل‌سازی سه بعدی پهنه‌های هرزروی گل حفاری با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی گستافسون-کسل تعمیم یافته (مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 82-97]
 • ارتعاشات بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 74-84]
 • ارتفاع زلال مایع بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]
 • ارتقاءءدهنده استرانسیوم بررسی اثر ارتقاءدهنده استرانسیوم بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر–تروپش [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 49-56]
 • ارتوفنانترولین و 2و `2- بای پیریدین سنتز و شناسایی جاذب نانومتخلخل جدید CMK-1/SDS-Fe جهت اندازه‌گیری و حذف ترکیبات آلی PANH با تکنیکSPE-UV در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 81-94]
 • ایریدیم بررسی سینتیک سنتز اسید استیک در فرایند همگن کربونیلاسیون متانول با کاتالیست ایریدیم [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 3-16]
 • ارزیابی اعتبار خوشه‏بندی مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 117-130]
 • ارزیابی اقتصادی مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشایی نم‌زدایی و مقایسه‌ اقتصادی آن با سایر روش‌های نم‌زدایی گاز طبیعی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 110-123]
 • ارزیابی پتروفیزیکی استفاده از خوشه‌سازی (Clustering) لاگ‌ها به منظور زون‌بندی مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 45-55]
 • ازدیادبرداشت بررسی آزمایشگاهی جریان متقاطع ناشی از گرانروی در جریان تزریق فوم در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 61-71]
 • ازدیاد برداشت مطالعه و ارزیابی عملکرد تزریق متناوب آب و گاز (WAG) در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار غرب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 28-43]
 • ازدیاد برداشت مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • ازدیاد برداشت بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 200-212]
 • ازدیاد برداشت بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • ازدیاد برداشت مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کربنات سدیم و سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید جهت ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 133-146]
 • ازدیاد‎برداشت بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • ازدیاد برداشت گاز بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • ازدیاد برداشت میکروبی جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • ازدیاد برداشت میکروبی مطالعه آزمایشگاهی و عددی مسدودسازی انتخابی در ازدیاد برداشت میکروبی نفت در میکرومدل شیشه ای [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 4-17]
 • ازدیاد برداشت میکروبی نفت مطالعه مشاهده‌ای ازدیاد برداشت میکروبی نفت با استفاده از میکرومدل [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 162-169]
 • ازدیاد برداشت میکروبی نفت بررسی ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب‌زنی سورفکتین درون میکرومدل و مغزه [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 55-65]
 • ازدیادبرداشت نفت شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • ازدیادبرداشت نفت مدل‌سازی عددی روش سیلاب‌زنی دی متیل اتر و امکان‌سنجی استفاده از این روش برای ازدیادبرداشت در شرایط یک مخزن نفت سنگین [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 51-61]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • ازدیاد برداشت نفت مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 150-164]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 103-115]
 • ازدیاد برداشت نفت مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • ازدیاد برداشت نفت مدل‎سازی اندرکنش بین آب با شوری پایین و ماسه‎سنگ از طریق کوپل‎کردن معادلات جریان سیال با مدل ژئوشیمیایی PHREEQC [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 80-97]
 • ازدیاد برداشت و نرمال پارافین بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • ازدارنده بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • ازناسیون استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ‌ازناسیون جهت کاهش لجن‌ بیولوژیکی تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 96-104]
 • ازناسیون مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • ازن‎زنی حذف یون سولفید از محلول هیدروکسید سدیم به‎روش ازن‎زنی- جذب سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 87-101]
 • ایزو بوتان مدل‌سازی سینتیکی واکنش شکست ایزو بوتان بر روی کاتالیست زئولیتی HZSM-5 [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 3-13]
 • ایزوپرونویید‌های خطی مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 95-107]
 • ایزوترم بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • ایزوترم جذب مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • ایزوترم جذب بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • ایزوترم جذب حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 139-149]
 • ایزوترم جذب و حذف هیدروکربن حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 112-122]
 • ایزوترم لانگ مویر اصلاح شده مطالعه نحوه جذب آسفالتین روی سطوح سنگ مخزن با به کارگیری مدل ایزوترم لانگ مویر اصلاح شده [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 154-167]
 • ایزوتوپ استرانسیوم استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه گورپی شماره 1 در دزفول شمالی به‌منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 106-114]
 • ایزوتوپ استرانسیوم مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 88-98]
 • ایزوتوپ کربن مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 95-107]
 • ایزومریزاسیون بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • ایزومریزاسیون سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • اسپینل سرامیکی Al-Mg سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به‎عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 59-75]
 • استات کروم بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • استایرن تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 15-31]
 • استحکام تراکمی طراحی و بهینه‌سازی دانه‌بندی غیریکنواخت سیمان حفاری به منظور دست‌یابی به خواص مطلوب دوغاب و سنگ سیمان [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 40-48]
 • استحکام تراکمی بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 63-71]
 • استخراج استخراج سولفات پتاسیم از دورریز صنعتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 54-63]
 • استخراج کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 85-95]
 • استخراج بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 153-164]
 • استخراج بررسی اثر کشش‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به‌کمک امواج مافوق صوت [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 14-23]
 • استخراج کوهنی مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • استخراج مایع- مایع مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • استخراج مایع- مایع مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • استخراج مایع- مایع شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 47-60]
 • استخراج مایع- مایع اثر حلال اوتکتیک عمیق کولین کلراید/ N- فرمیل مورفولین روی استخراج مایع– مایع بنزن/ تیوفن از نرمال هگزان [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 19-33]
 • استخراج مایع-مایع مدل‌سازی انتقال جرم قطرات غیرکروی در برج‌های استخراج مایع–مایع [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 17-26]
 • استریفیکاسیون شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • استعداد مخزنی ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • استفاده مجدد بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 18-32]
 • ایستگاه تقلیل فشار تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 138-149]
 • ایستگاه تقویت فشار مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 46-59]
 • ایستگاه تقویت فشار گاز کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • اسید مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]
 • اسید استیک بررسی سینتیک سنتز اسید استیک در فرایند همگن کربونیلاسیون متانول با کاتالیست ایریدیم [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 3-16]
 • اسیدیته مقابله با تُردی گوگرد و کنترل اسیدیته محموله‌های گوگرد [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 32-41]
 • اسید چرب آزاد شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • اسیدزنی بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 98-109]
 • اسیدکاری بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • اسیدکاری چاه‌ها بررسی اثر افزایه کندکار اسید امولسیونی بر روی سنگ کربناته گروه بنگستان [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 72-78]
 • اسیدکاری ماتریکسی مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • اسید مغناطیسی بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • اسیدهای تک‌عاملی و چندعاملی بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • اسکرابر دینامیکی بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • اسکونجر ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 139-146]
 • اسکونجر مطالعه حذف H2S از نفت خام با استفاده از اسکونجرهای سنتزی و بررسی عوامل مؤثر بر شیرین سازی نفت‎های خام [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 48-56]
 • اسمز مستقیم حذف بنزن و تولوئن از آب شور به‎روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 168-179]
 • اشباع آب تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • اشباع از آب معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • اشباع جزئی با آب توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 17-27]
 • اشباع درجا تحقیقات آزمایشگاهی در تعیین اشباع درجا سیالات در مخازن کربناته شکافدار سازند آسماری [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 53-66]
 • اشباع‌شدگی بررسی و پیش بینی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری در خطوط لوله انتقال پساب و لوله های مغزی چاه تزریق پساب واحد نمک زدایی رگ سفید [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 106-119]
 • اصلاح پسا- سنتز افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی VGO توسط اصلاح پسا- سنتز زئولیت USY [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 78-89]
 • اصلاح تراوایی نسبی بررسی آزمایشگاهی تزریق ژل‌های پلیمری در مخازن کربناته به‌منظور بررسی کاهش نامتناسب تراوایی آب و نفت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 33-42]
 • اصلاح جریان در عمق بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • اصلاح سطحی سنتز نانو کامپوزیت پلی‌متیل استایرن/ نانوذرات اکسید روی (ZnO) به روش پلیمریزاسیون درجا (هم‌زمان) [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 44-52]
 • اصلاح سطح‌/ لایه‌نشانی اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از لایه نازک پلیمری کیتوسان- نانو صفحه‌هایﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺸﺎ [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 46-60]
 • اصلاح شیمیایی سطح پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • اطلاعات چاه‌پیمایی بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 147-160]
 • اعتبارسنجی متقابل مدل‎سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه‎سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 138-153]
 • اغتشاشات ورودی و خروجی دفع اثر اغشاشات ورودی و خروجی و تضعیف نویزهای وارد بر فرآیند برج تقطیر نفت خام با استفاده از یک ساختار فیلتر شده الگوریتم کنترل پیش‌بین تعمیم یافته [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • افت زایلن سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • افت صافی طراحی نوین دوغاب‌های سیمان فوق سبک با استفاده از فناوری نانو برای سیمان‌کاری آستری 7 اینچ مخزن آسماری16 حلقه چاه میدان مارون [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 168-179]
 • افت صافی بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • افت صافی بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • افت صافآب سیمان و مقاومت ژله‌ای طراحی و ساخت یک نمونه دوغاب سیمان بهینه به منظور جلوگیری از پدیده مهاجرت گاز از طریق دوغاب سیمان چاه‌های گازی خانگیران [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 148-156]
 • افت صافی سیال بررسی و مطالعه آزمایشگاهی میزان آب از دست دادگی و عمق نفوذ سیال حفاری در شرایط استاندارد API و مقایسه با بستر ماسه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 126-132]
 • افت طبیعی فشار مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سنگ مخزن در اثر رسوب آسفالتین طی فرآیند تخلیه طبیعی در یکی از مخازن ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 131-140]
 • افت فشار شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 54-70]
 • افت فشار ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • افت فشار کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 48-59]
 • افزایش اثربخشی سیلاب‌زنی طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 46-55]
 • افزایش حجم نفت مدل‌سازی عددی روش سیلاب‌زنی دی متیل اتر و امکان‌سنجی استفاده از این روش برای ازدیادبرداشت در شرایط یک مخزن نفت سنگین [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 51-61]
 • افزایش مقیاس تهیه کاتالیست سنتز متانول از گاز سنتز [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 55-63]
 • افزایه کنترل هرزروی بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 47-58]
 • افزایه‌های فیبری بررسی و مطالعات آزمایشگاهی تاثیر افزایه‌های دانه‌بندی شده در کاهش آسیب حفاری مخازن شکاف‌دار [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 53-66]
 • افزایه‌های منحرف‌کننده مدل‎سازی اثر منحرف‌کننده‌ها در اسیدکاری مخازن ناهمگن کربناته در سیستم شعاعی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 4-14]
 • افزودنی ضد مهاجرت گاز بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • افزودنی‌های پایه‌فلزی به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 37-44]
 • افزودنی‌های شیمیایی پایه‏منیزیمی و کربناتی بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • افزودنی‌های نیتروژن‌‌دار به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 37-44]
 • افشان کردن بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • افشانه دوسیاله بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • اقتصاد بهینه‌سازی ساختار کولرهای هوایی به منظور افزایش راندمان [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 133-143]
 • اقتصاد طرح استفاده مجدد از زیرآب برج‌های خنک کننده در مجتمع پتروشیمی رازی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 124-133]
 • اکریل‌آمید/ استایرن سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه اکریل‌آمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 152-164]
 • اکریلیک‌اسید و اکریل‌آمید ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 110-126]
 • اکریلونیتریل بوتادین استایرن مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و اشتعال پذیری آلیاژ ABS/PVC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 52-61]
 • اکریلونیتریل بوتادین استایرن شبیه‌سازی شکست مخازن CNGفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 4-17]
 • اکسایش بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]
 • اکسایش کاتالیستی بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 131-144]
 • اکسیداسیون/ استخراج مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • اکسیداسیون پیشرفته استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ‌ازناسیون جهت کاهش لجن‌ بیولوژیکی تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 96-104]
 • اکسیداسیون جزیی متان بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]
 • اکسیداسیون جزیی متان محاسبه سیستم بهینه احتراق ناقص متان در محیط متخلخل جهت دست‎یابی به درصد هیدروژن بیشینه: بررسی تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 123-137]
 • اکسیداسیون جزئی اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 99-109]
 • اکسیداسیون مستقیم بررسی عملکرد نانوکاتالیست N-TiO2 در اکسیداسیون مستقیم هیدروژن سولفید به سولفور [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 82-90]
 • اکسیداسیون نیکل بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • اکسید آهن بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 132-141]
 • اکسید زیرکونیوم کاتالیست پایدار فرایند ریفرمینگ خشک [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 11-23]
 • اکسید سریم بررسی تأثیر پایه‌های مختلف بر فعالیت کاتالیزگر نیکل در واکنش انتقال آب-گاز [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 145-157]
 • اکسید کبالت- اکسید سریم بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 131-144]
 • اکسید وانادیوم هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل- وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا-سیلیکا [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 80-91]
 • اکسرژی شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • اکسیژن مورد نیاز شیمیایی حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 151-161]
 • اگزرژتیک ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • اگزوز خودرو طراحی سامانه اندازه‌گیری آلاینده‌های BTEXs در خروجی گاز اگزوز برخی از خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 62-73]
 • الیاف پلی‌پروپیلن مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • الیاف پلی‌پروپیلن عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 143-154]
 • الیاف توخالی پلی‌استری کاربرد بی‌بافت‌های الیاف توخالی پلی استری (پلی اتیلن ترفتالات) در جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 57-64]
 • ال‌ان‌جی ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • الی‌ریدل بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • الفین بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • الفین‌های سبک سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 118-136]
 • الکترواستاتیک تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • الکترواسمز بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]
 • الکترودیالیز تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]
 • الکترودیالیز ساخت غشاهای شبکه آمیخته تبادل یونی پر‌شده با نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان: بررسی اثرات غلظت و پی اچ الکترولیت بر خواص انتقالی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 72-83]
 • الکتروفاسیس مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 117-130]
 • الکتروفاسیس تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 28-41]
 • الکتروفاسیس تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 64-74]
 • الکتروفاسیس ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • الکتروفنتون بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • الکترولس بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی الکترولس نیکل با نانو ذرات SiC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 25-29]
 • الکتروهیدرودینامیک ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پلاسمای سرد ﺑﺮ روی سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 119-133]
 • الکیل ایمیدازولین بررسی تأثیر مواد فعال سطحی بر ترشوندگی جامدات سیال حفاری امولسیونی معکوس [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 64-70]
 • الگوی انگشتی شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • الگوی تزریق مطالعه و ارزیابی عملکرد تزریق متناوب آب و گاز (WAG) در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار غرب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 28-43]
 • الگوی جریان کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 48-59]
 • الگوریتم ازدحام ذرات استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به‌همراه کنترل‌گر تناسبی در فرآیند بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه- مطالعه موردی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 129-140]
 • الگوریتم ازدحام ذرات بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، الگوریتم ازدحام ذرات و منطق فازی: مطالعه موردی برای ازدیاد برداشت به کمک تزریق پلیمر [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 126-138]
 • الگوریتم انتظار مشروط متناوب تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 28-41]
 • الگوریتم بهینه‎سازی مدل‎سازی پیش‎بینی پارامترهای شار و گرفتگی غشاهای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون PVDF عامل‎دار شده با نانولوله‎های کربنی با استفاده از سیستم‎های شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 18-35]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات پیش‌بینی فشار شروع ته‌نشینی آسفالتین طی فرآیند کاهش فشار در حضور دی‌اکسیدکربن با استفاده از نظریه‌های هوش مصنوعی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 81-91]
 • الگوریتم پس انتشار خطا پیش‌بینی فشار شروع ته‌نشینی آسفالتین طی فرآیند کاهش فشار در حضور دی‌اکسیدکربن با استفاده از نظریه‌های هوش مصنوعی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 81-91]
 • الگوریتم تکاملی بهینه‌سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 39-47]
 • الگوریتم رقابت استعماری بهینه‌سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 39-47]
 • الگوریتم ژنتیک شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • الگوریتم ژنتیک تخمین تخلخل یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از سیستم‌های چند شبکه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 109-125]
 • الگوریتم ژنتیک توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های PVT چاه‌های نفت در صنایع بالادستی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 135-149]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • الگوریتم ژنتیک به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 45-58]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 52-63]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی تبدیل گاز سنتز و بررسی درصد تبدیل هیدروژن و منوکسیدکربن توسط شبکه عصبی براساس آزمایشات تجربی در راکتور بستر ثابت [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 88-102]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی و بهبود عملیات تطابق تاریخچه خودکار با استفاده از روش سطح رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک-مطالعه موردی در یک میدان بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 70-84]
 • الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی 2 میزان‌سازی بهینه کنترلرهای برج تقطیر واکنشی تولید متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 15-29]
 • الگوریتم شباهت کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • الگوریتم طراحی سریع طراحی کولر‌های هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 39-47]
 • الگوریتم طراحی سریع الگـوریتم طـراحی سریـع و بـررسی شاخـص‌های کـارکـرد فنـاوری جدید مبـدل‌های حرارتـی با لـوله‌های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 83-98]
 • الگوریتم طراحی سریع بکارگیری الگوریتم طراحی سریع در مبدل‌های قاب و صفحه‌ای و توسعه شاخصی برای انتخاب سطح بهینه [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 13-24]
 • الگوریتم کلونی مورچه ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 193-203]
 • الگوریتم مورچگان پیوسته ترکیب روش‌های عصبی، فازی و عصبی- فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته برای تشخیص رخساره‌های مخزن [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 97-109]
 • الگوریتم هیبریدی ACOR-BP استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 121-135]
 • الگوریتم هیبریدی PSO-BP آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 48-59]
 • الگوریتم همبستگی متقابل کاربرد نشانگرهای لرزه‌ای همدوسی در توصیف گسل‌ها و شکستگی‌های مخزن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 64-72]
 • الماس‌واره جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس‌واره سبک در میعانات گازی به کمک دستگاه GC/MS [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 15-27]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • امپدانس الکتروشیمیایی مطالعه عملکرد بازدارندگی پیگمنت‌های ضدخوردگی نسل سوم بر پایه فسفات توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 10-16]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 316L درفرآیند سولفیران [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 80-91]
 • امپدانس الکتروشیمیایی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • امپدانس الکتروشیمیایی محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بررسی خواص ضدخوردگی پوشش اپوکسی نوالاک حاوی نانو ذرات کلی با استفاده از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پروب روبشی کلوین [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 43-53]
 • امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • امتزاج‌پذیری بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • امتزاج‌پذیری بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • امتزاج‌پذیری شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 153-167]
 • امکان‌سنجی لرزه‌ای امکان‌سنجی بهره‌برداری از مطالعات لرزه‌نگاری چهار بعدی مخزن سروک در میدان آزادگان [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 117-126]
 • امواج استونلی استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • امواج استونلی کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 37-50]
 • امواج اولتراسونیک کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 85-95]
 • امواج مافوق صوت بررسی اثر کشش‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به‌کمک امواج مافوق صوت [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 14-23]
 • امولسیفایر سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 127-139]
 • امولسیفیکاسیون بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 75-85]
 • امولسیون رفتار رئولوژیکی امولسیون‌های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 3-19]
 • امولسیون بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 4-16]
 • امولسیون آب در نفت بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • امولسیون پیکرینگ بررسی تغییر خواص آب‌دوستی هیبریدهای نانو لوله کربنی/سیلیکا به عنوان پایدارکننده امولسیون پیکرینگ و بررسی آن در سیستم دوفازی آب املاح‌دار/نفت [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 31-39]
 • امولسیون‎کننده زیستی تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 146-154]
 • امولسیون معکوس بررسی تأثیر مواد فعال سطحی بر ترشوندگی جامدات سیال حفاری امولسیونی معکوس [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 64-70]
 • امولسیون نفت ‌در‌ آب بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت ‌در ‌آب با غشای سلولز استات [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 111-127]
 • امولسیون هیدروکربن سنگین در آب تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 146-154]
 • انتخاب‏پذیری تهیه و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید-نانوذرات اکسیدروی به منظور جداسازی CO2 /N2 ،ا CO2/CH4 و N2/CH4 [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 89-101]
 • انتخاب‌پذیری اتیلن اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 135-149]
 • انتخاب مته بررسی ویژگی‌های مخزنی سازند آسماری و پارامترهای ژئومکانیکی حاصل از نمودار صوتی دوقطبی، میدان نفتی رامشیر، جنوب‌غرب ایران [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 84-99]
 • انتقال تسهیل یافته ارزیابی ساختارهای متفاوت غشای انتقال تسهیل یافته پلی‌وینیل‌پیرولیدن در حضور نمک‎های نقره و بررسی اثرات آن در فرآیند جداسازی اتیلن از اتان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 16-28]
 • انتقال جرم شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 47-60]
 • انتقال جرم و آکنه تأثیر مواد فعال سطحی بر هیدرودینامیک و انتقال جرم در بیورآکتور هواراند آکنده [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 19-27]
 • انتقال حرارت الگـوریتم طـراحی سریـع و بـررسی شاخـص‌های کـارکـرد فنـاوری جدید مبـدل‌های حرارتـی با لـوله‌های پیچشی درصنایع نفت (بخش اول) [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 83-98]
 • انتقال حرارت شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 25-44]
 • انتقال حرارت بررسی انتقال حرارت ذرات پلیمری در راکتور پلیمریزاسیون فاز گازی با تحلیل CFD [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 3-12]
 • انتقال حرارت مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 74-87]
 • انتقال حرارت توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 17-27]
 • انتقال حرارت تشعشعی مدل‌سازی سه بعدی انتقال حرارت تشعشعی در کوره‌ها با روش منطقه‌ای [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 10-16]
 • انتقال حرارت جا به جایی توام بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 85-100]
 • انتگراسیون حرارتی بهینه‌سازی عملیاتی مصرف انرژی در فرآیندهای جداسازی با استفاده از انتگراسیون پمپ حرارتی [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 110-122]
 • انحراف سرعت لرزه‌ای ترکیب داده‌های مغزه و چاه پیمایی به منظور پیش‌بینی سرعت امواج تراکمی در سنگ‌های مخازن کربناته [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 57-65]
 • انحراف معیار بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش‌های نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 13-18]
 • انحراف معیار تعیین کمی هیدروکربن‌های آلیفاتیک، آروماتیک، رزین‌ و آسفالتن در برش‌های گوناگون نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 79-83]
 • انحلال توزیع فرآیندهای سیمانی شدن و انحلال در ارتباط با رخساره‌های رسوبی و سطوح ناپیوستگی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 32-46]
 • اندازه بلور ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]
 • اندازه ذرات بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]
 • اندازه ذرات ژل بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • اندازه ذره افزایش فعالیت، گزینش پذیری و پایداری نانو کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز فیشر-تروپش با استفاده از عامل دار کردن پایه با ازن و هیدروژن -پراکسید [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 93-102]
 • اندازه قطره مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • اندازه‌گیری جریان مطالعه تجربی و شبیه‌سازی CFD اندازه‌گیری جریان دوفازی با استفاده از دبی‌سنج روزنه‌ای [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 85-96]
 • اندازه گلوگاه منافذ مقایسه ویژگی های مخزنی و شبکه منفذی افق های آهکی و دولومیتی؛ مطالعه موردی: مخازن گازی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 104-113]
 • اندازه منافذ مقایسه ویژگی های مخزنی و شبکه منفذی افق های آهکی و دولومیتی؛ مطالعه موردی: مخازن گازی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 104-113]
 • انیدریت کانی‌زایی تبخیری (انیدریت و سلستیت) و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی زون‌های دولومیتی سازند آسماری، بخش شمالی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 171-185]
 • انیدرید مالئیک تولید تتراهیدروفوران از انیدرید مالئیک با استفاده از کاتالیست‌های دوعملگر [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 53-60]
 • اندیس جداسازی آب امکان افزایش تولید سوخت جت با تبدیل نفت سفید مازاد در ایران [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 34-47]
 • اندیس کیفیت مخزن توسعه یافته معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • انرژی خورشیدی مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • انرژی فعال‎سازی محاسبه سینتیک واکنش ریفرمینگ متان با بخار آب بر‎روی کاتالیزور بهینه Ni-Zn-Al [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 115-132]
 • انرژی ویژه شبیه‌سازی عددی اثر تنش‌های برجا برروی انرژی ویژه تیغه‌ PDC با استفاده از روش المان‌مجزا [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 70-81]
 • انعقاد بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • انعکاس گراپتولیت تعیین درجه پختگی مواد آلی سازند سرچاهان با استفاده از انعکاس گراپتولیت [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 44-52]
 • انعکاس ویترینیت مطالعه و ارزیابی سازند گرو در مقطع کوه سفید مرز لرستان-کرمانشاه از نظر سنگ منشأ [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 121-129]
 • ان‌فورمیل مورفولین- معادله حالت CPA- سیالات تجمعی مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط‌های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل‌مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی CPA [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 169-183]
 • انگیزش چاه بررسی و بهبود عملیات انگیزش چاه با اسیدکاری ماتریکسی در یک مخزن نفتی جنوب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 94-106]
 • انگیزش چاه نفت و مخازن آسیب‌ دیده مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 112-124]
 • انگیزش چاه‌ها بررسی اثر افزایه کندکار اسید امولسیونی بر روی سنگ کربناته گروه بنگستان [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 72-78]
 • انگشتی لزج شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • اهواز تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • اولترافیلتراسیون بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 108-120]
 • اولترافیلتراسیون اثر نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده بر تراوایی غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 59-72]

ب

 • باربرداری بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 147-160]
 • بارگذاری هیدرواستاتیک اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 50-64]
 • بازیابی مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • بازیابی بیولوژیکی حلال بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]
 • بازیافت حرارت کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • بازیافت گوگرد مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]
 • بازیافت نفت مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 127-138]
 • بازیافت نفت جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • بازیافت نهایی بررسی اقتصادی تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گازهای مختلف در یکی از میادین شکافدار ایران [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 67-76]
 • بازدارند‌گی محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • بازدارنده بررسی اثر بازدارنده‌های خطی و شاخه‌دار بر جلوگیری از تجمع ذرات آسفالتین در نفت خام با استفاده از روش ویسکومتری [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 30-39]
 • بازدارنده بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 71-81]
 • بازدارنده آلی 2– مرکاپتوبنزایمیدازول بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • بازدارنده ترمودینامیکی اندازه‌گیری و پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی‌ اکسید کربن در حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 19-31]
 • بازدارنده‌های خوردگی پلیمری بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد SAE1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 204-216]
 • بازدارنده‌های سولفیدی و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی مورفولوژی کاهش نشست کک برروی آلیاژ فولاد زنگ نزن 304 در کراکینگ حرارتی نفتای سنگین با استفاده از بازدارنده‌های سولفیدی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 52-62]
 • بازده جداسازی شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان در جداکننده کم‌حجم سیکلون استوانه‌ای آب- نفت با استفاده از تکنیک‌های CFD [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 65-80]
 • بازده حرارتی خالص و اخالص راندمان کوره های حرارتی فرایندی و بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در کوره های حرارتی پالایشگاه شماره 1 تهران [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 84-98]
 • بازدهی غشایی شیل شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 43-53]
 • بازرسی عیوب سطحی روش نوری برای بازرسی عیوب سطحی در داخل لوله گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 32-38]
 • بازسرمایش ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • باسیوس سرئوس بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 75-85]
 • بافت مطالعه خواص مخزنی و غیر مخزنی در سنگ مخزن هیدروکربنی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 130-139]
 • باقیمانده بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش‌های نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 13-18]
 • باکتری جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • باکتری جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • باکتری Halomonaz Strain Gb بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، pH و غلظت [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 76-87]
 • باکتری تجزیه کننده بهینه‌سازی تجزیه زیستی نفت خام توسط باکتری‌های Acinetobacter calcoacticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازی شده از خلیج فارس [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 72-106]
 • باکتری تیوباسیلوس فروکسیدانس بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 135-142]
 • باکتری گرمادوست جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 119-131]
 • باکس بنکن بهینه‌سازی گوگردزدایی اکسیداسیونی (ODS) از مدل نفتی و نمونه‌ واقعی با استفاده از کاتالیست MoO3/g-C3N4 با روش باکس بنکن [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 29-42]
 • باند محدود مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • باینریزاسیون تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 170-174]
 • بخش عرب تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]
 • بخش ماسه سنگی اهواز بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 79-93]
 • بدنه اصلی بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 112-124]
 • برانبارش مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]
 • برج تقطیر نفت دفع اثر اغشاشات ورودی و خروجی و تضعیف نویزهای وارد بر فرآیند برج تقطیر نفت خام با استفاده از یک ساختار فیلتر شده الگوریتم کنترل پیش‌بین تعمیم یافته [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • برج جذب با بستر ثابت بررسی تجربی و مدل‌سازی برج جذب سولفید هیدروژن در فرایند سولفیران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 44-51]
 • برج جذب بستر متحرک بررسی تجربی جذب سولفید هیدروژن در یک برج جذب بستر متحرک [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 79-86]
 • برج جذب تماس آشفته مدل‌سازی حذف سولفید هیدروژن توسط کاتالیست محلول کیلات آهن در برج جذب تماس آشفته [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 84-93]
 • برج خنک کننده استفاده مجدد از زیرآب برج‌های خنک کننده در مجتمع پتروشیمی رازی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 124-133]
 • برج خنک‌کننده بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • بردار سرعت شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 147-162]
 • برداشت مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 4-16]
 • بررسی آزمایشگاهی بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • بررسی سطح پاسخ بررسی پدیده کف در برج جذب پالایشگاه گاز با روش بررسی سطح پاسخ و تعیین موثرترین ضد‌کف [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 116-127]
 • بررسی سینتیکی مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • بررسی علل تخریب بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • برگردان لرزه‎ای بررسی خصوصیات مخزنی با انجام برگردان داده‌های لرزه‌ای و تلفیق نشان‌گرهای لرزه‏ای در سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 20-29]
 • بر مبنای مدل مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • برنامه‌ریزی بیان ژن (جِپ) توسعه مدل ریاضی جدید برای تخمین گرادیان شکست با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش برنامه‌ریزی بیان ژن در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 76-86]
 • برنامه‌ریزی خطی کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی در فرایند مخلوط‌سازی بنزین تولیدی پالایشگاه تهران [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 67-83]
 • برنامه‌ریزی خطی انجام برنامه‌ریزی خطی یک پالایشگاه نمونه ایران به منظور ارائه الگوی بهینه پالایش نفت خام [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 62-71]
 • برهمکنش بررسی رفتار آسفالتین با ساختار N6 در حلال‌های آروماتیک به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 148-159]
 • بستر سیال بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • بستر‌سیال مدل‌سازی جریان سه‌فازی گاز- مایع- جامد راکتور بالارونده FCC [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 52-64]
 • بستر ماسه‌ای بررسی و مطالعه آزمایشگاهی میزان آب از دست دادگی و عمق نفوذ سیال حفاری در شرایط استاندارد API و مقایسه با بستر ماسه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 126-132]
 • بیشینه تنش درجا استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • بلند TW بررسی اشباع آب، ویسکوزیته و محاسبه میزان هیدروکربن موجود در سازند آسماری و ایلام به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 40-51]
 • بلندی‌های قدیمه بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 63-74]
 • بلوغ حرارتی ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • بلوک ماتریس منفرد بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 55-68]
 • بیماری لژیونر بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • بین (bin) محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 14-24]
 • بنتونیت بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • بنتونیت ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 110-126]
 • بیندر مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 15-21]
 • بیندر عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 143-154]
 • بندرعباس و رخنمون سطحی دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]
 • بنزامیدازول؛ بازدارنده؛ خوردگی بررسی اثرات مشتقات بنزامیدازول به عنوان بازدارنده‌های خوردگی برای فولاد ساده کربنی در محیط HCl [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 27-35]
 • بنزن اندازه‌گیری ترکیبات MTBE و BTEX در بنزین با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (GC/FTIR) [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 4-12]
 • بنزن مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 111-122]
 • بنزین استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 77-84]
 • بنزین مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • بنزین کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی در فرایند مخلوط‌سازی بنزین تولیدی پالایشگاه تهران [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 67-83]
 • بنزین اندازه‌گیری ترکیبات MTBE و BTEX در بنزین با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (GC/FTIR) [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 4-12]
 • بنزین افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی VGO توسط اصلاح پسا- سنتز زئولیت USY [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 78-89]
 • بنزوتری آزول تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 16-27]
 • بهبود انتقال حرارت افزایش ظرفیت شبکه مبدل‌های حرارتی با به کارگیری مبدل‌هایی با لوله‌های‌پیچشی (بخش دوم) [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 32-42]
 • بهبود برداشت نفت بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 3-13]
 • بهبود تخمین ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • بهبود دهنده سینتیکی‌ مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 22-29]
 • بهبود دهنده‌های ترمودینامیکی پیـش‌بینی شرایط تعـادلی تشکیــل و ساختار هیـدرات متـان در حضـور بهبـود ‌دهـنده ترمـودینامیکی اکسید پروپیـلن [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 43-52]
 • بهبود فرآیند احتراق بررسی استفاده از امولسیون آب- سوخت به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت مازوت [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 58-67]
 • بهرگانسر مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • بهره‌افزایی مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 112-124]
 • به‏سازی رس‌ها بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • بی‌هنجاری AVO تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های AVO و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدأ، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 134-146]
 • بهینه‌یابی بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تجزیه زیستی نفت خام توسط باکتری‌های Acinetobacter calcoacticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازی شده از خلیج فارس [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 72-106]
 • بهینه‌سازی مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • بهینه‌سازی کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی در فرایند مخلوط‌سازی بنزین تولیدی پالایشگاه تهران [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 67-83]
 • بهینه‌سازی انجام برنامه‌ریزی خطی یک پالایشگاه نمونه ایران به منظور ارائه الگوی بهینه پالایش نفت خام [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 62-71]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی ساختار کولرهای هوایی به منظور افزایش راندمان [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 133-143]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 108-120]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • بهینه‌سازی میزان‌سازی بهینه کنترلرهای برج تقطیر واکنشی تولید متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 15-29]
 • بهینه‌سازی ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • بهینه‌سازی به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای شنی به‌وسیله پروفایل‌های غلظت در طی زمان شستشو [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 167-176]
 • بهینه‌سازی استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به‌همراه کنترل‌گر تناسبی در فرآیند بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه- مطالعه موردی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 129-140]
 • بهینه‌سازی ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه‌های گازی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 204-213]
 • بهینه‌سازی ارائه یک طرح بهینه برای سیستم بازسرمایش بخار ال‌ان‌جی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 128-137]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تولید یکپارچه از یک میدان بالغ نفتی با استفاده از فرازآوری مصنوعی با گاز و با در نظر گرفتن ‌محدودیت‌های غیر خطی عملیاتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 61-69]
 • بهینه‌سازی جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 119-131]
 • بهینه‎سازی بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • بهینه‌سازی انرژی بهینه‌سازی عملیاتی مصرف انرژی در فرآیندهای جداسازی با استفاده از انتگراسیون پمپ حرارتی [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 110-122]
 • بهینه‌سازی تولید بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 120-129]
 • بهینه‌سازی چندهدفه بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، الگوریتم ازدحام ذرات و منطق فازی: مطالعه موردی برای ازدیاد برداشت به کمک تزریق پلیمر [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 126-138]
 • بهینه‌سازی خطی ارائه یک معادله تجربی جدید برای پیش‌بینی گرانروی گاز [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 75-84]
 • بهینه‌سازی ریاضی استفاده مجدد از زیرآب برج‌های خنک کننده در مجتمع پتروشیمی رازی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 124-133]
 • بهینه‌سازی غیرخطی بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 186-199]
 • بهینه‌سازی کلنی مورچگان پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 155-168]
 • بهینه‌سازی کلونی مورچگان تخمین شاخص بلوغ از نگارهای چاه‌پیمایی و داده‌های لرزه‌ای با بکارگیری روش بهینه‌سازی کلونی مورچگان در میدان نفتی منصوری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 136-147]
 • بهینه‌سازی و شبکه توزیع گاز طبیعی بهینه‌سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 39-47]
 • بیوپلیمر بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • بوتادی‌ان مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • بوتان اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 99-109]
 • بوتیل استات- آب مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • بوتیل‌آکریلات مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • بیودیزل تأثیر گلوکز و زایلوز روی رشد و تولید روغن تک یاخته توسط سویه‌های مخمری منتخب [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 24-36]
 • بیودیزل شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 12-22]
 • بیوراکتور مطالعه مشاهده‌ای ازدیاد برداشت میکروبی نفت با استفاده از میکرومدل [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 162-169]
 • بیوراکتور غشایی ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 86-99]
 • بیوراکتورغشایی غوطه‌ور بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 43-55]
 • بیورآکتور هواراند تأثیر مواد فعال سطحی بر هیدرودینامیک و انتقال جرم در بیورآکتور هواراند آکنده [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 19-27]
 • بیوسورفاکتانت جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 33-41]
 • بیوسورفاکتانت جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • بیوسورفکتانت بررسی ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب‌زنی سورفکتین درون میکرومدل و مغزه [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 55-65]
 • بیوسورفکتانت بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 136-147]
 • بیوسورفکتنت مطالعه مشاهده‌ای ازدیاد برداشت میکروبی نفت با استفاده از میکرومدل [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 162-169]
 • بیوسورفکتنت رامنولیپید سبک‌سازی نفت خام سنگین با استفاده ازبیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده از باکتری سودوموناس آئرو جینوزا ATCC28793 [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 112-122]
 • بیوفیلتراسیون مدل‌سازی فرآیند بیوفیلتراسیون برای حذف وینیل کلراید از جریان هوا با استفاده از مدل اوتنگراف اصلاح شده [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 21-30]
 • بویلر اتلاف حرارت امکان‌سنجی استفاده از بویلر بازیافت اتلاف حرارت در واحد آیزوماکس شمالی پالایشگاه تهران [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 28-33]
 • بویلر فایر تیوب شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • بیومارکر مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 23-33]
 • بیومارکر ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 145-159]

پ

 • پابده تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 71-81]
 • پایداری بررسی پایداری ساختاری و خواص عبوردهی اکسیژن از غشاء پروسکایتی Ba0.5 Sr0.5 Co0.8 Fe 0.2O3- δ [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 29-38]
 • پایداری برآورد فشار بهینه گل حفاری با استفاده از معیارهای مختلف شکست در چاه‌های انحرافی، مطالعه موردی: چاه 2sk 5 میدان نفتی سلمان [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 104-112]
 • پایداری بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 103-111]
 • پایداری شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • پایداری بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 150-164]
 • پایداری تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 146-154]
 • پایداری بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 4-16]
 • پایداری چاه بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]
 • پایداری دیواره چاه مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • پایداری دیواره چاه تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • پایدارساز شیلی ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • پایداری سیال افرونی تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 54-66]
 • پایداری شیل مطالعه و بررسی ویژگی سیالات فرمیت سدیم/پتاسیم در حفاری لایه‌های شیلی مشکل‌زا و لایه مخزنی [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 53-64]
 • پایداری شیل سنتز نانو‌ذرات سیلیکا آمورف از مواد طبیعی و به‌کارگیری آن در سیال حفاری به منظور پایداری لایه‌های شیلی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 18-31]
 • پایداری فوم بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • پایداری فوم بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • پایداری فوم بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 152-163]
 • پایداری کاتالیست سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • پارازایلن سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 101-111]
 • پارافینی خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 33-45]
 • پارامتر حلالیت مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 18-31]
 • پارامترهای پتروفیزیکی شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 53-66]
 • پارامترهای پتروفیزیکی مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • پارامترهای ژئومکانیک بررسی ویژگی‌های مخزنی سازند آسماری و پارامترهای ژئومکانیکی حاصل از نمودار صوتی دوقطبی، میدان نفتی رامشیر، جنوب‌غرب ایران [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 84-99]
 • پارامترهای سارا مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 127-138]
 • پارامترهای شکاف ارائه یک روش جدید جهت تفسیر داده‌های چاه آزمایی در مخازن شکاف‌دار/ مدل تخلخل دوگانه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 118-131]
 • پارامترهای عملیاتی بررسی عملکرد راکتور و اثرات واکنش‌های شکست هیدروژنی در واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 84-96]
 • پارامترهای عملیاتی موثر شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • پارامترهای مخزنی شبیه‌سازی سه بعدی استاتیکی و تخمین پارامترهای مخزنی با به‌کارگیری روش‌های زمین آماری در یکی از مخازن ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 49-57]
 • پارامترهای مؤثر غربال‌گری مخازن نفتی جهت تزریق نیتروژن و گاز طبیعی با ترکیب روش طراحی آزمایش‏ها و ‏شبیه‏سازی مخازن‏‏ به‌همراه مطالعه‌ موردی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 135-146]
 • پارس جنوبی مدل‌سازی رخساره‌ای با استفاده از شبکه‌های عصبی پس انتشار خطا در میدان پارس جنوبی [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 48-57]
 • پارس جنوبی تطابق هیدروکربنی و مقایسه ژئوشیمیایی سازند کنگان در چاه‌های C و B واقع در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 84-103]
 • پارس جنوبی تأثیر دوگانه چینه‌نگاری سکانسی بر کیفیت مخزنی رسوبات کربناته، مثالی از سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 37-51]
 • پارس جنوبی مقایسه ویژگی های مخزنی و شبکه منفذی افق های آهکی و دولومیتی؛ مطالعه موردی: مخازن گازی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 104-113]
 • پاسخ سطح بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • پاک‌سازی حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • پاک‌سازی زیستی بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • پاک‌سازی زیستی تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • پاک‌سازی زیستی بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 136-147]
 • پاک‌سازی لکه‌های نفتی کاربرد بی‌بافت‌های الیاف توخالی پلی استری (پلی اتیلن ترفتالات) در جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 57-64]
 • پالایشگاه گاز ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل‌سوزی در یک پالایشگاه‌ گاز [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 95-107]
 • پالایشگاه نفت انجام برنامه‌ریزی خطی یک پالایشگاه نمونه ایران به منظور ارائه الگوی بهینه پالایش نفت خام [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 62-71]
 • پالایشگاه نفت راندمان کوره های حرارتی فرایندی و بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در کوره های حرارتی پالایشگاه شماره 1 تهران [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 84-98]
 • پالایشگاه نفت استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ‌ازناسیون جهت کاهش لجن‌ بیولوژیکی تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 96-104]
 • پالایشگاه نفت بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 18-32]
 • پالایشگاه‌های ایران بررسی و تشخیص آلودگی برج‎های خنک‌کننده پالایشگاه‌های کشور به باکتری Legionella pneumophila [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 136-144]
 • پایلوت طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • پایلوت طراحی پایلوت تولید گاز سنتز با استفاده از فرآیند تبدیل گاز طبیعی با مخلوط (H2O+CO2) [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 4-14]
 • پایه اسپینلی اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 145-156]
 • پایه تیتانیا- سیلیکا هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل- وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا-سیلیکا [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 80-91]
 • پتاسیم بررسی اثر ارتقادهنده های پتاسیم و لانتان بر عملکرد کاتالیست نانوساختاری آهن در سنتز فیشر- تروپش [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 95-102]
 • پتاسیم سولفات استخراج سولفات پتاسیم از دورریز صنعتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 54-63]
 • پتاسیم فلوئورید ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 17-28]
 • پتانسیل تولید و بازتابندگی ویترینایت بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشأ پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 4-17]
 • پتانسیل زتا بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • پتانسیل زتا بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • پتانسیل شیمیایی تحلیل عددی واکنش‏های شیمیایی بین سازندهای شیلی و محلول حفاری پایه آبی در یکی از سازند‏های جنوب غرب ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 135-146]
 • پتانسیل هیدروکربن‌زایی بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • پتروشیمی ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل‌سوزی در یک پالایشگاه‌ گاز [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 95-107]
 • پتروگرافی آلی ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 56-70]
 • پدیده انتشار مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]
 • پدیده بلوک به بلوک مطالعه و بررسی فرایند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرایند ریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 30-43]
 • پدیده‌های انتقال مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]
 • پراش پرتوی ایکس بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 57-67]
 • پراکندگی گنبدهای نمکی معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • پراکنده‏ساز بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 68-79]
 • پراکنده‌‌ساز(دیسپرسانت) لکه‌‌های نفتی سنتز و ارزیابی عملکرد آلکیل سولفوسوکسینات اتوکسیله در بسته‌های پراکنده‌ساز (دیسپرسانت) لکه‌های نفتی در دریا [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 120-131]
 • پراکنده‌کننده بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • پردازش تصویر شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 85-98]
 • پردازش تصویر بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 158-168]
 • پردازش تصویر مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 74-87]
 • پردازش داده‎های لرزه‎نگاری انعکاسی تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 111-122]
 • پردازش سیگنال تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 116-128]
 • پرس داغ سریع مقایسه خواص مکانیکی و متالورژیکی کامپوزیت میکروساختار و نانوساختار WC-9Co-0.7VC [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 196-206]
 • پیرشدگی اصلاح خصوصیات قیر با نانورس [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 92-105]
 • پرکلرواتیلن بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]
 • پرلیت و بنتونیت بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 134-145]
 • پرمین- تریاس ارزیابی تراوایی توالی‌های پرمین- تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و رسوب شناختی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 16-30]
 • پرمین- تریاس ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 69-81]
 • پره چاکدار طراحی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی فشرده در سیکل تبرید [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 70-78]
 • پروب روبشی کلوین بررسی خواص ضدخوردگی پوشش اپوکسی نوالاک حاوی نانو ذرات کلی با استفاده از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پروب روبشی کلوین [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 43-53]
 • پروپان بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 4-14]
 • پروپیلن بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 4-14]
 • پروپیلن هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل- وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا-سیلیکا [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 80-91]
 • پروسکایت بررسی پایداری ساختاری و خواص عبوردهی اکسیژن از غشاء پروسکایتی Ba0.5 Sr0.5 Co0.8 Fe 0.2O3- δ [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 29-38]
 • پروسکایت مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • پروسکایت بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 140-151]
 • پروفایل فشار بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 169-180]
 • پیرولیز راک-ایول تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • پیرولیز راک- ایول2 بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • پی زایلیلن دی آمین عملکرد جذب دی اکسید کربن در محلول پی زایلیلن دی آمین: اندازه‎گیری آزمایشگاهی و مدل‎سازی با استفاده از تئوری پاسخ سطح [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 135-145]
 • پساب پالایشگاهی بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 18-32]
 • پساب صنایع پتروشیمی حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 151-161]
 • پسآب نمک‌زدایی بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 82-97]
 • پساب نمک‌زدایی بررسی و پیش بینی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری در خطوط لوله انتقال پساب و لوله های مغزی چاه تزریق پساب واحد نمک زدایی رگ سفید [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 106-119]
 • پساب‌های نفتی کاربرد فرایند فیلتراسیون غشایی در تصفیه پساب نفتی واحد پالایش نفت [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 57-71]
 • پساب‌های نفتی بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • پساب‌های نفتی کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 93-102]
 • پساب همراه نفت بررسی تصفیه‌پذیری پساب واحدهای نمک‌زدایی نفت خام به‌روش تقطیر خورشیدی [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 84-91]
 • پسماند تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • پسماندهای حفاری بررسی نیمه صنعتی میزان نفوذ، انتشار و رسوب گذاری سیالات حفاری سبک وزن در بستر دریا و تاثیر زیست محیطی آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 134-146]
 • پیش برانبارش کاربرد ضرایب الاستیک (LMR) در تعیین خصوصیات مخزنی در محیط آزمایشگاهی و انطباق با خطوط لرزه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 121-129]
 • پیش‌بینی ارائه ابزار گرافیکی به منظور پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه‎های هوشمند [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 112-125]
 • پیش‌بینی کیفیت ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده‌ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش‌بینی کیفیت گازوییل پالایش شده [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 102-116]
 • پیگ شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • پیگمنت ضدخوردگی مطالعه عملکرد بازدارندگی پیگمنت‌های ضدخوردگی نسل سوم بر پایه فسفات توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 10-16]
 • پیگمنت ضدخوردگی اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • پلی اتر سولفون ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • پلی‌اتر‌سولفون اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 108-122]
 • پلی (اتر- قطعه- آمید) ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • پلی‎اتیلن سه‌لایه بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • پلاریزاسیون بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 316L درفرآیند سولفیران [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 80-91]
 • پلاریزاسیون محاسبات کوانتومی DFT و روش‌های الکتروشیمیایی جهت بررسی بازدارندگی خوردگی آریل‌تری‌آزینو- بنزیمیدازول-2- تیون‌ها در محیط اسیدی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 15-25]
 • پلاریزاسیون خطی بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • پلاریزاسیون خطی مطالعه عملکرد بازدارندگی پیگمنت‌های ضدخوردگی نسل سوم بر پایه فسفات توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 10-16]
 • پلی‌آروماتیک حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • پلی استایرن مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • پلی‌استایرن تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]
 • پلاسمای غیر حرارتی تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا "ارزیابی انرژی" [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 113-123]
 • پلاسمای غیر حرارتی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پلاسمای سرد ﺑﺮ روی سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 119-133]
 • پلی آکریل آمید بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس- 100 در سنگ‌های کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 107-118]
 • پلی‌اکریل‌آمید بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • پلی اگزومتال دوسون ساخت و کاربردکاتالیست‌های امولسیونی پلی اگزوتنگستنی وانادیمی دووسونی برای گوگردزدایی اکسایشی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 98-107]
 • پلی‌اگزومتال دووسون گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • پلی‌اوره جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • پیل سوختی غشای تبادل یونی مدل‌سازی سه‌بعدی نیم‌پیل کاتدی پیل‌سوختی غشای الکترولیتی پلیمری [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 106-116]
 • پلی ‌فسفات مطالعه عملکرد بازدارندگی پیگمنت‌های ضدخوردگی نسل سوم بر پایه فسفات توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 10-16]
 • پلی‌متیل استایرن سنتز نانو کامپوزیت پلی‌متیل استایرن/ نانوذرات اکسید روی (ZnO) به روش پلیمریزاسیون درجا (هم‌زمان) [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 44-52]
 • پلیمر طراحی و ساخت یک سیال حفاری پایه آبی و دوست‌دار محیط زیست برای جایگزینی با سیالات حفاری پایه روغنی مورد استفاده در حفاری سازندهای حساس به آب [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 27-38]
 • پلیمر بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • پلیمر طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 46-55]
 • پلیمر بررسی آزمایشگاهی تزریق پلیمر بر ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین و تعیین غلظت بهینه تزریق [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 120-130]
 • پلیمر حفاری کنترل افت صافی سیالات حفاری پایه آبی در دمای بالا [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 42-53]
 • پلیمریزاسیون الفین‌ها بررسی انتقال حرارت ذرات پلیمری در راکتور پلیمریزاسیون فاز گازی با تحلیل CFD [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 3-12]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی طراحی مشاهده‌گر برای تخمین توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 3-10]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی کاربرد رویت‌گرهای غیرخطی در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 44-51]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی دانه‌ای تأثیر پارامترهای فرایندی در بازده و درجه پیوند زنی پلی‌استایرن-کو-آکریلونیتریل بر لاتکس پلی بوتادی‌ان (g-ABS) به روش پلیمریزاسیون امولسیون دانه‌ای [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 61-66]
 • پلیمریزاسیون درجا سنتز نانو کامپوزیت پلی‌متیل استایرن/ نانوذرات اکسید روی (ZnO) به روش پلیمریزاسیون درجا (هم‌زمان) [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 44-52]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی بررسی روند تغییرات سرعت واکنش و اجزای واکنش‌دهنده در پلیمریزاسیون رادیکالی با روش‌های آماری [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 3-9]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم بررسی اثر نانولایه خاک رس بر سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم استایرن [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 3-15]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم مطالعه اثر مونت موریلونیت بر سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم در محیط مینی امولسیون [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 20-34]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس تهیه لاتکس‌های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی‌امولسیون [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 14-27]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس کوپلیمریزاسیون‌ رادیکالی کنترل‌شده/ زنده استایرن و متیل‌متاکریلات در محیط پراکنده آبی: سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌ [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • پلیمریزاسیون مینی‌امولسیونی کوپلیمریزاسیون‌ رادیکالی کنترل‌شده/ زنده استایرن و متیل‌متاکریلات در محیط پراکنده آبی: سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌ [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • پلیمر و سیالات حفاری امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 78-83]
 • پلی هیدروکسی بوتیرات بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041 [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 73-85]
 • پلی‌یورتان جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • پلی‎یورتان بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • پلوم بررسی نیمه صنعتی میزان نفوذ، انتشار و رسوب گذاری سیالات حفاری سبک وزن در بستر دریا و تاثیر زیست محیطی آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 134-146]
 • پلی‌وینیل‌پیرولیدن ارزیابی ساختارهای متفاوت غشای انتقال تسهیل یافته پلی‌وینیل‌پیرولیدن در حضور نمک‎های نقره و بررسی اثرات آن در فرآیند جداسازی اتیلن از اتان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 16-28]
 • پلی وینیلیدن فلوراید ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • پلی وینیل کلراید مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و اشتعال پذیری آلیاژ ABS/PVC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 52-61]
 • پلی وینیل کلراید تهیه و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید-نانوذرات اکسیدروی به منظور جداسازی CO2 /N2 ،ا CO2/CH4 و N2/CH4 [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 89-101]
 • پلی وینیل کلراید شبیه‌سازی شکست مخازن CNGفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 4-17]
 • پلی وینیل کلراید ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 61-71]
 • پلی‌وینیل کلراید (PVC) تجزیه و تحلیل تشکیل رسوب و فرسایش در یک دستگاه کلریناتور [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 156-165]
 • پمپ حرارتی بهینه‌سازی عملیاتی مصرف انرژی در فرآیندهای جداسازی با استفاده از انتگراسیون پمپ حرارتی [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 110-122]
 • پنجره بهینه گل پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • پنجره گل تعیین مسیر بهینه حفاری در یکی از میادین خلیج‌فارس به کمک مدل مکانیکی زمین [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 134-146]
 • پنجره نفت‌زایی بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 132-144]
 • پنجرۀ ایمن گل حفاری پیش‌بینی و مدل‌سازی پنجرۀ ایمن وزن گل حفاری بر اساس اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 157-166]
 • پنگ رابینسون بهینه‌سازی عملکرد مدل PRμ0 و مقایسه با مدل فن و یانگ در پیش‌بینی ویسکوزیته مخلوط هیدروکربن‌های مایع سنگین همراه با CO2 [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 171-182]
 • پهنه‌بندی فازی مدل‌سازی سه بعدی پهنه‌های هرزروی گل حفاری با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی گستافسون-کسل تعمیم یافته (مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 82-97]
 • پهنه‌های اکتشافی مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 148-160]
 • پیوستگی چاه‌ها ارائه یک روش ‌تحلیلی جدید به‌منظور مدیریت تخصیص آب به چاه‌های تزریقی در پروژه‌های سیلاب‌زنی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 4-13]
 • پوش‌سنگ ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • پوشش بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی الکترولس نیکل با نانو ذرات SiC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 25-29]
 • پوشش مروری بر پوشش‌های هوشمند بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 28-33]
 • پوشش ساخت پوشش‌های میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسول‌های اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ و بهینه سازی آن به منظور ممانعت از خوردگی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 37-47]
 • پوشش اپوکسی اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • پوشش پلی اتیلن پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • پوشش پلی‌اتیلن سه لایه جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • پوشش پلی‌استر تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • پوشش‌دار کردن ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 54-62]
 • پوشش‌دهی سطحی بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 با استفاده از ذرات SiC به روش جوشکاری GTAW [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 116-127]
 • پوشش‌های آلی/معدنی مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • پوشش‌های خطوط لوله بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 139-150]
 • پیوند هیدروژنی ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]

ت

 • تابش التراسوند افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • تابع پتانسیل کیهارا مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعیین پارامترهای کیهارا [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 68-77]
 • تابع توزیع تخلخل توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 123-136]
 • تاریخچه‌تدفین بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه‌تغذیه میدان دارخوین در دشت‌آبادان [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 46-58]
 • تاقدیس تابناک ارزیابی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون‌های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی) [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 4-21]
 • تاگوچی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 108-120]
 • تاگوچی تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]
 • تاگوچی بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • تالاسواسپیرا غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • تالوآمین اتوکسیله ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • تبخیر پیش‌بینی کیفی و کمی بررسی فرآیندهای مؤثر بر سطح لکه نفت و میعانات گازی حاصل از ریزش اتفاقی در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 135-147]
 • تبخیر آب مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • تبخیر قطره مدل‌سازی جریان سه‌فازی گاز- مایع- جامد راکتور بالارونده FCC [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 52-64]
 • تبخیرکننده ورقه‌ای و چگالنده با جریان موازی طراحی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی فشرده در سیکل تبرید [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 70-78]
 • تبخیر ناگهانی (جداسازی تعادلی) نفت خام مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 71-83]
 • تبدیل تحلیل سریع عملکرد کوره‌های ریفرمر جهت تولید هیدروژن و گاز سنتز [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 25-33]
 • تبدیل S تعمیم‌یافته تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 16-23]
 • تبدیل کاتالیستی شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 25-44]
 • تبدیل گاز سنتز مدل‌سازی تبدیل گاز سنتز و بررسی درصد تبدیل هیدروژن و منوکسیدکربن توسط شبکه عصبی براساس آزمایشات تجربی در راکتور بستر ثابت [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 88-102]
 • تبدیل متان تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا "ارزیابی انرژی" [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 113-123]
 • تبدیل متان بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 25-34]
 • تبدیل متان محاسبه سینتیک واکنش ریفرمینگ متان با بخار آب بر‎روی کاتالیزور بهینه Ni-Zn-Al [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 115-132]
 • تبدیل متانول تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 37-45]
 • تبدیل متانول اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 145-156]
 • تبدیل متانول به الفین‌ها تاثیر افزایش مزوحفره‌ها بر فعالیت زئولیت HZSM-5 با نسبت سیلیس به آلومینیوم بالا در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 79-92]
 • تبدیل متانول به پروپیلن ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 17-28]
 • تبرید شبیه‌سازی شده انطباق‌پذیر الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده‌ انطباق‌پذیر و سریع برای مدل‌سازی شبکه شکاف‌ها در مخازن شکاف‌دار طبیعی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 4-18]
 • تیتانیا گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • تترا متیلن حلقوی سولفون سنتز 5,4,3,2 تتراهیدروتیوفن 1،1- دی‌اکسید (با نام تجارتی سولفولان) به‌عنوان حلال مناسب برای استخراج آروماتیک‌ها از برش‌های نفتی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 115-120]
 • تترا هیدروتیوفن سنتز 5,4,3,2 تتراهیدروتیوفن 1،1- دی‌اکسید (با نام تجارتی سولفولان) به‌عنوان حلال مناسب برای استخراج آروماتیک‌ها از برش‌های نفتی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 115-120]
 • تتراهیدروفوران تولید تتراهیدروفوران از انیدرید مالئیک با استفاده از کاتالیست‌های دوعملگر [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 53-60]
 • تجزیه زیستی جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 59-66]
 • تجزیه زیستی بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 108-119]
 • تجزیه طیفی کاربرد نشانگرهای طیفی لحظه‌ای برای شناسایی کانال‌های نفت‌گیر [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 99-108]
 • تجزیه عنصری کروژن مطالعه و ارزیابی سازند گرو در مقطع کوه سفید مرز لرستان-کرمانشاه از نظر سنگ منشأ [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 121-129]
 • تجزیه مُد تجربی و داده لرزه‌ای تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 16-23]
 • تجزیه مقدار منفرد کاربرد تجزیه مقدار منفرد در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های مصنوعی و واقعی لرزه‌ای [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 123-134]
 • تجمع بررسی رفتار آسفالتین با ساختار N6 در حلال‌های آروماتیک به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 148-159]
 • تجمعات کروی مدل‌سازی سه‌بعدی نیم‌پیل کاتدی پیل‌سوختی غشای الکترولیتی پلیمری [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 106-116]
 • تحرک‌پذیری بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 4-15]
 • تحریک زیستی بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • تحقیق و توسعه الویت‌بندی شاخص‌های مؤثر درآشکارسازی دانش پنهان در مراکز تحقیق و توسعه (موردکاوی پژوهشگاه صنعت نفت ایران) [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 46-53]
 • تحکیم نامتوازن بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 147-160]
 • تحلیل آماری غربال‌گری مخازن نفتی جهت تزریق نیتروژن و گاز طبیعی با ترکیب روش طراحی آزمایش‏ها و ‏شبیه‏سازی مخازن‏‏ به‌همراه مطالعه‌ موردی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 135-146]
 • تحلیل پایداری بررسی پایداری دیواره چاه در لایه‌های شیلی، مطالعه موردی: میدان نفتی اهواز [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 12-18]
 • تحلیل پایداری تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 107-120]
 • تحلیل پینچ بهینه‌سازی عملیاتی مصرف انرژی در فرآیندهای جداسازی با استفاده از انتگراسیون پمپ حرارتی [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 110-122]
 • تحلیل چندفازه ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش‌بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 58-73]
 • تحلیل سرعت افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 115-124]
 • تحلیل سیگنالی شبیه‌سازی مکانیزم آزمایش خوردگی، تعیین و تشخیص میزان خوردگی لوله‌های گاز از روی عایق با به‌کارگیری آزمون غیر مخرب جریان گردابی گذرا [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 3-11]
 • تحلیل سیگنالی روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 30-37]
 • تخریب سازند عبور ذره از یک محیط متخلخل [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 40-47]
 • تخریب سازند بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 92-102]
 • تخریب فوتوکاتالیستی H2S تبدیل فوتوکاتالیستی آلاینده سمی و فراوان H2S به سوخت پاک هیدروژن و عنصر مفید گوگرد با استفاده از انرژی ماده نانوساختار منگنز سولفید [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 65-72]
 • تخلخل فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله‌کوه، شمال‌باختری اندیمشک [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 65-83]
 • تخلخل محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 14-24]
 • تخلخل بررسی معادلات تجربی و ارائه یک معادله برای محاسبه ضریب سیمان شدگی در یکی از میادین کربناته سازند آسماری واقع در جنوب غربی ایران [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 104-111]
 • تخلخل مطالعه خواص مخزنی و غیر مخزنی در سنگ مخزن هیدروکربنی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 130-139]
 • تخلخل بررسی خصوصیات مخزنی با انجام برگردان داده‌های لرزه‌ای و تلفیق نشان‌گرهای لرزه‏ای در سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 20-29]
 • تخلخل تعیین واحدهای جریان با استفاده از روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری در میدان گازی تابناک [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 16-23]
 • تخلخل مدل‎سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه‎سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 138-153]
 • تخلخل بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 147-161]
 • تخلخل تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • تخلخل عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 86-99]
 • تخلخل تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 67-78]
 • تخلخل مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 88-95]
 • تخلخل بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • تخلخل معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • تخلخل بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]
 • تخلخل حفره‌ای تعیین سیستم تخلخل سه‌گانه در یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ تصویرگر و لاگ‌‌‌های چاه‌پیمایی [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 78-88]
 • تخلخل سه‌گانه تعیین سیستم تخلخل سه‌گانه در یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ تصویرگر و لاگ‌‌‌های چاه‌پیمایی [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 78-88]
 • تخلخل و نگار تخمین تخلخل یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از سیستم‌های چند شبکه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 109-125]
 • تخلیص کروژن تعیین درجه پختگی مواد آلی سازند سرچاهان با استفاده از انعکاس گراپتولیت [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 44-52]
 • تخلیه الکتریکی تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا "ارزیابی انرژی" [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 113-123]
 • تخلیه طبیعی مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در نفت خام‌های با محتوای آسفالتین پایین [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 24-36]
 • تخلیه مخزن بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 44-54]
 • تخمین شبیه‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در حضور و عدم حضور بازدارنده‌های ترمودینامیکی با استفاده از روابط تجربی و مدل‌های داده محور [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 82-97]
 • تخمین تراوایی کاربرد مفهوم رخساره منفذی در تخمین تراوایی مخازن کربناته، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 18-31]
 • تخمین ذخیره به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]
 • تراشه استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه گورپی شماره 1 در دزفول شمالی به‌منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 106-114]
 • تراکم شکستگی مدل‌سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده‌های لرزه‌ای، زمین‌شناسی و پتروفیزیکی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 96-107]
 • ترانس استریفیکاسیون تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • تراوایی فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله‌کوه، شمال‌باختری اندیمشک [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 65-83]
 • تراوایی جداسازی دی اکسیدکربن/ نیتروژن با استفاده از غشای آلیاژی ABS/PEG [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 12-26]
 • تراوایی مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • تراوایی تعیین واحدهای جریان با استفاده از روش منطقه‌بندی آماری و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه‌نگاری در میدان گازی تابناک [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 16-23]
 • تراوایی تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 28-41]
 • تراوایی تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • تراوایی بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • تراوایی محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • تراوایی ارزیابی تراوایی توالی‌های پرمین- تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و رسوب شناختی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 16-30]
 • تراوایی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 86-99]
 • تراوایی بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 128-141]
 • تراوایی بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 165-174]
 • تراوایی معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 123-135]
 • تراوایی کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 37-50]
 • تراوایی تخمین دقیق پارامترهای چاه‌آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه آن با یک نرم‌افزار رایج صنعتی [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 28-40]
 • تراوایی گاز ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 65-78]
 • تراوایی گاز دی‌اکسید‌کربن تهیه غشاهای شبکه‌آمیخته حاوی پلی‌اتر بلاک آمید و نانوذرات نقره به‌منظور بررسی تراوایی گازهای دی‌اکسیدکربن، نیتروژن و متان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 56-70]
 • تراوایی نسبی تعیین فشار مویینگی در شکاف‌های افقی با شبیه‌سازی عددی ریزش ثقلی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 48-61]
 • تراوایی نسبی بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب- نفت در مخازن کربناته ایران [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 114-122]
 • تراوایی نسبی مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 94-107]
 • تراوایی نسبی بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 174-187]
 • تراوایی نسبی مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • تراوایی نسبی بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 186-199]
 • تراوایی نسبی نفت و گاز اصلاح توابع تراوایی نسبی حاصل از آزمایش‌های جابه‌جایی نفت-گاز در شرایط نزدیک امتزاجی با استفاده از مدل‌سازی معکوس [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 57-71]
 • ترپن مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]
 • تریتون x- 100 بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • تریتون ایکس-100 بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس- 100 در سنگ‌های کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 107-118]
 • تردی گوگرد مقابله با تُردی گوگرد و کنترل اسیدیته محموله‌های گوگرد [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 32-41]
 • ترسیب آسفالتین بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 88-99]
 • ترسیب آسفالتین مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 91-106]
 • ترسیم متقاطع نشان‌گرهای AVO تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های AVO و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدأ، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 134-146]
 • ترشوندگی تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 53-63]
 • ترشوندگی تحقیقات آزمایشگاهی در تعیین اشباع درجا سیالات در مخازن کربناته شکافدار سازند آسماری [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 53-66]
 • ترشوندگی بررسی تأثیر مواد فعال سطحی بر ترشوندگی جامدات سیال حفاری امولسیونی معکوس [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 64-70]
 • ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 48-60]
 • ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 16-25]
 • ترشوندگی بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 29-39]
 • ترشوندگی مدل‎سازی اندرکنش بین آب با شوری پایین و ماسه‎سنگ از طریق کوپل‎کردن معادلات جریان سیال با مدل ژئوشیمیایی PHREEQC [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 80-97]
 • تر‌شوندگی مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب در سنگ آهکی شکافدار از سازند آسماری [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 48-55]
 • ترفتالیک‌اسید حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 151-161]
 • ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • ترکیبات آلی سیلان پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • ترکیبات آمفیفیلیک بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرآیند تزریق آب کم شور [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 99-110]
 • ترکیبات بازدارنده بررسی عملکرد ترکیبات بازدارنده آلکیل بنزنی بر کنترل تشکیل لخته‌ای آسفالتنی سه نمونه نفتی ایران [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 16-28]
 • ترکیبات تیوفنی مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • ترکیبات تیوفنی گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 57-65]
 • ترکیبات تیوفنی و MoO3/γ-Al2O3 بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 22-36]
 • ترکیب آنسامبلی تخمین تخلخل یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از سیستم‌های چند شبکه‌ای [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 109-125]
 • ترکیب بهینه تزریق شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 153-167]
 • ترکیب درصد فازی مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 71-83]
 • ترکیب مجدد اعتبار سنجی روش اختلاط تماس تعادلی در ساخت سیال اولیه مخازن گاز میعانی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 95-103]
 • ترکیب نفت مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 23-33]
 • ترک ناشی از هیدروژن اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 4-15]
 • تزریق آب بـررسی‌کارایـی و تعـیین غلـظت بهیـنه بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 50-59]
 • تزریق آب مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 98-109]
 • تزریق آب بررسی و مقایسه ضریب بازیابی حاصل از شبیه‌سازی تزریق آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 94-105]
 • تزریق آب مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب در سنگ آهکی شکافدار از سازند آسماری [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 48-55]
 • تزریق آب مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 41-53]
 • تزریق آب بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 92-102]
 • تزریق امتزاجی رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • تزریق امتزاجی گاز مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]
 • تزریق به چاه دفع بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 82-97]
 • تزریق پلیمر شبیه‌سازی فرآیند تزریق پلیمر در میکرو مدل شکاف‌دار حاوی نفت سنگین [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 4-15]
 • تزریق پلیمر بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، الگوریتم ازدحام ذرات و منطق فازی: مطالعه موردی برای ازدیاد برداشت به کمک تزریق پلیمر [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 126-138]
 • تزریق جیوه انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • تزریق دی‌اکسیدکربن بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 200-212]
 • تزریق شیمیایی بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس- 100 در سنگ‌های کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 107-118]
 • تزریق غیرامتزاجی بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • تزریق غیرامتزاجی مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های مؤثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 40-53]
 • تزریق غیرامتزاجی بررسی آزمایشگاهی جریان متقاطع ناشی از گرانروی در جریان تزریق فوم در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 61-71]
 • تزریق فوم درون شکاف بررسی آزمایشگاهی جریان متقاطع ناشی از گرانروی در جریان تزریق فوم در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 61-71]
 • تزریق گاز بررسی اقتصادی تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گازهای مختلف در یکی از میادین شکافدار ایران [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 67-76]
 • تزریق گاز مطالعه و بررسی فرایند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرایند ریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 30-43]
 • تزریق گاز بررسی و مقایسه ضریب بازیابی حاصل از شبیه‌سازی تزریق آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 94-105]
 • تزریق گاز شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 100-109]
 • تزریق گاز مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • تزریق گاز غربال‌گری مخازن نفتی جهت تزریق نیتروژن و گاز طبیعی با ترکیب روش طراحی آزمایش‏ها و ‏شبیه‏سازی مخازن‏‏ به‌همراه مطالعه‌ موردی [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 135-146]
 • تزریق گاز مقایسه عملکرد مدل MMFH و مدل جامد جهت پیش‌بینی اثر نوع و میزان تزریق گاز ترش بر تشکیل آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 105-113]
 • تزریق گاز بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 37-46]
 • تزریق گاز محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 99-114]
 • تزریق گاز بررسی آزمایشگاهی و مدل‏سازی اثر گازهای تزریقی دی‏اکسیدکربن و گاز طبیعی غنی‏شده بر سینتیک رسوب آسفالتین از نفت زنده [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 141-152]
 • تزریق گاز بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 55-68]
 • تزریق گاز بررسی عملکرد مدل‌های نفوذ مولکولی فیک تعمیم یافته و ماکسول- استیفان در شبیه‌سازی بازیافت نفت از مخازن شکاف‌دار در فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن و متان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 16-28]
 • تزریق‌گاز اثر هیسترسیس و خطاهای وارده بر آزمایش‌های تورم نفت [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 62-69]
 • تزریق گاز درون شکاف بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • تزریق متناوب آب و گاز مطالعه و ارزیابی عملکرد تزریق متناوب آب و گاز (WAG) در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار غرب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 28-43]
 • تست بطری بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 3-16]
 • تست پلاریزاسیون بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد SAE1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 204-216]
 • تست‌های غیر مخرب روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 30-37]
 • تسهیل کننده ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان در شرایط ملایم‌تر با استفاده از تسهیل‌کننده‌های ترمودینامیکی [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 19-26]
 • تسهیل کننده‌های ترمودینامیکی اثر تترا ان- بوتیل آمونیوم فلوراید بر بهبود شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 4-10]
 • تشخیص خوردگی روش نوری برای بازرسی عیوب سطحی در داخل لوله گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 32-38]
 • تشدید مغناطیسی هسته‌ای محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 14-24]
 • تشدید مغناطیسی هسته‌ای محاسبه حجم سیالات مرزی و آزاد و تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربنی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 34-43]
 • تشکیل کک بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 13-23]
 • تشکیل هیدرات مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعیین پارامترهای کیهارا [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 68-77]
 • تصحیح استاتیک مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]
 • تصحیح برون‌راند نرمال مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 98-113]
 • تصفیه کاربرد فرایند فیلتراسیون غشایی در تصفیه پساب نفتی واحد پالایش نفت [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 57-71]
 • تصفیه آب تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 35-44]
 • تصفیه پساب ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 68-79]
 • تصفیه پساب پالایشگاهی مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • تصفیه پساب نفتی شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • تصفیه تکمیلی بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 18-32]
 • تصفیه شیمیایی امکان افزایش تولید سوخت جت با تبدیل نفت سفید مازاد در ایران [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 34-47]
 • تصفیه فاضلاب بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک‌مستعمل پالایشگاه اصفهان [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 45-56]
 • تصویر مشخصه کاربرد تجزیه مقدار منفرد در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های مصنوعی و واقعی لرزه‌ای [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 123-134]
 • تضعیف تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • تضعیف نوفه کاربرد تجزیه مقدار منفرد در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های مصنوعی و واقعی لرزه‌ای [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 123-134]
 • تطابق تطابق هیدروکربنی و مقایسه ژئوشیمیایی سازند کنگان در چاه‌های C و B واقع در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 84-103]
 • تطابق بررسی معادلات تجربی و ارائه یک معادله برای محاسبه ضریب سیمان شدگی در یکی از میادین کربناته سازند آسماری واقع در جنوب غربی ایران [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 104-111]
 • تطابق تاریخچه خودکار بهینه‌سازی و بهبود عملیات تطابق تاریخچه خودکار با استفاده از روش سطح رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک-مطالعه موردی در یک میدان بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 70-84]
 • تطابق جهانی استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه گورپی شماره 1 در دزفول شمالی به‌منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 106-114]
 • تطابق نفت ـ نفت بررسی ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و سروک در میدان نفتی پازنان و نفت مخزن خلیج در میدان نفتی خویز با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی طیف‌سنجی جرمی [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 128-139]
 • تطبیق تاریخچه تطبیق تاریخچه یک مخزن شکاف‌دار با استفاده از اطلاعات بالا آمدن سطح تماس آب- نفت و انتخاب بهینه‌ترین سناریوی تولید [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 58-66]
 • تعادل فازی تشکیل هیدرات متان در شرایط ملایم‌تر با استفاده از تسهیل‌کننده‌های ترمودینامیکی [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 19-26]
 • تعادل فازی پیـش‌بینی شرایط تعـادلی تشکیــل و ساختار هیـدرات متـان در حضـور بهبـود ‌دهـنده ترمـودینامیکی اکسید پروپیـلن [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 43-52]
 • تعقیب تطابق کاربرد نشانگرهای طیفی لحظه‌ای برای شناسایی کانال‌های نفت‌گیر [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 99-108]
 • تعیین مشخصات ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 65-78]
 • تغییرات 1TOC بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 63-74]
 • تغییرات ترشوندگی بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرآیند تزریق آب کم شور [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 99-110]
 • تغییرات جذب بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 123-134]
 • تغییرات دامنه در مقابل دورافت آشکارسازی هیدروکربورهای گازی دشت گرگان به شیوه آنالیز AVO [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 124-137]
 • تغییرات سیال و تغییرات مخزن امکان‌سنجی بهره‌برداری از مطالعات لرزه‌نگاری چهار بعدی مخزن سروک در میدان آزادگان [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 117-126]
 • تغییر تراوایی شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]
 • تغییرترشوندگی بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 3-13]
 • تغییر ترشوندگی بهینه‌سازی و مدل‌سازی زاویه تماس با استفاده از روش سطح پاسخ در فرآیند تغییر ترشوندگی سنگ کربناته توسط آب هوشمند [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 159-170]
 • تغییر ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 23-36]
 • تغییر ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 107-121]
 • تغییر ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای شکاف بر بازده جاروب نفت حین تزریق نانوسیال [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 150-164]
 • تغییر ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت با استفاده از نانوذرات سیلیکا، آلومینا و تیتانیا [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 103-115]
 • تغییر ترشوندگی تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تأثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 90-100]
 • تغییر ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 47-58]
 • تغییر ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 102-114]
 • تغییر ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی مکانیسم جابه‌جایی میکروسکوپی سیلاب‌زنی مواد فعال سطحی در شرایط شوری و دمای بالا [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 73-84]
 • تغییر دامنه با دورافت تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 108-122]
 • تغییر رخساره عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 68-81]
 • تغییر فازی ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 61-71]
 • تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 112-124]
 • تقطیر غشایی بررسی فرآیند تقطیرغشایی جهت تصفیه تکمیلی پساب پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور استفاده مجدد در صنعت [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 18-32]
 • تکتونیک منطقه معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • تک معادله و استاندارد تولیدی تعیین تعداد بهینه چاه‌ها دریکی از میادین نفتی ایران با استفاده از مدل‌های مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 82-94]
 • تکنولوژی پینچ بررسی پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی واحد تولید آب اکسیژنه به کمک واحد پیشتاز (پایلوت) [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 54-64]
 • تکنولوژی کندوپاش مگنترون ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • تلخابه مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • تلخابه استخراج سولفات پتاسیم از دورریز صنعتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 54-63]
 • تلفیق داده‌ها ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده‌ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش‌بینی کیفیت گازوییل پالایش شده [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 102-116]
 • تلقیح سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 142-157]
 • تلقیح سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 92-105]
 • تلقیح مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2O3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 146-159]
 • تلقیح افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • تماس با دیواره بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 74-84]
 • تماس‌دهنده غشایی شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]
 • تنش پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 48-60]
 • تنش پیش‌بینی تولید ماسه در سنگ مخزن هیدروکربوری میدان شاه دنیز، حوضه دریای خزر با استفاده از نگارهای چاه‌پیمایی [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 91-105]
 • تنش کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 37-50]
 • تنش افقی برجا بررسی کیفیت مخزنی سازند کربناته شکاف‎دار سروک با استفاده از داده‎های پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌فارس [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 36-50]
 • تنش برجا تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 84-97]
 • تنش برجا و نرم‌افزار PFC2D شبیه‌سازی عددی اثر تنش‌های برجا برروی انرژی ویژه تیغه‌ PDC با استفاده از روش المان‌مجزا [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 70-81]
 • تنش بررشی سنتز، معرفی و مطالعه خواص رئولوژیکی یک سورفکتانت پلیمری جدید و بررسی اثر آن بر کشش بین‌سطحی آب و نفت در شوری‌های متفاوت [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 74-88]
 • تنش برشی اثر تنش برشی بر جدایش امواج برشی تحلیلی آزمایشگاهی [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 84-92]
 • تنش برشی تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 138-149]
 • تنش برشی بررسی آزمایشگاهی تزریق پلیمر بر ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین و تعیین غلظت بهینه تزریق [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 120-130]
 • تنش پسماند ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی با تنش‌های پسماند ناحیه جوش چند پاسه محیطی خطوط لوله 56 اینچ فولادی API X-70 [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 65-79]
 • تنش ‏قائم تخمین مقدار تنش‏قائم با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 101-116]
 • تنش محصورکننده بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 44-54]
 • تنش محوری بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنش‏های محوری و محصورکننده بر شکست هیدرولیکی [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 44-54]
 • تنش‌های حفاری تأثیر تنش‌های ناشی از عملیات حفاری بر چاه و ضریب پوسته [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 39-48]
 • تنگه هرمز معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • تهران طراحی سامانه اندازه‌گیری آلاینده‌های BTEXs در خروجی گاز اگزوز برخی از خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 62-73]
 • ته‌مانده برج تقطیر خلأ اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • توالی پاراژنتیکی فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله‌کوه، شمال‌باختری اندیمشک [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 65-83]
 • توالی ماسه شیلی لایه‌ای مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 165-176]
 • تیوباسیل مقابله با تُردی گوگرد و کنترل اسیدیته محموله‌های گوگرد [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 32-41]
 • تیوب کندانسور بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • توربین گاز کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • تورم‌سنج خطی دینامیکی ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 100-111]
 • تورم شیل بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 4-14]
 • تورم شیل سنتز نانو‌ذرات سیلیکا آمورف از مواد طبیعی و به‌کارگیری آن در سیال حفاری به منظور پایداری لایه‌های شیلی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 18-31]
 • توزیع اندازه حفرات مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • توزیع اندازه حفرات مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 41-53]
 • توزیع اندازه ذرات طراحی مشاهده‌گر برای تخمین توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 3-10]
 • توزیع اندازه ذرات مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 41-53]
 • توزیع اندازه ذرات مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 169-181]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 68-79]
 • توزیع اندازه شعاع گلوگاه بررسی نقش نوع و اندازه شعاع گلوگاه منافذ در تعیین واحد‌های جریانی با استفاده از نمودار انحراف سرعت و داده‌های مغزه‌ در میدان نفتی دورود، سازند فهلیان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 71-83]
 • توزیع حفره‌ها محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 14-24]
 • توزیع دانه‏بندی طراحی و بهینه‌سازی دانه‌بندی غیریکنواخت سیمان حفاری به منظور دست‌یابی به خواص مطلوب دوغاب و سنگ سیمان [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 40-48]
 • توزیع دانه‌بندی طراحی نوین دوغاب‌های سیمان فوق سبک با استفاده از فناوری نانو برای سیمان‌کاری آستری 7 اینچ مخزن آسماری16 حلقه چاه میدان مارون [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 168-179]
 • توزیع دانه‌بندی بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 63-71]
 • توزیع ذرات بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]
 • توزیع زمان اقامت شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 25-44]
 • توزیع زمانی و مکانی مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 4-16]
 • توزیع فراوانی نسبی شعاع ذرات مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 94-107]
 • توزیع فضایی شکاف‌ها الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده‌ انطباق‌پذیر و سریع برای مدل‌سازی شبکه شکاف‌ها در مخازن شکاف‌دار طبیعی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 4-18]
 • توزیع کننده گاز بررسی تجربی اثر توزیع کننده گاز و ارتفاع مایع بر ماندگی گاز در راکتورهای حبابی [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 84-89]
 • توزیع گوگرد اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته‌مانده برج تقطیر خلأ و مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های ترکیبات گوگردی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 3-12]
 • توسعه میدان تطبیق تاریخچه یک مخزن شکاف‌دار با استفاده از اطلاعات بالا آمدن سطح تماس آب- نفت و انتخاب بهینه‌ترین سناریوی تولید [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 58-66]
 • تولید بنزین ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 82-95]
 • تولید بهینه بهینه‌سازی تولید یکپارچه از یک میدان بالغ نفتی با استفاده از فرازآوری مصنوعی با گاز و با در نظر گرفتن ‌محدودیت‌های غیر خطی عملیاتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 61-69]
 • تولید سوخت زیستی تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • تولید سولفور تبدیل فوتوکاتالیستی آلاینده سمی و فراوان H2S به سوخت پاک هیدروژن و عنصر مفید گوگرد با استفاده از انرژی ماده نانوساختار منگنز سولفید [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 65-72]
 • تولید ماسه مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]
 • تولید ماسه پیش‌بینی تولید ماسه در سنگ مخزن هیدروکربوری میدان شاه دنیز، حوضه دریای خزر با استفاده از نگارهای چاه‌پیمایی [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 91-105]
 • تولید نفت مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 98-109]
 • تولید هیدروژن افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 39-52]
 • تولوئن مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]
 • تولوئن بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • تولوئن- آب مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 137-145]
 • تئوری پاسخ سطح عملکرد جذب دی اکسید کربن در محلول پی زایلیلن دی آمین: اندازه‎گیری آزمایشگاهی و مدل‎سازی با استفاده از تئوری پاسخ سطح [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 135-145]
 • تئوری پوروالاستیک شیمیایی شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 43-53]
 • تئوری حرکت تصادفی ذرات مدل‌سازی اثر نانوذرات بر روی بهینه‌سازی فرآیند انحلال و خود انحرافی اسید در مخازن کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 4-17]
 • تئوری طراحی تجربی و متدولوژی سطح پاسخ ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 75-87]
 • تئوری فلوری-هاگینز مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 18-31]
 • تئوری محلول پلیمری مقایسه عملکرد مدل MMFH و مدل جامد جهت پیش‌بینی اثر نوع و میزان تزریق گاز ترش بر تشکیل آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 105-113]
 • تئوری محلول‌های پلیمری پیش‌بینی نیم‌رخ حداکثر تشکیل آسفالتین در مسیر چاه با استفاده از مدل MMFH [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 125-135]

ث

 • ثابت‌های الاستیک دینامیکی ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]

ج

 • جابجایی امتزاجی کاربرد آنالیز ردیاب در محاسبه حجم فضای خالی مؤثر سنگ مخزن [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 76-84]
 • جابه‌جایی طبیعی شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 100-109]
 • جابه‌جایی گسل ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 82-92]
 • جاذب بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 4-13]
 • جاذب 3A و پارامترهای عملیاتی بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • جاذب کربنی مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 32-43]
 • جاذب نانوساختارکربنی حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • جبهه پیش‌رونده سیال تحقیقات آزمایشگاهی در تعیین اشباع درجا سیالات در مخازن کربناته شکافدار سازند آسماری [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 53-66]
 • جداسازی جداسازی دی اکسیدکربن/ نیتروژن با استفاده از غشای آلیاژی ABS/PEG [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 12-26]
 • جداسازی جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس‌واره سبک در میعانات گازی به کمک دستگاه GC/MS [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 15-27]
 • جداسازی اکسیژن از هوا مقایسه اثر کاتیون‌های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (A-Sr-Co-Fe-(A:La, Ba, Sr در عبور اکسیژن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 86-97]
 • جداسازی الکترواستاتیکی بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 123-133]
 • جداسازی حرارتی آسفالتین بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 57-67]
 • جداسازی غشائی بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]
 • جداسازی گاز بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه‌های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 132-143]
 • جداسازی گاز تهیه و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید-نانوذرات اکسیدروی به منظور جداسازی CO2 /N2 ،ا CO2/CH4 و N2/CH4 [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 89-101]
 • جداسازی گاز تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • جدایش از سطح جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 110-120]
 • جدایش کاتدی پوشش پلی اتیلن با خاصیت مقاومت در برابر جدایش کاتدی بهبود یافته از طریق اصلاح شیمیایی سطح توسط ترکیبات سیلان‌های آلی [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 30-38]
 • جدایش کاتدی اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • جدایش و ذخیره‌سازی گاز دی اکسیدکربن شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • جداکننده سیکلون استوانه‌ای مایع- مایع (LLCC) شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان در جداکننده کم‌حجم سیکلون استوانه‌ای آب- نفت با استفاده از تکنیک‌های CFD [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 65-80]
 • جذب بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • جذب حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 98-110]
 • جذب آسفالتین مطالعه آزمایشگاهی تأثیر بازدارنده‌ها بر میزان جذب آسفالتین برروی سنگ مخزن به‌روش طراحی آزمایش [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 108-120]
 • جذب تعادلی بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده [دوره 28، 97-4، 1397، صفحه 67-77]
 • جذب تک لایه و چند لایه مطالعه نحوه جذب آسفالتین روی سطوح سنگ مخزن با به کارگیری مدل ایزوترم لانگ مویر اصلاح شده [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 154-167]
 • جذب دی‌اکسید‌کربن شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]
 • جذب سطحی مدل‌سازی ترمودینامیکی جذب سطحی گازهای خالص و مخلوط‌های دوتایی و سه تایی گازی با استفاده از مدل دانسیته موضعی ساده شده [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 3-21]
 • جذب سطحی بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 182-192]
 • جذب سطحی بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 26-36]
 • جذب سطحی مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 18-28]
 • جذب سطحی حذف یون سولفید از محلول هیدروکسید سدیم به‎روش ازن‎زنی- جذب سطحی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 87-101]
 • جذب سورفکتانت بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس- 100 در سنگ‌های کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 107-118]
 • جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 66-81]
 • جریان آرام مدل‌سازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کینتیک رسوب واکس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 89-99]
 • جریان تک فاز آرام و درهم مرور و ارزیابی معادلات عملکردی و شبیه‌سازی جریان تک فاز در مبدل‌های حرارتی مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستای کنیکس [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 92-109]
 • جریان چندفازی اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 59-70]
 • جریان چند مکانیزمی مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 3-17]
 • جریان درهم و روش محاسباتی مدل‌سازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کینتیک رسوب واکس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 89-99]
 • جریان دوفازی طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 29-38]
 • جریان دوفازی مطالعه تجربی و شبیه‌سازی CFD اندازه‌گیری جریان دوفازی با استفاده از دبی‌سنج روزنه‌ای [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 85-96]
 • جریان دو فازی شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 54-70]
 • جریان سنج توربینی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر روی دقت جریان سنج توربینی با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 92-103]
 • جریان غیردارسی بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 174-187]
 • جریان غیردارسی بررسی ضریب پوسته ناشی از سناریوهای مختلف نرخ تولید در مخازن گاز میعانی با لحاظ تاثیر جریان غیردارسی [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 4-17]
 • جریان گاز- مایع- جامد مدل‌سازی جریان سه‌فازی گاز- مایع- جامد راکتور بالارونده FCC [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 52-64]
 • جریان لخته‌ای طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 29-38]
 • جریان مارانگونی بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • جریان مارانگونی حرارتی بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 140-150]
 • جریان متقاطع ناشی از گرانروی بررسی آزمایشگاهی جریان متقاطع ناشی از گرانروی در جریان تزریق فوم در یک ماتریس‌ شکاف‌دار [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 61-71]
 • جریان مغشوش بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 85-100]
 • جریان هیدرودینامیک بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 67-78]
 • جزء آروماتیک تعیین میزان جزء آروماتیک کروسین به‌وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 14-23]
 • جزیره سیری جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • جزیره سیری بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 180-192]
 • جسم صلب شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • جفت شدن اکسایشی متان مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 104-116]
 • جفت شدن اکسایشی متان مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2 [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 3-19]
 • جوش اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 4-15]
 • جوش چند پاسه محیطی ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی با تنش‌های پسماند ناحیه جوش چند پاسه محیطی خطوط لوله 56 اینچ فولادی API X-70 [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 65-79]
 • جوش‏کاری قوسی تنگستن- گاز بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 با استفاده از ذرات SiC به روش جوشکاری GTAW [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 116-127]
 • جوش محیطی ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 24-36]

چ

 • چارچوب‎های فلزی- آلی بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • چاه‌آزمایی بررسی و بهبود عملیات انگیزش چاه با اسیدکاری ماتریکسی در یک مخزن نفتی جنوب ایران [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 94-106]
 • چاه‌آزمایی چاه‌آزمایی مخازن گازی دو ناحیه‌ای دارای شکاف هیدرولیکی از طریق شبیه‌سازی بدون بعد عددی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 32-45]
 • چاه‌آزمایی بررسی ضریب پوسته ناشی از سناریوهای مختلف نرخ تولید در مخازن گاز میعانی با لحاظ تاثیر جریان غیردارسی [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 4-17]
 • چاه‌آزمایی تخمین دقیق پارامترهای چاه‌آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه آن با یک نرم‌افزار رایج صنعتی [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 28-40]
 • چاه افقی بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • چاه بی‌بی‌حکیمه 120 ارزیابی سنگ‌های منشأ کژدمی و گدوان در چاه بی‌بی‌حکیمه 120 [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 71-81]
 • چاه پیمایی مـدل‌سـازی سنـگ‌شناسـی در میدان گازی پـارس جنـوبی با استفـاده از شبـکه عصبـی مصنوعی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 12-22]
 • چاه تولیدی ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 160-171]
 • چاه تولید و تزریق به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 45-58]
 • چاه دارای شکاف هیدرولیکی بررسی اثرات عدم قطعیت بر ضریب بهره‌دهی چاه گاز میعانی عمودی، افقی و دارای شکاف هیدرولیکی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 32-45]
 • چاه نفت مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 96-106]
 • چاه نفت مدل‌سازی عددی رفتار چاه نفت در سازند نمکی (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های نفت میدان کوپال) [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 130-141]
 • چاه نفتی بررسی مدل جدید حسن و کبیر و تاثیر روابط مختلف ضریب اصطکاک بر پیش‏بینی افت فشار جریان دوفازی در چاه‏های نفتی عمودی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 174-183]
 • چاه نگار تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 144-151]
 • چاه های حفاری کنترل افت صافی سیالات حفاری پایه آبی در دمای بالا [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 42-53]
 • چاه هوشمند بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 38-57]
 • چاه هوشمند طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • چرخش آلفورد استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان‌گردی مخزن و جهت بیشینه تنش درجا [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 181-188]
 • چرخش مته تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 116-128]
 • چرخه آلی رانکین کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 48-63]
 • چسبندگی اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 4-16]
 • چسبندگی مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 45-56]
 • چسبندگی مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 146-157]
 • چگالی ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • چینه‌نگاری سکانسی تأثیر دوگانه چینه‌نگاری سکانسی بر کیفیت مخزنی رسوبات کربناته، مثالی از سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 37-51]
 • چینه‎نگاری سکانسی مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • چینه‌نگاری سکانسی و نمودارهای چاه‌پیمایی چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 26-33]
 • چینه‌نگاری سنگی چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 103-117]

ح

 • حجم آب ناحیه رسی محاسبه حجم سیالات مرزی و آزاد و تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربنی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 34-43]
 • حجم آب ناحیه مرزی محاسبه حجم سیالات مرزی و آزاد و تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربنی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 34-43]
 • حجم آزاد کسری ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • حجم ذخایر نفت به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 146-156]
 • حجم سیال آزاد محاسبه حجم سیالات مرزی و آزاد و تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربنی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 34-43]
 • حجم شیل تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 170-174]
 • حداقل فشار امتزاجی مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]
 • حداقل فشار امتزاجی شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 4-14]
 • حد برش تعیین زون تولیدی به دو روش حد برش و خوشه‌بندی داده‌های لاگ در یک مخزن گازی کربناته [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 97-111]
 • حذف آلاینده تبدیل فوتوکاتالیستی آلاینده سمی و فراوان H2S به سوخت پاک هیدروژن و عنصر مفید گوگرد با استفاده از انرژی ماده نانوساختار منگنز سولفید [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 65-72]
 • حذف آلاینده‌های نفتی ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 186-193]
 • حرارت و فشار بالا مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 56-67]
 • حساسیت بررسی دقت مدل‌های گوسی و مطالعه حساسیت آنها در پیش‌بینی آلودگی هوا [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 64-71]
 • حساسیت حرارتی و خصوصیات رئولوژی اصلاح خصوصیات قیر با نانورس [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 92-105]
 • حس‌گر طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • حسگر مجازی ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده‌ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش‌بینی کیفیت گازوییل پالایش شده [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 102-116]
 • حفاری طراحی و ساخت یک سیال حفاری پایه آبی و دوست‌دار محیط زیست برای جایگزینی با سیالات حفاری پایه روغنی مورد استفاده در حفاری سازندهای حساس به آب [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 27-38]
 • حفاری بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 66-75]
 • حفاری چاه نفت بررسی پایداری دیواره چاه در لایه‌های شیلی، مطالعه موردی: میدان نفتی اهواز [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 12-18]
 • حفاری دریایی بررسی نیمه صنعتی میزان نفوذ، انتشار و رسوب گذاری سیالات حفاری سبک وزن در بستر دریا و تاثیر زیست محیطی آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 134-146]
 • حفاری فروتعادلی بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 56-69]
 • حفاری مخازن با فشار کم امکان‌سنجی استفاده از ذرات میکرو حباب‌های پایدار با خواص رئولوژی کنترل شده در حفاری مخازن کم فشار [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 78-83]
 • حلال بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش‌های نفت خام [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 13-18]
 • حلال بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]
 • حلال آروماتیک بررسی رفتار آسفالتین با ساختار N6 در حلال‌های آروماتیک به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 148-159]
 • حلال آروماتیکی مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 128-137]
 • حلالیت بررسی ترمودینامیکی حلالیت گاز سولفید هیدروژن در محلول آبی MDEA،MEA،DIPA و DEA [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 49-56]
 • حلالیت پیش‌بینی کیفی و کمی بررسی فرآیندهای مؤثر بر سطح لکه نفت و میعانات گازی حاصل از ریزش اتفاقی در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 135-147]
 • حلالیت دی اکسید کربن عملکرد جذب دی اکسید کربن در محلول پی زایلیلن دی آمین: اندازه‎گیری آزمایشگاهی و مدل‎سازی با استفاده از تئوری پاسخ سطح [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 135-145]
 • حلالیت سنگ مخزن بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 98-109]
 • حلال سبز مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 34-42]
 • حلال کمکی بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم سورفکتانتی در حضور حلال‌کمکی و تاثیر آن بر بازیافت نفت [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 188-189]
 • حلال یوتکتیک عمیق بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 147-157]
 • حل تحلیلی و ناحیه مورد هجوم گاز مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 4-15]
 • حل عددی و تحلیلی مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 30-43]
 • حلقه ارزش طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • حل نوین ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 19-33]
 • حوضچه تبخیر خورشیدی مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 117-126]
 • حوضچه تقطیر خورشیدی بررسی تصفیه‌پذیری پساب واحدهای نمک‌زدایی نفت خام به‌روش تقطیر خورشیدی [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 84-91]
 • حوضه پرت بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 60-70]
 • حوضه زاگرس تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 173-185]
 • حوضه زاگرس انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]
 • حوضه فورلندی زاگرس تاریخچه رسوب‌گذاری سازند گچساران (پوش‌سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور [دوره 19، شماره 60، 1388، صفحه 30-43]

خ

 • خارهای پراکنده مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 32-44]
 • خاک بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 158-168]
 • خاک حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 46-55]
 • خاک تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 123-131]
 • خاک آلوده زیست سالم‌سازی خاک آلوده به هیدروکربن نفتی نرمال- هگزادکان در فاز دوغابی و بررسی پارامترهای مؤثر [دوره 18، شماره 58، 1387، صفحه 3-10]
 • خاک آلوده مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 125-134]
 • خاک رس بررسی اثر نانولایه خاک رس بر سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم استایرن [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 3-15]
 • خاک رس کوپلیمریزاسیون‌ رادیکالی کنترل‌شده/ زنده استایرن و متیل‌متاکریلات در محیط پراکنده آبی: سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌ [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • خاک رسی بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 169-179]
 • خاک ماسه‌ای مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 45-56]
 • خاک‌های آلوده جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 110-119]
 • خالص ارزش فعلی بررسی اقتصادی تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گازهای مختلف در یکی از میادین شکافدار ایران [دوره 20، شماره 61، 1389، صفحه 67-76]
 • خالص‌سازی غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 136-145]
 • خروجی‌های گاز و مایع بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 112-124]
 • خزش مدل‌سازی عددی رفتار چاه نفت در سازند نمکی (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های نفت میدان کوپال) [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 130-141]
 • خستگی مکانیکی نقش اکسیژن در تخریب و ایجاد خوردگی موضعی لوله های حفاری چاه های نفت و گاز [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 17-31]
 • خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 67-78]
 • خصوصیات رئولوژیکی بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 63-71]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت مخزن آسماری، میادین واقع درحاشیه شمال شرق دزفول فروافتاده [دوره 21، شماره 67، 1390، صفحه 70-82]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 95-107]
 • خصوصیات گل حفاری پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 47-57]
 • خصوصیات مکانیکی شیل بررسی پایداری دیواره چاه در لایه‌های شیلی، مطالعه موردی: میدان نفتی اهواز [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 12-18]
 • خطا اثر هیسترسیس و خطاهای وارده بر آزمایش‌های تورم نفت [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 62-69]
 • خط لوله شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • خط لوله مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران [دوره 27، 4-96، 1396، صفحه 46-59]
 • خط لوله بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • خط لوله انتقالی آنالیز تنش خطوط لوله انتقالی و تحلیل و طراحی فلنج مهاری خط لوله صفحه‌ای [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 28-39]
 • خطوط جریان به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 45-58]
 • خطوط جریان توسعه شبیه‏ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه‏بندی بی‌سازمان هوشمند [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 4-12]
 • خطوط لرزه‌ای معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 150-160]
 • خلیج بررسی ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و سروک در میدان نفتی پازنان و نفت مخزن خلیج در میدان نفتی خویز با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی طیف‌سنجی جرمی [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 128-139]
 • خلیج دهانه‌ای و سازند بورقان عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 86-99]
 • خلیج فارس بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 144-150]
 • خلیج فارس مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 95-107]
 • خلیج فارس تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 72-87]
 • خلیج فارس بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 60-71]
 • خلیج فارس مدل‌سازی زمین آماری سنگ رخساره‌ای نهشته‌های کربناته- تبخیری سازند کنگان، بر مبنای آنالیز واریوگرافی و روش شبیه‌سازی شاخص پی‌درپی در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 132-145]
 • خواص پتروفیزیکی مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 165-176]
 • خواص رئولوژی کنترل افت صافی سیالات حفاری پایه آبی در دمای بالا [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 42-53]
 • خواص رئولوژیکی رفتار رئولوژیکی امولسیون‌های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 3-19]
 • خواص رئولوژیکی بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • خواص رئولوژیکی بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 56-69]
 • خواص رئولوژی گل حفاری مقایسه روش‌های تهیه هیدروژل بر پایه کیتوسان به طریق حرارتی و تابشی و بررسی تاثیر هیدروژل‌های تهیه شده بر خواص رئولوژی گل حفاری [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 3-18]
 • خواص ژئومکانیکی نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 69-78]
 • خواص ژئومکانیکی اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 50-64]
 • خواص شیمی/ فیزیکی ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 172-179]
 • خواص مکانیکی تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی‌وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله‌های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 149-158]
 • خواص مکانیکی ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 24-36]
 • خواص مکانیکی اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 4-15]
 • خواص مکانیکی و اشتعال پذیری مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و اشتعال پذیری آلیاژ ABS/PVC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 52-61]
 • خواص مکانیکی و اشتعال پذیری شبیه‌سازی شکست مخازن CNGفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 4-17]
 • خواص مکانیکی و متالورژیکی ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی با تنش‌های پسماند ناحیه جوش چند پاسه محیطی خطوط لوله 56 اینچ فولادی API X-70 [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 65-79]
 • خودترمیم کنندگی ساخت پوشش‌های میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسول‌های اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ و بهینه سازی آن به منظور ممانعت از خوردگی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 37-47]
 • خوردگی بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی الکترولس نیکل با نانو ذرات SiC [دوره 18، شماره 57، 1387، صفحه 25-29]
 • خوردگی ساخت پوشش‌های میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسول‌های اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ و بهینه سازی آن به منظور ممانعت از خوردگی [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 37-47]
 • خوردگی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 316L درفرآیند سولفیران [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 80-91]
 • خوردگی بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 57-67]
 • خوردگی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 60-73]
 • خوردگی تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 16-27]
 • خوردگی مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • خوردگی بررسی خواص ضدخوردگی پوشش اپوکسی نوالاک حاوی نانو ذرات کلی با استفاده از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پروب روبشی کلوین [دوره 29، 98-3، 1398، صفحه 43-53]
 • خوردگی CO2 بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 59-68]
 • خوردگی حفره‌ای بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار (C95520) توسط تکنیک‌های پلاریزاسیون خطی (LPR)، امپدانس (EIS) و نویز الکتروشیمیایی (ZRA) [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 18-33]
 • خوردگی خستگی، میکرواورگانیسم های احیا کننده سولفات شکست های زودرس محور پمپ واحد بازیافت آب پالایشگاه در اثر خوردگی میکروبی و خوردگی خستگی [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 65-75]
 • خوردگی لوله شبیه‌سازی مکانیزم آزمایش خوردگی، تعیین و تشخیص میزان خوردگی لوله‌های گاز از روی عایق با به‌کارگیری آزمون غیر مخرب جریان گردابی گذرا [دوره 20، شماره 63، 1389، صفحه 3-11]
 • خوردگی میکروبی بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 96-106]
 • خوردگی موضعی نقش اکسیژن در تخریب و ایجاد خوردگی موضعی لوله های حفاری چاه های نفت و گاز [دوره 16، شماره 54، 1385، صفحه 17-31]
 • خوشه‏بندی SOM مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 117-130]
 • خوشه‌بندی تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]
 • خوشه‌بندی تعیین زون تولیدی به دو روش حد برش و خوشه‌بندی داده‌های لاگ در یک مخزن گازی کربناته [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 97-111]
 • خوشه‌بندی تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی SOM در یکی از میادین جنوب غرب ایران [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 64-74]
 • خوشه‌بندی ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • خوشه‌بندی گراف‌پایه با توان تفکیک چندگانه مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • خوشه‌بندی گوستافسون- کسل شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • خوشه‌سازی تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 144-151]
 • خوشه‌سازی تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]

د

 • داپ نیتروژن تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده نرمال هگزان در فاز گاز با استفاده از نانو ذرات TiO2 بهبود یافته با داپ نیتروژن [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 121-134]
 • دی اتانول آمین مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 4-19]
 • داده تزریق جیوه(MICP) بررسی نقش نوع و اندازه شعاع گلوگاه منافذ در تعیین واحد‌های جریانی با استفاده از نمودار انحراف سرعت و داده‌های مغزه‌ در میدان نفتی دورود، سازند فهلیان [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 71-83]
 • داده‌های استاتیک مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • داده‌های پتروفیزیک تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 100-110]
 • داده‌های پتروفیزیک تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 22-32]
 • داده‌های پتروفیزیکی آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 48-59]
 • داده‌های تزریق جیوه تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 13-24]
 • داده‌های تعادلی اثر تترا ان- بوتیل آمونیوم فلوراید بر بهبود شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 4-10]
 • داده‌های چاه‌پیمایی تعیین کل کربن آلی (TOC) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 84، 1394، صفحه 161-172]
 • داده‌های دینامیک مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 85-96]
 • داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 63-74]
 • داده‌های لرزه‌ای تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 113-127]
 • داده‌های لرزه‌ای پس از برانبارش تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 27-43]
 • داشبورد مدیریتی هوشمندسازی میدان نفتی آزادگان: مدل داده، شاخص‌های کلیدی عملکرد موزون و داشبورد مدیریتی [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 4-18]
 • دی‌اکسید تیتانیم مروری بر پوشش‌های هوشمند بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 28-33]
 • دی‌اکسیدکربن بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • دی‌اکسیدکربن بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات اکسید کبالت بر کمترین فشار امتزاجی و ترسیب آسفالتین در سیستم نفت سنتزی آسفالتینی و گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از روش اندازه‌گیری ناپدید شدن کشش بین سطحی [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 28-44]
 • دی اکسید کربن تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 174-187]
 • دی‌اکسید‌کربن ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 122-133]
 • دی اکسیدکربن/نیتروژن جداسازی دی اکسیدکربن/ نیتروژن با استفاده از غشای آلیاژی ABS/PEG [دوره 20، شماره 64، 1389، صفحه 12-26]
 • دی اکسید گوگرد بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 76-82]
 • دالان تأثیر دوگانه چینه‌نگاری سکانسی بر کیفیت مخزنی رسوبات کربناته، مثالی از سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 37-51]
 • دانش پنهان الویت‌بندی شاخص‌های مؤثر درآشکارسازی دانش پنهان در مراکز تحقیق و توسعه (موردکاوی پژوهشگاه صنعت نفت ایران) [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 46-53]
 • دانه‌بندی مرطوب فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی [دوره 21، شماره 66، 1390، صفحه 67-75]
 • دبی طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • دبی تزریق مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی اثر دبی تزریق نفت بر پدیده نشست آسفالتین در مغزه کربناته [دوره 23، شماره 74، 1392، صفحه 35-48]
 • دبی‌سنج روزنه‌ای مطالعه تجربی و شبیه‌سازی CFD اندازه‌گیری جریان دوفازی با استفاده از دبی‌سنج روزنه‌ای [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 85-96]
 • دی بنزوتیوفن بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 37-46]
 • دی‌بنزوتیوفن بهینه‌سازی گوگردزدایی اکسیداسیونی (ODS) از مدل نفتی و نمونه‌ واقعی با استفاده از کاتالیست MoO3/g-C3N4 با روش باکس بنکن [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 29-42]
 • دی‌بنزوتیوفن جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 119-131]
 • دی پروپیل آمین بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 21، شماره 68، 1390، صفحه 44-53]
 • دیدگاه اولری-اولری توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 123-136]
 • دریای عمان مدل‌سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات گازی و تخمین اولیه حجم گاز در رسوبات دریای عمان [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 11-20]
 • درآمد بهبود تولید یک میدان نفتی با استفاده از مدل‌سازی یکپارچه و کنترل بهینه [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 34-45]
 • درجه پیوند تأثیر پارامترهای فرایندی در بازده و درجه پیوند زنی پلی‌استایرن-کو-آکریلونیتریل بر لاتکس پلی بوتادی‌ان (g-ABS) به روش پلیمریزاسیون امولسیون دانه‌ای [دوره 19، شماره 59، 1388، صفحه 61-66]
 • درجه سنگینی نفت بررسی آزمایشگاهی اثر درجه سنگینی نفت در تزریق آب کربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و ثالثیه [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 20-31]
 • دریچه‏های هدایت بخار کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 48-59]
 • درخت ادراک چندگانه ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 75-87]
 • درزبند لاستیکی مهندسی معکوس برای ساخت یک قطعه درزبند لاستیکی [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 15-25]
 • درزه‌های موهومی نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 69-78]
 • درصد برش آب بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 183-195]
 • درون آمیختگی پیش‌بینی کیفی و کمی بررسی فرآیندهای مؤثر بر سطح لکه نفت و میعانات گازی حاصل از ریزش اتفاقی در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 135-147]
 • دزفول استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه گورپی شماره 1 در دزفول شمالی به‌منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 106-114]
 • دیزل بررسی اثر کشش‌سطحی بین دو فاز در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی به‌کمک امواج مافوق صوت [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 14-23]
 • دستگاه تست مواد پل‌زننده بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 47-58]
 • دستگاه دمش فیلم شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 64-74]
 • دستگاه لوله قلمی مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد دستگاه لوله قلمی با شبکه‌های عصبی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 28-42]
 • دستگاه‌های اختلاط ایستای کنیکس مرور و ارزیابی معادلات عملکردی و شبیه‌سازی جریان تک فاز در مبدل‌های حرارتی مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستای کنیکس [دوره 23، شماره 76، 1392، صفحه 92-109]
 • دسته شکستگی‌ها پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 16-26]
 • دقت مدل گوس بررسی دقت مدل‌های گوسی و مطالعه حساسیت آنها در پیش‌بینی آلودگی هوا [دوره 17، 56.1، 1386، صفحه 64-71]
 • دما ارزیابی اثر دما، فشار محصورکننده و نرخ کرنش بر رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی ایران [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 26-36]
 • دما بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس- 100 در سنگ‌های کربناته [دوره 29، 98-5، 1398، صفحه 107-118]
 • دمای بالا بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین [دوره 27، 2-96، 1396، صفحه 53-65]
 • دما و فشار طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه‌نویسی نرم‌افزار بررسی خواص نفت در آن [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 45-55]
 • دی متیل اتر مدل‌سازی عددی روش سیلاب‌زنی دی متیل اتر و امکان‌سنجی استفاده از این روش برای ازدیادبرداشت در شرایط یک مخزن نفت سنگین [دوره 29، 98-4، 1398، صفحه 51-61]
 • دی‌متیل‌اتر تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta [دوره 28، 97-2، 1397، صفحه 37-45]
 • دی‌متیل‌سولفوکسید مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • دی‌متیل‌فرم‌آمید مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 34-45]
 • دمولسیفایر بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 24-32]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 104-116]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 25-44]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان در جداکننده کم‌حجم سیکلون استوانه‌ای آب- نفت با استفاده از تکنیک‌های CFD [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 65-80]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مدل سازی اثرات دما و فشار بر تشکیل نقطه داغ در راکتور بستر ثابت سنتز فیشر-تروپش [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 127-137]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 138-149]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک راکتور حبابی- دوغابی همزن‌دار تولید ترفتالیک اسید پتروشیمی شهید تندگویان [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 83-94]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 173-185]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بررسی انتقال حرارت ذرات پلیمری در راکتور پلیمریزاسیون فاز گازی با تحلیل CFD [دوره 17، شماره 55، 1386، صفحه 3-12]
 • دینامیک محاسبات سیالات شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 26، 1-95، 1395، صفحه 33-44]
 • دی هیدروبوتادین سولفون سنتز 5,4,3,2 تتراهیدروتیوفن 1،1- دی‌اکسید (با نام تجارتی سولفولان) به‌عنوان حلال مناسب برای استخراج آروماتیک‌ها از برش‌های نفتی [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 115-120]
 • دیواره حایل چندضلعی شبیه‌سازی عددی عملکرد مخزن اسکیمر موجود در یک واحد نمک‌زدایی برای جانمایی مناسب دیواره‌های حایل [دوره 26، 4-95، 1395، صفحه 138-152]
 • دودسیل بنزن سولفونیک اسید بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 113-126]
 • دودسیل بنزن سولفونیک‌اسید مطالعه آزمایشگاهی تأثیر بازدارنده‌ها بر میزان جذب آسفالتین برروی سنگ مخزن به‌روش طراحی آزمایش [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 108-120]
 • دودسیل تری متیل آمونیوم برمید مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کربنات سدیم و سورفکتانت دودسیل تری متیل آمونیوم برمید جهت ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری [دوره 28، 97-5، 1397، صفحه 133-146]
 • دوده بررسی تأثیر سنتز مشتق هگزادسیل آمین فولرن از دوده حاوی مخلوط فولرن‌ها در هیدروکربن‌های سوختی و تأثیر آن بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 21، شماره 65، 1390، صفحه 34-46]
 • دورافت مشترک تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک [دوره 28، 97-3، 1397، صفحه 4-15]
 • دوغاب سیمان طراحی و بهینه‌سازی دانه‌بندی غیریکنواخت سیمان حفاری به منظور دست‌یابی به خواص مطلوب دوغاب و سنگ سیمان [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 40-48]
 • دوغاب سیمان طراحی و ساخت یک نمونه دوغاب سیمان بهینه به منظور جلوگیری از پدیده مهاجرت گاز از طریق دوغاب سیمان چاه‌های گازی خانگیران [دوره 24، شماره 77، 1393، صفحه 148-156]
 • دوغاب سیمان بررسی تأثیر اندازه و سطح ویژه دانه‌های تشکیل دهنده سیمان بر روی خواص دوغاب و سنگ سیمان چاه‌های نفت و گاز [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 63-71]
 • دوغاب سیمان بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه [دوره 25، 2-85، 1394، صفحه 30-42]
 • دوفازی بررسی مدل جدید حسن و کبیر و تاثیر روابط مختلف ضریب اصطکاک بر پیش‏بینی افت فشار جریان دوفازی در چاه‏های نفتی عمودی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 174-183]
 • دولومیت بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 147-161]
 • دولومیت ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 150-161]
 • دولومیتی شدن دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 31-47]
 • دولومیتی‎شدن انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه [دوره 28، 97-6، 1397، صفحه 51-67]

ذ

 • ذخایر هیدروکربن تخمین و مدل‌سازی سه‌بعدی ضخامت رسوبات روی پی‌سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 125-135]
 • ذخیره درجا شبیه‌سازی سه بعدی استاتیکی و تخمین پارامترهای مخزنی با به‌کارگیری روش‌های زمین آماری در یکی از مخازن ایران [دوره 23، شماره 75، 1392، صفحه 49-57]
 • ذخیره‌سازی مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 61-70]
 • ذخیره‌سازی بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 191-200]
 • ذخیره‌سازی بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 103-111]
 • ذخیره‌سازی بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • ذخیره‏سازی بررسی اثر گــــــرافن نانومتخلخل بر غنـــی سازی هیــدرات گـــازی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 26-35]
 • ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن شبیه‌سازی عددی اختلاط همرفتی ضمن ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در مخازن آب شور [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 120-134]
 • ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 107-120]
 • ذخیره‌سازی گاز طبیعی مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی [دوره 27، 4-96، 1396]
 • ذرات جامد عبور ذره از یک محیط متخلخل [دوره 17، 56.2، 1386، صفحه 40-47]
 • ذرات ژل از پیش تشکیل شده بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 142-154]
 • ذرات معلق ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل‌سوزی در یک پالایشگاه‌ گاز [دوره 29، 98-1، 1398، صفحه 95-107]

ر

 • رابطه تجربی بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • رابطه تجربی و شرایط آزمایشگاهی ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن در پیش‌بینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی آسفالتینی [دوره 28، 97-1، 1397، صفحه 127-138]
 • راک‌تایپ‌های پتروفیزیکی شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 184-196]
 • راکتور ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 66-80]
 • راکتور بالارونده FCC مدل‌سازی جریان سه‌فازی گاز- مایع- جامد راکتور بالارونده FCC [دوره 20، شماره 62، 1389، صفحه 52-64]
 • راکتور بستر ثابت مدل سازی اثرات دما و فشار بر تشکیل نقطه داغ در راکتور بستر ثابت سنتز فیشر-تروپش [دوره 24، شماره 78، 1393، صفحه 127-137]
 • راکتور بستر قطره‌ای توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 123-136]
 • راکتور پیوسته همزن‌دار مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • رآکتور تخلیه کرونا تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا "ارزیابی انرژی" [دوره 23، شماره 73، 1392، صفحه 113-123]
 • راکتور حبابی-دوغابی همزن‌دار شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک راکتور حبابی- دوغابی همزن‌دار تولید ترفتالیک اسید پتروشیمی شهید تندگویان [دوره 24، شماره 79، 1393، صفحه 83-94]
 • راکتور دوغابی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر- تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 4-15]
 • راکتور غشایی بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز [دوره 22، شماره 70، 1391، صفحه 68-76]
 • راکتور غشایی بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 4-14]
 • راکتور فوتوکاتالیستی مدل‌سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه نفت در یک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 56-67]
 • راکتور لوله‌ای مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی‌استایرن [دوره 22، شماره 69، 1391، صفحه 17-32]
 • راکتورهای حبابی بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • راکتورهای دوغابی بررسی اثر فشار بر میزان ماندگی گاز در راکتورهای حبابی و دوغابی [دوره 22، شماره 71، 1391، صفحه 43-56]
 • راکتورهای نیمه پیوسته حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته [دوره 27، 5-96، 1396، صفحه 151-161]
 • راکتور همزن ثابت تعیین بهترین شرایط تولید پیوسته سوخت زیستی در راکتور لوله‌ای دارای همزن ثابت و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند به کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 32-47]
 • رامنولیپید مطالعه مشاهده‌ای ازدیاد برداشت میکروبی نفت با استفاده از میکرومدل [دوره 24، شماره 80، 1393، صفحه 162-169]
 • رامنولیپید بررسی پاک‌سازی خاک آلوده به نفت خام به‌روش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید [دوره 29، 98-2، 1398، صفحه 136-147]
 • راندمان حرارتی شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب [دوره 27، 3-96، 1396، صفحه 177-190]
 • راندمان میعانات بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 153-160]
 • رتبه‌بندی مخازن نفتی رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 142-155]
 • رخساره چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران [دوره 25، شماره 82، 1394، صفحه 103-117]
 • رخساره عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس [دوره 25، 1-85، 1394، صفحه 86-99]
 • رخساره میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان [دوره 26، 3-95، 1395، صفحه 68-81]
 • رخساره تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 114-128]
 • رخساره شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز [دوره 26، 5-95، 1395، صفحه 36-47]
 • رخساره الکتریکی تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی [دوره 22، شماره 72، 1391، صفحه 144-151]
 • رخساره الکتریکی تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری [دوره 25، شماره 81، 1394، صفحه 17-29]
 • رخساره الکتریکی بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 186-194]
 • رخساره الکتریکی تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان [دوره 26، 2-95، 1395، صفحه 107-117]
 • رخساره دولومیتی ویژگی‌های مخزنی توالی‌های دولومیتی سازند عرب، مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس [دوره 27، 6-96، 1396، صفحه 73-87]
 • رخساره رسوبی تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 66-82]
 • رخساره رسوبی ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس [دوره 27، 1-96، 1396، صفحه 106-119]
 • رخساره لاگ مدل‌سازی گروه‌های رخساره‌ای بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و پتروفیزیکی (لاگ‌های چاه‌پیمایی) در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 25، شماره 83، 1394، صفحه 82-95]
 • رخساره لاگ ارزیابی گونه‌های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) [دوره 26، 6-95، 1395، صفحه 4-15]
 • رخساره منفذی