وبینار تخصصی نفت و گاز - چهارشنبه 29 شهریور1402

وبینار تخصصی نفت و گاز - چهارشنبه 29 شهریور1402

انجمن ژئومکانیک نفت ایران

پژوهشکده بهره‌وری صنعت نفت (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

شرکت در وبینار برای عموم علاقمندان آزادمی باشد.