بررسی تحولات تکتونیکی-رسوبی توالی ماستریشتین غرب ناحیه فارس در یک چارچوب چینه-نگاری دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دکتری رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، اداره سطح الارضی، ‌مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران،‌ ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 اداره سطح‌الارضی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران ایران

10.22078/pr.2020.4342.2965

چکیده

در این مطالعه توالی رسوبی ماستریشتین در امتداد یک نگاره تطابقی عمود بر روند زاگرس و از شمال شرق به جنوب غرب در غرب ناحیه فارس مورد بررسی قرار گرفته است. رسوبات ماستریشتین ناحیه فارس شامل شیل و مارن‌های دریایی عمیق بخش بالایی سازند گورپی، رخساره کربنات‌های دریایی کم‌عمق سازند تاربور، رسوبات توربیدایتی منتسب به سازند امیران و آهک‌ها و دولومیت‌های بخش‌های زیرین سازند ساچون می‌باشد. نتایج حاصل از مطالعات رخساره‌ای منجر به شناسایی 12 رخساره شده که در 6 کمربند رخساره‌ای حوضه‌ای، دریای باز، سد، لاگون باز و محصور و پهنه کشندی در یک محیط شلف کربناته تشکیل شده‌اند. 5 سکانس رسوبی رده 4 در این توالی شناسایی شده است. بر اساس هندسه حوضه و تغییرات ضخامت نهشته‌ها در سکانس‌های مختلف که هندسه گوه‌ای از شمال شرق به جنوب غرب نشان می‌دهند و الگوی پیش‌نشینی رخساره‌ها در امتداد این نگاره می‌توان رسوبگذاری نهشته‌های ماستریشتین را به یک حوضه پیش‌بوم (foreland basin) نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tectono- Sedimentary evolution of the Maastrichtian deposits in western part of Fars area in a high resolution sequence stratigraphic framework

نویسندگان [English]

  • Rakhshandeh Abbasi 1
  • Alireza Piryaei 2
  • Mansur Ghorbani 3
  • Ali Mobasheri 4
1 PhD candidate, Geology Department, Faculty of Science, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Surface geology division, Exploration and Production directorate, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
3 Geology Department, Faculty of science, Hormozgan university, Bandar Abbas, Iran
4 Exploration Directorate, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this investigation, the Maastrichtian deposits in west of Fars area, have been studied along a NE-SW trending transect perpendicular to the Zagros. The Maastrichtian deposits in Fars area show a shallowing-up trend from pelagic marls and turbiditic facies of the Gurpi/Amiran Formations, outer-mid platform carbonates of the Tarbur Formation and restricted inner platform dolomitic/evaporitic limestones and marls of the lower Sachun Formation. On this basis, 12 facies types have been determined in 6 facies belts from basin to barrier, open and restricted lagoon and tidal flat in a carbonate rimmed shelf setting. These sedimentary facies and environments are organized in five 4th order depositional sequences. The sequence architecture show a migrating foreland basin with a wedge-shaped geometry along the transect. The foreland basin is charaterised by wedge shaped geometery and the subsiding and shallowing up depositional sequences with progradational patterns from the platform carbonate over the pelagic basinal facies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maastrichtian
  • Foreland basin
  • Tarbur Formation
  • Gurpi Formation