آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 مرکز فناوری مپصا

3 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

10.22078/pr.2020.4111.2861

چکیده

استفاده از آنالیز حساسیت یکی از روش‌های موثر در ساده‌سازی مدل‌های عددی است. در مدل‌هایی که برای شبیه‌سازی رفتار میادین نفتی ساخته می‌شود، تعداد زیادی متغیر وجود دارد که لزوما همه این متغیرها تاثیر یکسانی در خروجی مدل ندارند. لذا می‌توان با استفاده از روش‌های آنالیز حساسیت، متغیرهای با اهمیت کمتر را شناسایی کرد و آن‌ها را در مقادیر اسمی ثابت نگه داشت و مدل‌سازی‌ها و پیش‌بینی‌ها را برمبنای متغیرهای حساس‌تر انجام داد تا در زمان و هزینه صرفه‌جویی شود. روش‌های آنالیز حساسیت به دو دسته روش‌های جامع و روش‌های محلی تقسیم می‌شوند. در این پژوهش ضمن بررسی هریک از این دو دسته و مزایا و معایب هر یک، روش مناسب برای آنالیز حساسیت در این موضوع معرفی می‌شود که سوبول نام دارد. مزیت روش سوبول نسبت به سایر روش‌ها، جامع بودن و در نظر گرفتن اثرات متقابل پارامترها بر یکدیگر است. در این پژوهش، روش سوبول بر روی مدل سطح یکی از میادین نفتی ایران اجرا شده و شاخص‌های حساسیت سوبول برای هر یک از پارامترها اندازه‌گیری شد که طبق آن، پارامترهایی نظیر اندازه کاهنده، قطر خط لوله و فرکانس پمپ‌های درون‌چاهی بیشترین تاثیر را در میزان دبی نفت تولیدی دارند و در مطالعات بهینه‌سازی تولید میدان باید بیشتر بر روی آن‌ها تمرکز شود. همچنین میزان حساسیت دبی نفت تولیدی به برخی پارامترها از لحاظ فنی بررسی و تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of production parameters of an Iranian oilfield using Sobol method

نویسندگان [English]

  • Javad Rezaeian 1
  • Saman Jahanbakhshi 2
  • Saeid Jamshidi 3
1 Sharif university of technology
2 MAPSA Technology Center
3 Associate Professor, Chemical and Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Using sensitivity analysis is one of the effective methods to simplify numerical models. There are a lot of parameters in models constructed for the simulation of oilfields. These parameters do not have the same impact on the model's output. Therefore, utilization of the sensitivity analysis methods help that nonsignificant variables can be identified and kept at nominal values in order to save time and cost. According to studies, favorable method in sensitivity analysis is a dimensionless, quantitative, global, and model-free method. In this study, Sobol method has been selected as a desirable method for sensitivity analysis of production parameters. This method is applied to the surface model of one of Iran's oilfields and it is characterized that parameters such as choke size, flowline diameter and pump frequency have the greatest effect on the oil production rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity Analysis
  • Global methods
  • Local methods
  • Sobol method
  • Surface model