مقالات ویدئویی

مقاله ویدئویی : یک نوع فیم علمی است که فرد یا نویسنده، موارد یا موضوعی را که در طول یک آزمایش علمی بررسی کرده یا به یک سوال علمی پاسخ داده است را در یک وبسایت علمی- تحقیقاتی بارگذاری می‌کند.

 

مزایای مقاله ویدئویی :

  1. برای اثبات شدن حقیقت وقایعی که در طی زمان در طول یک آزمایش علمی در یک آزمایشگاه، مرکز تحقیقات علمی یا دانشگاه انجام شده کمک کننده و سازنده می‌باشد.
  2. یک مقاله ویدئویی به داوران کمک می‌کند تا بخش مواد و روش‌ها و نتایج و بحث را با دقت بیشتری بررسی یا ارزیابی کنند.
  3. یک مقاله علمی به دانشجویان، محققین و حتی اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات علمی کمک می‌کند تا موضوع مورد مطالعه را با دقت بیشتری مطالعه کنند.
  4. با مشاهده یک مقاله ویدئویی روش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی و نرم‌افزارها را بهتر می‌توان آموخت.

فرمت قابل قبول برای مقالات ویدئویی:

فرمت: MP4

وضوح تصویر: 720 * 1280

نوع فیلمبرداری: افقی

الگوی یک مقاله ویدئویی