تعیین خصوصیات مخزن با استفاده از داده‌های حسگرهای پمپ‌های شناورالکتریکی و انجام آنالیز فشار گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

 
امروزه شرکت‌های نفتی می‌بایست هزینه تمام شده به ازای تولید هر بشکه نفت را به کمترین حالت خودش برسانند. اینجاست که مفهوم بهینه‌سازی و پایش چاه‌ها می‌تواند امری حیاتی برای شرکت‌های نفتی باشد. انجام آزمایش‌های فشار گذرا راهی معقول برای ارزیابی رفتار دینامیک چاه و مخزن می‌باشد، چراکه شعاع ارزیابی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. انجام اینگونه آزمایش‌ها همچون آزمایش ساق مته هزینه بر بوده و در فواصل زمانی خاصی بررسی می‌شوند و نیازمند تجهیزات به خصوصی هستند. امروزه استقبال زیادی در بکارگیری روش‌های فرازآوری مصنوعی به خصوص استفاده از پمپ‌های شناور الکتریکی در میادین و چاه‌های تولیدی ایران به عمل آمده است، تا نرخ تولید بهینه را حفظ کنند. این پمپ‌ها به حسگرها و گیج‌هایی مجهز بوده که با بکارگیری پتانسیل این حسگرها و بررسی داده‌های پایش توسط آنها می‌توان راحت‌تر به آنالیز آزمایش‌های فشار گذرا و بررسی عمکرد دینامیک چاه و مخزن پرداخت. این حسگرها که در واحدی به نام واحد پایش ته‌چاهی در زیر موتور الکتریکی پمپ نصب می‌شوند، در سطح برای ما پارامترهایی همچون فشار ورودی، فشار تخلیه، دمای ورودی، دمای تخلیه و غیره را ضبط می‌کنند که ما می‌توانیم با آنالیز داده‌های فشار ورودی بر حسب زمان ثبت شده به وسیله علم چاه‌آزمایی، در مدت زمان مشخص به بررسی رفتار دینامیک چاه و مخزن بپردازیم. در این مقاله با بکارگیری داده‌های ثبت شده توسط پمپ شناور الکتریکی یکی از میادین جنوب غربی ایران و با به‌کارگیری علم چاه‌آزمایی، رفتار دینامیک چاه و مخزن مورد آنالیز، شاخص‌های کلیدی و عملکرد چاه و مخزن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و با مقایسه داده‌های حاصل از چاه‌آزمایی ساق مته و ناچیز بودن درصد اختلاف در حدود کمتر از 8% بین نتایج آنالیزها، نتایج قابل قبولی حاصل شد که نشان از مفید و مقرون به صرفه بودن این بررسی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir Characterization by Applying Pressure Transient Analysis on Data Obtained from Electrical Submersible Pumps

نویسندگان [English]

  • yasin khalili
  • Yousef Rafiei
  • Mohammad Sharifi
Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, oil companies should minimize the cost of oil and gas production. This is where the concept of well and reservoir monitoring and management can be vital for oil companies. Performing pressure transient analysis is an effective way to evaluate the dynamic behavior of wells and reservoirs, as it has a larger radius of investigation than other methods, but these tests such as drill stem tests are costly and they are carried out at regular intervals and require special equipment. On the other hand, there is great attention to the use of artificial lift methods, especially the use of electrical submersible pumps in Iranian production fields and wells, to maintain the optimal production rate. These pumps are equipped with sensors and gauges that by using the potential of these sensors and checking the monitoring data, it is easier to analyze the pressure transient tests and check the dynamic performance of the well and reservoir. These sensors, which are installed in a unit called the downhole monitoring equipment under the electrical motor of the pump, record parameters such as intake pressure, discharge pressure, intake temperature, discharge temperature, etc. We can investigate the dynamic behavior of the well and reservoir in a certain period by analyzing the intake pressure versus time. This paper aims to use the data monitored by an electrical submersible pump from one of the southwestern fields of Iran and using the well-testing approach, so the dynamic behavior of the well and the reservoir are analyzed, and the key indicators and the performance of the well and the reservoir are examined and evaluated. After that, the result was compared with the information obtained from the drill stem test analysis.
By observing a very small percentage difference of about less than 8% between the results of the drill stem test and the electrical submersible pump test obtained, we can realize the usefulness of this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring
  • Electrical Submersible Pump
  • Reservoir Management
  • Dynamic Behavior of the Well and the Reservoir
  • Pressure Transient Analysis
[1]. Biondi B, Mavko G, Mukerji T, Rickett J, Lumley D, Deutsch C, Thiele M (1998) Reservoir monitoring: A multidisciplinary feasibility study, The Leading Edge, 17, 10: 1404-1414.‏ ##
[2]. Al-Mubarak S M (2008) Real-time reservoir management from data acquisition through implementation: closed-loop approach, Intelligent Energy Conference and Exhibition, OnePetro. ##
[3]. Djuraev U, Jufar S R, Vasant P (2017) A review on conceptual and practical oil and gas reservoir monitoring methods, Journal of Petroleum Science and Engineering, 152: 586-601.‏ ##
[4]. Smith R G, Maitland G C (1998) The road ahead to real-time oil and gas reservoir management, Chemical Engineering Research and Design, 76, 5: 539-552. ##
[5]. Chorneyko D M (2006) Real-time reservoir surveillance utilizing permanent downhole pressures-an operator's experience, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, OnePetro. ##
[6]. Gringarten Alain C (1998) Evolution of reservoir management techniques: From independent methods to an integrated methodology, Impact on petroleum engineering curriculum, graduate teaching and competitive advantage of oil companies, SPE Asia Pacific Conference on Integrated Modelling for Asset Management, Society of Petroleum Engineers.‏ ##
[7]. Rafiei Y (2016) Real-time well and reservoir management by intelligent well technology, Conference: Petroleum Engineering seminar at Petroleum and Chemical Engineering department of American University of Beirut. ##
[8]. Al-Buraikan M M, Al-Hashim H S, Issaka M B, Al-Yousef H Y (2013) Pressure transient analysis of data from permanent downhole gauges, SPE Digital Energy Conference. OnePetro. ##
[9]. خامه‌چی ا، قاسمی م، کاشی م (سال 1398) تخمین دقیق پارامترهای چاه‌آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه آن با یک نرم‌افزار رایج صنعتی، پژوهش نفت، 98، 29-2: 40-28. ##
[10]. Kuchuk F J, Onur M, Hollaender F (2010). Pressure transient formation and well testing: convolution, deconvolution and nonlinear estimation, Elsevier. ##
[11]. Black W M (1956) A review of drill-stem testing techniques and analysis, Journal of Petroleum Technology, 8, 06: 21-30. ##
[12]. Zhu J, Guo X, Liang F, Zhang H Q (2017) Experimental study and mechanistic modeling of pressure surging in electrical submersible pump, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 45, 625-636.‏ ##
[13]. El Mahbes R, Manfoumbi W, Kadio-Morokro B (2018) Real-time remote monitoring to enhance electrical submersible pump system run life and maximize production, SPE Middle East Artificial Lift Conference and Exhibition, OnePetro. ##
[14]. Liang X, Ghoreishi O, Xu W (2016) Downhole tool design for conditional monitoring of electrical submersible motors in oil field facilities, IEEE Transactions on Industry Applications, 53, 3: 3164-3174.‏ ##
[15]. Al-Khaldi H A, Al-Obathani O H, Anisur Rahman N M (2017) A thorough investigation into the transient-pressure data from horizontal oil wells equipped with electrical submersible pumps, SPE Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition, Society of Petroleum Engineers. ##
[16]. Camilleri L, Al-Hussainee N, Al-Janabi M, Al-Jorani M, Kamal Aal Najar M, Ayoub J (2022) Delivering pressure transient analysis during drawdown on ESP wells: case studies and lessons learned, SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, OnePetro. ##
[17]. Al Qahtani A M, Al Qahtani M (2018) Adding more value in the downturn time from digital oil field; what is more to leverage?, SPE Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition, OnePetro. ##
[18]. Liang X, Faried S O, Ilochonwu O (2010) Subsea cable applications in electrical submersible pump systems, IEEE Transactions on Industry Applications, 46, 2: 575-583.‏ ##
[19]. Methodologies S, Lessons learned from heavy oil well testing with an ESP, Offshore UK in the Bentley Field, Block 9.‏
[20]. شریفی م (1397) کتاب مبانی چاه‌آزمایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران. ##
[21]. Gholamzadeh Y, Sharifi M, Karkevandi-Talkhooncheh A, Moraveji M K (2020) A new physical modeling for two-phase wellbore storage due to phase redistribution, Journal of Petroleum Science and Engineering, 195, 107706.‏ ##
[22]. سلمانی ص، حاجی‌زاده ع، کرد ش (1398) کتاب مبانی چاه‌آزمایی کاربردی. اهواز، ترآوا، 13-39. ##
[23]. Wiggins M L, Russell J E, Jennings J W (1996) Analytical development of vogel-type inflow performance relationships, SPE Journal, 1, 04: 355-362.‏ ##
[24]. Dosmukhambetov I, Taubayev B, Yesbolov U, Sadykov A, Shmalin M, Akbayev B, Khaziev B (2022) Firstsuccessful ESP-DST well test in heavy oil unconsolidated sandstone in Caspian Sea, SPE Conference at Oman Petroleum and Energy Show, OnePetro. successful ESP-DST well test in heavy oil unconsolidated sandstone in Caspian Sea, SPE Conference at Oman Petroleum and Energy Show, OnePetro. ##
[25]. Dosmukhambetov I, Taubayev B, Yesbolov U, Sadykov A, Shmalin M, Akbayev B, Khaziev B (2020) Methodology for Exploration Well Testing with ESP-DST in Caspian Sea, the case study in unconsolidated sandstone with heavy oil, SPE Annual Caspian Technical Conference, OnePetro. ##
[26]. De Leonardis D, Shumakov Y, Morton K L, Sarac S (2017) ESP-DST well testing in a complex reservoir in the barents sea: Establishing new methodologies and lessons learned, SPE Bergen One Day Seminar, OnePetro. ##
[27]. Beck D, Shumakov Y, Hetherington G, Ovchinnikov V (2014) Unlocking future heavy oil development in the north sea: a well testing success in the kraken field, SPE/EAGE European Unconventional Resources Conference and Exhibition, European Association of Geoscientists and Engineers, 1. ##
[28]. Petrolum report, drill-stem-test-market-share (2022-2028) Regional trends, global size, industry growth, competitive landscape, pestle analysis, statistical model, and forecast, Nebreska University. ##
[25]. Dosmukhambetov I, Taubayev B, Yesbolov U, Sadykov A, Shmalin M, Akbayev B, Khaziev B (2020) Methodology for Exploration Well Testing with ESP-DST in Caspian Sea, the case study in unconsolidated sandstone with heavy oil, SPE Annual Caspian Technical Conference, OnePetro. ##
[26]. De Leonardis D, Shumakov Y, Morton K L, Sarac S (2017) ESP-DST well testing in a complex reservoir in the barents sea: Establishing new methodologies and lessons learned, SPE Bergen One Day Seminar, OnePetro. ##
[27]. Beck D, Shumakov Y, Hetherington G, Ovchinnikov V (2014) Unlocking future heavy oil development in the north sea: a well testing success in the kraken field, SPE/EAGE European Unconventional Resources Conference and Exhibition, European Association of Geoscientists and Engineers, 1. ##
[28]. Petrolum report, drill-stem-test-market-share (2022-2028) Regional trends, global size, industry growth, competitive landscape, pestle analysis, statistical model, and forecast, Nebreska University. ##